၂၁ ရာစုအတြက္ သင္ခန္းစာ ၂၁ ခု

ကမၻာေက်ာ္စာေရးဆရာ Yuval Noah Harari ၏ အေရာင္းရဆုံးစာအုပ္စာရင္းဝင္ 21 Lessons for the 21st Century စာအုပ္ကို ဘာသာျပန္ဆိုေဖာ္ျပပါသည္။

သင္ခန္းစာ (၁၁) စစ္

လူသားေတြရဲ႕ ဉာဏ္ႏုံ႔နဲႏိုင္မႈကို ဘယ္ေတာ့မွ ေလၽွာ႔မတြက္ေလနဲ႔

လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားမွာ လူ႕သမိုင္းတစ္ေလၽွာက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈအရွိဆုံး ေခတ္ကာလမ်ားျဖစ္ပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးျဖင့္ အသက္ေမြးသည့္ အေစာပိုင္းလူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္မူ လူအခ်င္းခ်င္းအၾကား အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ လူသားမ်ားေသဆုံးမႈမွာ စုစုေပါင္းေသဆုံးမႈ၏ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိခဲ့ၿပီး ႏွစ္ဆယ္ရာစုေခတ္တြင္ ေသဆုံးမႈ၏ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိခဲ့သည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္မူ ထိုသို႔ လူသားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးရျခင္းမွာ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းျဖစ္ၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ႏိုင္ငံတကာအေျခအေနမွာ လၽွင္ျမန္စြာ ဆိုး႐ြားလာလ်က္ရွိသည္။ စစ္ဘီလူးမ်ား ျပန္ေခတ္ထလာၿပီး စစ္အသုံးစရိတ္မွာလည္း တရိပ္ရိပ္တိုးလာေနသည္။ သာမန္ျပည္သူမ်ားေရာ ပညာရွင္မ်ားပါ ၁၉၁၄ ခုႏွစ္တုန္းက ဩစႀတီးယားအိမ္ေရွ႕စံ လုပ္ႀကံခံရျခင္းေၾကာင့္ ပထမကမၻာစစ္ စတင္ရန္ မီးေမႊးေပးလိုက္သလိုမ်ိဳးထပ္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ဆီးရီးယား သဲကႏၲာရထဲက အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္ေပၚက အကြက္ေ႐ႊ႕မွားတာမ်ိဳးတစ္ခုခုေၾကာင့္ ကမၻာစစ္ႀကီးျဖစ္လာမည္ကို စိုးရိမ္ၾကပါသည္။

ကမၻာေပၚတြင္ တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္လာသည့္အေျခအေန၊ ဝါရွင္တန္၊ ၿပဳံယမ္းႏွင့္ အျခားေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ပင္ကိုစ႐ိုက္ေတြကိုၾကည့္ပါက စိတ္ပူမည္ဆိုလည္း စိတ္ပူစရာေကာင္းသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၁၄ ခုႏွစ္မွာ အဓိကက်သည့္ ကြာျခားခ်က္မ်ား ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ဆိုရလၽွင္ ၁၉၁၄ တြင္ ကမၻာတစ္လႊားရွိ အထက္လႊာအီလစ္မ်ားသည္ စစ္တိုက္ရမွာကို လိုလားၾကပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ စစ္ပြဲမ်ားေအာင္ျမင္ပါက စီးပြားေရးတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာရလာရန္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေၾကာင္း လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ဥပမာမ်ား အေျမာက္အျမား ရွိပါသည္။ ယင္းႏွင့္ မတူေတာ့သည္မွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္မူ ေအာင္ျမင္ေသာစစ္ဆိုသည္မွာ (မူးလို႔ပင္႐ႉစရာ မရွိေလာက္ေအာင္) ရွားပါးသည့္ကိစၥျဖစ္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

အာဆီးရီးယန္းႏွင့္ ခ်င္ေခတ္မ်ားတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အၾကမ္းဖက္အႏိုင္ယူေသာနည္းကိုသုံးကာ ႀကီးက်ယ္ေသာအင္ပါယာမ်ားကို တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အလားတူပင္ ၁၉၁၄ တြင္လည္း အဓိကအင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားမွာ စစ္ပြဲမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရျခင္းေၾကာင့္ ထိုသို႔ အင္အားေတာင့္တင္းသည့္အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာဆိုရလၽွင္ ဂ်ပန္အင္ပါယာမွာ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားကို အႏိုင္ရရွိျခင္းေၾကာင့္ ေဒသတြင္း အင္အားႀကီးႏိုင္ငံျဖစ္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ဂ်ာမနီမွာ ဩစႀတီးယား၊ ဟန္ေဂရီႏွင့္ ျပင္သစ္ကို ေအာင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဥေရာပတြင္ လႊမ္းမိုးလာႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၿဗိတိန္မွာ တစ္ကမၻာလုံးတြင္ စစ္ပြဲေသးေသးေလးမ်ား တစ္ခုၿပီးတစ္ခု အႏိုင္တိုက္ကာ ကမၻာ့အႀကီးဆုံးႏွင့္ အႂကြယ္၀ဆုံး အင္ပါယာႀကီးကို ဖန္တီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ၁၈၈၂ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိန္က အဓိကက်သည့္ တယ္လ္အယ္လ္ကီဘာတိုက္ပြဲတြင္ စစ္သား ၅၇ ေယာက္သာ က်ဆုံးကာ အီဂ်စ္ကို က်ဴးေက်ာ္ သိမ္းပိုက္ႏိုင္သည္။ တယ္လ္အယ္လ္ကီဘာ တိုက္ပြဲၿပီးေနာက္ ၿဗိတိသၽွေတြအဖို႔ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ျခင္းမ်ိဳး သိပ္မႀကဳံရဘဲ ဆယ္စုႏွစ္ေျခာက္ခုေလာက္ ႏိုင္းျမစ္ဝွမ္းႏွင့္ အေရးႀကီးေသာ စူးအက္တူးေျမာင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္သည္။ ၿဗိတိန္ကို အတုခိုးၿပီး အျခားေသာ ဥေရာပအင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားမွာလည္း ဗီယက္နမ္၊ လစ္ဗ်ား သို႔မဟုတ္ ကြန္ဂိုကို က်ဴးေက်ာ္ဖို႔ရန္ စဥ္းစားၾကသည္။ ပဲရစ္၊ ေရာမႏွင့္ ဘရက္ဆဲလ္ရွိ အစိုးရမ်ားအေနႏွင့္ စိတ္ပူစရာဆိုလို႔ တျခားသူတစ္ဦးဦး လက္ဦးၿပီး သိမ္းသြားမွာကို စိတ္ပူရတာပဲ ရွိသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္မူ မြတ္ဆလင္ႏိုင္ငံတစ္ခုကို သိမ္းပိုက္ဖို႔ကိစၥမွာ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြအဖို႔ အိပ္မက္ဆိုးပင္ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုပင္လၽွင္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံျဖစ္လာရျခင္းမွာ စီးပြားေရးတီထြင္ ႀကံဆမႈသက္သက္ေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ စစ္ေရးလည္း ပါေသးသည္။ ၁၈၄၆ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္က မကၠဆီကိုႏိုင္ငံကို က်ဴးေက်ာ္ၿပီး ကယ္လီဖိုးနီးယား၊ ေနေဗဒါ၊ အူးတား၊ အရီဇိုးနား၊ နယူးမကၠဆီကို ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ေကာ္လိုရာဒို၊ ကန္းဆတ္၊ ဝိုင္အိုမင္းႏွင့္ အိုလာဟိုမား ျပည္နယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုေသာအခါတြင္လည္း ယခင္သိမ္းယူထားသည့္ တကၠဆက္ျပည္နယ္ကို စာခ်ဳပ္က အတည္ျပဳေပးလိုက္သည္။ အေမရိကန္စစ္သား ၁၃,၀၀၀ ေလာက္ က်ဆုံးၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ေျမဧရိယာ ၂ ဒသမ ၃ သန္းစတုရန္း ကီလိုမီတာကို ေပါင္းထည့္ႏိုင္ခဲ့သည္ (ယင္းအက်ယ္အဝန္းမွာ ျပင္သစ္၊ ၿဗိတိန္၊ ဂ်ာမနီ၊ စပိန္ႏွင့္ အီတလီ စုစုေပါင္းအက်ယ္အဝန္းထက္ ပိုႀကီးေသာ အက်ယ္အဝန္းျဖစ္ၿပီး ေထာင္စုႏွစ္တစ္ခုလုံးမွာ အတန္ဆုံးေဈးျဖင့္ရျခင္းျဖစ္သည္။)

၁၉၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဝါရွင္တန္၊ လန္ဒန္ႏွင့္ ဘာလင္ရွိ အီလစ္မ်ားမွာ ေအာင္ျမင္ေသာ စစ္ပြဲဘယ္လိုဆင္ႏႊဲရမည္ဆိုတာကို သေဘာေပါက္သလို ထိုသို႔ ေအာင္ျမင္ျခင္းျဖင့္ ဘာေတြရႏိုင္သည္ဆိုတာကိုလည္း နားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္။ ၎အေျခအေနႏွင့္ မတူေတာ့သည္မွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့အီလစ္မ်ားအေနႏွင့္ ထိုသို႔ေအာင္ျမင္မႈရႏိုင္သည့္ စစ္ပြဲမ်ားရွိေသးရဲ႕လားဟု သံသယဝင္စရာ အေၾကာင္းေကာင္းေကာင္းရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ တတိယႏိုင္ငံမ်ားမွ အာဏာရွင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ စစ္ပြဲမွ အက်ိဳးအျမတ္ ရေကာင္းရႏိုင္ေသးေသာ္လည္း အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားမွာ ထိုသို႔ အက်ိဳးအျမတ္ရေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမွန္း မသိေတာ့ေခ်။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ သက္တမ္းအတြင္း ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုအေပၚ အေမရိကန္ေအာင္ႏိုင္ခဲ့သည့္ အႀကီးမားဆုံးေအာင္ပြဲသည္ပင္ စစ္မက္ အႀကီးအက်ယ္ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ရျခင္း တစ္စုံတစ္ရာမရွိဘဲ ရရွိခဲ့သည့္ေအာင္ပြဲမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းေနာက္ ယခင္ေခတ္ကလို အႏိုင္ရသည့္ စစ္ပြဲဆိုလို႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ခဏတစ္ျဖဳတ္ ေအာင္ပြဲရလိုက္သည့္ ပထမ ပင္လယ္ေကြ႕စစ္ပြဲသာရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းေၾကာင့္ အီရတ္ႏွင့္ အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ အရွက္တကြဲ အက်ိဳးနည္း ေဒၚလာ ထရီလီယံႏွင့္ခ်ီ ျဖဳန္းတီးမိေသာ စစ္ေရးအရ အ႐ႈံးႀကီး႐ႈံးေသာ စစ္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ဆင္ႏႊဲမိေစရန္ တြန္းအားျဖစ္သြားသည္။ ၂၁ ရာစု အေစာပိုင္း အင္အားႀကီးႏိုင္ငံအျဖစ္ ေပၚထြန္းလာသည့္ တ႐ုတ္ျပည္မွာလည္း ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ ဗီယက္နမ္ကို က်ဴးေက်ာ္မႈ အ႐ႈံးေပၚၿပီးေနာက္ စစ္ေရးပဋိပကၡမ်ားကို ႀကိဳးစားပမ္းစား လုံးလုံးေရွာင္ရွားခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံျဖစ္လာျခင္းမွာလည္း စီးပြားေရးအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ သက္သက္သာ ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံျဖစ္လာရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္လည္း ၁၉၁၄ ခုႏွစ္မတိုင္မီ ဂ်ပန္၊ ဂ်ာမနီႏွင့္ အီတလီအင္ပါယာမ်ားကို အတုယူေဆာင္႐ြက္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္အလြန္ ဂ်ပန္၊ ဂ်ာမနီႏွင့္ အီတလီ စီးပြားေရးေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို အတုခိုးျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားအားလုံးတြင္ စီးပြားေရးအရ ႂကြယ္၀လာမႈႏွင့္ ပထဝီႏိုင္ငံေရးအရ ဩဇာရွိလာျခင္းမွာ ေသနတ္တစ္ခ်က္မေဖာက္ရဘဲ ေအာင္ျမင္မႈရခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ခ်ကြင္းႏွက္ကြင္းျဖစ္ေနသည့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတြင္ေတာင္မွ ေဒသတြင္းအင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားမွာ စစ္ပြဲကို ဘယ္လိုေအာင္ျမင္ေအာင္ တိုက္ရမလဲဆိုတာ မသိၾကေတာ့ေခ်။ အီရန္ႏိုင္ငံမွာ ရွည္ၾကာစြာ တိုက္ခဲ့ရသည့္ အီရန္-အီရတ္စစ္ပြဲမွ မည္သည့္အက်ိဳးအျမတ္မၽွ မရခဲ့ေခ်၊။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎အေနႏွင့္ ယင္းစစ္ပြဲၿပီးေနာက္ တိုက္႐ိုက္စစ္ေရးပဋိပကၡျဖစ္ျခင္းကို ေရွာင္ရွားခဲ့သည္။ အီရန္ႏိုင္ငံက အီရတ္မွ ယီမင္အထိ ေဒသတြင္း ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဘ႑ာေရးအရ ေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ လက္နက္တပ္ဆင္ျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ဆီးရီးယားႏွင့္ လက္ဘႏြန္သို႔ အီရန္ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႕ ေစလႊတ္ကာ သူတို႔၏ မဟာမိတ္မ်ားကို ကူညီျခင္း ေဆာင္႐ြက္ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ဘယ္ႏိုင္ငံကိုမွ မက်ဴးေက်ာ္မိေအာင္ သတိထားလ်က္ရွိသည္။ အီရန္မွာ ေဒသတြင္း ထိပ္သီးအင္အားႀကီးႏိုင္ငံျဖစ္လာျခင္းမွာ ဘယ္လိုေျပာင္ေျမာက္သည့္ စစ္ပြဲမွာမွ အႏိုင္ရျခင္းမ်ိဳးေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ သူ႕ဟာသူ အလိုအေလ်ာက္ ျဖစ္လာျခင္းျဖစ္သည္။ အီရန္၏ အဓိက ရန္သူႏွစ္ေယာက္ျဖစ္သည့္ အေမရိကန္ႏွင့္ အီရတ္မွာ စစ္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ဖက္လုံးထိခိုက္ပ်က္စီးသည့္အတြက္ အီရတ္ေရာ အေမရိကန္ပါ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း အရႈပ္ေတာ္ပုံထဲ ပါခ်င္စိတ္မရွိျဖစ္လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အီရန္က က်န္ခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ားအေပၚမွ အလိုလို အျမတ္ထြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အစၥေရးမွာလည္း အလားတူပင္ ျဖစ္သည္။ အစၥေရးအေနႏွင့္ ေနာက္ဆုံးေအာင္ျမင္မႈရသည့္ စစ္ပြဲမွာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္က ျဖစ္သည္။ ယင္းေနာက္ အစၥေရး တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာျခင္းမွာ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ စစ္ပြဲမ်ား ရွိေနသည့္ၾကားမွ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာျခင္းဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ သိမ္းပိုက္ထားသည့္ နယ္ေျမမ်ားမွာ အစၥေရးကို ႀကီးေလးေသာ စီးပြားေရးဝန္ပိမႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ထိခိုက္နစ္နာျခင္းမ်ားပင္ ျဖစ္ေပၚေစေသးသည္။ အီရန္ကဲ့သို႔ပင္ အစၥေရးမွာလည္း ယင္း၏ ပထဝီႏိုင္ငံေရးအဆင့္အတန္းကို စစ္ပြဲမ်ား ေအာင္ျမင္စြာဆင္ႏႊဲၿပီး ျမႇင့္တင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ စစ္ပြဲမ်ားေရွာင္ရွားျခင္းျဖင့္ ျမႇင့္တင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ အစၥေရး၏ ယခင္ရန္သူေတာ္မ်ားျဖစ္သည့္ အီရတ္၊ ဆီးရီးယားႏွင့္ လစ္ဗ်ားတို႔မွာ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ား ႀကဳံေနရခ်ိန္တြင္ အစၥေရးမွာ သူႏွင့္မဆိုင္သလို စစ္ပြဲမ်ားကို ေရွာင္ရွားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆီးရီးယားျပည္တြင္းစစ္ထဲ ဝင္ပါၿပီး ေမ်ာသြားသည့္အျဖစ္မ်ိဳး မေရာက္ေအာင္ ေရွာင္ရွားႏိုင္ျခင္းကို ေနတန္ယာဟု၏ အႀကီးက်ယ္ဆုံး ႏိုင္ငံေရးေအာင္ျမင္မႈဟု (၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ အေျခအေနအရ) ဆိုရႏိုင္သည္။ အစၥေရးစစ္တပ္အေနႏွင့္ အလိုရွိပါက ဆီးရီးယားၿမိဳ႕ေတာ္ ဒမတ္စကတ္ကို တစ္ပတ္အတြင္း သိမ္းပိုက္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ သိမ္းလိုက္ျခင္းျဖင့္ အစၥေရးမွာ ဘာအက်ိဳးအျမတ္ ရပါမည္နည္း။ အစၥေရးစစ္တပ္အေနႏွင့္ ဂါဇာကိုသိမ္းပိုက္ကာ ဟားမတ္စ္အစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်ဖို႔ ပိုေတာင္လြယ္ဦးမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အစၥေရးအေနႏွင့္ ထိုသို႔လုပ္ရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ျငင္းဆိုၿပီးျဖစ္သည္။ အစၥေရးအေနႏွင့္ ခိုင္မာေတာင့္တင္းသည့္ စစ္ေရးအင္အားရွိသည့္တိုင္၊ အစၥေရးႏိုင္ငံသမားမ်ားထံမွလည္း စစ္လိုလားသည့္ အေျပာအဆိုမ်ား ၾကားျမင္ေနရသည့္တိုင္၊ စစ္က ဘာအက်ိဳးအျမတ္မွ ရမည္မဟုတ္ဆိုသည္ကို အစၥေရးက သေဘာေပါက္ပါသည္။ အေမရိကန္၊ တ႐ုတ္၊ ဂ်ာမနီ၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ အီရန္တို႔နည္းတူပင္ အစၥေရးသည္လည္း ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစုခတ္တြင္ ေအာင္ျမင္မႈအရွိဆုံး မဟာဗ်ဴဟာတြင္ မည္သည့္ဘက္ကမၽွဝင္မပါဘဲ သူမ်ားေတြခ်ေနတာကို ေအးေအးရပ္ၾကည့္ၿပီး အျမတ္ထြက္သည့္ ယာလည္းညက္၊ ၾကက္လည္းပန္း ဗ်ဴဟာျဖစ္သည္ဆိုတာကို နားလည္ပုံ ေပၚပါသည္။ 

သီဟဝင့္ေအာင္
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *