တစ္ေရးႏိုးလာသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခ်ိဳးငွက္

၁၅ လၾကာ ရပ္တန္႔ထားခဲ့သည့္ တရားဝင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္တြင္ ျပန္လည္စတင္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ တစ္ေရးႏိုးလာေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခ်ိဳးငွက္သည္ ျပည္သူမ်ားဆီသို႔ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ယူေဆာင္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ေနာက္ဆုံးက်င္းပခဲ့ေသာ ေနျပည္ေတာ္ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲမွ ျပန္တြက္စစ္လၽွင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းထားခဲ့သည္မွာ ၁၅ လၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း က်င္းပခဲ့သည့္ ေနျပည္ေတာ္ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲေနာက္ပိုင္း တရားဝင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ဖယ္ၾကဥ္ခဲ့ေသာ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး KNU ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS) တို႔သည္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပေသာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ ပူးတြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးၫွိႏႈိင္းအစည္းအေဝး(JICM) တြင္ ပါဝင္လာခဲ့သည္။

တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ NCA တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသား ၁၀ ဖြဲ႕စလုံး ဤအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ရွစ္ခ်က္ ရရွိခဲ့သည္။

ဦးစြာ NCA အခန္း(၃) ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ အခန္း (၄) ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးခိုင္မာရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အခန္း(၆) ၾကားကာလေဆာင္႐ြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို သေဘာတူညီႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။

ထို႔အျပင္ NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္သေဘာတူညီခ်က္ရယူေရးကိစၥ၊ ၂၀၂၀ မတိုင္မီႏွင့္ ၂၀၂၀ အလြန္ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အဆင့္လိုက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ အဆင့္လိုက္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကိစၥ၊ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္အစိတ္အပိုင္း (၃) တြင္ ထည့္သြင္းခ်ဳပ္ဆိုမည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ၂၁ ရာစု ပင္လုံစတုတၳအႀကိမ္ အစည္းအေဝးကို ၂၀၂၀ ဧၿပီ မတိုင္မီ က်င္းပႏိုင္ေရး၊ NCA  ပါေဝါဟာရမ်ားႏွင့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကိစၥ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအဖြဲ႕မ်ား ပိုမိုပါဝင္လာႏိုင္ေရး NCA အေျခခံေဆာင္႐ြက္ရန္၊ UPDJC ႏွင့္ JMC အစည္းအေဝးမ်ားက်င္းပေရး အစရွိသည့္ အခ်က္ရွစ္ခ်က္ကို သေဘာတူညီခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

သမၼတ႐ုံးၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ဦးေဇာ္ေဌးကမူ “JICM က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ သက္တမ္းတစ္ေလၽွာက္မွာ ဒီတစ္ႀကိမ္က အခ်ိန္တိုတိုအတြင္း သေဘာတူညီခ်က္ရယူႏိုင္ခဲ့တဲ့ အစည္းအေဝး ျဖစ္ပါတယ္” ဟု အစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ မီဒီယာမ်ားသို႔ ေျပာၾကားသည္။

ယင္းသို႔ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ရန္ေနာက္ကြယ္မွ ေဆာင္႐ြက္ေပးၾကသည့္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အတြင္းေရးမႉးအဖြဲ႕ကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးစိုးဝင္းကလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေထာက္ျပသူမ်ားကမူ ၂၀၂၀ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိႏွင့္ေနေသးေၾကာင္း ဆိုၾကသည္။

(၁)

ပထမစိန္ေခၚခ်က္မွာ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။

လာမည့္ ဧၿပီလမတိုင္မီ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို က်င္းပရန္ JICM အစည္းအေဝးက သေဘာတူညီခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစည္းအေဝးက်င္းပရန္ သုံးလေက်ာ္သာလိုသည္။ ဤအခ်ိန္အတြင္း အစည္းအေဝးက်င္းပႏိုင္မည္ေလာ ဟူသည္မွာ စဥ္းစားဖြယ္ျဖစ္သည္။

“အဲဒါ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ညီလာခံ လုပ္ဖို႔က ျပႆာနာမရွိဘူး။ ညီလာခံမွာ ရလဒ္ေကာင္းေတြထြက္ဖို႔ဆိုရင္ေတာ့ ႏွစ္ဖက္စလုံးက စနစ္က်ၿပီးေတာ့ ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္ဖို႔လိုတာေပါ့။ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ အဲဒီေလာက္ထိ ျပင္ျပင္ဆင္ဆင္လုပ္ထားတာေတြ မေတြ႕ရေသးဘူးေပါ့”ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာျမန္မာ အင္စတီက်ဳ (MIPS) အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦးက ဆိုသည္။

သေဘာတရားအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို က်င္းပမည္ဟု ဆိုထားေသာေၾကာင့္ အျမင့္ဆုံးအားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ကို ေမၽွာ္မွန္းႏိုင္သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

ဧၿပီလမွ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ ႏိုဝင္ဘာလအထိဆိုပါက ၾကားကာလမွ ေျခာက္လခန္႔သာရွိမည္ျဖစ္သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ကာလမ်ား၊ ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ပါတီမ်ား သူႏိုင္ကိုယ္ႏိုင္အၿပိဳင္အဆိုင္ ျပင္ဆင္ၾကသည္မ်ားႏွင့္ တြက္ခ်က္ၾကည့္လၽွင္ ဧၿပီလေနာက္ပိုင္းတြင္ အစိုးရသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အာ႐ုံမစိုက္ႏိုင္မည့္ သေဘာရွိေနျပန္သည္။

ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး(၁) ဦးစိုင္းေက်ာ္ၫြန္႔ကမူ “သၾကန္မတိုင္ခင္ အစည္းအေဝးလုပ္မယ္ဆိုေတာ့ ဒီသုံးလေလာက္အတြင္းမွာ စည္း႐ုံးလို႔ရႏိုင္ပါ့မလားေပါ့။ ညီလာခံၿပီးသြားရင္ေတာ့ အစိုးရျဖစ္ေနတဲ့ NLD ေရာ၊ က်န္တဲ့ ပါတီေတြေရာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ Campaign လုပ္ၾကေတာ့မွာ။ အရွင္းဆုံးေျပာရရင္ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ႀကီးကို ေဘးေ႐ႊ႕ထားၾကေတာ့မွာ။ ဒါက ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ အခင္းအက်င္းေပါ့” ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

(၂)

ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ NCA မထိုးရေသးေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားမွာ ယခု ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္မည္လားဟူသည့္ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္သည္။

KNU အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ၁၀ ဖြဲ႕မွာ NCA တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီးျဖစ္သည္။

ေျမာက္ပိုင္းမဟာအဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (KIA)၊ ကိုးကန္႔လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ MNDAA ၊ တေအာင္းပေလာင္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (TNLA) ၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (AA) ၊ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ (FPNCC) ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ‘ဝ’ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ (UWSA)၊မိုင္းလားအဖြဲ႕ (NDAA) ၊ရွမ္းတိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (SSPP/SSA) ႏွင့္ KNPP တို႔မွာ NCA တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္းမရွိေသးေခ်။

“သႀကၤန္ေရွ႕ပိုင္းကို တြက္လို႔ရမယ္။ အဲဒီသုံးလအတြင္းမွာ လက္မွတ္မထိုးထားတဲ့ အဖြဲ႕ေတြကို စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္ႏိုင္မလားေပါ့။ လက္မွတ္ထိုးေအာင္ စည္း႐ုံးမယ္ဆိုရင္ အခုေရာ ဘာေတြစီစဥ္ထားလဲဆိုတာ ေမးခြန္းထုတ္ဖို႔ ရွိတာေပါ့ဗ်ာ” ဟု ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး (၁) ဦးစိုင္းေက်ာ္ၫြန္႔က ဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္သည္ NLD အစိုးရအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက႑တြင္ ေျခကုန္သုတ္မွ ေတာ္ကာက်မည့္ အေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္လာသည္။ အခ်ိန္ကာလနည္းနည္းတြင္ အားသြန္စိုက္ပါမွ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ထြက္ေပၚမည့္ သေဘာပင္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း NCA  စာခ်ဳပ္တြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးမည့္ အဖြဲ႕မ်ားရွိလာႏိုင္သည္ဟု ယူဆသူမ်ားလည္းရွိသည္။

“အခုဆိုရင္ UWSA နဲ႔ အဲဒီကိစၥေတြ ၫွိႏႈိင္းေနတယ္လို႔ ၾကားတယ္။ အကယ္၍ UWSA လက္မွတ္ထိုးၿပီးဆိုရင္ သူနဲ႔နီးစပ္တဲ့ SSPP တို႔၊ မိုင္းလားတို႔ အကုန္ပါလာႏိုင္တဲ့ အေနအထားရွိတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကလည္း သူတို႔ေတြပါလာၿပီဆိုရင္လည္း KNPP လိုဟာမ်ိဳးက သူ႕ဘာသာမေနဘဲ ပါလာမယ့္အေနအထား ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ KNPP နဲ႔က်ေတာ့လည္း သူက တိုက္ပြဲမွ မရွိတာ။ အားလုံးၿငိမ္ေနတာပဲေလ”ဟုေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦး က ဆိုသည္။

ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦးကမူ AA မွလြဲ၍ က်န္ရွိသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အပစ္ရပ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းပိုမ်ားသည္ဟု ယူဆလ်က္ရွိသည္။

တစ္ဖက္တြင္လည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီး တက္လာမည့္ အစိုးရသည္ လက္ရွိအစိုးရပင္ ျဖစ္မည္လား။ အျခားပါတီမွပင္ ျဖစ္မည္လား မေရရာ။ ထို႔အတူ လက္ရွိ အစိုးရသည္ပင္ အစိုးရျဖစ္လာပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကစားပြဲကစားသမားမွာ လက္ရွိပုဂၢိဳလ္ပင္ျဖစ္မည္လား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အသစ္တစ္ေယာက္ပင္ျဖစ္မည္လား စဥ္းစားဖြယ္ရာမ်ားရွိေနသည္။

ကစားသမားေျပာင္းလဲပါက ကစားပုံေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ NCA မထိုးရေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားမွာ အစိုးရအေျပာင္းအလဲကို ေစာင့္ၾကည့္မည့္ အေျခအေနလည္း ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး(၁) ဦးစိုင္းေက်ာ္ၫြန္႔က ယခုကဲ့သို႔ဆိုသည္။

“အစိုးရကလည္း ဖြဲ႕ၿပီဆိုရင္ ေသခ်ာတယ္။ ဒီလူေတြ အားလုံးျပန္ျဖစ္မယ္ေတာ့ မထင္ဘူး။ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းပဲႏိုင္ႏိုင္ေပါ့။ အစိုးရမွာ Player ေျပာင္းလာၿပီဆိုရင္ သူတို႔ရဲ႕ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ေတြ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေျခ ရွိႏိုင္တယ္ေလ။ ဒါဆိုရင္ လက္မွတ္မထိုးရေသးတဲ့ အဖြဲ႕ေတြ လက္မွတ္ထိုးလာႏိုင္လား ဘာလားဆိုတာကလည္း အစိုးရသစ္ရဲ႕ မူဝါဒအေပၚမွာလည္း မူတည္တယ္”

ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈကာလအတြင္း အစိုးရေျပာင္းေသာ္လည္း NCA ပါ အေျခခံမူမ်ားအတိုင္း ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးသည္ ပိုနီးလာမည္ဟု ေထာက္ျပသူမ်ားက ဆိုသည္။

(၃)

စိန္ေခၚခ်က္ ၃ မွာ ၂၀၂၀ တြင္ တိုက္ပြဲမ်ားထပ္မံျဖစ္ေပၚလာဦးမည္လားဟူသည့္ စိုးရိမ္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္သည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား တိုက္ပြဲအနည္းဆုံးႏွစ္ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၈ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA ေလးႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကပင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေအာက္ေျခအဆင့္တြင္မူ တပ္ဖြဲ႕ခ်င္းထိေတြ႕မႈမ်ား အနည္းငယ္ရွိေသာ္လည္း ယင္းမွာ အပစ္ရပ္စဲေရးသေဘာတရားအရ ျဖစ္ေလ့ရွိသည့္ သဘာ၀သာျဖစ္သည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက ဆိုသည္။ ယင္းျဖစ္သို႔ ျဖစ္ရပ္မ်ားျဖစ္ပြားသည္ကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ေရးအတြက္ JCM ကဲ့သို႔ ယႏၲရားမ်ား အားေကာင္းရန္လိုအပ္သည္ဟု ေထာက္ျပသူမ်ားလည္း ရွိသည္။

NCA လက္မွတ္မထိုးရေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ျဖစ္ေသာ KIA ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔၏ တိုက္ပြဲမွာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ မရွိသေလာက္ပင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ TNLA တိုက္ပြဲအနည္းငယ္ျဖစ္သည္မွအပ ႀကီးႀကီးမားမား မရွိခဲ့ေခ်။

“TNLA နဲ႔ကလည္း တကယ္တမ္း ၫွိမယ္ဆိုရင္ အဲဒီေလာက္ အခက္ႀကီးေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ၫွိလို႔ရမယ့္ အေနအထားေတာ့ ရွိတယ္”ဟု ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦးက ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ တိုက္ပြဲမ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ေ႐ြ႕သြားသည္ဟု ထင္ရေလာက္ေအာင္ပင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ AA တို႔သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တစ္ႏွစ္တည္းတြင္ပင္ တိုက္ပြဲေပါင္း အႀကီးအေသး ၆၈၀ ေက်ာ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု AA ဘက္က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း၌ပင္ AA သည္ အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားမ်ားျဖစ္သည့္ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းမ်ားကိုပင္ ဖမ္းဆီးသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႔အတူ ျပည္သူက တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေဝွ႔တင္းကိုလည္း ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ NLD ဥကၠ႒ဦးရဲသိန္း သည္လည္း AA ၏ ဖမ္းဆီးခံရၿပီးေနာက္ ေသဆုံးခဲ့ရသည္။

“အားလုံးၿခဳံၾကည့္လိုက္ရင္ေတာ့ ၂၀၂၀ မွာ ၂၀၁၉ ထက္ပိုေကာင္းတဲ့ အေနအထားေတာ့ ေတြ႕ရတယ္။ ရခိုင္ကလြဲလို႔ ရွိရင္ေပါ့။ ရခ္ိုင္မွာေတာ့ တိုက္ပြဲေတြ ဆက္ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဒီ့ထက္လည္း ပိုၿပီးေတာ့ ျပင္းထန္လာႏိုင္တဲ့ အေနအထားရွိတယ္”ဟု ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦးက ဆိုသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေရာင္နီ

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ တစ္ႏွစ္ခြဲနီးပါးတစ္ဆို႔ေနခဲ့သည့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးစဥ္သည္ ၂၀၂၀ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ JICM အစည္းအေဝးသေဘာတူညီခ်က္ ရွစ္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္လႈပ္ႏိုးလာၿပီျဖစ္သည္။

ရွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ JICM အစည္းအေဝးၿပီးဆုံးသည္မွ ႏွစ္လအတြင္း UPDJC ႏွင့္ JMC အစည္းအေဝးမ်ားကို က်င္းပၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါအစည္းအေဝးမ်ားသည္ မတ္လလယ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ရမည္ ျဖစ္သည္။ လာမည့္ ဧၿပီလတြင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို က်င္းပၾကေပလိမ့္မည္။

၂၀၂၀ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခ်ိဳးငွက္မွာ တစ္ေရးႏိုးထလာခဲ့ၿပီးေနာက္ ဆက္လက္ပ်ံသန္းရမည့္ခရီးမွာမူ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္၊ NCA တြင္ လက္မွတ္ထိုးေရးတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားကို ၫွိႏႈိင္းႏိုင္မႈႏွင့္တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္မျဖစ္ေပၚေရးဟူသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကလည္း ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။

ဤစိန္ေခၚမႈမ်ားကို မည္သို႔ေက်ာ္လႊားမည္နည္းဟူသည့္ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အတြင္းေရးမႉးအဖြဲ႕ဝင္လည္း ျဖစ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္အႀကံေပးလည္း ျဖစ္သူ ဦးလွေမာင္ေ႐ႊက ယခုကဲ့သို႔ဆိုသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က အႀကိမ္ႀကိမ္ ၫွိႏႈိင္းရမယ္။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရမယ္”

ရဲႏိုင္ဦး

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *