ျပည္သူ႕မ်က္ႏွာၾကည့္ရမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အႀကိဳကာလ

၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးတြင္ လမ္းဆုံလမ္းခြျဖစ္သည့္အတြက္ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္မွ ရထားေသာ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရွ႕ဆက္ခ်ီတက္ႏိုင္မည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အဆုံးအျဖတ္ေပးေသာကာလျဖစ္သည့္အတြက္ ယခုအခ်ိန္မွသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအထိ ေသခ်ာေစ့စပ္စြာျပင္ဆင္ရမည္။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေအာင္ပြဲဝင္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲေရခံေျမခံတည္ေဆာက္ႏိုင္မွ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေအာင္မည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ႏိုင္ငံကို ဦးေဆာင္မည့္သူမ်ားကို ျပည္သူကေ႐ြးသည့္ပြဲသာျဖစ္ၿပီး တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕ အျပတ္ရွင္းသည့္ပြဲမဟုတ္သလို ႏိုင္ငံကိုခ်နင္းၿပီး ကိုယ္အာဏာရေရးလုပ္ရသည့္ပြဲမဟုတ္ေၾကာင္းကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္မ်ားအားလုံး သိနားလည္ေအာင္ ဖန္တီးထားရမည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ မယဥ္ပါးေသးေသာေၾကာင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေရခံေျမခံကို အေလးေပးေျပာရျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္လုံးကၽြတ္အဆင့္ လြတ္လပ္မၽွတၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပလက္ခံေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဟူ၍ ၁၉၉၀ ေမလ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ ၂၉ ႏွစ္အတြင္း ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသာရွိသည့္အတြက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ခါစသာ ရွိေသးသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီအတြက္ မရွိမျဖစ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို မဆိုထားႏွင့္ ရင့္က်က္ၿပီးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပင္ တစ္ေျမထဲေန တစ္ေရထဲေသာက္မ်ားကို ခြဲျခားပစ္သည့္ ေခ်ာက္ကမ္းပါးႀကီးသဖြယ္ျဖစ္သည္။ တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕ အဖြဲ႕မ်ိဳးစုံ ပတ္ရန္ျဖစ္ေနေသာႏိုင္ငံတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ အႏၲရာယ္မ်ားသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကဲ့သို႔ တည္ၿငိမ္ၿပီး ႏိုင္ငံတြင္ပင္လၽွင္ သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္ ေ႐ြးေကာက္ခံခဲ့ရသည့္ ယခင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ‘ဒင္းတို႔နဲ႔ ငါတို႔’ ဟု စိတ္ဝမ္းကြဲျပားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡလည္း အသက္ရွင္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား အမ်ားဆုံးႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလည္းျဖစ္သည္ကိုပါ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ဒီမိုကေရစီခရီးလမ္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းသာျဖစ္သျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏိုင္ခ်င္ေဇာျဖင့္၊ ကိုယ့္လူႏိုင္ေစခ်င္ေဇာျဖင့္ ခရီးလမ္းေၾကာင္းတြင္ အတူေလၽွာက္ရမည့္အေဖာ္မ်ား Stakeholders ကို မ်က္ႏွာခ်င္းမဆိုင္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ မလုပ္မိေစရန္ သက္ဆိုင္သူမ်ား သတိထားသင့္သည္။

ထို႔ျပင္ ‘ဘယ္လိုႏိုင္ႏိုင္ ႏိုင္ဖို႔အေရးႀကီးတယ္’ ဟု ‘the ends justify the means’ မျဖစ္ေအာင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလ လုပ္ရပ္မ်ားကို ဂ႐ုစိုက္ရမည္။ သို႔မဟုတ္လၽွင္ ‘ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ဒါမ်ိဳးလား’ ဟု ႏိုင္ငံသားတို႔ စိတ္ထဲတြင္ အမွတ္မွားသြားႏိုင္သည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲကာလသည္ ရက္ပိုင္းသာၾကာေသာ္လည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလသည္ လေပါင္းမ်ားစြာၾကာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သတိထားဂ႐ုစိုက္ႏိုင္မွ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလ ေျပျပစ္တရားမၽွတၿပီး အေၾကာက္တရားနည္းပါးကာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေအာင္ျမင္ေအာင္ လမ္းခင္းေပးႏိုင္မည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလ ေခ်ာေမြ႕ေရး၊ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို မထိခိုက္ေစေရး၊ အေၾကာက္တရားေလ်ာ့ပါးေရးကို ဝင္ၿပိဳင္ၿပိဳင္၊ မၿပိဳင္ၿပိဳင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ စိုင္းျပင္းေနသူ ေတာေနၿမိဳ႕ေန လက္နက္ကိုင္သူ၊ မကိုင္သူအားလုံး အာမခံၾကရမည္။ ျပည္သူ႕မ်က္ႏွာ၊ ႏိုင္ငံ့မ်က္ႏွာကို အရင္ၾကည့္ေစလိုသည္။

အယ္ဒီတာ
၂၈.၁၁.၂၀၁၉

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *