ေဒၚလာအက်ရာသီႏွင့္ ေရာပါလာသည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး

ျပင္ပ ပေယာဂမရွိလၽွင္ ယခုကာလသည္ ျပည္တြင္း၌ အေမရိကန္ေဒၚလာေဈး က်ဆင္းေလ့ရွိသည့္အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလမွ စတင္ကာ အေမရိကန္ေဒၚလာေဈး စတင္က်ရိပ္ျပခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ယင္းႏွစ္၏ အနိမ့္ဆုံးေဈးျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ကို လက္ျပႏႈတ္ဆက္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေဒၚလာေဈးမွာ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ က်ဆင္း၍ ေကာင္းေနဆဲပင္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္က ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္သည့္ ေဈးကြက္ရည္ၫႊန္းႏႈန္းအရ လက္ရွိ ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္အစ ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာလၽွင္ ၁၅၃၄ ျဖစ္ၿပီး သုံးလေက်ာ္အၾကာ ဇန္နဝါရီ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ၁၄၆၁ ဒသမ ၇ က်ပ္ ျဖစ္သည္။

သုံးလေက်ာ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာေဈး ၇၂ ဒသမ ၃ က်ပ္၊ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါး က်ဆင္းသြားသည္။

သို႔ရာတြင္ ယခင္လို ရက္ပိုင္းအတြင္း ႐ုတ္တရက္ ေဈးထိုးတက္၊ ထိုးက်ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ တအိအိ က်ဆင္းသြားျခင္းျဖစ္သည္။

“အေၾကာင္းေပါင္းစုံသြားတာလည္း ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္က ေဈးကြက္ထဲ ေဒၚလာမ်ားတဲ့ ကာလ၊ ဝယ္လိုအားက်တာလည္း ပါမယ္” ဟု ကေမာၻဇဘဏ္ အႀကီးတန္း အႀကံေပး ဦးသန္းလြင္က ေျပာၾကားသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားေပၚခ်ိန္ျဖစ္သလို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားရာသီလည္းျဖစ္ရာ ေဈးကြက္ အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ မ်ားေနၿပီး ဝယ္လိုအားေလ်ာ့ေနခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပင္ပႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးေဈးကြက္မွ ဝါရင့္ အေရာင္းအဝယ္သမားမ်ားက ဆိုၾကသည္။

ယခင္ကာလမ်ားကမူ ယခုလိုကာလသည္ ဘိန္းထြက္ရာသီျဖစ္၍ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေဖာေဖာသီသီ ဝင္လာခ်ိန္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုမႈမ်ားလည္းရွိသည္။

ပုံမွန္အားျဖင့္ ယခုအခ်ိန္သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာေဈးက်ရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးေဈးကြက္အတြင္းမွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက သိျမင္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ဒီဇင္ဘာ၊ ဇန္နဝါရီ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတို႔သည္ ႐ုံး၊ လုပ္ငန္းပိတ္ရက္မ်ားေသာကာလ၊ ႏိုင္ငံတကာ ႏွစ္သစ္ကူး၊ တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူးကာလလည္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ ေလ်ာ့နည္းသြားေလ့ရွိသည္။

“ေဈးကြက္မွာ ေဒၚလာဝယ္လိုအား နည္းသြားလို႔ရယ္၊ အမ်ားျပည္သူ႐ုံးပိတ္ရက္ေတြေၾကာင့္ရယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ျပည္ပခရီးသြားေတြဝင္တဲ့ အခ်ိန္လည္း ျဖစ္တာေပါ့” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလးက ဆိုသည္။

သို႔ရာတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာေဈးမွာ ရာသီခ်ိန္ေဈးက်ဆင္းသည္ဟုဆိုေသာ္လည္း ပုံမွန္ျဖစ္ေလ့ရွိသည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ားအျပင္ ေနာက္ထပ္အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားလည္း ရွိေသးသည္။

ယင္းမွာ ေငြေၾကးေဈးကြက္ကို ယခင္ထက္ပိုမိုတက္ႂကြစြာ ထိန္းေက်ာင္းလာေသာ ဗဟိုဘဏ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အခ်ိဳ႕ျဖစ္သည္။

ပို႔ကုန္မ်ား ျပည္ပသို႔တင္ပို႔လိုက္ၿပီးေနာက္ ရရွိသည့္ ပို႔ကုန္ရေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာမ်ားကို ျပည္တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာရန္ ယခင္ထက္ပိုမိုၾကပ္မတ္လာၿပီး သြင္းကုန္မ်ား ျပည္တြင္းသို႔ တင္သြင္းလာခ်ိန္တြင္ ပစၥည္း အမွန္တကယ္ မေရာက္လာဘဲ ေငြစီးထြက္သြားျခင္း ရွိ၊ မရွိကို စိစစ္လာျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဦးသန္းလြင္က သုံးသပ္သည္။

“ပို႔ကုန္ကေန ပိုက္ဆံ ျပန္ဝင္ မဝင္ ၾကပ္မတ္လာေတာ့ ဒီကေနလည္း ေဒၚလာ ျပန္ဝင္လာတဲ့ သေဘာ ရွိတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ ကုန္သြယ္မႈတြင္ သြင္းကုန္ပမာဏေလ်ာ့သြားျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းဝယ္လိုအား က်လာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလးက ေျပာသည္။

သြင္းကုန္ပမာဏေလ်ာ့က်သြားျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာၾကားေသာ္လည္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ တရားဝင္ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ သြင္းကုန္ပမာဏ သိသာစြာ ေလ်ာ့က်ျခင္း မရွိေပ။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ပို႔ကုန္ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇ ဘီလီယံခန္႔၊ သြင္းကုန္ပမာဏ အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ၁၈ ဘီလီယံခန္႔ရွိၿပီး စုစုေပါင္းကုန္သြယ္မႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၅ ဘီလီယံရွိေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ႏွင့္ ၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္၏ သြင္းကုန္ပမာဏကို ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ေျခာက္ရာခန္႔ ေလ်ာ့နည္းသြားေၾကာင္း အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာန၏ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ သိရသည္။

သို႔ရာတြင္ ဘ႑ာႏွစ္ကာလကို ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ထားသည့္အတြက္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္သည္ ဧၿပီလမွ မတ္လျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ သည္ ေအာက္တိုဘာလမွ စက္တင္ဘာလျဖစ္ရာ တိုက္႐ိုက္ႏႈိင္းယွဥ္ရန္ မလြယ္ကူေပ။

“ဝယ္လိုအား ေရာင္းလိုအားနဲ႔ ေျပာရင္ေတာ့ ဝယ္လိုအားက်လာတယ္ေပါ့။ သြင္းကုန္က်တယ္လို႔ ေျပာေပမယ့္လည္း စီးပြား/ကူးသန္းက ထုတ္ျပန္တဲ့ ကိန္းဂဏန္းမွာေတာ့ သိပ္မက်ဘူးလို႔ ျပေနတာပဲ” ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ေဒါက္တာစိုးထြန္းက ဆိုသည္။

အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွရရွိသည့္ တရားဝင္ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းမၽွသာ ျဖစ္သည္။

တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈလမ္းေၾကာင္းတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ကိန္းဂဏန္း၊ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

“ျမန္မာက တျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႔ မတူပါဘူး။ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈကလည္း မ်ားပါတယ္။ ခုေနာက္ပိုင္း ဒီ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈဘက္မွာ ပမာဏနည္းသြားလို႔နဲ႔ ေဈးကြက္မွာ ေဒၚလာလိုအပ္ခ်က္ နည္းသြားလို႔လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္” ဟု ေဒၚလာေဈးက်ဆင္းမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလးက ခန္႔မွန္းေျပာသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္အစ ေအာက္တိုဘာလတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာေဈးမွာ တစ္ေဒၚလာလၽွင္ ၁၅၁၀ ႏွင့္ ၁၅၃၅ က်ပ္ အတြင္းရွိရာမွ ဒီဇင္ဘာလမွစတင္ကာ တအိအိေဈးက်လာၿပီး ၁၅၀၀ က်ပ္ က်ပ္ေအာက္သို႔ က်ဆင္းသြားသည္။

ယင္းကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္သည္ ႏိုင္ငံျခားေငြေလလံေဈးကြက္အတြင္းမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာဝယ္ယူခဲ့ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၉ ဒသမ ၄ သန္း၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ၂၇ သန္းႏွင့္ ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ (ဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔အထိ) ၁၂ သန္း ဝယ္ယူထားသည္။

ယမန္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔မွစတင္ကာ ေဈးကြက္ဖြင့္ရက္တိုင္းတြင္ ဗဟိုဘဏ္သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဝယ္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဗဟိုဘဏ္လုပ္တာ မွန္ပါတယ္။ သူလည္း အင္အားေတာင့္ေအာင္လို႔ေပါ့။ ဒါေပမဲ့လည္း ဒီပမာဏက ဆင့္ပါးစပ္ ႏွမ္းပက္သေလာက္ပါပဲ” ဟု ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလးက ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံျခားအရန္ေငြပမာဏ မ်ားျပားလာရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း လက္ရွိႏိုင္ငံျခားအရန္ေငြပမာဏသည္ စုစုေပါင္းသြင္းကုန္ပမာဏ သုံးလခြဲစာခန္႔ ရွိေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားအရန္ေငြပမာဏမွာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၄၈၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၅၆၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရံပုံေငြအဖြဲ႕  (IMF) ၏ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ သိရသည္။

ေဒၚလာေဈး ပုံမွန္ထက္က်ဆင္းရမႈသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လည္ပတ္မႈေႏွးေကြးသြားျခင္းႏွင့္ အစိုးရ၏ ယခင္ႏွစ္မ်ားက က်င့္သုံးခဲ့သည့္ ၿခိဳးၿခံေခၽြတာေရး ဘ႑ာေရးမူဝါဒေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရး ေႏွးေကြးတုံ႔ဆိုင္းလာေၾကာင္း စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား၊ စီးပြားေရးသုေတသီမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာဆိုေထာက္ျပလာၿပီးေနာက္ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္အတြက္ အစိုးရအေနႏွင့္ ေငြေၾကး ပိုမိုသုံးစြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာၾကားထားသည္။

အစိုးရအေနႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ားေဖာ္ေဆာင္ကာ စီးပြားေရးလႈပ္ႏႈိးျခင္း၊ အတိုးႏႈန္းခ်ျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ရန္လိုေၾကာင္း ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလးက ေျပာသည္။ ေဒၚလာေဈး က်ဆင္းသည့္ ရာသီခ်ိန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း တိုင္းျပည္စီးပြားေရးအေျခအေနအရ ပုံမွန္ထက္ ေဈးက်လာျခင္းကို ၎က ယင္းသို႔ဆိုသည္။

“စီးပြားေရး က်တယ္၊ တန္႔တယ္လို႔ မေျပာခ်င္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ တျခားႏိုင္ငံေတြမွာ ဒီလိုျဖစ္လာၿပီဆိုရင္ေတာ့ စီးပြားေရးက်လာၿပီလို႔ ေျပာၾကတယ္”

စစ္ၿငိမ္းသူ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *