တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအားလုံး တစ္စုတစ္စည္းတည္း ပါဝင္လာႏိုင္ေရး

စာဖတ္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္း

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္အေရး စသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးႏွင့္ပတ္သက္၍ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား၏ စုံလင္ေထြျပားျခားနားေသာ အျမင္႐ႈေထာင့္မ်ားကို The Voice Journal တြင္ သီးသန္႔စာမ်က္ႏွာ ဖြင့္လွစ္ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ မည္သူမဆို ဤစာမ်က္ႏွာအတြက္ ရည္သန္ေရးသားထားေသာ အျမင္ေဆာင္းပါးမ်ားကို ဂ်ာနယ္တြင္ပါဝင္ေသာ ႐ုံး၊ အီးေမးလ္လိပ္စာအတိုင္း ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ ေပးပို႔ေသာေဆာင္းပါးမ်ားကို လိုအပ္ပါက မူလအာေဘာ္မပ်က္ေစဘဲ အယ္ဒီတာအဖြဲ႕က ျပင္ဆင္တည္းျဖတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပၿပီးေသာ ေဆာင္းပါးပါအေၾကာင္းအရာအေပၚ အျခားတစ္ဖက္မွ ႐ႈျမင္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ သေဘာထားကြဲလြဲခ်က္ဆိုင္ရာ အျမင္ေဆာင္းပါးမ်ားကိုလည္း ေရးသားေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။ ေ႐ြးခ်ယ္ေဖာ္ျပျခင္းခံရေသာ စာမူမ်ားကို ထိုက္သင့္သည့္စာမူခ ခ်ီးျမႇင့္ေပးပါမည္။

အယ္ဒီတာ

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ – ၁၆ ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ အစိုးရနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ သီးသန္႔ေတြ႕ဆုံမႈအၿပီး ေအာက္တိုဘာလအတြင္းမွာပဲ RCSS နဲ႔ KNU က ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ေၾကညာခ်က္ေတြကစလို႔ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကစတင္ခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးဟာ ယာယီဆိုင္းငံ့သြားခဲ့ရပါတယ္။ ယာယီဆိုေသာ္ျငားလည္း လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးခ်ိန္ကစလို႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ေပါက္ဖြားလာတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ပြဲေတြနဲ႔ ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ႏိုင္ငံ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိႏိုင္ဖို႔ အဓိကက်တဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရွာေဖြေနဆဲ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈနဲ႔ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြရဲ႕ ဟန္ခ်က္ညီမၽွမႈအရသာကို စတင္ရရွိခါစႏိုင္ငံ၊ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္နဲ႔ အာဏာရွင္လမ္းစဥ္အၾကား ႐ုန္းကန္ေနရတဲ့ႏိုင္ငံ၊ ပထဝီေပးထားခ်က္ေတြအရ ကမၻာ့ထိပ္တန္းႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားေတြအၾကား ရွဥ့္လည္းေလၽွာက္သာ၊ ပ်ားလည္းစြဲသာနဲ႔ သတိႀကီးႀကီးထားေနရတဲ့ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြက္ေတာ့ ယာယီကလည္း ယာယီအေလ်ာက္ ဆိုင္းငံ့မႈေတြဟာ တာဝန္ရွိသူေတြအတြက္ေရာ၊ ျပည္သူေတြၾကားမွာေရာ (အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့ရာေဒသေတြမွာ ေနထိုင္ခဲ့ရၿပီး မ်ားမၾကာမီ ႏွစ္ပိုင္းေလးေတြအတြင္းမွာမွ ေအးခ်မ္းမႈအရသာကို စတင္ခံစားရရွိလာသူေတြအတြက္) စိုးရိမ္စရာတစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ယုံၾကည္မႈကို ပိုမိုခိုင္မာေအာင္တည္ေဆာက္ဖို႔ လိုအပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မ်ိဳး၊ အနာဂတ္ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆီ သြားဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္က႑ေတြမွာ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က္ ၅၁ ခ်က္ထိ ရရွိေနတဲ့အခ်ိန္၊ ႏိုင္ငံရဲ႕ အေနာက္ဘက္နဲ႔ အေရွ႕ေျမာက္အရပ္ေတြမွာ က်ည္သံ၊ ဗုံးသံေတြ မၾကာမၾကာ ၾကားေနရတဲ့အခ်ိန္မွာ ေပၚေပါက္လာတဲ့ ဆိုင္းငံ့သေဘာေတြဟာ ဘာေၾကာင့္ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြ အမ်ိဳးအစားအမ်ိဳးမ်ိဳး ေပၚေပါက္လာေစပါတယ္။ ဘယ္အရာေတြက ေခတၱရပ္ဆိုင္းသြားေစရ တာလဲ။ တကယ့္တကယ္ေတာ့ ဒီဆိုင္းငံ့ကာလမွာ တရားဝင္အစည္းအေဝးေတြ မက်င္းပျဖစ္တာတစ္ခုကလြဲရင္ တျခားစိတ္ပူပန္စရာ မၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ကာလေတြကို ျပန္လွည့္မသြားဘဲ ယခု ၂၀၂၀ ဇန္နဝါရီ ၈ ရက္ေန႔မွာ ျပန္လည္က်င္းပႏိုင္လာတဲ့ JICM အစည္းအေဝးနဲ႔အတူ ျပန္လည္ေရွ႕ဆက္ႏိုင္လာတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုင္းငံ့ကာလမတိုင္မီ ေနာက္ဆုံးအေျခအေနေတြအရဆိုရင္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြအၾကား ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္သြားရာတံခါးေပါက္ရဲ႕ ေနာက္ဆုံးအဓိကေသာ့ခ်က္ႏွစ္ခုျဖစ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုတြင္းမွ ခြဲမထြက္ရဆိုတဲ့အခ်က္နဲ႔ တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ေရး ဆိုတဲ့အခ်က္ေတြက တစ္ဖက္နဲ႔ တစ္ဖက္အၾကား ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ဖို႔ လိုအပ္ဆဲအခ်ိန္၊ ကာလရွည္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြအတြက္ေတာ့ ႐ုတ္ျခည္းအေျခအေနမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေတြေဝမႈနဲ႔ ခက္ခဲစြာခ်မွတ္ရမယ့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ဆိုတာကေတာ့ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမရွိတာ အေသအခ်ာပါ။

တစ္ဖက္က ေတြးၾကည့္မယ္ဆိုရင္ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကေနအစျပဳခဲ့တဲ့ ေတာင္တန္းျပည္မ ေပါင္းစည္းေရးအပါအဝင္၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖုံဖုံေသာအစိုးရေတြလက္ထက္ မူဝါဒေတြမွာ အေရးအႀကီးဆုံးျဖစ္တဲ့ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးေခါင္းစဥ္အတြက္ အေရးအႀကီးဆုံးျဖစ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုထီးရိပ္တစ္ခုတည္းေအာက္မွာပဲ အတူတကြ တစည္းတလုံးေနထိုင္ၿပီး ခြဲမထြက္ေရးဆိုတဲ့ ပူပန္ခ်က္အတြက္ ေတာင္းဆိုႏိုင္မႈျဖစ္သလို တျခားတစ္ဖက္အတြက္ကလည္း ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရဖို႔နဲ႔ တန္းတူညီမၽွအခြင့္ အေရးရရွိဖို႔အတြက္ ေတာင္းဆိုတိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကတဲ့ အေျခအေန၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံရဲ႕ ျပ႒ာန္းခ်က္ေအာက္မွာ တိုင္းရင္းသားေတြလိုခ်င္တဲ့ ဖက္ဒရယ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေျခခံက်က်အခ်က္ေတြ မပါဝင္၊ မထည့္သြင္းႏိုင္ေသးတာေတြ၊ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ခ်ိန္ကစလို႔ ပင္လုံစာခ်ဳပ္နဲ႔အတူ ေပါင္းစည္းၿပီးသားျဖစ္တဲ့အတြက္ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ဆဲကာလမွာ ဒီစကားစုဟာ ထည့္သြင္းဖို႔ လိုအပ္မႈမရွိဘူးလို႔ ယူဆခ်က္ေတြဟာ သူ႕ဘက္ကၾကည့္ေတာ့ လက္ဖဝါး၊ ကိုယ့္ဘက္ကၾကည့္ေတာ့ လက္ဖမိုးဆိုတဲ့အတိုင္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစုံေနထိုင္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏႊဲေနရာကေန ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚ စတင္တက္ေရာက္စျပဳတဲ့ ႏိုင္ငံအတြက္ေတာ့ ဘယ္တစ္ဖက္ဖက္ကိုမွ အျပစ္ေျပာဖို႔မလိုအပ္ဘဲ နားလည္မႈေပးရမယ့္ အမွန္တရားလို႔ ယူဆႏိုင္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့လည္း ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆိုတဲ့ အသုံးအႏႈန္းၾကား၊ အေတြးအျမင္အယူအဆၾကားမွာပင္ ကြဲလြဲခ်က္ရွိေနခဲ့ၿပီး အဆင္ေျပတဲ့ အသုံးျပဳမႈတစ္ခုရဖို႔ ႀကိဳးစားေနရခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ခြဲမထြက္ရဆိုတာကေန ဆိုင္းငံ့ကာလေတြဆီ ဦးတည္သြားေစခဲ့တာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔သာ သည္စကားစုအေပၚ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္ေတြ သေဘာတူနားလည္လက္ခံတဲ့အေျခအေနကိုသာ ရရွိသြားၿပီဆိုရင္လည္း ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတည္ၿငိမ္မႈ၊ သံသယေတြအၾကားက စိတ္တထင့္ထင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးစဥ္ဟာ ေအာင္ျမင္တဲ့အဆင့္ကို ေရာက္ရွိသြားၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီအေျခအေနမ်ိဳးဟာ အဆိုးဘက္ကေနမေတြးဘဲ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့အေျခအေန၊ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္တဲ့ အေနအထားတစ္ခုအေနနဲ႔ လက္ခံသင့္တာပဲျဖစ္ၿပီး လက္မွတ္ထိုးၿပီးသား တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြထဲက တစ္ဖြဲ႕တေလေသာ္မၽွ ေနာက္ျပန္လွည့္သြားတဲ့ အေျခအေနမရွိခဲ့ဘဲ အတူတကြ အျမန္ဆုံးဆက္သြားႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ေခတၱအခ်ိန္ယူ ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး ဒီကာလေတြအတြင္းမွာလည္း ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိစၥအပါအဝင္ ေပါင္းစပ္ၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနေတြအားလုံးကို ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ခဲ့တာ၊ ယခုက်င္းပခဲ့တဲ့ JICM အစည္းအေဝးမွာ လက္မွတ္ထိုးအဖြဲ႕ေတြအားလုံး ပါဝင္လာႏိုင္ၿပီးေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြအၾကားမွာ အနာဂတ္အတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ေတြခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့တာကိုေထာက္ရင္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈခရီးမွာ ႀကဳံဆုံေလ့ရွိတဲ့ အခက္အခဲမ်ိဳးကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ပဲ မွတ္ယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ အဓိကအခ်က္ကေတာ့ တစ္ခုတည္းေသာတပ္မေတာ္ဆိုတဲ့ စကားစုအရေရာ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပါဝင္ပုံအရပါ အနာဂတ္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အေရးပါတဲ့အခန္းက႑နဲ႔ ပတ္သက္ေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဖက္မွာက လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈနဲ႔အတူ ေပၚေပါက္လာတဲ့၊ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အေရးအႀကီးဆုံးအခ်ိန္ေတြတိုင္းမွာ ဒို႔တာဝန္အေရးသုံးပါးကို ဦးထိပ္ထားၿပီး အစဥ္အလာေကာင္း ၁၂ ရပ္နဲ႔ အတူ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့၊ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ပါဝင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ တိုင္းျပည္ရဲ႕ သမိုင္း တစ္ေလၽွာက္မွာ ပုံရိပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ အစိုးရတပ္မေတာ္ရွိေနၿပီး တစ္ဖက္မွာေတာ့လည္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဟာ မိမိတို႔တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအလိုက္ အေျခခံဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးတပ္မေတာ္ အမ်ားအျပားရွိေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြ ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ သမိုင္းေၾကာင္းအေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ျပန္ၾကည့္ရင္လည္း လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးခ်ိန္ကစလို႔ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရရွိေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းဖို႔ေပၚေပါက္လာခဲ့ၾကတာေတြရွိသလို အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မိခင္အဖြဲ႕အစည္းႀကီးကေန ခြဲထြက္ၿပီး ျဖစ္တည္လာခဲ့တာေတြ၊ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအလြန္ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္ လက္နက္နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလဲလွယ္မႈေတြကေနမွ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ က်န္ရွိေပၚေပါက္လာခဲ့တာေတြ၊ အဓိကအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈစားပြဲဝိုင္းေတြဆီကိုသာ ေမၽွာ္လင့္ၿပီး ႀကိဳးပမ္းလိုေပမယ့္ ဖန္တီးလာတဲ့အေျခအေနေတြအရ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ေနာက္ကို လိုက္ခဲ့ရတဲ့ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္အပါအဝင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ယုံၾကည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္ေတြအၾကားမွာ ႀကီးမားတယ္ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္ထက္ ပိုၿပီးက်ယ္ျပန္႔တဲ့ အေျခအေနေတြ ရွိေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို မတူကြဲျပားမႈေတြၾကားမွာ ဘုံသေဘာတူညီခ်က္ေတြရရွိဖို႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြအၾကား တပ္ေပါင္းစုဖြဲ႕စည္းခဲ့တဲ့ သမိုင္းေတြ ရွိခဲ့ေပမယ့္လည္း အခ်ိန္ကာလတစ္ခုခု ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးခ်ိန္မ်ိဳးမွာ တပ္ေပါင္းစုၿပိဳကြဲသြားတာမ်ိဳး၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ေလ်ာ့နည္းသြားတာေၾကာင့္ အမည္ခံရပ္တည္႐ုံေလာက္သာ က်န္ရွိေနတာမ်ိဳး၊ အျခားတပ္ေပါင္းစု ပုံစံအသစ္ေပၚေပါက္လာတာမ်ိဳးေတြေၾကာင့္ တစ္ဖက္ကေျပာလာတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာတပ္မေတာ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းအရာကို ေရာက္ရွိတဲ့အခါ ဒီအေျခအေနကို အေကာင္းဆုံးျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္မယ့္ ဘုံသေဘာတူညီခ်က္ဟာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြအၾကားမွာတင္ပဲ ရွာရခက္ေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာ အားရစရာတစ္ခ်က္ကေတာ့ NCA လက္မွတ္ထိုးၿပီးသားေရာ၊ ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းေနဆဲျဖစ္တဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြအကုန္လုံးက အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုအတြက္ တပ္မေတာ္တည္ေဆာက္ရာမွာ တစ္ခုတည္းေသာတပ္မေတာ္သာရွိရမွာကို အျပည့္အဝလက္ခံၿပီး ယေန႔ႀကဳံေတြေနရတဲ့ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ အခက္အခဲေတြနဲ႔ ပီျပင္တဲ့ဖက္ဒရယ္စနစ္ရရွိႏိုင္ဖို႔ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာကိစၥေတြရွိေနခ်ိန္မ်ိဳးမွာေတာ့ ပိုမိုေသခ်ာတဲ့အေနအထားတစ္ခု ဖန္တီးရႏိုင္ခြင့္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေစခ်င္တဲ့အျမင္မ်ိဳးကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္မို႔ ယခုႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ ၾကန္႔ၾကာမႈဟာ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္ခ်ိန္ကို ေရာက္ရွိႀကဳံေတြ႕ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဒီအခက္အခဲမ်ိဳးကို အစိုးရနဲ႔ တိုင္းရင္းသားေတြ အတူတကြ ၫွိႏႈိင္းေက်ာ္ျဖတ္မႈကေနမွ ပိုမိုအားေကာင္းတဲ့ ယုံၾကည္မႈမ်ိဳးနဲ႔ ပိုမိုေျဖာင့္ျဖဴးတဲ့လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုတည္းေပၚ အတူတကြေရာက္ရွိသြားႏိုင္တာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဘက္က လိုအပ္ခ်က္ကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္လည္း မတူညီတဲ့အေျချပဳရာေဒသ၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းနဲ႔ စာေပယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ လူမႈေရးအေျခခံေတြကစၿပီးေတာ့ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိစပ္ေနတဲ့ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အေနအထား၊ ေဒသတြင္း သဘာ၀သယံဇာတေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြအပါအဝင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ အဓိကထားတဲ့ ေနာက္ဆုံးရည္မွန္းခ်က္ Exit Strategy နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မူဝါဒလမ္းေၾကာင္းေတြဟာ တပ္ေပါင္းစုတြင္းပင္ မဆိုထားနဲ႔ မိမိ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွာပင္ ႀကီးမားတဲ့ေထာက္ခံမႈရရွိၿပီး စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္ေရးအတြက္ ခက္ခဲတဲ့အေျခအေနပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းေတြ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းရဲ႕လိုလားခ်က္နဲ႔ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ေတြေပၚ မူတည္ၿပီး ကြဲျပားျခားနားခ်က္ေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနေပမယ့္လည္း တစ္ဖက္က ေဆြးေႏြးဖက္အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ကို ျပန္လည္ေဆြးေႏြးႏိုင္ေရးမွာေတာ့ အင္အားေကာင္းတဲ့ စုဖြဲ႕မႈတစ္ခုတည္းေပၚ အေျခခံၿပီးမွသာ ပထမအဆင့္အေနနဲ႔ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းေတြၾကား ဘုံသေဘာတူညီခ်က္ရယူၿပီးေတာ့မွ ေရွ႕ဆက္ေဆြးေႏြးႏိုင္ေရး၊ လိုလားခ်က္ေတြနဲ႔ ရရွိႏိုင္ေျခ သေဘာတူညီခ်က္ေတြၾကားမွာပဲ ခိုင္မာတဲ့ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ ကတိကဝတ္ေတြရရွိေရး ေဆာင္႐ြက္ႀကိဳးပမ္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအေျခအေနကို မူတည္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ဘက္က ခိုင္ခိုင္မာမာ ခံယူေျပာၾကားမႈတစ္ခုျဖစ္တဲ့ NCA ဟာ အစိုးရနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြအၾကား ပူးတြဲပိုင္ျဖစ္တယ္၊ NCA မွာ ပါဝင္မႈေတြဟာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းေတြဘက္က ေတာင္းဆိုဆႏၵျပဳမႈေတြကို အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္က လက္ခံသေဘာတူထားမႈ အမ်ားစုျဖစ္တယ္၊ NCA ဟာ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ ဘုံသေဘာတူညီခ်က္လမ္းေၾကာင္းျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အေျခအေနေတြကို ရွိၿပီးသားေပးထားခ်က္တစ္ခုအေနနဲ႔ လက္ခံရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေပးထားခ်က္နဲ႔အတူ အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ရဲ႕ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳမႈကိုရယူၿပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အစုအဖြဲ႕ေတြအတြက္ တစ္စုတစည္းတည္းျဖစ္ေစတဲ့ အင္အားစုတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ၿပီးမွ မိမိတို႔အတြက္အဓိကက်တဲ့ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းမႈေတြကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝိုင္းေတြကေနတစ္ဆင့္ စုေပါင္းရယူသြားႏိုင္ေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိရရွိၿပီးသား ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က္ ၅၁ ခ်က္ကို လက္ရွိ NCA လက္မွတ္ထိုး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြအေနနဲ႔ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီးၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ က်န္ရွိေနတဲ့ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို ေဆြးေႏြးသေဘာတူႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္ရာမွာ ျပည္ေထာင္စုတစ္ဝန္းလုံးက လက္ရွိရွိေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအားလုံး တစ္စုတစည္းတည္း ပါဝင္လာႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္ရမွာျဖစ္သလို အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ဘက္ကလည္း ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆီသို႔ လားရာလိုအပ္ခ်က္အတြက္ အားလုံးပါဝင္ႏိုင္ေရးကို ၫွိႏႈိင္းသေဘာတူေဆာင္႐ြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္လို႔မ်ား ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ရဲ႕ ကာလတစ္ခုမွာ စုဖြဲ႕ၿပီးသား တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အစည္းေတြအားလုံးသာ NCA ထီးရိပ္ေအာက္ကို ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီဆိုရင္ ဒီအေျခအေနဟာ အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္အတြက္ ေက်နပ္ဂုဏ္ယူႏိုင္စရာအေျခအေနတစ္ခုျဖစ္သလို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြအေနနဲ႔လည္း မိမိတို႔ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ ၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရာမွာ ပိုမိုအားေကာင္းခိုင္မာတဲ့ စုဖြဲ႕မႈကေနတစ္ဆင့္ ရရွိၿပီးသားအေျခအေနေတြကို ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစတာမ်ိဳး၊ လိုလားခ်က္အကုန္လုံး မျဖစ္ႏိုင္ရင္ေတာင္ မိမိတို႔ကိုယ္စားျပဳ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေတြနဲ႔ အနာဂတ္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ထည့္သြင္းလိုတဲ့ အေရးႀကီးအခ်က္ေတြကို ထည့္သြင္းႏိုင္ခြင့္ ေမၽွာ္လင့္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္တာမ်ိဳးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုဆိုရင္လည္း အ႒မအႀကိမ္ေျမာက္က်င္းပခဲ့တဲ့ JICM အစည္းအေဝးရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္ရွစ္ခ်က္နဲ႔အတူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ျပန္လည္အသက္ဝင္လာၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေျခအေနမွာ ပိုမိုခိုင္မာတဲ့လမ္းေၾကာင္းအတြက္ ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႕ေတြအၾကား ေပါင္းစပ္ၫွိႏႈိင္းမႈေတြ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာမလား၊ ျပည္ပအင္အားႀကီးႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားလိုအပ္ခ်က္ေတြၾကားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဘယ္လိုေရွ႕ဆက္ႏိုင္မလဲဆိုတာေတြကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားပါဦးမယ္။ 

လူသစ္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *