ႏွစ္သစ္ဦး ပြဲဆူပါမစ္

ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ (ကားပါမစ္) ေပးမည့္ သတင္းက ပြဲဆူေစခဲ့သည္။

ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ႏွင့္ အထက္အဆင့္ဝန္ထမ္းမ်ားကို ပထမအဆင့္၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ႏွင့္ လုပ္သက္ ၂၅ ႏွစ္ျပည့္ၿပီး ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းေကာင္းတံဆိပ္ ရရွိသူဝန္ထမ္းမ်ားကို ဒုတိယအဆင့္ဟူ၍ ႏွစ္ဆင့္ခြဲ၍ ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ဟု  လူမႈကြန္ရက္တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့သည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္စာအရ သိရသည္။

“သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနေတြရဲ႕သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ ေဆာင္႐ြက္တာပါ” ဟု ယင္းဌာန လက္ေထာက္အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးခင္ေမာင္လြင္က ေျပာၾကားသည္။

ထိုေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပါမစ္ကို အစိုးရက မည္သို႔ ေပးမည္နည္း။

အခြန္လြတ္ပါမစ္ေလာ

အစိုးရ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပါမစ္ေပးမည့္ အေၾကာင္းက ျမန္မာ့ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေလာကအတြင္း လႈပ္ခတ္သြားသည့္  သတင္းတစ္ပုဒ္ ျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အေရာင္းျပခန္းမ်ားအတြက္ မ်က္ခုံးလႈပ္ဖြယ္ သတင္းျဖစ္ခဲ့သည္။ ပိုဆိုးသည္က အခြန္လြတ္တင္သြင္းခြင့္ျပဳမည္ဟု သတင္းမ်ားက ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

“ကားပါမစ္ေပးတာသည္ လုံး၀ လြဲမွားတဲ့ ပုံစံမ်ိဳး ျဖစ္တယ္” ဟု ေဝဖန္သူက ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေလာက ကၽြမ္းက်င္သူ  အရည္ႀကိဳ ျဖစ္သည္။

တင္သြင္းခြင့္ (ပါမစ္) ေပးျခင္းကို ေထာက္ခံေသာ္လည္း အေကာက္ခြန္၊  ကညနခြန္ စသည္တို႔ကို ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳ မည့္အေပၚ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ၎က  ဆိုသည္။

“ေ႐ြးေကာက္ခံ ဝန္ႀကီးေတြ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြက (အခြန္) မေပးရဘူးဆိုရင္ ဒီအခြင့္အေရးေတြ ေပးခ်င္လို႔ ဒီလူေတြက ဝင္ယူထားတာမွ မဟုတ္တာ”  ဟု အရည္ႀကိဳက ေဝဖန္သည္။

အခြန္လြတ္သည္ဟု ဆိုျခင္းသည္ အခြန္ယဥ္ေက်းမႈစနစ္ကို ဖ်က္ဆီးသည့္ သေဘာေရာက္ေနသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

ဝန္ထမ္းမ်ား အခြန္လြတ္ယာဥ္တင္ သြင္းခြင့္ရမည့္သတင္းထြက္ေပၚၿပီးေနာက္ ဌာနတစ္ခု၏ ဒုတိယၫြန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ အဆင့္ရွိ မိတ္ေဆြတစ္ဦးက ေဒၚလာ ႏွစ္ေသာင္း (က်ပ္သိန္းသုံးရာခန္႔) ဝန္းက်င္ျဖင့္ မည္သည့္ယာဥ္အမ်ိဳးအစား ရႏိုင္မည္နည္းဟု လာေရာက္စုံစမ္းမႈရွိသည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေရာင္းဝယ္ေရးအသင္းဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္းဝင္းက ေျပာသည္။

အႀကီးတန္းအရာရွိမ်ားကို ယာဥ္ပါမစ္ခ်ေပးလိုက္ျခင္းအေပၚ ၎က သေဘာ မေတြ႕။  ထိုအရာရွိမ်ားသည္ ေနအိမ္၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စသည့္ အေဆာင္အေယာင္မ်ား ခံစားခြင့္ရွိေနသည့္အျပင္ ကိုယ္ပိုင္အိမ္၊ ယာဥ္ စသည္မ်ားလည္း ရွိေနၾကေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“အခု ပါမစ္တစ္ေစာင္ အနည္းဆုံး က်ပ္သိန္းငါးရာေလာက္ ေပါက္ေဈး ရွိတယ္” ဟု ဦးေအာင္သန္းဝင္းက ေျပာဆို သည္။

ဆုလာဘ္ပါမစ္

ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ပါမစ္ေပးျခင္းသည္ ခ်ီးေျမႇာက္သည့္ သေဘာသာျဖစ္သည္ဟု လက္ေထာက္  အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးခင္ေမာင္လြင္က  ေျပာသည္။

အဓိကအားျဖင့္ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ားကို ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး လုပ္သက္ ၂၅ ႏွစ္အထက္ရွိသူ၊ ျပစ္မႈကင္းရွင္းသူ စသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒအရ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းေကာင္းအျဖစ္  အသိအမွတ္ျပဳျခင္းဟု ၎က ဆိုသည္။

“ဝန္ထမ္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ပင္စင္ယူၿပီးသြားရင္ အစိုးရအေနနဲ႔က ေပးတာ မရွိဘူး။ ခံစားခြင့္လည္း သိပ္ မရွိဘူး။ ေနာက္ လုပ္သက္စုေၾကးေပါ့။ လုပ္သက္စုေၾကးမွာဆိုရင္ ဥပမာ- ၫႊန္ၾကားေရးမႉးအဆင့္ေပါ့။ ႏွစ္ေပါင္း သုံးဆယ္ေလာက္ လုပ္ခဲ့တဲ့ လုပ္သက္စုေၾကးဟာ သိန္းတစ္ရာ မေက်ာ္ဘူး” ဟု ဦးခင္ေမာင္လြင္က ေျပာဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္သက္ ၂၅ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသည့္ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းေကာင္းဆုရ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဝယ္ယူခြင့္ေပးျခင္းဟု ၎က ရွင္းျပသည္။

ထိုသို႔ ခြင့္ျပဳေပးျခင္းျဖင့္ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းေကာင္းဆိုသည့္အရာကို ဝန္ထမ္းမ်ားက မက္ေမာလာၿပီး ယင္းဆုတံဆိပ္ရရွိရန္ ႀကိဳးစားလာၾကမည္ဟု ဦးခင္ေမာင္လြင္က ေျပာသည္။

“ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းေကာင္းျဖစ္ဖို႔ ဆိုတာ ျပစ္မႈတစ္စုံတစ္ရာ ကင္းရွင္းရမယ္။  ကင္းရွင္းဖို႔ဆိုရင္ အဂတိကိစၥဟာေတြ၊  မသမာမႈလုပ္မယ့္ ကိစၥေတြအားလုံးသည္ ေလ်ာ့နည္းသြားမယ္။ ဝန္ထမ္းေကာင္း  ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားရင္ ဒီအခြင့္အေရး ရမယ္” ဟု ၎က ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ မက္လုံးကို ေျပာဆိုသည္။

ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးအတြက္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ျပဳလုပ္လၽွင္ ႐ႈပ္ေထြး မည္စိုးသျဖင့္ အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ခြဲ၍ လုပ္ေဆာင္ ေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎က ထပ္ေလာင္း ေျပာဆိုသည္။

ဥပေဒ႐ႈေထာင့္

ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းမည္ဆိုလၽွင္ (မည္သူမၽွ) ခြင့္ျပဳ ခ်က္မရ၊ တင္သြင္းခြင့္မရဘဲ တင္သြင္းခြင့္ မရွိဟု ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ဥပေဒပုဒ္မ ၆ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ ဥပေဒ ပညာရွင္ ဦးတင္ေအာင္က ေျပာသည္။

ယင္းဥပေဒ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ  ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား ေအာင္ျမင္ေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ရည္ၫႊန္းထားသည္ဟု တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္လည္း ျဖစ္သည့္ ဦးတင္ေအာင္က ေျပာဆို သည္။

“ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူေတြၾကားမွာ ကားေတြ နာမည္ေျပာင္းရင္ေတာင္ ဝင္ေငြရလမ္း မေဖာ္ျပႏိုင္ရင္ ကားတန္ဖိုး အတြက္ သတ္မွတ္တဲ့ အခြန္ေဆာင္ရတယ္။ ဒါကလည္း ဥပေဒအရပါ” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ယင္းအျပင္ ဥပေဒအရာ၌ တန္းတူအခြင့္အေရးရွိရမည္ဟု ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၄၇ တြင္ ေဖာ္ျပထားသျဖင့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းလိုသူတိုင္း ဥပေဒႏွင့္အညီ ဝင္ေငြရလမ္း ရွိရမည္၊ တင္သြင္းခြင့္ ေတာင္းခံရမည္၊ လိုအပ္သည့္ အခြန္ထမ္းေဆာင္ရမည္ဟု ၎က ရွင္းျပသည္။

“ဥပေဒမွာ မည္သူမဆို၊ မည္သူမၽွ  ဆိုတဲ့ စကားရပ္ပါတယ္။ အဲဒီဥပေဒကို  ျပည္သူက ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပ႒ာန္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒကို အမိန္႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္က လႊမ္းမိုးလို႔ မရပါဘူး” ဟု ဦးတင္ေအာင္က ေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း အဆင့္ျမင့္ အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕ ကို ယာဥ္ပါမစ္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္းသည္  ဥပေဒအရ ဘက္လိုက္မႈသေဘာ၊ ဥပေဒ အရာတြင္ တန္းတူအခြင့္အေရး မရသည့္ သေဘာ ျဖစ္ေနသည္ဟု ၎က ထပ္ေလာင္း ေျပာဆိုသည္။

ယင္းအျပင္ ယာဥ္ပါမစ္ခ်ထားေပးမည့္ ကိစၥသည္ လႊတ္ေတာ္သို႔လည္း အသိမေပးသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္ေနသည္ဟု စစ္ကိုင္းတိုင္း အမွတ္ (၅) မဲဆႏၵနယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြဋ္က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ လက္ရွိ ယာဥ္ပါမစ္ ရရွိမည့္ ၫႊန္ခ်ဳပ္၊ ဒုၫႊန္ခ်ဳပ္၊ ၫႊန္မႉးစသည့္  အရာရွိမ်ားထံ၌ ႐ုံးသုံးယာဥ္ႏွစ္စီး၊ သုံးစီးရွိေနၿပီး လက္ရွိအပိုင္ဝယ္ခြင့္ပါမစ္ ထပ္ေပးလိုက္ျခင္းသည္ အခြင့္ထူးခံတစ္ရပ္သဖြယ္ ျဖစ္ေနသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

“ဘာေၾကာင့္ေပးလဲဆိုတာကေတာ့ စဥ္းစားစရာေပါ့။ ေမးခြန္းထုတ္စရာေပါ့။ အျခား အဆင့္ျမင့္အရာရွိ မဟုတ္တဲ့ သူေတြလည္း လိုအပ္မယ္ေလ။ သူတို႔ေကာ မရထိုက္ဘူးလားေပါ့”ဟု ဦးရဲထြဋ္က  ေျပာဆိုသည္။

အရစ္က်ပါမစ္

ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ႏွင့္ အထက္အဆင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားဆိုရာ၌ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအထိလည္း ပါဝင္ေနသည္။ လက္ရွိတြင္ ဌာနဆိုင္ရာအလိုက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ ေလၽွာက္ထားလိုသူမ်ား စာရင္းကို ေကာက္ခံေနဆဲျဖစ္၍ မည္သူမ်ား ေလၽွာက္ထားသည္၊ အေရအတြက္ မည္မၽွရွိသည္ကိုမူ မသိရေသးေပ။

အခြန္လြတ္တင္သြင္းခြင့္ရမည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနေသာ္လည္း ဦးခင္ေမာင္လြင္ကမူ ဘဏ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္မည့္ အရစ္က်ပါမစ္ဟု ေျပာသည္။

ဝင္ေငြခြန္၊ အေကာက္ခြန္ စသည္တို႔အတြက္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနသို႔ သြားေရာက္ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး သက္သာခြင့္ေလၽွာက္ထားလိုသူမ်ားအေနႏွင့္လည္း ဥပေဒအရသာ ေလၽွာက္ထားေဆာင္႐ြက္ၾကရမည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

“အခြန္လြတ္ပါမစ္လို႔ ကိုယ္ မသုံးဘူး။ အခြန္လြတ္ကိစၥက သူ႕ဥပေဒအရ သက္ဆိုင္ရာဌာနမွာ ေဆာင္႐ြက္ရမွာ။  အခြန္လြတ္ပါမစ္ေပးတာ မဟုတ္ဘူး။ ဝန္ထမ္းေတြကို အရစ္က်ေရာင္းခ်ေပးတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာပါ” ဟု ဦးခင္ေမာင္လြင္က ရွင္းျပသည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေဈးကြက္

ယခုသတင္းေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေဈးကြက္အတြင္း အေျပာင္းအလဲျဖစ္ႏိုင္ သည္ဟု ဦးေအာင္သန္းဝင္းက သုံးသပ္ သည္။

“ခ်ေပးလိုက္ရင္ေတာ့ Show Room သမားေတြ ေသတာေပါ့ဗ်ာ” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ျမန္မာ့ယာဥ္ေဈးကြက္အတြင္း လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားၾကသည့္ ကုမၸဏီမ်ား၊ ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ရ၍ အစီးေရမ်ားစြာ တင္သြင္းထားသူမ်ားရွိေနၿပီး ယင္းသို႔ အခြန္အရပ္ရပ္ေပးေဆာင္ကာ တင္သြင္းထားသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား တန္ဖိုးတစ္ခုအထိ က်ဆင္းသြားႏိုင္သည္ဟု အရည္ႀကိဳကလည္း ေျပာသည္။

“တခ်ိဳ႕ေတြက ဘဏ္ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အလုပ္လုပ္ထားတဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီးပါတယ္ေလ။ အဲဒီက်ေတာ့  ဒီလူေတြက ၿပိဳလဲသြားႏိုင္တယ္။ ဒီေတာ့  ဘဏ္ကို ပိုက္ဆံမဆပ္ႏိုင္တာတို႔ ဘာတို႔ ဆက္ျဖစ္လာႏိုင္တယ္”ဟု အရည္ႀကိဳက ဆိုေလသည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းရန္ အေကာက္ခြန္၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္၊  ဝင္ေငြခြန္၊ ကညန မွတ္ပုံတင္ခ စသည္ျဖင့္ ရာခိုင္ႏႈန္းအလိုက္ ေကာက္ခံမႈမ်ားရွိသည္။ ဝယ္ယူသည့္ ယာဥ္အမ်ိဳးအစားကို လိုက္၍ အခြန္ႏႈန္းထားလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိမည္။

လက္ရွိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီး ဝယ္ယူရာ၌ ဝင္ေငြခြန္ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးေဆာင္ရသည္။ ဥပမာ – က်ပ္သိန္း သုံးရာတန္ဖိုးရွိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီး ဝယ္ယူမည္ဆိုလၽွင္ က်ပ္ကိုးသိန္း  ေပး ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

“ကားဆိုတာ ပိုက္ဆံရွိလို႔ ဝယ္စီးၾကတာမဟုတ္ဘဲ မျဖစ္မေနလိုအပ္လို႔  ဝယ္ၾကရတဲ့သူေတြ ရွိတယ္။ အခု အမည္ေပါက္ေျပာင္းခိုင္းတာေတြ လုပ္ေနတဲ့ အခ်ိန္ ဒီလို အခြန္ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုေတာင္ မေပးႏိုင္တဲ့ ျပည္သူေတြ ရွိေနတယ္”  ဟု  မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဝယ္ေရာင္းလုပ္ကိုင္သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ဝန္ထမ္းေကာင္းပါမစ္

ၿပီးခဲ့သည့္အစိုးရလက္ထက္မ်ား၌ ယခုကဲ့သို႔ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ပါမစ္ေပးျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

ယခင္က ဌာနဆိုင္ရာပါမစ္၊ ဦးပိုင္ ပါမစ္၊ သေဘၤာသားပါမစ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါမစ္ စသည္တို႔ ခ်ထားေပးမႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္မူ  ယခုမွ ခ်ထားေပးခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ဝန္ထမ္းတိုင္း ရရွိမည္ မဟုတ္။ လုပ္သက္ ၂၅ ႏွစ္ေက်ာ္ေသာ္လည္း ျပစ္ခ်က္တစ္ခုခုေၾကာင့္ ျပည္သူ႕ ဝန္ထမ္းေကာင္းတံဆိပ္ မရရွိသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ယခုေပးသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပါမစ္တြင္ အက်ဳံးမဝင္ေပ။

တစ္နည္းအားျဖင့္ ဝန္ထမ္းေကာင္း ပါမစ္ မရ။ အစိုးရဝန္ထမ္းႏွင့္ ပုဂၢလိကဝန္ထမ္းတို႔သည္ လစာရရွိမႈတြင္လည္း  မ်ားစြာကြာဟေနျခင္းေၾကာင့္ ျပည့္စုံသည့္ ဝန္ထမ္းဟူ၍မရွိ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခ်ီးေျမႇာက္သည့္အေနႏွင့္ ယာဥ္ပါမစ္ခ်ထားေပးျခင္းသာဟု ဦးခင္ေမာင္လြင္က ေျပာသည္။

“ဝန္ထမ္းေကာင္းဆိုတာကို တန္ဖိုးထားလာႏိုင္ေအာင္ပါ။ ပင္စင္သြားလို႔ရွိရင္  စီးစရာကားေလးတစ္စီး ရွိသြားတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳး ရည္႐ြယ္တာပါ” ဟု  ၎က ေျပာဆိုသည္။

ယခင္ ေခတ္အစိုးရမ်ားသည္ ၎တို႔ႏွင့္ ပုလဲနံပသင့္သူမ်ားကို သူေကာင္းျပဳသည့္သေဘာ၊ အာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္ မိမိတို႔ကို အလုပ္အေကၽြးျပဳသူမ်ားကို ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္ဟု စစ္ကိုင္းတိုင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြဋ္က ေျပာသည္။

“လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကိုေတာင္မွ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ ေခၽြတာတဲ့အေနနဲ႔ မေပးဘူး။ ဒီလႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းမွာ” ဟု ၎က ဆိုသည္။

“အေရးႀကီးတာ အေျခခံလူတန္းစားေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ပါပဲ” ဟု ဦးရဲထြဋ္က အစိုးရ၏ လုပ္ကိုင္ရမည့္ အခ်က္တစ္ခုကို သတိေပးေျပာဆိုသည္။

ဝန္ထမ္းလုပ္သက္ ႏွစ္ ၄၀ ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းေကာင္း ဆုတံဆိပ္ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း ခံခဲ့ရသည့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ  ဝန္ထမ္းတစ္ဦးကမူ အကယ္၍ ယာဥ္ပါမစ္ရရွိလာလၽွင္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်မည္ဟု ေျပာဆိုသည္။

“ဒီလိုလုပ္ေပးတာ ေကာင္းပါတယ္။ ဝန္ထမ္းေတြအတြက္ အဆင္ေျပတာေပါ့။ ပါမစ္ရရင္လည္း ျပန္ေရာင္းလို႔  အျမတ္ရတယ္ဆိုရင္ အဆင္ေျပတာေပါ့”ဟု ၎က သူ႕ဆႏၵကို ေျပာဆိုေလသည္။

ျမတ္(ကေလး)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *