ျမန္မာႏွင့္ ဂမ္ဘီယာ

ဂမ္ဘီယာက ျမန္မာကို International Court of Justice တြင္ တရားစြဲလိုက္ကတည္းက ျမန္မာႏွင့္ ဂမ္ဘီယာဇာတ္လမ္း ကမာၻတြင္ နာမည္ႀကီးသြားသည္။  ႏိုင္ငံတကာတြင္ ‘ၾကည့္ခ်င္ပြဲ’။

ျမန္မာဘက္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ၿပီး ခုခံကာကြယ္မည္ဟု အစိုးရက ေၾကညာသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ တရား႐ုံးသို႔ သြားေရာက္ ခုခံထြက္ဆိုမည္မူ မေသခ်ာေသး။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သာ သြားလၽွင္ ကမာၻအႏွံ႔က သူမ်ား ေသခ်ာေပါက္ ပိုစိတ္ဝင္စားမည္။ ပြဲက ႏိုင္ငံတကာသတင္းမီဒီယာမ်ား အႀကိဳက္ပြဲ ျဖစ္သြားမည္။

လူ႕အခြင့္အေရးေခါင္းစဥ္ျဖင့္ တရားစြဲဆိုမႈကို ႏိုဘယ္လ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္၊ လူ႕အခြင့္အေရး မီး႐ႉးတန္ေဆာင္ပုဂၢိဳလ္က ခုခံေခ်ဖ်က္မည္။  ထူးဆန္းသေလာက္ ေရးလို႔ ေကာင္း၊ ႐ိုက္ကူးလို႔ ေကာင္းလိုက္မည္  ျဖစ္ျခင္း။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သြားေသာေၾကာင့္ အေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သလို  အဆိုးလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အေကာင္းက သူကိုယ္တိုင္ ခုခံသည့္အတြက္ ပိုၿပီး အာ႐ုံစိုက္နားေထာင္ၾကမည္။ သူ႕လက္က်န္ ႏိုင္ငံတကာရွိ ေထာက္ခံသူ ပရိသတ္မ်ား အားကို  ယူႏိုင္မည္။ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈရွိေၾကာင္း ျပသႏိုင္သည္။

အဆိုးက သူ႕ကို တိုက္႐ိုက္တရားခံစစ္ စစ္ခံရမည္။ ႏိုဘယ္လ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ကမာၻ႔အေက်ာ္ၾကားဆုံး လူ႕အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူ ျဖစ္ခဲ့သူကို စစ္ေမးရျခင္းသည္ တရားသူႀကီးမ်ားအတြက္လည္းေကာင္း၊  တရားလိုအတြက္ေသာ္ လည္းေကာင္း ႀကဳံရခဲေသာ အခြင့္အလမ္း ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္သြားလၽွင္ တရား႐ုံး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေပၚ လိုက္နာသင့္၊ မလိုက္နာသင့္ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈ ပိုႀကီးလာမည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ခုခံမည္ဆိုေသာေၾကာင့္ ေအာင္ပြဲခံလက္ခေမာင္းခတ္ၾကသူမ်ား ရွိသည္က စဥ္းစားစရာ ပိုမ်ားလာသည္။

ဂမ္ဘီယာ

စိတ္ဝင္စားစရာ ရွိေသးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး တစ္စုံတစ္ရာမရွိသည့္ လူဦးေရ ႏွစ္သန္းခန္႔သာရွိေသာ  အာဖရိကတိုက္မွ ႏိုင္ငံငယ္ေလး ဂမ္ဘီယာက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဘာ့ေၾကာင့္  တရားစြဲဆိုသလဲ။ ဘာေၾကာင့္မွန္းကို ဂမ္ဘီယာသာ သိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျဖစ္ေပၚလာေသာရလဒ္ႏွင့္ အေျခအေနတို႔ကို စုစည္းၾကည့္မိပါသည္။

ပတ္သက္ဆက္စပ္မႈ မရွိေသာေၾကာင့္ စြဲသည္ဟုဆိုရမည္။ ပတ္သက္မႈရွိလၽွင္ အားနာေနရမည္။

ဂမ္ဘီယာ နာမည္တက္သည္။ ယခုပင္ ႏိုင္ငံတကာစင္ျမင့္တြင္ ဝိုင္းဝန္းခ်ီးက်ဴးေနၾကၿပီ။ နာမည္ႀကီး ႏိုင္ငံတကာသတင္းမီဒီယာမ်ားက  ဂမ္ဘီယာ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈကို ေထာမနာျပဳၾကသည္။ ႏိုင္ငံငယ္မ်ား အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္တြင္ ေလာက္ေလာက္လားလား တြင္က်ယ္ႏိုင္ရန္ အရင္းအျမစ္၊ အင္အားနည္းပါးသည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ယူတတ္မွ တြင္က်ယ္ႏိုင္သည္ ။ Small State Diplomacy ႏိုင္ငံပိစိေကြးမ်ား သုံးတတ္သည့္ သံခင္းတမန္ခင္း နည္းလမ္းမ်ား။

ဂမ္ဘီယာႏွင့္ ရပ္ထား၍ မရ။ ဂမ္ဘီယာသည္ အဖြဲ႕ဝင္ ၅၇ ႏိုင္ငံ  ပါဝင္ေသာ OIC Organization of Islamic Cooperation ကိုယ္စား တရားစြဲဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာေရွ႕ေနမ်ားကို ငွားခ OIC က ေပးသည္။ လူဦးေရ ႏွစ္သန္းခန္႔သာရွိေသာ ဂမ္ဘီယာတြင္ မြတ္ဆလင္ဘာသာဝင္အမ်ားစုေနၾကသည္။ ဆိုေတာ့ ျမန္မာႏွင့္ OIC တရားရင္ဆိုင္ရျခင္း။ OIC တြင္ ကမာၻအႏွံ႔ ဩဇာတိကၠမ ရွိေသာႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဘ႐ူႏိုင္းတို႔ ပါသည္။

ယခုကဲ့သို႔ တရားစြဲဆိုျခင္းသည္ OIC ၏ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္  ျမန္မာအေၾကာင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ေက်ာ့ ေဆြးေႏြးၾကရာမွ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ဂမ္ဘီယာေရွ႕ေနခ်ဳပ္သည္ ၁၉၉၄ ရဝမ္ဒါလူမ်ိဳး အျပဳတ္ရွင္းမႈႀကီးကို  စစ္ေဆးသည့္ ကုလသမဂၢခုံ႐ုံးတြင္ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္အလုပ္လုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ သူ၏ အထူးကၽြမ္းက်င္မႈေၾကာင့္ ထိုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈေနရာရသည္ဟု New York Times က ေရးသားသည္။ 

ဘာေတြျဖစ္လာမလဲ

ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း အျငင္းပြားမႈကို ေျဖရွင္းေပးရသည့္ ICJ သည္  ကမာၻ႔တရား႐ုံး အမည္ရေသာ္လည္း သူ႕ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေအာင္ လုပ္ႏိုင္မည့္ ယႏၲရားမရွိ။  ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို မလိုက္နာလၽွင္  သိကၡာထပ္က်ႏိုင္သည္။ စင္စစ္ ျမန္မာကို သိကၡာထပ္ခ်ျခင္းျဖင့္ ဖိအားေပးရန္သည္ တရားလိုမ်ား၏ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္ ျဖစ္မည္။

ေဇယ်သူ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *