ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးႏွင့္ ၂၀၂၀

စာဖတ္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္း

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္အေရး စသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးႏွင့္ပတ္သက္၍ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား၏ စုံလင္ေထြျပားျခားနားေသာ အျမင္႐ႈေထာင့္မ်ားကို The Voice Journal တြင္ သီးသန္႔စာမ်က္ႏွာ ဖြင့္လွစ္ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ မည္သူမဆို ဤစာမ်က္ႏွာအတြက္ ရည္သန္ေရးသားထားေသာ အျမင္ေဆာင္းပါးမ်ားကို ဂ်ာနယ္တြင္ပါဝင္ေသာ ႐ုံး၊ အီးေမးလ္လိပ္စာအတိုင္း ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ ေပးပို႔ေသာေဆာင္းပါးမ်ားကို လိုအပ္ပါက မူလအာေဘာ္မပ်က္ေစဘဲ အယ္ဒီတာအဖြဲ႕က ျပင္ဆင္တည္းျဖတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပၿပီးေသာ ေဆာင္းပါးပါအေၾကာင္းအရာအေပၚ အျခားတစ္ဖက္မွ႐ႈျမင္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ သေဘာထားကြဲလြဲခ်က္ဆိုင္ရာ အျမင္ေဆာင္းပါးမ်ားကိုလည္း ေရးသားေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။ ေ႐ြးခ်ယ္ေဖာ္ျပျခင္းခံရေသာ စာမူမ်ားကို ထိုက္သင့္သည့္စာမူခ ခ်ီးျမႇင့္ေပးပါမည္။

အယ္ဒီတာ

သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔ရက္စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့တဲ့ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အဆိုျပဳခ်က္ေတြနဲ႔အတူ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ဖိတ္ေခၚကမ္းလွမ္းရာက အစျပဳခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးလမ္းဟာ အခု ဆိုရင္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုနီးပါး အခ်ိန္ကာလကို ျဖတ္သန္းၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ သည္ကာလေတြၾကားမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ တရားဝင္အစည္းအေဝးမ်ား၊ အဖုံဖုံေသာ အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆုံမႈေတြနဲ႔ အႀကိမ္မ်ားစြာရင္းႏွီးၿပီးခ်ိန္မွာေတာ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ မွာေတာ့ ေ႐ြးေကာက္ခံအစိုးရနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း ရွစ္ဖြဲ႕အၾကားမွာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ သမိုင္းစဥ္တစ္ေလၽွာက္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသက္ေသေတြ အသိအမွတ္ျပဳမႈနဲ႔ ပထမဆုံးျဖစ္တဲ့ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) အေကာင္အထည္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၅ အလြန္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစိုးရသက္တမ္းကာလမွာလည္း ယခင္အစိုးရခင္းက်င္းခဲ့တဲ့ NCA ေလၽွာက္လမ္းအတိုင္းပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးဆက္ခဲ့ၿပီးေတာ့ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္တခ်ိဳ႕ ေနရာေျပာင္းလဲခဲ့တာကလြဲၿပီး ေရွ႕ဆက္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။ သည့္ေနာက္ေတာ့ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ မွာ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကို လက္က်န္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြထဲက ႏွစ္ဖြဲ႕ျဖစ္တဲ့ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအ႐ုံးတို႔နဲ႔ ထပ္မံခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့တဲ့ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရသက္တမ္းမွာေတာ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းႀကီးတခ်ိဳ႕ (KNU၊ RCSS) တို႔ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးရာမွာ ပါဝင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္တဲ့ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ ၫွိႏႈိင္းအစည္းအေဝး (JICM) သုံးႀကိမ္က်င္းပႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံႀကီးကိုလည္း စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အလားတူပဲ NCA သေဘာတူစာခ်ဳပ္မွာပါဝင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရးနဲ႔ လူမႈစီးပြားေရးက႑ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ကို အစိုးရ – တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီအစုအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC) ကို အစိုးရ-တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ၿပီး ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအတြက္ အေျခတည္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၅ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြအၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေခါင္းေဆာင္တဲ့ NLD အစိုးရ လက္ထက္မွာေတာ့ NCA စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးဖို႔ က်န္ရွိေနေသးတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြထဲက ႏွစ္ဖြဲ႕ ထပ္မံလက္မွတ္ ေရးထိုးေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သလို ‘၀’ ျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးပါတီဦးေဆာင္ၿပီး ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕ဝင္ေတြပါဝင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ (FPNCC) နဲ႔လည္း NCA စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေရးအပါအဝင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီး ေရွ႕ဆက္ႏိုင္ဖို႔လည္း ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ FPNCC ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းဟာ ႏိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးဖို႔သာျဖစ္ၿပီး စစ္ေရးအရ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းမဟုတ္ဘူးဆိုတာေၾကာင့္လည္း လက္ရွိေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ တပ္မေတာ္ၾကား ျဖစ္ပြားေနတဲ့တိုက္ပြဲေတြဟာ ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႕အၾကား Bilatreal သေဘာတူညီခ်က္သာရရွိခဲ့ရင္ ေရွ႕ဆက္ဖို႔ ပိုမိုအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕သြားမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အတူပဲ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးကို အေျခခံၿပီး ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံေတြကို တတိယအႀကိမ္အထိ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ၿပီး အနာဂတ္ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေျခခံအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အပိုင္း (၁) နဲ႔ အပိုင္း (၂) ရရွိခဲ့ၿပီး က႑စုံမွ စုစုေပါင္း အခ်က္ ၅၁ ခ်က္ကို သေဘာတူရရွိၿပီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ အဓိကလုပ္ငန္းတာဝန္ေတြမွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ တည္ၿငိမ္မႈရရွိေရးနဲ႔ ေဒသစုံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔ဟာ အဓိကအေရးႀကီးဆုံးပဲျဖစ္ပါတယ္။ သည္အခ်က္အလက္ေတြ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အဓိကနဲ႔ အေျခခံအက်ဆုံး လိုအပ္ခ်က္ကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိႏိုင္ေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိမွသာပဲ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးလုပ္ငန္းေတြကို အက်ိဳးရွိရွိ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပဲ ၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္း အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြကေန တစ္ဆင့္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရရွိတဲ့ အစိုးရေတြအေနနဲ႔ ဦးစားေပးက႑မွာထားရွိၿပီး ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

သိရွိရမိသေလာက္ဆိုရင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအစိုးရလက္ထက္ကာလမွာတုန္းကလည္း စတင္ေဆြးေႏြးခ်ိန္ကာလေတြမွာတုန္းက အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းထဲမွာပင္ သေဘာထားတင္းမာမႈ၊ နားလည္မႈ လြဲမွားမႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ တာဝန္ခံေဆာင္႐ြက္မႈေတြေၾကာင့္သာလၽွင္ ေရွ႕ဆက္ႏိုင္ခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သေဘာတူညီခ်က္ေတြရရွိေရး ေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ကာလေတြမွာဆိုရင္လည္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္ေတြအၾကား တပ္ေပါင္းစုဖြဲ႕စည္းမႈကိစၥေတြ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အသစ္ေတြ ေပၚေပါက္ပါဝင္လာမႈေတြနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕ရဲ႕ သေဘာထားတင္းမာမႈေတြအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီး ေရွ႕ဆက္ႏိုင္ဖို႔ အခက္အခဲမ်ိဳးစုံကို စိတ္ရွည္သည္းခံစြာနဲ႔ ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီးမွသာ NCA စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရထားႀကီး ထြက္သြားၿပီဆိုတဲ့ စကားရပ္တစ္ခုလည္း ေပၚေပါက္လာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရထားႀကီး ထြက္သြားၿပီဆိုတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ က်န္ရွိေနေသးတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြအတြက္ သည္ရထားေပၚတက္ဖို႔ အခြင့္အေရးရွိပါဦးမလား၊ တစ္ခရီးထဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းကို ေလၽွာက္ႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါမလားဆိုတာေတြကလည္း ပထမအႀကိမ္ NCA စာခ်ဳပ္နဲ႔အတူ တစ္ၿပိဳင္ထဲေပၚေပါက္လာခဲ့တဲ့ ေဝဖန္အႀကံျပဳမႈမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မီးစတစ္ဖက္၊ ေရမႈတ္တစ္ ဖက္ကစားေနတဲ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနဲ႔ အဓိကအားျဖင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္မႈရွိတဲ့ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕ေတြ မပါဝင္ခဲ့မႈကလည္း အေၾကာင္းျပခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြအၾကား ဘာေၾကာင့္ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းထုတ္စရာေတြ ရွိေနခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ NLD အစိုးရကာလမွာလည္း တာဝန္ယူၿပီးစ ကာလေတြကစလို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္႐ြက္မႈ ေအာင္ျမင္ေရး အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ပါဝင္ၿပီး အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC) ကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္မႈအျဖစ္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုကို NCA လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေလၽွာက္လွမ္းႏိုင္ဖို႔ ၫွိႏႈိင္းဆြဲတင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း NCA-Signatory EAOs အဖြဲ႕ေပါင္း ၁၀ ဖြဲ႕ထိ ျဖစ္လာတာရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံေတြကေနတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အခ်က္ ၅၁ ခ်က္ ထိရရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တာကလည္း အနာဂတ္ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္လမ္းေၾကာင္းအတြက္ အစတည္ႏိုင္တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈပါပဲ။ ဒါေပမဲ့လည္း က်န္ရွိလက္မွတ္ မထိုးရေသးတဲ့ အဖြဲ႕ေတြထဲက အင္အားႀကီး တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းေတြျဖစ္တဲ့ UWSA, NDAA နဲ႔ KIA တို႔ ပါဝင္လာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္စြမ္းမရွိေသးတာ၊ လက္မွတ္ထိုးဖို႔ အသင့္နီးပါးထိျဖစ္ေနတဲ့ KNPP လို အဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳးနဲ႔ ေရွ႕မဆက္ႏိုင္ေသးတာ၊ အစိုးရ-တပ္မေတာ္နဲ႔ ေျမာက္ပိုင္းညီေနာင္မဟာမိတ္ (MNDAA၊ TNLA၊ AA) တို႔အၾကား တိုက္ပြဲေတြျဖစ္လိုက္၊ က်ိဳင္းတုံ-ကူမင္း ေဆြးေႏြးပြဲေတြျဖစ္လိုက္နဲ႔ အေျဖရွာရခက္ေနတာေတြ၊ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ အဓိကအာ႐ုံစိုက္ဖိအားေပးခံေနရတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္းမွာ ပထမဆုံးေပၚေပါက္လာတဲ့ တပ္မေတာ္နဲ႔ AA အၾကား တိုက္ပြဲေတြကလည္း အစိုးရရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေျခလွမ္းေတြကို တုံ႔ေႏွးေစခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာစာတမ္းေတြထဲက ေခါင္းစည္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ၂၁ ပင္လုံညီလာခံေတြကေနတစ္ဆင့္ သြားရမလား၊ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကေနတစ္ဆင့္ ေလၽွာက္လွမ္းရမလား၊ ဘယ္လမ္းေၾကာင္းနဲ႔ပဲေလၽွာက္ေလၽွာက္ တစ္ေနရာမွာေတာ့ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္သြားဆုံမွာပဲဆိုတဲ့ ခ်ိန္ဆခ်က္ေတြနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြအၾကားမွာလည္း ဗ်ာမ်ားခဲ့တဲ့ပုံ ရွိပါတယ္။

ခက္ခဲစြာႀကိဳးပမ္းေနရတဲ့ အခ်ိန္အေတာအတြင္းမွာ ပိုၿပီး ခက္ခဲေစခဲ့တာကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈခရီးစဥ္တစ္ေလၽွာက္မွာ အတက္ႂကြဆုံးနဲ႔ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြအၾကားမွာ ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑က အဓိကပါဝင္တဲ့ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ တရားဝင္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ပါဝင္မႈယာယီရပ္ဆိုင္းၿပီး အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆုံမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္သာ ေဆြးေႏြးသြားႏိုင္ေရးနဲ႔ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS) ရဲ႕ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး ဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီမွာပါဝင္မႈ ေခတၱရပ္ဆိုင္းျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေၾကညာခ်က္ေတြကလည္း ေရွ႕ဆက္တိုးဖို႔ ခက္ေနတဲ့အေျခအေနမွာ ေနာက္ျပန္လွည့္သြားႏိုင္သလားဆိုတဲ့ စိုးရိမ္မႈေတြနဲ႔အတူ တုံ႔ေႏွးခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းႀကီးႏွစ္ခုရဲ႕ ေၾကညာခ်က္ေတြဟာ အစိုးရနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြအၾကား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေရွ႕ဆက္ဖို႔ နည္းလမ္းနဲ႔ အခ်ိန္ရွာေဖြခဲ့ရ႐ုံတင္မကပဲ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ပင္မေက်ာ႐ိုးတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (PPST) အၾကားမွာပါ ဝိဝါဒကြဲျပားစရာနဲ႔ ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးစရာေတြ ျဖစ္လာခဲ့ရပါတယ္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြအားလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ပါဝင္ႏိုင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တင္ျပခ်က္အသစ္ျဖစ္တဲ့ PPCM ကိစၥ၊ PPST ကိုဦးေဆာင္မည့္သူ အေျပာင္းအလဲကိစၥေတြကလည္း အနည္းနဲ႔အမ်ားေတာ့ စိုးရိမ္ေတြးဆစရာေတြျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၅-၁၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာက်င္းပခဲ့တဲ့ အစိုးရနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ သီးသန္႔ေတြ႕ဆုံမႈအၿပီး ေအာက္တိုဘာလအတြင္းမွာပဲ RCSS နဲ႔ KNU ကထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ေၾကညာခ်က္ေတြကစလို႔ ၂၀၁၈ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းကာလေတြနဲ႔ ၂၀၁၉ တစ္ႏွစ္တာကာလပတ္လုံးမွာ အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆုံမႈေတြ၊ အဖြဲ႕အစည္းတြင္း ျပန္လည္သုံးသပ္ရွင္းလင္းျခင္းေတြနဲ႔သာ ျဖတ္သန္းခဲ့ရၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေျခခံအက်ဆုံးျဖစ္တဲ့ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရး ကိစၥရပ္ေတြကိုပင္ ရရွိၿပီးသားအေျခအေနထက္ ယုတ္ေလ်ာ့မသြားဖို႔နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တရားဝင္ျပန္လည္စတင္ႏိုင္ဖို႔ နည္းလမ္းရွာေဖြမႈနဲ႔သာ ေက်ာ္လြန္ခဲ့ရတာျဖစ္ၿပီး ယခု ၂၀၂၀ ဇန္နဝါရီ ၈ ရက္ေန႔မွာက်င္းပမယ့္ JICM အစည္းအေဝးေတြကေန စတင္ၿပီးမွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တရားဝင္အစည္းအေဝးမ်ား ျပန္လည္စတင္ႏိုင္ေရး၊ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္းမွာ စတုတၳအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံက်င္းပၿပီး ၂၀၂၀ ကာလအလြန္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ခိုင္မာတဲ့အေျခခံသေဘာတူညီခ်က္ေတြ ရရွိႏိုင္ေရးကိုသာ အထူးအေလးထား ေဆာင္႐ြက္ရမယ့္အေျခအေနျဖစ္ပါတယ္။

အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းအတြက္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြ က်င္းပရမယ့္ ကာလျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ၂၀၂၀ ေႏွာင္းပိုင္းကာလေတြက်မွ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပမယ္ဆိုရင္ေတာင္မွ လက္ရွိအာဏာရပါတီ NLD အေနနဲ႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခြင့္ရရွိေရးကိုသာ ယခုႏွစ္ရဲ႕ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားတစ္ခုမွာ အဓိကဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိတည္ တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ ဘယ္ေလာက္ပင္ အားစိုက္ေဆာင္႐ြက္မႈရွိေပမယ့္လည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြမွတစ္ဆင့္ ျပည္သူကတင္ေျမႇာက္တဲ့ အစိုးရျဖစ္မွသာလၽွင္ သည္ခရီးလမ္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ထဲထဲဝင္ဝင္ ထပ္မံပါဝင္ေလၽွာက္လွမ္းခြင့္ရမွာ ျဖစ္ျခင္းကလည္း ရခိုင္အေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာဖိအားေတြၾကား ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့၊ လႊတ္ေတာ္တြင္း ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးေတြ ေဆာင္႐ြက္ဖို႔လည္းရွိေနတဲ့၊ တက္ေနတဲ့ အၫႊန္းကိန္းေတြနဲ႔ လက္ေတြ႕႐ုန္းကန္ေနရတဲ့ စီးပြားေရးက႑ အခက္အခဲေတြအၾကား ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့အေျခအေနတစ္ခုအတြက္ က်ိန္းေသေပါက္ ႀကိဳးစားရဖို႔ရွိေနတဲ့ အစိုးရတစ္ရပ္အတြက္ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ဘယ္ေလာက္ပဲလိုခ်င္အားထည့္ ေဆာင္႐ြက္ခ်င္ေပမယ့္လည္း ေပးထားခ်က္အခက္အခဲေတြနဲ႔ေတာ့ ေႏွးတစ္ခ်ည္ျမန္တစ္လွည့္ ျဖစ္ေနမွာ အေသအခ်ာပါပဲ။

အလားတူပဲ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြဘက္မွာဆိုရင္လည္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအစိုးရကာလနဲ႔ NLD အစိုးရသက္တမ္းအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ျဖည့္ဆည့္ေဆာင္႐ြက္ေပးမႈေတြ၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြအၾကား ဆက္ဆံေရး အေျခအေနေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သုံးသပ္မႈေတြ ရွိေနတာျဖစ္သလို ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြအၿပီး ေပၚေပါက္လာမယ့္ အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့လမ္းစဥ္နဲ႔ ေတြးဆမႈေတြကလည္း ယခု ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္းမွာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြရဲ႕ ထိေရာက္ႏိုင္မႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့လည္း ၂၀၂၀ ကာလအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့အေတြးအျမင္နဲ႔ ကာလတစ္ခုၾကာ ရပ္တန္႔ေနခဲ့တဲ့ အေျခအေနေတြ၊ ျပည္ပႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ လႊမ္းမိုးထားႏိုင္မႈ အေျခအေနေတြကိုလည္း သုံးသပ္တင္ျပသြားပါဦးမယ္။ 

 

လူသစ္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *