ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္အတြက္ သမိုင္းဝင္ခရီး

၂၀၁၂ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာက အေမရိကန္သမၼတအိုဘားမား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာလည္သည့္ သမိုင္းဝင္ခရီးစဥ္အၿပီး ခုနစ္ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာတြင္ တ႐ုတ္သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္ ျမန္မာသို႔လာလည္ျခင္းသည္ သမိုင္းဝင္ခရီးစဥ္ျဖစ္ၿပီး အိုဘားမားလာလည္စဥ္ကကဲ့သို႔ပင္ ျမန္မာ့အလွည့္အေျပာင္းကို ေဆာင္ၾကဥ္းဦးမည္။ ေျပာင္းသြားမည့္လမ္းေၾကာင္းမွာမူ အိုဘားမားခရီးစဥ္အၿပီး ျမန္မာ့လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ တူခ်င္မွတူေပလိမ့္မည္။

ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္သည္ အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္ေသာ္လည္း တ႐ုတ္နံပါတ္တစ္ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးသာ လာလည္ဖူးသည္။ ၁၉၇၈ တြင္ တိန္႔ေရွာင္ဖိန္ႏွင့္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ က်န္ဇီမင္း။ ရွီက်င့္ဖ်င္သည္ ႏွစ္ ၇၀ ၾကာ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ဆက္ဆံေရးအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာလည္သည့္ တတိယေျမာက္ တ႐ုတ္နံပါတ္တစ္ေခါင္းေဆာင္။ ၁၉ ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ပထမဆုံးလာေရာက္သည့္ တ႐ုတ္နံပါတ္တစ္ေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္ခရီးစဥ္သည္ ထူးျခားသည္။

ရွီက်င့္ဖ်င္သည္ ေမာ္စီတုန္းေနာက္ပိုင္းတြင္ အာဏာအရွိဆုံး တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရျခင္း၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ မဟာအင္အားႀကီး ႏိုင္ငံေလာင္းလ်ာျဖစ္ေနျခင္းတို႔ပါ ေပါင္းလိုက္လၽွင္ ရွီက်င့္ဖ်င္၏ ခရီးစဥ္သည္ သူ႕ေနာင္ေတာ္ နံပါတ္တစ္ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး၏ ခရီးစဥ္ထက္ပင္ ပိုမိုထူးျခားသည္။

ယခုခရီးစဥ္သည္ ႏိုင္ငံငယ္ေလးျဖစ္ေသာ ျမန္မာအတြက္သာမဟုတ္၊ ဧရာမတ႐ုတ္အတြက္ပါ ထူးျခားသည္။ ပိုးလမ္းမသစ္စီမံကိန္းႀကီး၏ တည္ေထာင္သူ ရွီက်င့္ဖ်င္၏ ခရီးစဥ္အတြင္းတြင္ ပိုးလမ္းမသစ္စီမံကိန္းႀကီး၏ ျမန္မာအျခမ္းျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍပါ စီမံကိန္းႀကီးအခ်ိဳ႕ကို သေဘာတူၾကမည္။

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ဆက္ဆံေရးတြင္ ဆူးေၫွာင့္သဖြယ္ျဖစ္ေနသည့္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္း၏ကံၾကမၼာကို ဆုံးျဖတ္မည္၊ မျဖတ္မည္ မသိရေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ အိႏၵိယသမုဒၵရာထြက္ေပါက္ရေစႏိုင္သည့္ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္အခ်ိဳ႕ကို လက္မွတ္ေရးထိုးမည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ပိုးလမ္းမစီမံကိန္းမ်ားအနီးလႈပ္ရွားေနေသာ တ႐ုတ္ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကိစၥကို ရွီက်င့္ဖ်င္ခရီးစဥ္က သက္ေရာက္ႏိုင္သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ဝန္းရံပိတ္ရန္ Indo-Pacific မဟာဗ်ဴဟာကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက တိုးျမႇင့္ေဖာ္ေဆာင္လာသည္ဟု ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက သတ္မွတ္လာၾကခ်ိန္တြင္ ေက်ာက္ျဖဴစီမံကိန္းသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ သာမန္စီးပြားေရးသေဘာသာမဟုတ္ဘဲ အေမရိကန္၏ Indo-Pacific ကို တန္ျပန္ႏိုင္ရန္ လက္နက္တစ္ခုေပးမည့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စီမံကိန္းပါ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ထိုစီမံကိန္းေၾကာင့္ တ႐ုတ္အတြက္ ျမန္မာ၏အေရးပါမႈသည္ အခရာက်လာပါက ျမန္မာႏိုင္ငံအဖို႔ ေကာင္းက်ိဳး၊ ဆိုးက်ိဳး မည္သည့္အရာက ပိုမ်ားမည္ဆိုသည္ကိုမူ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းတြင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျငင္းခုန္ၾကဆဲျဖစ္သည္။ အေကာင္းေရာ၊ အဆိုးပါ ဒြန္တြဲေနၿပီး အစိုးရမ်ား၏ အရည္အခ်င္းေပၚမူတည္မည္။

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္သည္ ျမန္မာ့ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွစ္ျဖစ္သည္ကလည္း ထူးျခားေနျပန္သည္။ တ႐ုတ္သမၼတလာေရာက္ျခင္းသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္ လက္ရွိအစိုးရအေပၚ သက္ေရာက္မည္။

တ႐ုတ္သမၼတလာေရာက္ျခင္းကသာ ထူးျခားသည္မဟုတ္။ လာေရာက္သည့္အခ်ိန္ကာလသည္လည္း ထူးျခားသည္။ ရွီက်င့္ဖ်င္သည္ ဇန္နဝါရီ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ေရာက္ရွိၿပီး ႏွစ္ရက္ေနမည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သြားေရာက္တရားရင္ဆိုင္သည့္ International Court of Justice (ICJ) က ျမန္မာႏိုင္ငံကို အေရးေပၚအစီအမံမ်ား ခ်မွတ္သင့္၊ မသင့္ ဆုံးျဖတ္မည့္ေန႔ရက္မွာ ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္သမၼတသည္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ သံတမန္ ဆက္သြယ္မႈ တရားဝင္စတင္ျပဳလုပ္သည့္ ႏွစ္ (၇၀) ျပည့္ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္လာသည္ဆိုေသာ္လည္း ၂၀၂၀ ဇြန္လတြင္မွ ႏွစ္ (၇၀) ျပည့္မည္။ အေမရိကန္အပါအဝင္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ဖိအားေပးေနခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္က ျမန္မာဘက္မွ ထင္ထင္ရွားရွား ဝင္ရပ္ျပလိုက္ျခင္း။

တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္၏ သမိုင္းဝင္ခရီးစဥ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္သာမက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသ၏ ပထဝီႏိုင္ငံေရးစီးပြားေရးတြင္ အလွည့္အေျပာင္းမွတ္တိုင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံငယ္ျဖစ္သည့္ ျမန္မာအတြက္ ႐ိုက္ခတ္ခ်က္ ပိုႀကီးမည္။ 

 

အယ္ဒီတာ (၁၆.၁.၂၀၂၀)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *