ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႕က႐ုဏာ

စာဖတ္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္း

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္အေရး စသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးႏွင့္ပတ္သက္၍ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား၏ စုံလင္ ေထြျပား ျခားနားေသာ အျမင္႐ႈေထာင့္မ်ားကို The Voice Journal  တြင္ သီးသန္႔စာမ်က္ႏွာဖြင့္လွစ္ ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ မည္သူမဆို ဤစာမ်က္ႏွာအတြက္ ရည္သန္ေရးသားထားေသာ အျမင္ေဆာင္းပါးမ်ားကို ဂ်ာနယ္တြင္ပါဝင္ေသာ ႐ုံး၊ အီးေမးလ္လိပ္စာအတိုင္း ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ ေပးပို႔ေသာေဆာင္းပါးမ်ားကို လိုအပ္ပါက မူလအာေဘာ္မပ်က္ေစဘဲ အယ္ဒီတာအဖြဲ႕က ျပင္ဆင္ တည္းျဖတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပၿပီးေသာ ေဆာင္းပါးပါအေၾကာင္းအရာအေပၚ  အျခားတစ္ဖက္မွ ႐ႈျမင္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ သေဘာထားကြဲလြဲခ်က္ဆိုင္ရာ အျမင္ေဆာင္းပါးမ်ားကိုလည္း ေရးသားေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။ ေ႐ြးခ်ယ္ေဖာ္ျပျခင္းခံရေသာ စာမူမ်ားကို ထိုက္သင့္သည့္စာမူခ ခ်ီးျမႇင့္ေပးပါမည္။

အယ္ဒီတာ

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ တပ္မေတာ္အစိုးရကာလေတြအလြန္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအတိုင္း ျဖစ္တည္လာမယ့္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြက္ ျပည္သူ႕ကိုယ္စား ျပဳကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ တတိယေျမာက္အစိုးရသက္တမ္းမွာ မ႑ိဳင္ႀကီးသုံးရပ္ထဲက အေရးအပါဆုံးျဖစ္ေစတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရမယ့္၊ တာဝန္ယူထမ္းေဆာင္ခြင့္ရမယ့္ သမၼတ၊ ဒုသမၼတ ေတြ၊ ဝန္ႀကီး၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြပါဝင္တဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕လည္း ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ လြန္ကာလေတြမွာ ေပၚေပါက္လာမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးခ်ိန္ ကာလေတြကစလို႔ အစိုးရအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ပါတီစုံအေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြ၊  တစ္ပါတီစနစ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီးတဲ့အခါမွာ ေတြ႕ရွိခံစားမိတဲ့ အခ်က္ေလးတစ္ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးပဲ သည္ေဆာင္းပါးက ခ်ိန္ဆၾကည့္မိျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

မိမိပါတီကိုယ္စားလွယ္ေတြ အႏိုင္ရဖို႔၊ မိမိပါတီအစိုးရဖြဲ႕စည္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကာလမွာ အေရးအႀကီးဆုံးက မည္သည့္ပါတီမဆို တစ္ခ်ိန္လုံး မိဘအရာတင္စားေနၾကတဲ့ ျပည္သူေတြပါပဲ။ တျခား ဘယ္ကာလမွာ ဘယ္လိုပဲဆက္ဆံေနဆက္ဆံခဲ့၊ မသိခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနေန၊ ေရာက္လာလာ ေပ်ာက္သြားသြား ေ႐ြးေကာက္ပြဲခ်ိန္ေတြက်ရင္ေတာ့ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြဟာ ကာလတိုမိဘေတြျဖစ္လာၾကပါ တယ္။ သက္တမ္းႏုအုပ္ခ်ဳပ္သူေတြဘ၀ ျပန္ေရာက္သြားၾကပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ တကယ္သာ စစ္စစ္မွန္မွန္နဲ႔ တျခားလွည့္ဖ်ားမႈမရွိတဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတစ္ခုသာျဖစ္ခဲ့ရင္ ဒီျပည္သူေတြရင္ထဲက မဲျပား ေတြကပဲ သက္တမ္းတစ္ခုအတြက္ အေျဖထုတ္ေပးႏိုင္မွာျဖစ္တာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

အသည္းၾကားက မဲတစ္ျပားဆိုတဲ့အတိုင္း အမ်ားစုေသာ ျပည္သူေတြဟာ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရရွိခဲ့ခ်ိန္တိုင္းမွာလည္းပဲ သူတို႔တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ရင္ထဲကျဖစ္ေပၚခံစားမႈေတြအတိုင္းသာ မဲေပးခဲ့ၾကၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲႀကိဳကာလေတြမွာ ေပၚလာေလ့ရွိတဲ့ ဆြဲေဆာင္မႈေတြ၊ မက္ေမာစရာ သိမ္းသြင္းမႈေတြအတြက္ကိုေတာ့ ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့မႈ လုံးလုံးနီးပါးမရွိခဲ့တာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္းပဲ “ဘာေပးေပး … ေပးတာသာယူထားလိုက္ … မဲထည့္ရင္ေတာ့… ပါတီကိုပဲမဲထည့္မယ္” ဆိုတဲ့ အသံမ်ိဳးေတြဟာလူထုအၾကားထဲ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့တာပါပဲ။ ျပည္သူဆိုတာ ေတြးေတာစဥ္းစား ေဝဖန္ပိုင္းျဖတ္ႏိုင္တဲ့ လူသားေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မိမိကိုကိုယ္စားျပဳမယ့္ကိုယ္စားလွယ္ကို အဆုံးအျဖတ္ျပဳရေတာ့မယ္၊ ကိုယ္တာဝန္ေပးအပ္လိုတဲ့ အစိုးရကို ေ႐ြးခ်ယ္ရေတာ့မယ္ဆိုတဲ့အခါ လြတ္လပ္စြာဆႏၵျပဳခြင့္ရမႈေတြအေပၚမူတည္ၿပီး ဘာဆြဲေဆာင္မႈကိုမွ မေထာက္ထားမၾကည့္႐ႈဘဲ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့တာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္းပဲ တခ်ိဳ႕ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ေတြဟာ ထင္မွတ္မထားသလိုမ်ိဳး ျဖစ္လာတာ၊ ထင္မွတ္ထားတာထက္ အမ်ားႀကီးပိုမိုေအာင္ျမင္မႈရရွိတာေတြဟာ ကမၻာအရပ္ရပ္က ႏိုင္ငံတကာေ႐ြးေကာက္ပြဲအေျဖေတြမွာသာမက ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ အဆက္ဆက္ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြမွာလည္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြမွာ ေတြ႕ရွိသလို ဆိုရွယ္မီဒီယာေတြ၊ ေခတ္မီအိုင္တီနည္းပညာေတြ အသုံးျပဳေဆာင္႐ြက္ၿပီး မဲဆႏၵရွင္ေတြရဲ႕ ဆႏၵသေဘာထားကို ေျပာင္းလဲေစႏိုင္မႈ၊ ထင္မွတ္မထားတဲ့  ေ႐ြးေကာက္ပြဲအေျဖ ေပၚထြက္လာေစႏိုင္မႈေတြကေတာ့ တကယ့္တကယ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံလို ဖြံ႕ၿဖိဳးစႏိုင္ငံ၊ တိုးတက္မႈအရွိန္ေလး စတည္ခါစ ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ ခဲယဥ္းလြန္းလွတယ္ ထင္ပါတယ္။

အခု ဆက္လက္တင္ျပမယ့္အရာေတြက ပုဂၢလိက အျမင္သက္သက္ကို ေဆြးေႏြးျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ  ျမန္မာ့ေခတ္အဆက္ဆက္သမိုင္းထဲက အေျပာင္းအလဲကာလေတြမွာ အေရးႀကီးလွတဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေတြထဲက လြတ္လပ္မႈအရွိဆုံးနဲ႔ ျပည္သူ႕သေဘာထားဆႏၵ အထင္ဟပ္ဆုံးလို႔ ယူဆမိတဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႀကီးသုံးခုနဲ႔ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတစ္ခုရဲ႕ အေျခအေနေပၚမွာပဲ အဓိကသုံးသပ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဒီသုံးသပ္ ျခင္းကပဲ လာမယ့္ျမန္မာ့အနာဂတ္ကာလ  ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြအေပၚမွာ အၿပိဳင္ၿပိဳင္အဆိုင္ဆိုင္ ႀကိဳးစားေနၾကတဲ့ ပါတီမ်ိဳးစုံတို႔ ဂ႐ုျပဳမိေစရန္ ျဖစ္ပါတယ္။

ပထမဆုံးအေနနဲ႔ ျပည္သူဘက္ ကိုၾကည့္ရေအာင္ပါ။ ဘာသာေပါင္းစုံ မိမိယုံၾကည္ရာကို ကိုးကြယ္ခြင့္ ရထားတဲ့ထဲမွာမွ ဗုဒၶဘာသာတရား ထြန္းကားတဲ့တိုင္းျပည္၊ မရွိဝမ္းစာထဲကေတာင္မွ သဒၶါတရား ထက္ထက္သန္သန္နဲ႔ လႉဒါန္းမႈေတြျပည့္ေနတဲ့ တိုင္းျပည္၊ ဘာသာေပါင္းစုံရဲ႕ ျမစ္ဖ်ားခံရာ က႐ုဏာတရားနဲ႔ ေမတၱာရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းေတြဟာ တျခားကမၻာအရပ္ရပ္က တိုင္းႏိုင္ငံေတြထက္ ပိုမိုတဲ့ တိုင္းျပည္ … အခုလိုတိုင္းျပည္မွာေနၾကတဲ့ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုႀကီးရဲ႕ ရင္ထဲမွာ က႐ုဏာပါတဲ့ ခ်စ္ျခင္းတရား (မၫွာမတာေျပာရရင္ သနားစိတ္) ဟာ ႀကီးမားလွပါတယ္။ ဒီက႐ုဏာစိတ္ေတြကေရာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြအေပၚ လႊမ္းမိုးမႈေတြ ရွိခဲ့ပါသလား။ ေနာက္တစ္ခုက ေၾကာက္႐ြံ႕မုန္းတီးစိတ္ေတြကေရာ … အခ်ိဳ႕ျမန္မာ့ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြရဲ႕ ထြက္ေပၚလာႏိုင္မယ့္ အေျဖေတြကို ဖန္တီးခဲ့ေလသလား။ တစ္ဖက္အေပၚထားရွိတဲ့ သနားက႐ုဏာတရားနဲ႔ အျခားတစ္ဖက္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေၾကာက္႐ြံ႕မုန္းတီးမႈေတြဟာ ျမန္မာ့သမိုင္းေတြထဲက အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြမွာေတာ့ ကြာျခားတဲ့ရလဒ္ေတြအျဖစ္ ေပၚလြင္ေစခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

ေနာက္တစ္ခုက ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး (ႏိုင္ငံ့အေရး)အေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈနဲ႔  ေခါင္းေဆာင္အေပၚ စိတ္ဝင္စားပုံ ကြာျခားမႈရွိတာကလည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲအေျဖေတြကို ဒီစိတၱဇနာမ္ႏွစ္ခုက ပိုမိုလႊမ္းမိုးမႈ ရွိေစတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္ဝင္စားတဲ့ျပည္သူေတြ၊ မဲဆႏၵျပဳမယ့္ ျပည္သူေတြဟာ မိမိေဒသကို ကိုယ္စားျပဳေဆာင္႐ြက္မယ့္ ကိုယ္စားလွယ္အေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈထက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္တဲ့ပါတီအေပၚ၊  ပါတီကို ဦးေဆာင္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္နဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ စိတ္ခံစားမႈ၊ ယုံၾကည္ေမၽွာ္လင့္မႈေတြအေပၚမွာပဲ မူတည္ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကတာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ပဲ ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြအေပၚထားရွိတဲ့ က႐ုဏာခ်စ္ျခင္းတရားနဲ႔ စိုး႐ြံ႕မႈေတြအၾကားမွာ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမၽွတစြာဆႏၵျပဳခြင့္ရခဲ့တဲ့ တခ်ိဳ႕ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြဟာ ေမၽွာ္လင့္မထားတဲ့အေျဖ၊ ထင္မွတ္မထားတဲ့အေျဖေတြနဲ႔အတူ တိုင္းျပည္အနာဂတ္ကို ဖန္တီးခြင့္ေတြကို အပ္ႏွင္းခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအေျဖမ်ိဳးေတြ ရရွိခဲ့တယ္လို႔ ယူဆမိတဲ့ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ သုံးႀကိမ္ကို ဆန္းစစ္ၾကည့္မိတဲ့အခါ ဒီေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြဟာ လြတ္လပ္တရားမၽွတစြာ က်င္းပခြင့္ရခဲ့တာကိုလည္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါတယ္။

ဒီေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြကေတာ့ ၁၉၆၀ မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ အိမ္ေစာင့္အစိုးရထံကေန အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးဖို႔ အတြက္ သန္႔ရွင္းနဲ႔တည္ၿမဲ ဖဆပလအဖြဲ႕ အဓိကအားၿပိဳင္ခဲ့တဲ့  ပါတီစုံေ႐ြးေကာက္ပြဲ၊ ၁၉၉၀ ျမန္မာျပည္ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ တစ္ပါတီစနစ္ကေန ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ကူးေျပာင္းအၿပီး ပထမဆုံးက်င္းပခဲ့တဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲနဲ႔ တတိယအႀကိမ္ကေတာ့ တပ္မေတာ္အစိုးရ တာဝန္ယူအၿပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေအာက္မွာ ဒုတိယအႀကိမ္က်င္းပခဲ့တဲ့ လက္ရွိ NLD အစိုးရေပၚေပါက္ေစတဲ့ အရပ္သားအစိုးရအခ်င္းခ်င္း အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈကို ပထမဆုံးျဖစ္ေပၚေစခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ၁၉၆၀၊ ၁၉၉၀ နဲ႔ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ကာလအခ်ိန္ေတြမွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနေတြ၊ မိမိေ႐ြးခ်ယ္လိုတဲ့ ပါတီရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြအေပၚမွာ ထားရွိခံစားမိတဲ့  က႐ုဏာခ်စ္ျခင္း တရားေတြ၊ အျခားဘက္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စိုး႐ြံ႕ခံစားမႈေတြဟာ ဒီေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြရဲ႕အေျဖကို ထုတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ေမၽွာ္လင့္ထားတာေတြထက္ ပိုတဲ့ရာခိုင္ႏႈန္းေတြ၊ ေမၽွာ္လင့္မထားေလာက္တဲ့အထိ အႏိုင္ရလဒ္ေတြဟာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ပါတီေတြရဲ႕  ေခါင္းေဆာင္ ေတြအေပၚမွာ ထားရွိတဲ့ စိတ္ခံစားခ်က္ (တစ္နည္းအားျဖင့္ သနားက႐ုဏာနဲ႔ ႐ြံ႕မုန္းမႈ) ေတြၾကားက အားၿပိဳင္ပြဲပါပဲ။

၁၉၆၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ကာလေတြတုန္းက ႏွစ္ျခမ္းကြဲ ဖဆပလ အပါအဝင္ အျခားပါတီေတြအၾကား ၿပိဳင္ဆိုင္မႈေတြမွာ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးႏုအေပၚထားရွိတဲ့ က႐ုဏာတရားက သန္႔ရွင္း ဖဆပလကို အႏိုင္ရေစခဲ့သလိုမ်ိဳး၊ တစ္ပါတီစနစ္ေတြရဲ႕ အဆုံးသတ္ ၁၉၉၀ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ  ကာလေတြတုန္းကလည္း ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ လူထုႀကီးဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေမတၱာအေႂကြးကို က႐ုဏာတရားနဲ႔ေပါင္းစပ္ၿပီး အေႂကြးဆပ္ခဲ့သလိုမ်ိဳး၊ တပ္မေတာ္ အစိုးရအလြန္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ ထီးအမိုးေအာက္မွာ အရပ္သားအစိုးရလက္ထက္ ပထမဆုံးက်င္းပခဲ့တဲ့ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြမွာေရာ ကမၻာ့ေနရာအႏွံ႔မွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအေၾကာင္းတရားေတြနဲ႔ေရာက္ေနတဲ့  ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ၊ ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ တိုင္းရင္သားေပါင္းစု ံျပည္သူအမ်ားစုဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံခဲ့မႈေတြ၊ ေပးဆပ္ခဲ့ရတဲ့အခ်ိန္ေတြအတြက္ ခ်စ္တဲ့က႐ုဏာစိတ္ေတြနဲ႔ ဆုံးျဖတ္ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့တာေၾကာင့္ပဲ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြမွာ ထင္မွတ္ထားတာထက္ အမ်ားႀကီးပိုၿပီး မဲဆႏၵနယ္ေတြရရွိခဲ့လို႔ပဲ ေ႐ြးေကာက္ခံအစိုးရအဖြဲ႕ကို NLD အေနနဲ႔ တစ္စုတစ္စည္းတည္း ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ ရရွိခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအခ်က္ေတြေၾကာင့္ပဲ ေခါင္းေဆာင္ေတြအေပၚမွာထားရွိတဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ က႐ုဏာတရားဟာ ျမန္မာ့ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြရဲ႕အေျဖကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေလးေလးနက္နက္ လႊမ္းမိုးမႈရွိတာကို  ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဒီအခ်က္ဟာတကယ့္ ပါတီစုံအေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာတင္မကပဲ လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ အေျခအေနေတြအရ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာတြင္းက မျဖစ္မေနက်င္းပေပးရတဲ့ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြမွာလည္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ NLD ပါတီ အႏိုင္ရရွိခဲ့မႈကို ထည့္သြင္းမစဥ္းစားဘူးဆိုရင္ေတာင္မွ အနီးကပ္ဆုံးျဖစ္တဲ့ ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာလည္း ဒီအခ်က္ဟာအေရးပါေနတုန္းလို႔ ယူဆရမယ့္ မဲဆႏၵရွင္ေတြရဲ႕ က႐ုဏာပါတဲ့ ဆုံးျဖတ္မဲေပးမႈမ်ိဳး ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ရေသ့ေတာင္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) ရဲ႕ အေျဖပဲျဖစ္ပါတယ္။ တစ္သီးပုဂၢလအျဖစ္သာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တဲ့ ယခင္က ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP) ရဲ႕ ဥကၠ႒အျဖစ္ကေန ႏုတ္ထြက္ၿပီး ရခိုင္ေရွ႕ေဆာင္ပါတီကို တည္ေထာင္ထားတဲ့ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္ရဲ႕သားျဖစ္သူ  ဦးတင္ေမာင္ဝင္း အႏိုင္ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။  အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေနာက္ခံအေျခအေနေတြ၊ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္နဲ႔  ပံ့ပိုးမႈေတြရွိတယ္ဆိုေပမယ့္လည္း အဲဒီအခ်ိန္ကာလေတြတုန္းက တရားရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ဖခင္ျဖစ္သူ ေဒါက္တာေအးေမာင္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးဩဇာ၊  သူ႕သားျဖစ္သူသာ ႐ႈံးခဲ့ရင္ ႏိုင္ငံေရးေလာကကေန ထြက္ခြာေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ ေခါင္းေလာင္းသံေတြဟာ ေဒသခံရခိုင္လူမ်ိဳးေတြသာမကဘဲ ႏိုင္ငံရပ္ျခားက ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြကိုယ္တိုင္ကပါ ဝင္ေရာက္ေထာက္ခံဝန္းရံ တဲ့အထိ ျဖစ္ခဲ့တာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ပဲ တစ္သီးပုဂၢလအေနနဲ႔ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္တာေတာင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး ၿပိဳင္ဘက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP) နဲ႔ ရခိုင္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (ALD) တို႔လို ခိုင္မာတဲ့ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံရွိၿပီးသား အဖြဲ႕အစည္းေတြက ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ ဝါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကို  မဲအျပတ္အသတ္နဲ႔ အႏိုင္ရရွိျခင္းမ်ိဳးဟာ အျခားအျခားေသာ အခ်က္ အလက္အျခင္းအရာေတြကို ထည့္တြက္ေစႏိုင္သလို ဖခင္ျဖစ္သူအေပၚနဲ႔ ဖခင္ျဖစ္သူနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သားျဖစ္သူအေပၚျဖစ္တည္တဲ့ သနားက႐ုဏာေတြက အဓိကအခန္းက႑က ပါဝင္ခဲ့တယ္လို႔ပဲ သုံးသပ္ခ်က္ခ်ခ်င္ပါတယ္။

အခ်ိန္ေတြက တျဖည္းျဖည္းနီးကပ္လာပါၿပီ။ ၂၀၂၀ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြမွာေရာ ေပၚေပါက္လာမယ့္ အေျဖေတြကို ျပည္သူေတြရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္အေပၚထားရွိတဲ့ သနားက႐ုဏာတရားက လႊမ္းမိုးမႈရွိေနမွာ လားဆိုတာကလည္း စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းလွပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာေရာ ျပည္သူအမ်ားစုဟာ ဘယ္ေခါင္းေဆာင္အေပၚမွာ က႐ုဏာတရားေတြ ရွိေနပါေသးသလဲ။ ရွိခဲ့တဲ့ ဒီစိတ္ေတြကေရာ အခုအခ်ိန္မွာ ဆက္လက္လႊမ္းမိုးေနတုန္းပဲလား။ လာမယ့္ႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပခ်ိန္ေတြမွာေရာ ျပည္သူေတြရဲ႕ သနားက႐ုဏာစိတ္ကေန သေႏၶတည္လာမယ့္ ယုံၾကည္ကိုးစားမႈေတြမွာ ဘယ္သူေတြက သိမ္းပိုက္သြားႏိုင္မလဲဆိုတာ စဥ္းစာရင္း ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြမွာ မဲဆႏၵရွင္ေတြရဲ႕က႐ုဏာ အဆုံးအျဖတ္ေတြ ေပၚေပါက္လာဦးမလား သုံးသပ္တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

 

လူသစ္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *