သမၼတ Xi ၏ ပထဝီႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရး ျမန္မာ႐ိုက္ခ်က္

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္တစ္ေခါင္းေဆာင္ Xi Jin Ping သမၼတျဖစ္အၿပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ပထမဦးဆုံးခရီးစဥ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထဝီဝင္ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရးသာမက ေဒသတြင္း ပထဝီဝင္ႏိုင္ငံေရးစီးပြားေရးကိုပါ အသြင္ေျပာင္းလဲေစလိမ့္မည္။

ရွီက်င့္ဖ်င္သည္ ဒု-သမၼတအျဖစ္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ခဲ့ၿပီး ထိုစဥ္က ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေ႐ႊႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုအၾကာတြင္ လာေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ သူပထမဆုံးအႀကိမ္ လာေရာက္ခ်ိန္ေနာက္ပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာ အတန္ငယ္အလွမ္းကြာသြားၿပီး ယခုသူျပန္လာခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ျပန္လည္နီးစပ္လာသည့္အခ်ိန္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေနသည္။ ဇန္နဝါရီ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေရာက္ရွိမည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ စတင္တည္ေထာင္ေၾကာင္း ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာက ေၾကညာအၿပီးတြင္ ကြန္ျမဴနစ္မဟုတ္ေသာႏိုင္ငံမ်ားအနက္ အေစာဆုံး အသိအမွတ္ျပဳသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ၁၉၅၀ ဇြန္လတြင္ စတင္ခဲ့သည့္ ျမန္မာ – တ႐ုတ္ တရားဝင္သံတမန္ဆက္ဆံမႈ ႏွစ္ (၇၀) ျပည့္ကာလႏွင့္လည္း Xi ၏ ခရီးစဥ္သည္ တိုက္ဆိုင္ေနသည္။ (Xi ၏ ေနာက္ခံအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို အခ်ပ္ပို စာမ်က္ႏွာ – ၆ ‘ရွီက်င့္ဖ်င္ ဘယ္သူလဲ’ ေဆာင္းပါးတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္သည္)

Xi ၏ ခရီးစဥ္အတြင္း ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမစီမံကိန္း Belt and Road Initiative ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာအပိုင္းျဖစ္ေသာ China Myanmar Economic Corridor (CMEC) ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွ စီမံကိန္းအခ်ိဳ႕ကို အတည္ျပဳလက္မွတ္ထိုး မည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ၾကသည္။

Xi သည္ သူသမၼတျဖစ္သည့္ႏွစ္တြင္ ပိုးလမ္းမသစ္စီမံကိန္း Belt and Road Initiative (BRI) ကို စတင္ေၾကညာခဲ့သူျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပိုးလမ္းမသစ္စီမံကိန္းမ်ားကို သူကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္ထိုးျခင္းသည္ ပုံရိပ္အသြင္အရလည္း ေကာင္းမြန္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံပါဝင္ေနသည့္ ပိုးလမ္းမသစ္စီမံကိန္း Belt and Road Initiative (BRI) သည္ ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီးတြင္ အေနာက္ဥေရာပ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ကဖန္တီးခဲ့ေသာ Marshall Plan ႏွင့္ အလားတူ ဧရာမစီမံကိန္းႀကီးျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ဦးေဆာင္မႈသည္ စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္မႈေပၚ တည္ေနသည္။ စီးပြားေရးတိုးတက္ႏႈန္းက်သြားလၽွင္ ျပည္သူမ်ား လႈပ္လႈပ္႐ြ႐ြျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရးတိုးတက္ႏႈန္းကိုဆက္ထိန္းထားရမည္။ တ႐ုတ္၏ စီးပြားေရးတိုးတက္ႏႈန္းသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အျမင့္ဆုံးမ်ားထဲတြင္ပါေနရာ ဆက္ထိန္းထားရန္မလြယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ လူဦးေရလည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံအ႐ြယ္လည္းႀကီးေသာ္လည္း လက္ရွိစီးပြားတက္ႏႈန္းကိုထိန္းလိုလၽွင္ ျပည္တြင္း ႏွင့္မရ၊ ျပည္ပထြက္ရွာရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္းတြင္ ပိုလၽွံလာေသာ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားမ်ားကို ျပည္ပသို႔ပို႔ရန္ ပိုးလမ္းမသစ္စီမံကိန္းကို ရွီက်င့္ဖ်င္က ႀကံစည္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကုန္းေရ လမ္းႏွစ္သြယ္သည္ တ႐ုတ္ဗဟိုျပဳကာ ကမၻာပတ္မည္။ ထိုလမ္းတစ္ေလၽွာက္တြင္ စြမ္းအင္စီမံကိန္းမ်ား၊ လမ္းႀကီးမ်ား၊ ဆိပ္ကမ္းမ်ား စသည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦစီမံကိန္းမ်ားကို တ႐ုတ္ႏွင့္ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံမ်ား အက်ိဳးတူေဆာင္႐ြက္မည္။ အိမ္ရွင္တို႔ ေငြမရွိလၽွင္ တ႐ုတ္ကေခ်းမည္။ တ႐ုတ္ဗဟိုျပဳ ကုန္းေရလမ္းႏွစ္သြယ္ေသာ လမ္းေၾကာင္းႀကီးမ်ားတစ္ေလၽွာက္ တ႐ုတ္ပါဝင္ေသာ စီမံကိန္းႀကီးမ်ား ေပၚထြန္းလာမည္။ တ႐ုတ္အေနႏွင့္ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္မ်ားရမည္ျဖစ္သလို စီမံကိန္းအိမ္ရွင္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ မိတ္ ဖက္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ႏွစ္ၾကာရွည္စြာလက္တြဲခြင့္ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအရလည္း ျမတ္သည္။ ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းအခ်ိဳ႕ကို အေရးအေၾကာင္းစစ္ျဖစ္ခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္က သုံးႏိုင္သည္ဟုလည္း လုံၿခဳံေရးကၽြမ္းက်င္သူတို႔က တြက္သည္။ ပိုးလမ္းမသစ္စီမံကိန္းသည္ ကမၻာ၏ ပထဝီဝင္ႏိုင္ငံေရးစီးပြားေရးကို ေျပာင္းလဲပစ္လိမ့္မည္ဟု ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက သေဘာေပါက္ၿပီးျဖစ္သည္။ ပိုးလမ္းမသစ္၏ ေနာင္ေတာ္ႀကီးျဖစ္သည့္ Marshall စီမံကိန္းသည္ ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီး ကမၻာႀကီး၏ ပထဝီဝင္ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရးကို ေျပာင္းလဲပစ္ခဲ့သည့္ဥပမာရွိၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ဆိုလၽွင္ ပိုးလမ္းမသစ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထဝီဝင္ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရးကိုပါ တစ္ပါတည္း ေျပာင္းလဲပစ္လိမ့္မည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပိုးလမ္းမသစ္တြင္ တ႐ုတ္၏ အိႏၵိယသမုဒၵရာထြက္ေပါက္ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ျမန္မာ့ပထဝီဝင္ႏိုင္ငံေရးစီးပြားေရးႏွင့္အတူ ေဒသတြင္း ပထဝီဝင္ႏိုင္ငံေရးစီးပြားေရးပါ ေျပာင္းမည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ သမၼတထရန္႔လက္ထက္တြင္ Indo-Pacific Strategy ကို ေၾကညာသုံးစြဲသည္။ ယခင္က သုံးခဲ့ေသာ Asia-Pacific အာရွပစိဖိတ္ေနရာတြင္ Indo-Pacific အင္ဒိုပစိဖိတ္ေရာက္လာသည္။ Asia-Pacific တြင္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာတစ္စင္းသာပါသည္။ Indo-Pacific တြင္ အိႏၵိယသမုဒၵရာတိုးၿပီး သမုဒၵရာႏွစ္စင္းျဖစ္လာသည္။ Indo-Pacific တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ တစ္ကိုယ္ေတာ္ႀကဲမည္မဟုတ္၊ သူ႕တြင္ ထိုတာဝန္ကို တစ္ႏိုင္ငံတည္း ထမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမရွိ။ အာရွေဒသတြင္း အင္အားႀကီး ဂ်ပန္၊ ဩစေၾတးလ်၊ အိႏၵိယ သုံးႏိုင္ငံႏွင့္ လက္တြဲမည္။ တ႐ုတ္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္လႈပ္ရွားခြင့္မရေအာင္ ဝိုင္းရံပိတ္ (Containment) ထားရန္ ရည္႐ြယ္သည္။ အေမရိကန္၏ အင္ဒိုပစိဖိတ္သည္ တ႐ုတ္၏ ပိုးလမ္းမသစ္ကို တန္ျပန္သည့္ ဗ်ဴဟာသဖြယ္ ျဖစ္လာသည္။

အသစ္ေဖာ္ေဆာင္ေသာ Indo-Pacific Strategy တြင္ Indo သည္ Indian Ocean အိႏၵိယသမုဒၵရာျဖစ္သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။ တ႐ုတ္သည္ အိႏၵိယသမုဒၵရာႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာႏိုင္ငံ (Indian Ocean Country) မဟုတ္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းမွ တစ္ဆင့္ခံ ကားလမ္း၊ ရထားလမ္းမ်ားျဖင့္ ျဖတ္လၽွင္ တ႐ုတ္သည္ တစ္ဆင့္ခံအိႏၵိယသမုဒၵရာႏိုင္ငံ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ အိႏၵိယသမုဒၵရာကို ထြက္ႏိုင္လၽွင္ တ႐ုတ္ ေျခဆန္႔လက္ဆန္႔လုပ္ရန္ ထြက္ေပါက္တစ္ခု ရႏိုင္သည္။

ေက်ာက္ျဖဴေရနက္စီမံကိန္းသည္ ပိုးလမ္းမသစ္စီမံကိန္း BRI ေပၚလာၿပီးေနာက္မွေပၚလာသည့္စီမံကိန္းမူ မဟုတ္။ BRI မတိုင္မီ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ကတည္းက တ႐ုတ္ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴသြယ္တန္းမည့္ ေရနံပိုက္လိုင္းအပါအဝင္ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္စီမံကိန္းကို ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာထိုးခဲ့ေသာ္လည္း BRIေပၚၿပီးေနာက္သူ႕ေခါင္းစဥ္ေအာက္သို႔ ဆြဲသြင္းခံလိုက္ရေသာစီမံကိန္း ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ BRI ေခါင္းစဥ္တပ္လၽွင္ ဗဟိုအစိုးရ၏ အတည္ျပဳခံရဖြယ္ပိုမ်ားသည္၊ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့မႈ ရဖြယ္ပိုမ်ားသည္ဟူေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအၾကား နားလည္မႈအရ ထိုသို႔ထည့္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။

ေႂကြးပိေသာေၾကာင့္ တ႐ုတ္ကို ထိုးအပ္လိုက္ရေသာ သီရိလကၤာရွိ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းအေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ားတြင္ပါလာအၿပီးတြင္ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္စီမံကိန္းကိစၥကို ျမန္မာဘက္က ျပန္လည္စဥ္းစားသည္။

ထို႔ေနာက္ စီမံကိန္းပမာဏကို ယခင္ ၇ ဒသမ ၂ ဘီလီယံဖိုးမွ ယခု ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလီယံဖိုးထိ ေလၽွာ႔ခ်လိုက္သည္။ တ႐ုတ္ကလည္း လက္ခံသည္။ ထိုသို႔ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္ျခင္းသည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ BRI အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ စံနမူနာတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။

BRI စီမံကိန္းမ်ားတြင္ တစ္ဆို႔ေနသည္မ်ားအပါအဝင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ အေရးမ်ားကို Xi ၏ ခရီးစဥ္မတိုင္မီ ေျဖရွင္းရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ၂၀၁၉ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္က လာေရာက္ခဲ့သည္။ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းသည္ ေရွ႕ဆက္မည္၊ မဆက္မည္ မျပတ္သားေသးေသာ္လည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွစ္တြင္ လက္ရွိအစိုးရ အခက္မေတြ႕ေအာင္ တ႐ုတ္က အလိုက္သိစြာျဖင့္ အေျဖကို မေတာင္းဆိုေသးဟု ယူဆရသည္။

Xi ခရီးစဥ္ေၾကာင့္ BRI စီမံကိန္းမ်ား မီးစိမ္းျပကာ ၂၀၂၀ တြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ျဖစ္လၽွင္ စီးဝင္လာေသာေငြမ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးကို ေဆးထိုးေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္အတြက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္အေ႐ြးခံရေအာင္ ႀကိဳးစားေနေသာ လက္ရွိအစိုးရအႀကိဳက္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ International Court of Justice တြင္ တရားသြားရင္ဆိုင္လိုက္ရၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာသတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ျမန္မာသတင္းမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ားသည္ အႏုတ္လကၡဏာပိုေဆာင္လာသည့္အျပင္ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ရွိလာႏိုင္သည့္အတြက္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကိုေစာင့္ၾကည့္ေနသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရွိသည့္အတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းပါေပါင္းလိုက္လၽွင္ အေနာက္ကမၻာမွ အရင္းအႏွီးမ်ား ၂၀၂၀တြင္းတြင္ အဝင္နည္းမည္။ တ႐ုတ္-ျမန္မာစီးပြားေရးစႀကႍ CMEC အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ တ႐ုတ္ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းငယ္မ်ားမွာမူ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကိုေရာ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈျဖစ္လာႏိုင္ေခ်ကိုပါ သိပ္မႈၾကသည္မဟုတ္။

အျပန္အလွန္လိုအပ္ေသာ

ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္သည္ အျပန္အလွန္ လိုအပ္ေနသည္။ ျမန္မာသည္ အေနာက္ႏွင့္ တျဖည္းျဖည္းေဝးလာသျဖင့္ မိုးမၿပိဳဘူး၊ ၿပိဳခဲ့ေသာ္ ယခင္တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္ကကဲ့သို႔ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တိုးျမႇင့္ရန္လိုလာသည္။ တ႐ုတ္သည္ အေမရိကန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ဆင္ႏႊဲေနရသည္။ ေဟာင္ေကာင္တြင္ ဆႏၵျပသူဦးေရ သန္းခ်ီၿပီး လႏွင့္ခ်ီျဖစ္ေနသည့္အေပၚတြင္လည္း အေမရိကန္အပါအဝင္ အေနာက္အုပ္စုကို သံသယဝင္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Indo-Pacific အေမရိကန္မူဝါဒသည္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုကို အေမရိကန္စစ္ေအးကာလတြင္ က်င့္သုံးခဲ့သည့္ ဝန္းရံပိတ္ဆို႔ျခင္းမဟာဗ်ဴဟာ Containment Strategy ဟု ယခုအခ်ိန္တြင္ ပိုသံသယဝင္လာသည္။ ျမန္မာႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴဆိပ္ကမ္းကိစၥျဖတ္ႏိုင္လၽွင္ အေမရိကန္၏ Indo-Pacific ကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း တန္ျပန္ႏိုင္မည္။

ေက်ာက္ျဖဴအပါအဝင္ ပိုးလမ္းမသစ္စီမံကိန္းအခ်ိဳ႕တြင္ ျမန္မာဘက္က ၾကန္႔ၾကာေနသည္ကို မူလြန္းသည္ဟု တ႐ုတ္က ထင္ၾကသည္။ BRI တြင္ ျမန္မာသည္ ျမန္မာတို႔ထင္သေလာက္ အေရးမပါ၊ BRI တြင္ ျမန္မာမရွိလည္း ျဖစ္သည္ဟု ျမင္သည့္ တ႐ုတ္ပညာရွင္မ်ားလည္း ရွိသည္။ ဆိုလိုသည္က ျမန္မာသည္ ပ်ိဳတိုင္းႀကိဳက္သည့္ႏွင္းဆီခိုင္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ဝယ္သူကဝယ္ေနခ်ိန္တြင္ ေဈးမကိုင္ဘဲ ေရာင္းလိုက္ရန္။ ျမန္မာဘက္ကလည္း ေဈးဆြဲတင္မရသည့္တိုင္ ေဈးေပါင္က်ိဳးႏွင့္မူ မေရာင္းခ်င္။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္အကူအညီကို ျမန္မာကယူေနရသည့္အတြက္ တစ္ေၾကာင္းမေထာက္ တစ္ေၾကာင္းေထာက္ရသည္။

ျမန္မာဘက္က တ႐ုတ္ကို လိုအပ္ေနသည့္ ေနရာက႑သည္ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း က႑ႏွစ္ခုရွိသည္။ တ႐ုတ္နယ္စပ္လႈပ္ရွားအေျခစိုက္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားက တ႐ုတ္ဝင္ပါမႈကို လိုလားေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ရခိုင္အေရးအရ ႏိုင္ငံတကာစင္ျမင့္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အကာအကြယ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္။ ၂၀၂၀ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာဘက္က လိုအပ္ခ်က္တစ္ခု တိုးလာသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲနီးခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေငြမ်ား ဝင္လာရန္ လိုအပ္ခ်က္။ တ႐ုတ္စီမံကိန္းႀကီးမ်ား မီးစိမ္းျပလိုက္ျခင္းျဖင့္ တစ္ခ်က္ခုတ္ သုံးခ်က္ေလာက္ျပတ္သြားမည္။

ျမန္မာတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ တ႐ုတ္စီမံကိန္းႀကီးမ်ားသည္ အိႏၵိယသမုဒၵရာထြက္ေပါက္လိုခ်င္သည့္၊ အေမရိကန္ဝိုင္းပတ္ျခင္းကို ကာကြယ္မည့္၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံစီးပြားေရး အရွိန္ျမႇင့္မည့္ တ႐ုတ္ဗဟိုအစိုးရ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္အတိုင္း တိတိက်က်သြားေနျခင္းလား။ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍ CMEC စီမံကိန္းအမ်ားအျပားသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား သို႔မဟုတ္ ယူနန္ျပည္နယ္အစိုးရက တ႐ုတ္အစိုးရကို တြန္းျခင္း Lobbying မွ လာသည္ဟု တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးကို ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ဆိုသည္။ သူတို႔၏ သိန္းႏွင့္ခ်ီေသာဝန္ထမ္းမ်ားကို လခေပးရန္အတြက္ အလုပ္ရရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားက အလုပ္ရွာၾကသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္အစိုးရသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စိတ္အဝင္စားဆုံး အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

ဆိုလိုသည္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အဆိုျပဳထားေသာ CMEC သို႔မဟုတ္ BRI စီမံကိန္းမ်ားသည္ တ႐ုတ္အစိုးရက ဗဟိုစီမံခ်က္တစ္ခုျဖင့္ ေသခ်ာစြာစဥ္းစားေရးဆြဲထားေသာ စီမံကိန္းမ်ားမဟုတ္ဘဲ ကုမၸဏီတစ္ခုက သူရရန္စဥ္းစားၿပီး စီမံကိန္းဆြဲလိုက္၊ တ႐ုတ္အစိုးရက သေဘာတူလၽွင္ ေထာက္ခံေပး၊ ေငြထုတ္ေပး၊ အစိုးရခ်င္းၫွိေပးရင္းျဖင့္ မ်ားလာေသာ စီမံကိန္းမ်ားလည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ သုံးစြဲရမည့္ေငြေၾကးပမာဏ၊ စီမံကိန္း အ႐ြယ္အစား ေဖာင္းပြေနတတ္သည္မွာလည္း ထိုသေဘာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းပမာဏႀကီးေလေလ ဝန္ထမ္းပိုခန္႔ႏိုင္ေလေလ။ ျမန္မာဘက္က ထိုစီမံကိန္းမ်ားကို မၾကည့္မ႐ႈဘဲ လႊတ္ေပးလိုက္လၽွင္ တစ္ခ်ိန္က် ကိုယ္ပါဒုကၡေရာက္ မည္။ တ႐ုတ္အစိုးရက ျမန္မာကို အေႂကြးပိေစရန္ Debt-trap Strategy ျဖင့္ တမင္သက္သက္လုပ္သည္ဟု စြပ္စြဲ၍ ရခ်င္မွရမည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏ အႀကံအစည္ရည္မွန္းခ်က္သည္ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ ရည္မွန္းခ်က္အႀကံ အစည္ႏွင့္ တူခ်င္မွတူမည္။

ပိုးလမ္းမသစ္စီမံကိန္းမ်ားသည္ သူ႕အတြက္ သပ္သပ္ရည္႐ြယ္ထားေသာ စီမံကိန္းမ်ားရွိသလို သူမတိုင္မီက စီမံကိန္းမ်ားကိုလည္း ပိုးလမ္းမေခါင္းစဥ္ေအာက္သို႔ ဆြဲသြင္းလိုက္သည္မ်ားရွိသည္။

ပိုးလမ္းမသစ္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ စီးပြားေရးစႀကႍစီမံကိန္းအခ်ိဳ႕သည္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနေသာေနရာမ်ား သို႔မဟုတ္ မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေနေသာ ေနရာမ်ားကို ျဖတ္သန္းသြားမည္ျဖစ္သျဖင့္ အႏၲရာယ္ရွိသည္ဟု မွတ္ထင္ၾကသည္။ ေက်ာက္ျဖဴတည္ရွိေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ပင္ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားေနသျဖင့္ ထိုစာရင္းတြင္ ပါဝင္သည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုေဒသမ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ လက္နက္ကိုင္မ်ားျဖစ္သည့္ KIA၊ TNLAA ၊ AA ၊ MNDAA ၊ UWSA တို႔ လႈပ္ရွားရာ၊ အေျခစိုက္ရာေဒသမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ ထိုအဖြဲ႕မ်ားကေႏွာင့္ယွက္မည့္အႏၲရာယ္နည္းသည္ဟု ကၽြမ္းက်င္သူအခ်ိဳ႕က သုံးသပ္ၾကသည္။ CMEC စီမံကိန္းမ်ားသာၿပီးသြားလၽွင္ ထိုေဒသမ်ားပါ တစ္ပါတည္း ၿငိမ္းခ်မ္းသြားဖြယ္ ရွိသည္ဟု သုံးသပ္သည္မ်ားပင္ ရွိသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာအားနည္းေနသည္ကို ပိုလိုလားမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ဖ်က္သိမ္းၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းသြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္မည္မဟုတ္ဟု အျခား႐ႈေထာင့္မွ ယူဆၾကသူမ်ား ရွိျပန္သည္။ တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားေပၚ အမ်ားထင္ျမင္သေလာက္ ဩဇာမရွိဟု ခန္႔မွန္းသူမ်ားလည္းရွိသည္။

တ႐ုတ္နယ္စပ္အနီး လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကိုင္ေဆာင္ေသာ လက္နက္မ်ားသည္ တ႐ုတ္ဘက္မွလာေသာ လက္နက္မ်ားဟု စစ္ေရးကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာၾကသည္။ ထိုအဖြဲ႕မ်ားသည္ သူတို႔၏ စစ္ေရးႏိုင္ငံေရး ေၾကညာခ်က္မ်ားတြင္ တ႐ုတ္၏ BRI စီမံကိန္းကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္းကို တကူးတက ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့ဖူးသည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖင့္ တ႐ုတ္၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈ တစ္စုံတစ္ရာရရွိကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းရာတြင္ တန္းတစ္ခုရမည္ဟု ထိုလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားက ေမၽွာ္လင့္ထားပုံရသည္။

Game

တ႐ုတ္ကမူ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ရႏိုင္သမၽွဖဲခ်ပ္မ်ားကို ကိုင္ထားၿပီး ကစားလိုပုံရသည္။ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္လည္းဆက္ဆံၿပီး ျမန္မာအစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔ကိုလည္း ဆက္ဆံမည္။ လိုအပ္လၽွင္ လိုအပ္သလို ဖဲခ်ပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို သူ႕ေနရာ၊ သူ႕အခ်ိန္အခါအလိုက္ ခ်သုံးမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံပ်က္သြားသည္ကို တ႐ုတ္လိုလားမည္မဟုတ္။ ျမန္မာပ်က္လၽွင္ သူထိမည္။ သူ၏ ပိုးလမ္းမသစ္စီမံကိန္းမ်ားထိမည္။

တစ္ဖက္တြင္ ျမန္မာအင္အားေတာင့္တင္းလၽွင္ သူစိတ္တိုင္းက်ျခယ္လွယ္ရန္ ခက္မည္။ ထိုကဲ့သို႔သာ တ႐ုတ္စဥ္းစားလၽွင္ သူ၏ၿပိဳင္ဘက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျမန္မာဆက္ဆံေရးကိုလည္း တ႐ုတ္က ထည့္တြက္မည္သာ။ ‘တ႐ုတ္၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ေလးစားသည့္အေနႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းမ်ားသို႔ မသြားရန္ ၂၀၁၆ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ အေမရိကန္သံအမတ္ကို အသစ္ေရာက္သည့္ တ႐ုတ္သံအမတ္က ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ သတိေပးခဲ့ေၾကာင္း’ ကို United States Institute of Peace ( USIP) က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝသည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထိုေဒသမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္နီးစပ္ေသာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား အေျခစိုက္လႈပ္ရွားေနသည္။

ျမန္မာသည္ ဥေရာပသမဂၢ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု စသည့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၁ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ကာ တ႐ုတ္ကို မွီခိုေနရျခင္းမွ ႐ုန္းထြက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ မတိုင္မီ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔ျခင္းခံေနရစဥ္ကမူ အိႏၵိယႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္သည္။ ယင္းသည္ ျမန္မာက တ႐ုတ္ကို ထိန္းၫွိျခင္း Balancing ဟု ႏိုင္ငံတကာေရးရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ဆိုသည္။ တ႐ုတ္က ေဆာက္ေနေသာ ေက်ာက္ျဖဴဆိပ္ကမ္းႏွင့္ တစ္ျပည္နယ္တည္းတြင္ အိႏၵိယက ကုလားတန္စီမံကိန္း၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ စစ္ေတြေရနက္ဆိပ္ကမ္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနျခင္းသည္ တိုက္ဆိုင္လြန္းသည္။ အိႏၵိယႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ျမန္မာက တိုးျမႇင့္ေနသည္။

အာရွအင္အားႀကီးျဖစ္ေသာ ဂ်ပန္သည္လည္း တ႐ုတ္ကိုမွီခိုမႈေလၽွာ႔ခ်ေရး၊ ႏိုင္ငံစုံႏွင့္ဆက္ဆံေရးတိုးခ်ဲ႕ေရး ျမန္မာ၏မဟာဗ်ဴဟာတြင္ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္။
ဂ်ပန္ေရာ၊ အိႏၵိယေရာသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ Indo-Pacific Strategy တြင္ ပါဝင္ေသာ အဓိကႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည္။

ျမန္မာသည္ တ႐ုတ္၏ဩဇာစက္ဝန္းေအာက္မွ ႏိုင္ငံဟု တ႐ုတ္တို႔ သေဘာမေပါက္ေစရန္လိုသလို တ႐ုတ္ထံမွ လြတ္ထြက္သြားေနၿပီဟု တ႐ုတ္တို႔ ျမင္မသြားေစရန္လည္း အေရးႀကီးသည္။ တ႐ုတ္တို႔ကို ျမန္မာက လိုအပ္ေနသည္မဟုတ္ပါလား။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာ့လိုအပ္ခ်က္ကိုသိသည္။ ဂမ္ဘီယာက ျမန္မာကို International Court of Justice တြင္ တရားစြဲသည္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ တရားစြဲသြားေရာက္ရင္ဆိုင္အၿပီး Provisional Measures ၾကားျဖတ္အစီအမံကိစၥ ဇန္နဝါရီလအတြင္းဆုံးျဖတ္မည္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနစဥ္အတြင္း ယခုကဲ့သို႔ Xi ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။

ေမာ္စီတုန္းေခတ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အာဏာအရွိဆုံးေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာသည့္ သမၼတ Xi Jin Ping ၏ သမၼတအျဖစ္ ပထမဆုံးလာျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသတြင္းပထဝီဝင္ႏိုင္ငံေရးစီးပြားေရးကို ေျပာင္းလဲေသာေန႔အျဖစ္ သမိုင္းပညာရွင္မ်ားက မွတ္တိုင္စိုက္ထူၾကလိမ့္မည္။ 

 

TVJ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *