လယ္ယာေျမ လြန္ဆြဲပြဲ

ႏိုင္ငံေတာ္မွ စြန္႔လႊတ္ထားသည့္ေျမေပၚ၌ မမွန္မကန္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ဖယ္ရွားျခင္းမျပဳႏိုင္ဟုဆိုသူက  ေတာင္သူဦးေမာင္ခိုင္ ျဖစ္သည္။

မိဘမ်ားလက္ထက္မွစ၍ ကတက္ခ်ဥ္ စိုက္ကြင္းအတြင္း လုပ္ကိုင္လာခဲ့ၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ ဖယ္ရွားခိုင္းျခင္းအေပၚ သေဘာမတူဟုဆိုကာ ထြန္တုံးတိုက္ပြဲမ်ားျပဳလုပ္ေနသည္ဟု ပတ္လည္အင္းေက်း႐ြာေတာင္သူ လယ္သမားသမဂၢ၏ ဥကၠ႒လည္းျဖစ္သည့္ ဦးေမာင္ခိုင္က ေျပာသည္။

“သူတို႔နဲ႔ ပူးလို႔ေပါင္းလို႔ရတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကိုက်ေတာ့ ငါးဧကကေန ဧက ၂၀ အထိ ေပးဖို႔ႀကိဳးစားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ က်ေတာ့ တစ္ဦးကို ငါးဧက ေတာင္းတာ လုံးမ၀ေပးဘူး။ ေတာင္သူ ၁၆၂ ဦးကို တရားစြဲဆိုမယ္ဆိုၿပီး ဒီဆိုင္းဘုတ္ႀကီး ကပ္ထားတယ္”ဟု ၎က ကတက္ခ်ဥ္ စိုက္ကြင္းအတြင္း စိုက္ထူထားသည့္ သတိေပးဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို ျပသရင္းေျပာၾကားသည္။

မႏၲေလးတိုင္း စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္ ကတက္ခ်ဥ္စိုက္ကြင္း ဝန္းက်င္ရွိ ေက်း႐ြာအခ်ိဳ႕မွ ေတာင္သူအခ်ိဳ႕သည္ ၎တို႔ပိုင္ေျမမ်ားကို ေရာင္းခ်၍ စိုက္ကြင္းအတြင္း အုပ္စုဖြဲ႕ေနထိုင္လုပ္ကိုင္မႈမ်ားရွိသည္ဟု တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ထားသည့္ စိုက္ကြင္းကို မူလေတာင္သူမ်ားထံ ေပးအပ္ရာ၌ အခက္အခဲမ်ားရွိေနသည္ဟု တိုင္းေဒသႀကီးစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး ေဒါက္တာစိုးသန္းက ေျပာသည္။

“ျပႆနာက က်ဴးေက်ာ္က လက္မခံဘူးျဖစ္ေနတာ။ က်န္တဲ့သူက လက္ခံတယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ က်ဴးေက်ာ္မ်ားကို ဖယ္ရွားရန္ သတိေပးစာ (ႏို႔တစ္စာ) ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္းက ယင္းက်ဴးေက်ာ္ေတာင္သူမ်ားထံေပးပို႔ခဲ့ၿပီး စိုက္ကြင္းအတြင္း၌လည္း သတိေပးဆိုင္းဘုတ္မ်ား စိုက္ထူခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ ဖယ္ရွားရန္ သတိေပးရာ၌ အခ်ိဳ႕ကို ဇန္နဝါရီလအတြင္း၊ အခ်ိဳ႕ကို မတ္လအတြင္းေနာက္ဆုံးထား၍ ထြက္ခြာရန္သတိေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္ မႏၲေလးတိုင္းသည္ ေျမယာအေရးကိစၥကို အဓိက ေျဖရွင္းရလိမ့္မည္ဟု ဝန္ႀကီးက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ေျပာဆိုခဲ့ဖူးၿပီး အစိုးရ သက္တမ္းေလးႏွစ္ဝန္းက်င္အထိ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ ေျမေပါင္းဧက ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိခဲ့ရာ ယင္းအနက္ ဧကတစ္ေသာင္းခြဲ (ေလးပုံ သုံးပုံ) မွာ ၿပီးျပတ္ခဲ့ၿပီဟု ဝန္ႀကီးဌာနမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

က်န္ရွိေနသည့္ ဧကငါးေထာင္ခန္႔အနက္ ၄၅၅၀ ဧက (စိုက္ကြင္းအမွတ္ေပါင္း ၁၁ ခုရွိ) က်ယ္ဝန္းသည့္ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကတက္ခ်ဥ္စိုက္ကြင္းမွာ အဓိကက်န္ေနသည္။

ယင္းစိုက္ကြင္းသည္ တိုင္းေဒသႀကီး သိမ္းဆည္းေျမျပန္လည္ စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေပးထားသည္မွာ ၂ ႏွစ္ခန္႔ရွိၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ျပန္လည္ခြဲေဝရာ၌ အခက္အခဲမ်ားရွိေန၍ ၾကန္႔ၾကာေနသည္ဟု ဝန္ႀကီးက ရွင္းျပသည္။

ကတက္ခ်ဥ္ကြင္းသည္ ယခင္က ေတာႀကီးမ်က္မည္းေနရာျဖစ္ၿပီး ၁၉၆၇ ခုႏွစ္တြင္ အက်ဥ္းက်သူမ်ား၏ လုပ္အားျဖင့္ ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းကာ စိုက္ကြင္းအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ ေနရာျဖစ္သည္။

အက်ဥ္းက်အင္အားျဖင့္ မလုံေလာက္သည့္ အတြက္ တစ္ဧကလၽွင္ ေငြတစ္ဆယ္က်ပ္ ေန႔စားခေပးကာ ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းခဲ့ရၿပီး အခ်ိဳ႕က ေနရပ္မျပန္ေတာ့ဘဲ ယင္းစိုက္ကြင္းအနီးတြင္ပင္ အေျခခ်ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။

ကတက္ခ်ဥ္စိုက္ကြင္းတြင္ ဦးပိုင္ေပါက္ ေျမအခ်ိဳ႕လည္းရွိၿပီး တပ္မေတာ္  အစိုးရလက္ထက္က ထိုစိုက္ကြင္းကို စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးဝန္ႀကီးဌာနပိုင္အျဖစ္ သိမ္းဆည္းခဲ့ရာ ကိုယ္တိုင္ မလုပ္ကိုင္ဘဲ သီးစားခ်ထားခဲ့သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္ –  MEC (ဦးပိုင္) သို႔ ထပ္ဆင့္ငွားလိုက္ၿပီး ဦးပိုင္ကလည္း သီးစားခ်ထားခဲ့သည္။

ယင္းအျပင္ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္ကာ လုပ္ကိုင္သူမ်ားလည္းရွိေနေသာေၾကာင့္ မူလေတာင္သူ၊ သီးစား (ဝန္ႀကီးဌာန)၊ သီးစား (ဦးပိုင္)၊ က်ဴးေက်ာ္စသည္ျဖင့္ စိုက္ကြင္းအတြင္း လယ္ယာေျမလုပ္ကိုင္သူ ေလးမ်ိဳးအထိရွိေနသျဖင့္ ျပန္လည္ခြဲေဝေပးရန္ အခက္အခဲရွိရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးေဒါက္တာစိုးသန္းက ေျပာဆိုသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ လယ္ယာေျမမ်ားကို ျပန္လည္ခြဲေဝေပးႏိုင္ရန္အတြက္ မူလသိမ္းဆည္းခံေတာင္သူ၊ ဝန္ႀကီးဌာနမွ သီးစားခ်ေပးသည့္ ေတာင္သူ၊ MEC မွ သီးစားခ်ေပးသည့္ ေတာင္သူႏွင့္ က်ဴးေက်ာ္စသည္ျဖင့္ ခြဲျခား၍ စာရင္းမ်ားေကာက္ခံလ်က္ရွိေနသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

“အစိုးရပိုင္ေျမကို က်ဴးေက်ာ္ထားတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ သူတို႔ကိုလည္း ပစ္မထားပါဘူး။ ေျမႏွစ္ဧက ေပးမယ္။ ၆၀ ပတ္လည္ေျမတစ္ကြက္ေပးမယ္။ ေနဖို႔ ေျမ၊ လုပ္စားဖို႔ ေျမ ေပးမယ္”ဟု ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းသို႔ ခြဲေဝမႈကို မူလေတာင္သူႏွင့္ သီးစားမ်ားက လက္ခံေသာ္လည္း က်ဴးေက်ာ္မ်ားက လက္မခံဟု ၎က ထပ္ေလာင္းေျပာဆိုသည္။

ေျမယာျပႆနာကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ထင္သေလာက္ မလြယ္ကူေပ။ ယေန႔ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္သည့္ ေျမယာအမ်ားစုသည္ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္က သိမ္းဆည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းသို႔ သိမ္းဆည္းခဲ့စဥ္က မည္သူပိုင္သည့္ ေျမဟု သတ္မွတ္သိမ္းဆည္းခဲ့ျခင္း မဟုတ္သည့္အတြက္ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ခ်ိန္တြင္ မည္သူ၏ ေျမ ဟူ၍ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ မေပးႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း ယင္း ေျမယာျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးေနရသည့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕က ဆိုၾကသည္။

ကတက္ခ်ဥ္စိုက္ကြင္းကို ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ျပန္စစ္အဖြဲ႕က ေလးႀကိမ္အထိ ေခၚယူေဆြးေႏြးမႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး မိမိတို႔ ေတာင္သူဘက္မွ အသက္ ၇၀ ႏွင့္ ၈၀ ဝန္းက်င္အ႐ြယ္ရွိသူမ်ား ေျဖဆိုမႈမ်ား မခိုင္လုံဟု ျငင္းဆိုမႈမ်ားရွိသည္ဟု ေဒသခံေတာင္သူ ဦးမင္းမင္းေဇာ္က ေျပာသည္။

“ကိုယ့္ေျမေပၚ ကိုယ္လုပ္စားတာကိုေတာင္မွ တစ္လပိုင္းမွာ ဖယ္ထုတ္ဖို႔အတြက္ ႏို႔တစ္စာေတြ ထုတ္တယ္။ မူလ ေတာင္သူေတြကို ႏို႔တစ္စာထုတ္ၿပီးေတာ့ ဖယ္ရွားဖို႔ စီစဥ္တာ”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ေျမျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေပးရာ၌ ၂၅ ဧကလုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ သီးစားသမားကို ဧက ၂၀ ေပးမည္ဟုသိရၿပီး မိမိတို႔ မူလေတာင္သူမ်ားမွာ တစ္ဦးလၽွင္ ႏွစ္ဧကႏႈန္းသာေပးမည္ဟ ုသိရေၾကာင္း၊ ယူလၽွင္ ယူ၊ မယူလၽွင္ တရားစြဲမည္ဟု ေျပာဆိုမႈမ်ားလည္းရွိခဲ့ေၾကာင္း ဦးမင္းမင္းေဇာ္က ထပ္ေလာင္းေျပာဆိုသည္။

လယ္ယာေျမျပန္လည္ခြဲေဝေပးရာ၌ သီးစားလုပ္ကိုင္လာသူ၏ ႏွစ္ကာလကိုလည္း တြက္ခ်က္၍ ခြဲေဝေပးရမႈမ်ားရွိသည္ဟု ဝန္ႀကီးေဒါက္တာစိုးသန္းက ဆိုသည္။

ကတက္ခ်ဥ္စိုက္ကြင္းတြင္ ၁၂ ႏွစ္အထက္ လုပ္ကိုင္လာခဲ့သူမ်ားလည္း ရွိေနၿပီး ၎တို႔ကို ငါးဧက၊ ၁၂ ႏွစ္ေအာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့သူမ်ားကို သုံးဧက၊ က်ဴးေက်ာ္မ်ားကိုမူ ႏွစ္ဧကစသည္ျဖင့္ ခြဲေဝထားေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

စိုက္ကြင္းအတြင္းရွိ ေတာင္သူ ၁၆၂ ဦးသည္ မူလသိမ္းဆည္းခံရစဥ္က ဧကမည္မၽွျဖစ္ေစကာမူ ယခုျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ခ်ိန္တြင္ အညီအမၽွခြဲေဝယူၾကရန္ သေဘာတူညီထားသည္ဟု ေတာင္သူ ဦးေမာင္ခိုင္က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ သီးစားမ်ား၊ က်ဴးေက်ာ္မ်ားအတြက္ပါ ခြဲေဝေပးရမည္ဆိုလၽွင္ ေတာင္သူတစ္ဦး ႏွစ္ဧကခန္႔သာရရွိေတာ့မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ လက္ရွိ ေျမေပၚမွ ဖယ္ရွားမေပးႏိုင္ဟု ၎က ယတိျပတ္ေျပာဆိုသည္။

အစိုးရအဖြဲ႕အေနႏွင့္မူ လက္ရွိ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားသည္ မူလေတာင္သူမ်ားဟု မသတ္မွတ္ေပ။ မူလေတာင္သူမ်ားဟု ေျပာဆိုေနၾကသည့္အေပၚ ဟုတ္ မဟုတ္ မွတ္ပုံတင္ျဖင့္ စစ္ေဆးၾကည့္လၽွင္ အေျဖမွန္ေပၚႏိုင္မည္ဟု ေဒါက္တာစိုးသန္းကဆိုသည္။

မႏၲေလးတိုင္း ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တပ္မေတာ္က ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ ထားသည့္ ေျမတစ္ခုတြင္ မူလဦးပိုင္ေပါက္ ေတာင္သူႏွင့္ က်ဴးေက်ာ္ေတာင္သူတို႔ရွိၿပီး ဥပေဒအရ မူလဦးပိုင္ေပါက္ ေတာင္သူကိုသာ ေပးအပ္ရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏွစ္ဖက္စလုံးကို ေခၚယူၫွိႏႈိင္းေပးခဲ့သည္။

ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္သည့္ ေျမ၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို က်ဴးေက်ာ္မ်ားအား ေပးအပ္ရန္ မူလေတာင္သူမ်ားကလည္း သေဘာတူညီခဲ့ေသာ္လည္း က်ဴးေက်ာ္မ်ားက လက္မခံသျဖင့္ အခက္အခဲျဖစ္ေပၚခဲ့ရသည္ဟု တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။

ယခု ကတက္ခ်ဥ္စိုက္ကြင္းသည္လည္း ထိုသေဘာအတိုင္းပင္ ျဖစ္ေနသည္ဟု ဝန္ႀကီးေဒါက္တာစိုးသန္းက ေျပာသည္။

“သူတို႔ကပဲ ျပန္ၿပီး ထြန္တုံးတိုက္ပြဲတိုက္မယ္ လုပ္ေနတယ္။ လုပ္ပါ။ လက္မခံေတာ့ ဒီဧက ၄၅၀၀ ေက်ာ္ျပန္ေပးဖို႔က ဒီ တိုင္းပဲထားရေတာ့မွာလား။ မဟုတ္ဘူးေလ။ တကယ္ ရသင့္တဲ့ သူေတြ ရဖို႔လိုတယ္”ဟု ဝန္ႀကီးက ဆိုသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ သက္တမ္းမကုန္မီ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေျမမ်ားကို အၿပီးျပတ္ေပးအပ္လိုသည့္ ဆႏၵရွိေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်န္ရွိေနသည့္ ကတက္ခ်ဥ္စိုက္ကြင္းအတြင္းမွ က်ဴးေက်ာ္မ်ားသည္ အစိုးရ၏ ခြဲေဝေပးမႈကို လက္မခံလၽွင္ ဥပေဒအရ ဖယ္ရွားရမည္ျဖစ္ၿပီး ရသင့္ရထိုက္သည္ကို ေပးရမည္ဟု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာစိုးသန္းက ေျပာသည္။

“အခုစီမံခ်က္လုပ္ထားၿပီးၿပီ။ သူတို႔ကိုလည္း ႏို႔တစ္ပို႔ထားၿပီးၿပီ။ ထြန္တုံးတိုက္ပြဲ လုပ္မယ္။ မဖယ္ဘူးဆိုရင္ တရား ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းကပဲ သြားမယ္။ ဖယ္ရွားမယ္”ဟု ဝန္ႀကီးကသတိေပးစကား ဆိုေလသည္။

ျမတ္(ကေလး)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *