စာၾကည့္တိုက္ျပတင္းတံခါးမွ ကမၻာဆီသို႔

ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွေန၍ ကမၻာကို ေမၽွာ္ၾကည့္ျခင္းထက္ ပို၍အဆင္ေျပသည့္ ေနရာတစ္ခုရွိသည္။

သို႔ေသာ္ ကမၻာေမၽွာ္ၾကည့္သူမ်ားကို ထိုေနရာက ဆြဲေခၚထားႏိုင္မႈ နည္းပါးဆဲျဖစ္သလို ေမၽွာ္ၾကည့္သူမ်ားကလည္း လာေရာက္ရန္ ေမ့ေလ်ာ့ေနတတ္ၾကသည္။

ထိုေနရာကား ကမၻာဆီ တစ္နည္းတစ္ဖုံ လွမ္းၾကည့္ႏိုင္မည့္ စာၾကည့္တိုက္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

အရာရာ အားနည္းခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားရွိခဲ့ေသာ စာၾကည့္တိုက္မ်ားႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္ကို အသုံးျပဳသည့္ အေလ့အက်င့္မရွိသူမ်ားအၾကား စာၾကည့္တိုက္ယဥ္ေက်းမႈက ေမွးမွိန္ခဲ့သည္။

စာၾကည့္တိုက္မ်ားဆီ ကမၻာသို႔ ေမၽွာ္ၾကည့္သူမ်ား အဘယ္ေၾကာင့္ ေရာက္မလာခဲ့ရသနည္း။

“ရပ္ကြက္စာၾကည့္တိုက္မွာ စာေတြအစုံမရွိဘူး။ တျခားသိခ်င္တဲ့စာေတြ မရွိဘူး။ စာၾကည့္တိုက္ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာပဲ သြားၾကတယ္” ဟု ကိုဇင္ေမာင္ က ေျပာၾကားသည္။

ကိုဇင္ေမာင္မွာ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းျဖစ္သလို အဂၤလိပ္စာေလ့လာေနသူလည္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ၿဗိတိန္သံ႐ုံးက ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ British Council ၏ စာၾကည့္တိုက္ကို အသုံးျပဳေနသူတစ္ဦး ျဖစ္သည္။

ကိုဇင္ေမာင္အေနႏွင့္ ယခင္က ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ စာၾကည့္တိုက္သို႔ သြားေရာက္ေသာ္လည္း ကိုယ္ေလ့လာလိုသည့္ စာအုပ္စာေပ ေသေသခ်ာခ်ာရွိမေနဘဲ ေဖ်ာ္ေျဖေရးစာေပက ပိုမ်ားေနသည့္အတြက္ အသုံးမျပဳျဖစ္ခဲ့ဟု ၎က ဆိုသည္။

“အမ်ားစု ၿခဳံေျပာရင္ေတာ့ နည္းေသးတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရတယ္” ဟု Save The Library အဖြဲ႕၏ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္တာဝန္ခံ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

ဦးေမာင္ေမာင္စိုးမွာ စာေပဝါသနာပါသူမ်ားစုေပါင္း၍ တာေမြ ေမတၱာၫြန္႔ ရပ္ကြက္တြင္ စာၾကည့္တိုက္တစ္ခု တည္ေထာင္ထားသလို Save The Library Application တစ္ခုကိုလည္း ျပဳလုပ္ထားၿပီး လူငယ္မ်ား စာဖတ္လာေစရန္ႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ေနသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စာၾကည့္တိုက္ေပါင္း ခုနစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိသည္။ ထိုအထဲတြင္ ၄၀၀ ေက်ာ္မွာ အစိုးရ၏ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈျဖင့္ လည္ပတ္ေနေသာ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ စာၾကည့္တိုက္မ်ားျဖစ္သည္။

စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ စာၾကည့္တိုက္မ်ားမွာ တစ္ခန္းရပ္ခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႕စာၾကည့္တိုက္မ်ားမွာလည္း ေရရွည္မရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ဘဲ ျပန္လည္ပိတ္သိမ္းလိုက္ၾကရသည္။

“ေရရွည္ရပ္တည္ဖို႔အတြက္က ေငြေၾကးလိုအပ္မႈ ရွိလာတယ္။ စေထာင္တုန္းကလည္း ကိုယ့္ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ေလးလုပ္ခဲ့တာ။ ၾကာေတာ့ မရပ္တည္ႏိုင္ဘူးေပါ့။ ျပန္ပိတ္ခဲ့ရတာပဲ” ဟု ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္တြင္ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္စာၾကည့္တိုက္ တည္ေထာင္ခဲ့ဖူးသူ ကိုႏိုင္ႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္ကစ၍ စာၾကည့္တိုက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ စာၾကည့္တိုက္မ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ကာ အင္တာနက္ရရွိေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဌာနဆိုင္ရာခ်ဳပ္ကိုင္မႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရေသာ စာၾကည့္တိုက္မ်ားျဖစ္၍ လြပ္လပ္စြာစီမံခန္႔ခြဲခြင့္ မရွိခဲ့ေပ။

“လူထုပါဝင္တဲ့ ျပန္ၾကားေရးပုံစံ ျဖစ္လာရင္ေတာ့ ပိုေကာင္းတယ္။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးရင္ေတာ့ ပိုအားေကာင္းလာမယ္။ အစိုးရပုံစံအတိုင္းသြားေနရင္ေတာ့ နည္းနည္းေလး ဝင္ကူဖို႔ ခက္တယ္ေပါ့” ဟု ဦးေမာင္ေမာင္စိုး က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေက်းလက္ေနလူနည္းစုသာ ထိုစာၾကည့္တိုက္သို႔ ေရာက္ၾကသည္။

“စာေပဝါသနာပါလြန္းလို႔သာ သြားတာ။ သြားတိုင္း အဲဒီမွာ (ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ စာၾကည့္တိုက္) လူကို မရွိဘူး” ဟု ကိုႏိုင္ႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားက ဦးစီးရသည့္ စာၾကည့္တိုက္ျဖစ္၍ စာၾကည့္တိုက္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း တစ္ခုတည္းကိုသာ အာ႐ုံစိုက္ရန္ ခက္ခဲသလို စာအုပ္ေပ်ာက္ရွမႈမရွိရန္ အာ႐ုံစိုက္ရျခင္း၊ စာေပႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိရွိျခင္းတြင္လည္း အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနသည္ဟု ဦးေမာင္ေမာင္စိုး က ဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လူလတ္ပိုင္း၊ လူငယ္ပိုင္းမ်ားႏွင့္ လူထုပါဝင္လာပါက အစိုးရစာၾကည့္တိုက္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ပို၍ အဆင္ေျပႏိုင္မည္ဟုလည္း ၎က အႀကံျပဳသည္။

တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ ရပ္႐ြာအေျချပဳစာၾကည့္တိုက္မ်ားအတြက္ အစိုးရ၏ ရန္ပုံေငြကဲ့သို႔ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ိဳးရွိလာပါက ရပ္႐ြာစာၾကည့္တိုက္မ်ားလည္း အထိုက္အေလ်ာက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ ယခုလက ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ရန္ကုန္တိုင္းစာၾကည့္တိုက္ဥပေဒတြင္မူ ရပ္႐ြာအေျချပဳစာၾကည့္တိုက္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ပါဝင္ေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ဆိုသည္။

NLD အစိုးရတက္လာခ်ိန္တြင္ စာၾကည့္တိုက္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက႑မွာ ဦးစားေပးအဆင့္သို႔ ေရာက္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စာၾကည့္တိုက္ယဥ္ေက်းမႈ ျပန္လည္ထြန္းကားေစလိုသည့္ဆႏၵအရ စာၾကည့္တိုက္ယဥ္ေက်းမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အားသြန္ခြန္စိုက္ ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္လာၾကသည္။

ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္း၍ စာဖတ္ၾကစို႔အစီအစဥ္ျဖင့္ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္မ်ား ျပန္လည္ရွင္သန္လာေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ေနသလို ေ႐ြ႕လ်ားစာၾကည့္တိုက္မ်ားလည္း ျပဳလုပ္လာသည္။

“ေက်ာင္းပညာေရးစနစ္မွာ ဒီစာၾကည့္တိုက္ကို အသုံးျပဳတဲ့ဟာကို ပိုလုပ္ႏိုင္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ (စာၾကည့္တိုက္ အသုံးျပဳသူ) ပိုမ်ားလာမယ္။ ရပ္ကြက္ စာၾကည့္တိုက္ေတြက ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ရွိလာတယ္။ တကယ္လည္း လုပ္ႏိုင္တဲ့သူေတြက အားေကာင္းလာတယ္ဆိုရင္ ေတာ့ ဒီထက္ပိုေကာင္းႏိုင္တယ္” ဟု ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက အႀကံျပဳသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စာၾကည့္တိုက္အသုံးျပဳခ်ိန္ကို ေက်ာင္းခ်ိန္တြင္ ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ စာၾကည့္တိုက္အသုံးျပဳသည့္ အေလ့အထ ရွင္သန္လာေစမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ထိုအစီအစဥ္တြင္ပင္ ေက်ာင္းအားလုံး မပါဝင္ႏိုင္ေသးေပ။

“ေက်ာင္းေပါင္း ေလးေသာင္းခုနစ္ေထာင္မွာ ႏွစ္ေသာင္းေလာက္ကိုပဲ အသက္ဝင္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို သင္တန္းေပးတာေတြ၊ မိဘဆရာအသင္းက ပူးေပါင္းဖို႔ေတြ လုပ္ေနတဲ့အတြက္ အရွိန္ေတာ့ရလာပါၿပီ” ဟု ေဒါက္တာ သန္႔ေသာ္ေကာင္း က ေျပာၾကားသည္။

ေဒါက္တာသန္႔ေသာ္ေကာင္းသည္ MBAPF-Myanmar Book Aid and Preservation Foundation ျမန္မာစာအုပ္စာေပ ပံ့ပိုးကူညီမႈႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ ပရဟိတအဖြဲ႕မွ အလုပ္အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ယေန႔ေခတ္မွာ စာအုပ္ကိုင္၍ ဖတ္႐ႈျခင္းထက္ ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွတစ္ဆင့္ ဖတ္႐ႈျခင္းကလည္း ပို၍ မ်ားျပားလာသည္ မဟုတ္ပါေလာ။

ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္မ်ားေပၚတြင္သာ အာ႐ုံစိုက္ေနသူမ်ားကို စာၾကည့္တိုက္မ်ားဆီသို႔ မည္သို႔ဆြဲေခၚမည္နည္း။

“စာၾကည့္တိုက္ေတြဟာ လူဝင္ခ်င္စိတ္ရွိေအာင္ ျပင္ဆင္ထားရမယ္။ စာအုပ္စာေပေတြက Fresh ျဖစ္ရမယ္” ဟု ေဒါက္တာသန္႔ေသာ္ေကာင္းက အႀကံေပးသည္။

မွန္ပါသည္။ ကမၻာ့စာၾကည့္တိုက္မ်ားသည္လည္း ယခင္ကဲ့သို႔ တိတ္ဆိတ္ျခင္းျဖင့္ စာအုပ္ဖတ္ရန္ သီးသန္႔သာ မဟုတ္ေတာ့ေပ။

ဝိုင္ဖိုင္၊ အင္တာနက္အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း၊ စာေပႏွင့္ပတ္သက္သည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္လာၾကၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းေၾကာင့္ စာၾကည့္တိုက္မ်ားမွေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ စာဖတ္ျခင္းတစ္ခုတည္းသာ မဟုတ္ဘဲ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာႏွင့္ တြဲဖက္၍ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားစြာျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ စင္တာမ်ားျဖစ္လာရန္လိုအပ္သည္။

ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးကဲ့သို႔ ၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္ေတာ့ ရပ္႐ြာအေျချပဳစာၾကည့္တိုက္မ်ားအျပင္ American Center, British Council ကဲ့သို႔ေသာ အဂၤလိပ္စာသီးသန္႔ေလ့လာလိုသူမ်ားအတြက္ သီးသန္႔စာၾကည့္တိုက္မ်ားလည္း ရွိေနသည္။

ထိုစာၾကည့္တိုက္မ်ားသည္ ကမၻာတြင္ ေျပာင္းလဲလာေသာ စာၾကည့္တိုက္စနစ္ကဲ့သို႔ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုေပးလ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သြားေရာက္အသုံးျပဳသူလည္း မ်ားျပားလွသည္။

“စာၾကည့္တိုက္မွာ တင္းက်ပ္တဲ့စည္းမ်ဥ္းေတြ ရွိတာေပါ့။ စကားမေျပာရဘူး။ ကေလးေတြ မေဆာ့ရဘူး။ အခု အဲဒီလိုမ်ိဳး မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ Relax ျဖစ္ေအာင္ စာၾကည့္တိုက္ကိုက လူဝင္ခ်င္စိတ္ရွိရမယ္။ အဲဒီလိုလမ္းေၾကာင္းေတြနဲ႔ ေျပာင္းလာၿပီ။ ကမၻာမွာလည္း ေျပာင္းလဲ လာၿပီ” ဟု ေဒါက္တာ သန္႔ေသာ္ေကာင္း က ေျပာၾကားသည္။

MBAPF အဖြဲ႕အစည္းသည္လည္း ကမၻာေပၚရွိ စာၾကည့္တိုက္မ်ားကဲ့သို႔ Community Library မွ Activity မ်ားစြာပါဝင္သည့္ Community Center အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိရန္ ေဆာင္႐ြက္ေနရာ လက္ရွိတြင္ စာၾကည့္တိုက္ေပါင္း ၂၀၀ အထိ ေျပာင္းလဲလာႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။

MBAPF ကေဆာင္႐ြက္သည့္ စီမံကိန္းတြင္ စာၾကည့္တိုက္မ်ားကို အင္တာနက္တပ္ဆင္ေပးျခင္း၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပစၥည္းမ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းတို႔ကို စာၾကည့္တိုက္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အတူတြဲ၍ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

“စာၾကည့္တိုက္မႉးကလည္း နဂိုကလို စာၾကည့္တိုက္မွာ ထိုင္ေန႐ုံတင္မကေတာ့ဘဲ Community က ဘာလိုအပ္သလဲ။ ဥပမာ – စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ လိုတယ္ဆို သူရွာေပးႏိုင္ရမယ္။ ဒါမွမဟုတ္လည္း ၿမိဳ႕ေပၚမွာရွိတဲ့ ေျပာႏိုင္တဲ့ သူေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေပးတာတို႔ ဒါမ်ိဳးေတြ လုပ္ႏိုင္ရမယ္” ဟု ေဒါက္တာ သန္႔ေသာ္ေကာင္းက ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စာၾကည့္တိုက္ အမ်ိဳးအစားေပါင္းမ်ားစြာ ရွိသည္။ ျပည္သူ႕စာၾကည့္တိုက္၊ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္၊ တကၠသိုလ္စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားစာၾကည့္တိုက္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံ၏ ျပယုဂ္အျဖစ္ အမ်ိဳးသားစာၾကည့္တိုက္ (ေနျပည္ေတာ္) ႏွင့္ အမ်ိဳးသားစာၾကည့္တိုက္ (ရန္ကုန္) ဟူ၍ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ဖြင့္လွစ္ထားသည္။

သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္အလိုက္ အသုံးျပဳေနသူမ်ားလည္း ရွိေသာ္လည္း အနာဂတ္ကို ဦးေဆာင္မည့္ လူငယ္မ်ားအၾကား ပို၍အသုံးျပဳရန္၊ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ အသုံးျပဳတတ္ရန္ လိုအပ္သည္ မဟုတ္ေလာ။

လာမည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသားစာၾကည့္တိုက္ (ရန္ကုန္) ကို ယခုဖြင့္လွစ္ထားသည့္ လူအမ်ား လက္လွမ္းမီအသုံးျပဳရန္မလြယ္ကူသည့္ ေနရာျဖစ္ေသာ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကမၻာေအး ဘုရားလမ္း၊ သီရိမဂၤလာရိပ္သာလမ္း အမွတ္ ၈၅ (က) မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အခ်က္ အခ်ာျဖစ္ေသာ ကုန္သည္လမ္းေပၚသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခဲ့ရသနည္း။

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖြင့္လွစ္စဥ္က ထိုေနရာမွာ ေခ်ာင္က်သည့္ေနရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စာဖတ္သူမလာသလို စာၾကည့္တိုက္ျပယုဂ္ႏွင့္မညီ၍ ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္ရွိ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေဆာက္အအုံသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခြင့္ေပးရန္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မ်ား ဗဟိုစာၾကည့္တိုက္မႉးေဟာင္း ေဒါက္တာ ေသာ္ေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံစာၾကည့္တိုက္အသင္းဥကၠ႒ ဦးသန္းေအာင္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕မွ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာသန္႔ျမင့္ဦးတို႔က ဦးေဆာင္ကာ သမၼတေဟာင္း ဦးထင္ေက်ာ္ထံ စာေရးသားေပးပို႔ခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခုဖြင့္လွစ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ (၆၀၄/၆၀၈)၊ ကုန္သည္လမ္းရွိ ယခင္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနပိုင္ BOC အေဆာက္အအုံသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခု ဖြင့္လွစ္မည့္ အမ်ိဳးသားစာၾကည့္တိုက္ (ရန္ကုန္) မွာ ေလးထပ္အေဆာက္အအုံျဖစ္ၿပီး ဧရိယာစတုရန္းေပ ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိကာ ကေလးစာၾကည့္တိုက္၊ သတင္းအခ်က္အလက္အခန္း၊ အေထြေထြႏွင့္ ရည္ၫႊန္းစာၾကည့္ခန္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ စာၾကည့္ခန္း၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ စင္တာ၊ ပြဲက်င္းပႏိုင္သည့္ ေဟာလ္ခန္းမ စသည့္အခန္းမ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

ေရွးေဟာင္းစာေပ၊ ေပ၊ ပုရပိုက္၊ ေဆးက်မ္း၊ စာနယ္ဇင္း အစရွိသည့္ စာအုပ္စာေပစုစုေပါင္း ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ ထားရွိမည္ျဖစ္သည္။ e-Library ကိုပါ ထည့္သြင္းထားသလို အမ်ိဳးသားစာၾကည့္တိုက္၏ Website ကိုလည္း ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး ထို Website မွလည္း ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

“အမ်ိဳးသားစာၾကည့္တိုက္ဆိုတာ တစ္မ်ိဳးသားလုံးရဲ႕ စာေပနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စာေပပစၥည္းေတြကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားတဲ့ေနရာက ဒီတစ္ခုတည္းပဲရွိတယ္။ လူေတြ မသုံးဘူးဆိုတာ ဟိုးေခ်ာင္ထဲမွာ ေရာက္ေနလို႔ မသုံးျဖစ္တာ” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ စာၾကည့္တိုက္အသင္းဥကၠ႒ ေဒၚအဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

စာအုပ္၊ စာေပ သိမ္းဆည္းသည့္စနစ္ကိုလည္း နည္းပညာသုံး၍ အဆင့္ျမႇင့္တင္ထားၿပီး Wifi အခမဲ့ရရွိႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ထားသလို Member ဝင္၍ စာအုပ္ငွားရမ္းသည့္စနစ္ကိုလည္း ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

“သြားေရးလာေရး ပိုအဆင္ေျပတဲ့ေနရာကိုေရာက္လို႔ User ေတြက ပိုလာမွာပဲ။ လာတဲ့အခါက်ရင္လည္း ႐ိုး႐ိုးတင္မဟုတ္ေတာ့ဘူး e-Library ေတြရွိမယ္။ အင္တာနက္ေတြ သုံးလို႔ရမယ္ဆိုရင္ စာၾကည့္တိုက္က ပိုလာလိမ့္မယ္။ ပိုလာမယ္လို႔ အစ္မတို႔ ယုံၾကည္တယ္” ဟု အမ်ိဳးသားစာၾကည့္တိုက္ (ရန္ကုန္) မွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒၚရီရီေထြးက ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားစြာ ထည့္သြင္းထားေသာ အမ်ိဳးသားစာၾကည့္တိုက္ (ရန္ကုန္) ကို စာဖတ္သူမ်ား ပိုလာႏိုင္မည္ေလာ။

“တကယ္သုံးလာေအာင္ Activity ေတြ လုပ္ေပးရမွာေပါ့” ဟု ေဒါက္တာ သန္႔ေသာ္ေကာင္းက အႀကံျပဳသည္။ 

 

ေမသက္ဇင္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *