မႏၲေလးအစိုးရ ရရန္ရွိသည့္ ေႂကြးက်န္ ၂၅ ဘီလီယံ

မႏၲေလးတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ရရန္ရွိသည့္ ေႂကြးၿမီေပါင္းမွာ က်ပ္သန္းေပါင္းႏွစ္ေသာင္းခြဲဝန္းက်င္( ၂၅ ဘီလီယံခန္႔) ရွိေနသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ အစီရင္ခံစာအရ ေတြ႕ရွိရသည့္ ေႂကြးၿမီမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုေႂကြးၿမီမ်ားသည္ မေန႔တစ္ေန႔ကမွ ျဖစ္ခဲ့သည္ေတာ့မဟုတ္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရွိခဲ့သည့္ ဌာနဆိုင္ရာအသီးသီး၏ ေႂကြးၿမီမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ယင္းအစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

ေရခြန္ေႂကြးက်န္ ကိုးဘီလီယံ

ဆည္တာတမံမ်ားမွ ေတာင္သူမ်ားထံသို႔ ေႏြသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးရန္ေပးသည့္အတြက္ ေကာက္ခံရရွိမည့္ ေရခြန္ေပါင္း က်ပ္သန္းကိုးေထာင္ေက်ာ္ (ကိုးဘီလီယံ) က်န္ရွိေနသည္။

ဆည္ေရေသာက္ဧရိယာမ်ားရွိ စိုက္ပ်ိဳးေျမလုပ္ကိုင္သူတို႔ထံမွ ေကာက္ခံျခင္းမွာ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထိ က်ပ္သန္းေပါင္း ကိုးေထာင္ေက်ာ္(၉၁၅၆) ရွိသည္။

ေရခြန္ေႂကြးက်န္ေျပစာမ်ားအရ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသုံးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာနမ်ားတြင္ က်ပ္သန္း ေလးေထာင့္ငါးရာေက်ာ္ (၄၅၁၅)၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမ်ားတြင္ က်ပ္သန္းႏွစ္ေထာင့္ရွစ္ရာေက်ာ္ (၂၈၇၇)၊ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနမ်ားတြင္ က်ပ္သန္း တစ္ေထာင့္တစ္ရာေက်ာ္ (၁၁၃၅)၊ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားတြင္ က်ပ္သန္းေျခာက္ရာေက်ာ္(၆၁၃) အသီးသီးေကာက္ခံရန္က်န္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု အစီရင္ခံစာကဆိုသည္။

“တကယ္က်ေတာ့ အလုပ္မလုပ္ခဲ့ၾကတာေလ။ ေတာင္သူက ေရခြန္ကို ဘယ္ေလာက္မွ မေပးရဘူး။ ဆည္ေရေသာက္စာရင္းေတြက ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးေတြဆီမွာ ရွိတယ္။ ေငြေကာက္ရတာလည္း သူတို႔ပဲ” ဟု မႏၲေလးတိုင္း လၽွပ္စစ္ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးေက်ာ္ျမင့္က ရွင္းျပသည္။

သို႔ေသာ္ ဆည္ေရမေသာက္ရဘဲ ေရခြန္ေပးရသည့္ ျပႆနာမ်ားလည္းရွိခဲ့ၿပီး အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ေႂကြးက်န္မေပးဆပ္ျခင္း၊ မေတာင္းၾကျခင္းေၾကာင့္ ဘီလီယံႏွင့္ခ်ီသည့္အေႂကြးမ်ား က်န္ရျခင္းဟု ၎က ဆိုသည္။

“အဲဒီအေႂကြးေတြက အစိုးရနဲ႔ေတာ့ မဆိုင္ဘူး။ သို႔ေသာ္ေအာက္ေျခက အလုပ္မလုပ္တာေပါ့။ သူတို႔အလုပ္လုပ္ခဲ့ရင္ အေႂကြးက်န္စရာမရွိဘူး” ဟု ဦးေက်ာ္ျမင့္ က သူ႕အျမင္ကို ေျပာဆိုသည္။

ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားလက္ထဲရွိ ေျပစာတန္ဖိုးမ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႕မွာ ေကာက္ခံထားရွိၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား၏လက္ထဲတြင္ ထားရွိျခင္း၊ ေကာက္ခံေရးအဖြဲ႕ဝင္အခ်ိဳ႕ထံတြင္ သိမ္းဆည္းထားျခင္း၊ ေပးသြင္းမႈမရွိသျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးအခ်ိဳ႕ တရားရင္ဆိုင္ေနရျခင္းမ်ားရွိသည္ဟု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ေရကို ဆည္/ေျမာင္းက ေပးရၿပီး ေငြေကာက္ခံျခင္းကို အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ယခင္အစိုးရလက္ထက္မ်ားတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနခ်င္း မေျပလည္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ေကာက္ခံမည့္သူ မရွိသည့္အတြက္ ေရခြန္မ်ား မေကာက္ခံႏိုင္ခဲ့ဟု မႏၲေလးတိုင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ေဒါက္တာစိုးသန္းက ေျပာသည္။

“ဝန္ႀကီးဌာနခ်င္း မေျပလည္ေတာ့ ေကာက္မယ့္သူမရွိေတာ့ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ငါတို႔ပဲေကာက္မယ္ဆိုၿပီး လယ္/ဆည္က ေကာက္တဲ့အခါမွာ ဘယ္သူမွ မေပးေတာ့ဘူး။ မေပးေတာ့ ေရခြန္ေတြက နစ္နာသြားတယ္” ဟု ဝန္ႀကီးက ဆိုသည္။

ေရခြန္ေႂကြးက်န္မ်ား ျပန္လည္ေကာက္ခံႏိုင္ရန္ အစိုးရတက္လာသည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကတည္းက စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဥပေဒမရွိသျဖင့္ မေကာက္ခံႏိုင္ခဲ့ေပ။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ေရခြန္ႏွင့္ တာတမံခြန္ဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ ေရခြန္ေကာက္ခံေရးအဖြဲ႕ျဖင့္ ေကာက္ခံခဲ့သည္။

ေထြ/အုပ္၊ လယ္/ဆည္၊ ရပ္မိရပ္ဖ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးၫွိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စသည့္ လူရွစ္ဦးပါ ေရခြန္ေကာက္ခံေရးအဖြဲ႕ျဖင့္ စနစ္တက်ေကာက္ခံေစခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လက္ရွိတြင္ ေႂကြးက်န္ ေလးပုံတစ္ပုံခန္႔ ျပန္လည္ရရွိေနၿပီဟု ဝန္ႀကီး ဦးစိုးသန္းက ေျပာသည္။

ေ႐ႊခြန္ေႂကြးက်န္ ၁၂ ဘီလီယံ

မႏၲေလးတိုင္းအတြင္းရွိ အေသးစားေ႐ႊတူးေဖာ္လုပ္ကြက္မ်ားမွာ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္လုပ္ကြက္ ၈၂ ခု၊ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္လုပ္ကြက္ ၅၉ ခု၊ မတၱရာ ၿမိဳ႕နယ္လုပ္ကြက္တစ္ခု စုစုေပါင္း လုပ္ကြက္ ၁၄၂ ခု ရွိသည္။ အႀကီးစားေ႐ႊတူးေဖာ္လုပ္ကြက္မွာ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ဖေယာင္းေတာင္သတၱဳတြင္း ျဖစ္သည္။

အမွတ္(၂) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ေ႐ႊတူးေဖာ္လုပ္ကြက္ကုမၸဏီတို႔ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေဝခံစားသည့္ လုပ္ငန္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ ခြဲေဝမႈမွာ တူးေဖာ္မႈကာလ တစ္ႏွစ္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ၁၆ ပဲရည္ ေ႐ႊစင္ ၂၄ က်ပ္သား ေပးသြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ အေသးစားေ႐ႊတူးေဖာ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ေပးသြင္းရမည့္ ေ႐ႊစင္ေႂကြးက်န္ ၁၂၉၀ က်ပ္သားေက်ာ္ (တစ္က်ပ္သားလၽွင္ ၁၂ သိန္းေက်ာ္) ရွိခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာက ေျပာဆိုသည္။

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာအရ ၂၀၁၈ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္မွ ကုမၸဏီငါးခုသည္ ေ႐ႊေႂကြး က်န္ ၁၄၂ က်ပ္သားေက်ာ္၊ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္မွ ကုမၸဏီ ၁၀ ခုသည္ ေ႐ႊေႂကြးက်န္ ၈၀၀ က်ပ္သားေက်ာ္၊ သာစည္ၿမိဳ႕နယ္မွ ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ေ႐ႊေႂကြးက်န္ ၂၆ က်ပ္သားေက်ာ္ရွိေနသည္။

အခ်ိဳ႕ကုမၸဏီမ်ားမွာ ေႂကြးက်န္ေၾကာင့္ တရားစြဲဆိုခံရၿပီး အမႈမၿပီးျပတ္ေသးသည္မ်ားလည္းရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ကုမၸဏီမ်ားကိုမူ ေႂကြးက်န္မေပးလၽွင္ တရားစြဲမည္ဟု အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ခံထားရသည္။

ေ႐ႊခြန္သည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ထံ တိုက္႐ိုက္ေပးသြင္းရသျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရဘ႑ာထဲသို႔ မေရာက္ေပ။ သို႔ေသာ္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွ ရစရာက်န္ေနသည့္ အခြန္မ်ားျဖစ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္နစ္နာေလသည္။

စက္႐ုံေႂကြးက်န္ ဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာ

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ႏိုင္ငံပိုင္စက္႐ုံ ၁၀ ခုရွိသည့္အနက္ ရွစ္ခုမွာ အ႐ႈံးျပေနသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ ငါးႏွစ္ဆက္တိုက္အထိ ႐ႈံးေနျခင္းျဖစ္သည္။

လူသိမ်ားသည့္ ျမင္းၿခံသံမဏိစက္႐ုံသည္ ငါးႏွစ္တာအတြင္း ႏိုင္ငံပိုင္ေငြေလလြင့္ဆုံး႐ႈံးမႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေနသည္။ စုစုေပါင္း က်ပ္သန္းေပါင္း တစ္သိန္း သုံးေသာင္းေက်ာ္ ဆုံး႐ႈံးေနသည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ဆိုထားသည္။

ေက်ာက္ဆည္မွန္စက္႐ုံ၊ ေတာင္သာအထည္စက္႐ုံ၊ ရမည္းသင္းအထည္စက္႐ုံခြဲ၊ ေပ်ာ္ဘြယ္အထည္စက္႐ုံ၊ ျမစ္သားအထည္စက္႐ုံတို႔သည္လည္း ငါးႏွစ္ဆက္တိုက္ အ႐ႈံးျပေနၿပီး က်ပ္သန္းေပါင္း ေထာင္ခ်ီ၊ ေသာင္းခ်ီ၍ နစ္နာေနသည္။

စက္႐ုံေျခာက္ခု၏ ငါးႏွစ္တာအ႐ႈံးအားလုံးကိုေပါင္းလၽွင္ က်ပ္သန္းေပါင္း သိန္းတစ္ရာေက်ာ္ ရွိသည္။

ျမင္းၿခံသံမဏိစက္႐ုံသည္ တ႐ုတ္ေခ်းေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္လည္ပတ္ရန္ ႀကံ႐ြယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းမေအာင္ျမင္ေသာ္လည္း ယင္းအေႂကြးမ်ားကို ယေန႔အထိ ေပးဆပ္ေနရဆဲျဖစ္သည္။

ျမင္းၿခံသံမဏိစက္႐ုံတစ္ခုတည္းမွ ေန႔စဥ္ေပးဆပ္ရသည့္ အေႂကြးအတိုးႏွင့္ အရင္းသည္ တစ္ရက္လၽွင္ ျမန္မာေငြ က်ပ္သိန္းငါးေထာင္ခန္႔ရွိသည္ဟု မႏၲေလးတိုင္း လၽွပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးဇာနည္ေအာင္ က ေျပာဆိုထားသည္။

ႏိုင္ငံပိုင္စက္႐ုံမ်ား စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက တိုက္႐ိုက္ကိုင္တြယ္ထားၿပီး အ႐ႈံးျပမႈသည္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ တိုက္႐ိုက္မသက္ဆိုင္ေသာ္လည္း တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ နစ္နာေနသည့္ အခြန္ေငြမ်ား ျဖစ္သည္။

မႏၲေလးတိုင္းအစိုးရ၏ ေႂကြးက်န္ ၂၅ ဘီလီယံခန္႔တြင္ ယခုစက္႐ုံမ်ား၏ အ႐ႈံးမ်ားကို တြက္ခ်က္မထားပါ။

စည္ပင္ေႂကြးက်န္ ေလးဘီလီယံ

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ ရရွိမည့္ေႂကြးက်န္မ်ားကို “ဘ႑ာေရးႏွစ္အဆက္ဆက္ ေႂကြးက်န္မ်ား” ဟု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က ေခါင္းစဥ္တပ္ထားသည္။

စည္ပင္သည္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႕ဆက္ဆံရၿပီး ျပည္သူ႕အခြန္အချဖင့္ လည္ပတ္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းေကာ္မတီ၏ ေႂကြးက်န္သည္ မရရွိေသးျခင္းမွာ အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ားအတြက္ နစ္နာသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အေဆာက္အအုံႏွင့္ ကုန္႐ုံဌာနသည္ ေတာ့ပ္လိုက္ကုမၸဏီထံမွ ဘိလပ္ေျမဖိုး က်ပ္သုံးသန္းေက်ာ္ကို ၁၉၉၆-၁၉၉၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကတည္းက က်န္ရွိေနျခင္း၊ ကုမုျဒာ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီထံမွ ၂၀၀၀-၂၀၀၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မဟာၿမိဳင္ေဈးသစ္တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းတြင္ ဆိုင္ခန္းေလးခန္း သင့္ေငြေပးသြင္းရန္က်န္ေငြ က်ပ္ရွစ္သန္း၊ PVC ပိုက္စက္႐ုံ ကုန္ၾကမ္း၊ ကုန္ေခ်ာဂိုေဒါင္ ေဆာက္လုပ္ျခင္းမွ ရရန္ေႂကြးက်န္ က်ပ္သုံးသန္းေက်ာ္ က်န္ရွိေနသည္ဟု အစီရင္ခံက ဆိုသည္။

ယင္းအျပင္ ဆိုင္းဘုတ္ခြန္ေႂကြးက်န္ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၈၃ သန္းေက်ာ္ႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ႏွစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ က်န္ရွိေနသည္။ ယင္းသည္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ကတည္းက က်န္ရွိေနသည့္ ေႂကြးၿမီမ်ား ျဖစ္သည္။

အိမ္ေဆာက္မိန္႔ဒဏ္ေၾကးသည္လည္း ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ကတည္းက ေကာက္ခံရန္ က်န္ရွိေနၿပီး ရရွိရန္ ဒဏ္ေၾကးေႂကြးက်န္ေပါင္း က်ပ္သန္းေပါင္း ႏွစ္ေထာင့္ေျခာက္ရာေက်ာ္ ရွိေနသည္။

ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းႏွင့္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနသည္လည္း ေျမခြန္ေႂကြးက်န္ က်ပ္သန္းသုံးရာေက်ာ္ရွိေနၿပီး ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ကတည္းက ျဖစ္သည္။ ေကာက္ခံရန္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲထားေသာ္လည္း ေကာက္ခံရရွိမႈနည္းပါးျခင္းႏွင့္ ကြင္းဆင္းေကာက္ခံသည့္ အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပႏိုင္မႈမရွိဟု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က သုံးသပ္ထားသည္။

ထို႔အျပင္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနသည္လည္း ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ယခုအထိ အခြန္ေႂကြးက်န္ေပါင္း က်ပ္သန္း ၂၄၀ ေက်ာ္ ရွိေနသည္။ အခြန္ဌာနသည္လည္း ပစၥည္းခြန္ေႂကြးက်န္ က်ပ္သန္း ၃၂၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ေရခြန္ေႂကြးက်န္ က်ပ္သန္း ၄၀၀ ေက်ာ္ ရွိေနသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ ေႂကြးက်န္စုစုေပါင္းသည္ က်ပ္သန္းေပါင္းေလးေထာင္ခန္႔ (ေလးဘီလီယံ)ႏွင့္ ေဒၚလာႏွစ္ေသာင္း ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ရွိေနသည္ဟု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာအရ သိရွိရသည္။

ဘ႑ာေရးႏွစ္အဆက္ဆက္ ေႂကြးက်န္မ်ား စာရင္းရွင္းလင္းႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လအတြင္းက ၫႊန္ၾကားထားၿပီးျဖစ္သကဲ့သို႔ တိုင္းေဒသႀကီးတာဝန္ရွိသူမ်ားကလည္း ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေန သည္။

“ေႂကြးက်န္ေတြကို မက်န္ေအာင္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေတာင္းခိုင္းေနတာ၊ ေတာင္းေနတာရွိတယ္။ အေသးစိတ္ သူ႕ေခါင္းစဥ္အလိုက္ ဘယ္ဟာေတြေတာ့ရၿပီ၊ ဘယ္ဟာေတြေတာ့ မရဘူးဆိုတာ စာရင္းေတြ ရွိပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာဝန္ထမ္း ေတြကို အားထည့္ၿပီး ေတာင္းခိုင္းေနပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလည္း ရေနပါၿပီ” ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ဆန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအေနႏွင့္ အခြန္အခေကာက္ခံသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား အျပည့္အစုံခန္႔အပ္ထားလ်က္ ေႂကြးက်န္ျပႆနာ မျဖစ္သင့္ဟု တိုင္းအစိုးရဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးေက်ာ္ျမင့္က ေဝဖန္သည္။

“နယ္ေျမခံဝန္ထမ္းေတြ အလုပ္မလုပ္တာေလ။ ဘာပဲေျပာေျပာ စည္ပင္သာယာေကာ္မတီမွာ တာဝန္ရွိတာေပါ့” ဟု ၎က ဆိုသည္။

စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ ေႂကြးက်န္မ်ားကို အစိုးရသစ္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္စဥ္ကတည္းက ဌာနအလိုက္ ျပန္လည္ေတာင္းခံမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး ရရွိလာလၽွင္ သက္ဆိုင္ရာဌာန၏ ေငြစာရင္းေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ထည့္သြင္း အသုံးျပဳေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ဆန္းျမင့္က ရွင္းျပသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္တြင္လည္း ျပည္ပေႂကြးၿမီမ်ားရွိေနသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတစ္ဦးလၽွင္ ငါးသိန္း၊ ဆယ္သိန္းမ်ိဳး အေႂကြးတင္ေနၿပီး ယင္းေငြမ်ားသည္ ျပန္ဆပ္ရမည့္ေငြမ်ားျဖစ္ကာ ယခုတိုင္းအစိုးရ၏ ေႂကြးၿမီမ်ားသည္ မိမိက ရရွိရမည့္အေႂကြးမ်ားျဖစ္သည္ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕အေနာက္ပိုင္းတြင္ေနထိုင္သူ ဦးေက်ာ္ေအာင္က ေျပာသည္။

အစိုးရတစ္ရပ္သည္ ေႂကြးၿမီ ျပႆနာရွိရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းေႂကြးၿမီမ်ားကို ျပန္လည္ရရွိေအာင္ ေတာင္းခံသင့္သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

“ဒါမ်ိဳးေတြဆိုတာ မၾကားဖူးဘူးဗ်။ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာဆိုတာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔လို ျပည္သူေတြ အလြယ္တကူမသိႏိုင္ဘူးေလ” ဟု ဦးေက်ာ္ေအာင္က ေျပာဆိုသည္။

ေႂကြးၿမီပမာဏ က်ပ္သန္းေပါင္းႏွစ္ေသာင္းခြဲ ( ၂၅ ဘီလီယံ) သည္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားစြာ၊ ေဆးေပးခန္းေပါင္းမ်ားစြာကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ၿပီး အမွန္တကယ္ေႂကြးၿမီမွာ ယင္းပမာဏထက္လည္းပိုေနႏိုင္ေသးသည္ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ရရွိရမည့္ ေႂကြးၿမီမ်ားကို ျပန္လည္ေတာင္းခံၿပီး လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ျပန္လည္သုံးစြဲမႈမ်ိဳးျဖစ္သင့္သည္ဟု ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးေက်ာ္ျမင့္က အႀကံျပဳသည္။

“ခင္ဗ်ားအိမ္မွာ ေခ်းထားတဲ့ ေခ်းေငြျပန္မရရင္ မိသားစုစားဝတ္ေနေရး အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္တယ္။ ဒါက မိသားစုတစ္စုေတာင္ ျဖစ္တာပဲေလ။ ႏိုင္ငံေတာ္ တိုင္းေဒသႀကီးဆို ပိုမျဖစ္ႏိုင္ဘူးလား” ဟု ၎က ဥပမာေပး၍ေျပာဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေႂကြးၿမီမ်ားကို ရေအာင္ေတာင္းခံရမည္ဟု ၎က ဆိုသည္။ ခပ္ျမန္ျမန္ရရွိရန္အတြက္မူ အစိုးရအေနႏွင့္ “ေႂကြးက်န္ရွင္းလင္းေရးေကာ္မတီ” ကဲ့သို႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳးျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဟု ၎က ဆိုေလသည္။ 

ျမတ္(ကေလး)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *