“ႏိုင္ငံေရးအရ အမွီအခိုကင္းေၾကာင္း ျပသႏိုင္ရင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေပၚ ယုံၾကည္မႈပိုတက္တာေပါ့ဗ်ာ”

ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပည္သူ႕လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ (People’s Alliance for Credible Elections-PACE) အမႈေဆာင္ဒါ႐္ိုက္တာ စိုင္းရဲေက်ာ္စြာျမင့္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို လာမည့္ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း က်င္းပဖြယ္ရွိေနသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ တစ္နည္းဆိုရလၽွင္ အစိုးရေ႐ြးခ်ယ္ပြဲႀကီးလည္းျဖစ္သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၏ ဒိုင္ျဖစ္သူ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ သမာသမတ္က်မႈႏွင့္ မၽွတမႈသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအေပၚ မ်ားစြာသက္ေရာက္သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ ၂၀၂၀ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲအေၾကာင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပည္သူ႕လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ (People’s Alliance for Credible Elections-PACE) အမႈေဆာင္ဒါ႐္ိုက္တာ စိုင္းရဲေက်ာ္စြာျမင့္ႏွင့္ The Voice Journal က ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

The Voice Journal – ရခိုင္နဲ႔ ရွမ္းေျမာက္လို တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ေနတဲ့ေနရာမွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပႏိုင္ပါ့မလား။ အေျခအေနဘယ္လိုရွိမလဲဗ်။

USYKSM – လက္ရွိအေနအထားအရေတာ့ ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္ေနေတာ့ ရခိုင္ဘက္မွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပဖို႔ တခ်ိဳ႕ေနရာတြင္မွာ က်င္းပႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္အဲဒီလိုပဲ ေျပာခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဆီက တိတိက်က်ထြက္မလာမခ်င္း ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ေသခ်ာေတာ့ ေျပာလို႔ရမွာ မဟုတ္ဘူး။ အဓိကေတာ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဘယ္႐ြာေတြ၊ ဘယ္ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ မက်င္းပဘူးဆိုတာ တိတိက်က် ထြက္လာဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။ သူတို႔ ဘယ္လိုဆုံးျဖတ္လိုက္လဲဆိုတာက ပိုအေရးႀကီးတယ္။

The Voice Journal – ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို အာဏာရပါတီက ခန္႔အပ္တာေၾကာင့္ လြတ္လပ္မၽွတမႈနဲ႔ အမွီအခိုကင္းမႈအေပၚ ထိခိုက္တယ္ဆိုၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက ေဝဖန္ၾကတယ္။ ဆိုေတာ့ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ပါတီေတြ ေျပာသလို ဟုတ္လားဗ်။

USYKSM – ဆိုေတာ့ဗ်ာ ဒါကေတာ့ သူတို႔အျမင္ ေပါ့။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ဥပေဒမူေဘာင္အရ ဒီအတိုင္းရွိေနတာကေတာ့ ၂၀၁၀ တုန္းကလည္း ဒီအတိုင္းပဲ။ ၂၀၁၅ တုန္းကလည္း ဒီအတိုင္းပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း အဲဒါကိုပဲ ေျပာေနခဲ့တာပဲ။ အခု အခ်ိန္မွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို ျပင္ဆင္ဖို႔ကေတာ့ ခက္ပါလိမ့္မယ္။ ခက္လိမ့္မယ္ဆိုတာ အေျခခံဥပေဒကိုပါ ျပင္ဆင္ရမယ့္အပိုင္းေတြ ပါလာတာကိုး။ ဒါေပမဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ကေတာ့ အဲဒီလိုယုံၾကည္မႈနည္းတာေတြကို ေပ်ာက္ေအာင္ လုပ္လို႔ရပါတယ္။ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေတာ့မွ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ထိေတြ႕ေျပာဆိုတာမ်ိဳး၊ ရွင္းျပတာမ်ိဳး အဲဒါမ်ိဳးေတြလုပ္မယ္ဆိုရင္ ခုနကေျပာသလိုပဲ ယုံၾကည္မႈက အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ျပန္တက္လာမွာေပါ့။

The Voice Journal – ဆိုေတာ့ အာဏာရပါတီက ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို ျပင္ဆင္လိုစိတ္ရွိရင္ေရာ ျပင္လို႔ရတဲ့ အခြင့္အလမ္းမ်ိဳးရွိလားဗ်။ ဘယ္လိုျမင္လဲ။

USYKSM – အခြင့္အလမ္းရွိလားဆိုတာထက္ ဒီလိုေျပာရင္ ပိုေကာင္းမယ္။ အစိုးရက ခန္႔ခန္႔၊ မခန္႔ခန္႔ ေကာ္မရွင္ဟာ လူတစ္ေယာက္ကို ဘက္လိုက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဘက္လိုက္လို႔ရတာပဲ။ အခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျပာတဲ့ဟာက ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ႕ ဥပေဒမူေဘာင္ဟာ ေကာ္မရွင္ကို အဲဒီလိုအခြင့္အလမ္းမ်ိဳး ပိုေပးထားတယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ပထမတစ္ခ်က္ကေတာ့ဗ်ာ ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ လက္ရွိအစိုးရကို သစၥာခံသလိုမ်ိဳး ျဖစ္ေနတယ္ဆိုေတာ့ ေကာ္မရွင္ဟာ အစိုးရ အသာရေစတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ိဳး ဆုံးျဖတ္ခ်င္ရင္ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ခြင့္ ရွိေနတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ေကာ္မရွင္ကို ခန္႔အပ္တယ္ဆိုတာက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက စိတ္ႀကိဳက္ေ႐ြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္ထားတာကိုး။ ဒါကေတာ့ အဲဒီသေဘာ ျဖစ္ေနတာေပါ့။

The Voice Journal – ဘက္လိုက္မယ္ဆို လိုက္လို႔ရတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ေနတာေပါ့။

USYKSM – ေကာ္မရွင္က အာဏာရအစိုးရဘက္ကို ဘက္လိုက္ၿပီးေတာ့ ဆုံးျဖတ္မယ္ဆိုရင္ ဆုံးျဖတ္လို႔ရတဲ့ သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္ေနတာေပါ့။

The Voice Journal – ေနာက္တစ္ခ်က္က တပ္တြင္းမဲ႐ုံမထားဘူးဆိုၿပီး ေကာ္မရွင္ကလည္း ေျပာထားၿပီ။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး PACE အဖြဲ႕ရဲ႕ သေဘာထားက ဘယ္လိုရွိမလဲ။

USYKSM – အဓိကေတာ့ဗ်ာ။ တပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြက ျပည္သူေတြနဲ႔အတူ မဲအတူေပးတာက အေကာင္းဆုံးပဲ။ ဒါက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံတကာမွာေရာ၊ ေဒသတြင္းမွာေရာ က်င့္သုံးေနတဲ့ ပုံစံပဲ။ တပ္မေတာ္သားေတြသည္ အရပ္သားေတြနဲ႔အတူ မဲေပးတာမ်ိဳး။ ဒါေပမဲ့လည္း တခ်ိဳ႕အေျခအေနေတြမွာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ တပ္က လူေနရပ္ကြက္ေတြနဲ႔ သိပ္ေဝးတဲ့ေနရာမ်ိဳး၊ သိပ္လွမ္းတဲ့ေနရာမ်ိဳးဆိုရင္ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ သီးျခားစဥ္းစားေပးဖို႔ လိုတယ္။ တပ္မဲ႐ုံေတြ သီးျခား မရွိသင့္ဘူးဆိုတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔စာရင္ အဲဒီလို စဥ္းစားတာက ပိုသင့္ေလ်ာ္တယ္။ ဆိုေတာ့ တပ္တြင္းမွာပဲ မဲ႐ုံေတြ လုပ္မယ္ဆိုရင္လည္း တပ္မေတာ္သားေတြ အေနနဲ႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္မဲေပးခြင့္ရဖို႔ ၊ ဘယ္သူ႕ကိုမွ မေၾကာက္ဘဲ မဲေပးခြင့္ရဖို႔ အဲဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးကို ပိုလုပ္ေစခ်င္တယ္။ အဲဒါဆိုရင္ ပိုၿပီးေကာင္းတာေပါ့ေလ။

The Voice Journal – တပ္တြင္းမွာ မဲ႐ုံေတြ ရွိတာကေရာ လြတ္လပ္မၽွတတဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေရးကို ထိခိုက္ေစလားဗ်။

USYKSM – အဲဒီလိုေတာ့ ေကာက္ခ်က္ဆြဲလို႔ မရဘူးဗ်။ တပ္တြင္းမွာ မဲ႐ုံရွိတာနဲ႔ မလြတ္လပ္၊ မမၽွတဘူးဆိုတာ အဲဒီလိုေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အဓိကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က တပ္မေတာ္သားေတြက အရပ္သားေတြနဲ႔အတူ မဲေပးဖို႔ပဲ။ အဲဒီလိုမျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္လည္း သူတို႔ဘာသာ မဲ႐ုံဖြင့္လို႔ ရပါတယ္။ ဒါက ျပႆနာ မရွိပါဘူး။ အဓိကေတာ့ တပ္မေတာ္သားေတြသည္ သူတို႔ဘယ္ေလာက္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္မဲေပးခြင့္ရမလဲဆိုတာက အေရးႀကီးတာ။

The Voice Journal – ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္မႈေတြ လုပ္ရဲ႕လား။ လုပ္တယ္ဆိုရင္လည္း ဒီလိုပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈမွာ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ သေဘာထားကေရာ ဘယ္လိုရွိလဲ။

USYKSM – အၾကမ္းဖ်င္းေျပာရင္ေတာ့ ေကာ္မရွင္ သည္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေရးရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ဒီထက္ပိုၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပိုျဖစ္ေစခ်င္တာေပါ့။ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြမွ မဟုတ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔လည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ဆက္ဆံဖို႔လိုတယ္။ ဒါမွ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ ဘာေတြစိတ္ပူေနလဲ။ ဘာေတြ စိုးရိမ္ေနလဲသိရမွာ။ ဒီလိုသိရမွ ေကာ္မရွင္က မူဝါဒေတြ ခ်မွတ္တဲ့အခါ ပိုၿပီးထိေရာက္မွာေပါ့။

The Voice Journal – ဒါဆို အစ္ကိုတို႔ PACE အဖြဲ႕ရဲ႕ ေလ့လာခ်က္အရ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြရဲ႕ သေဘာထားကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က သိေရာသိရဲ႕လားဗ်။ ဘယ္လိုအေျခအေနရွိလဲ။

USYKSM – အဓိကေတာ့ဗ်ာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က နည္းဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတစ္ခု တင္သြင္းတယ္။ အဲဒါကို ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက မႀကိဳက္ၾကဘူးေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒါက ဘာကိုျပလဲဆိုရင္ ဒီနည္းဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မလုပ္ခင္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ ေကာ္မရွင္နဲ႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေတြ႕ဆုံၫွိႏႈိင္းတာ မလုပ္ခဲ့ဘူးဆိုတာကို ျပသေနတယ္။ ဒါက အေရးႀကီးတယ္။ ဥပေဒေကာင္းတာ၊ မေကာင္းတာထက္စာရင္ ဒီဥပေဒဟာ မွန္ကန္တယ္၊ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တဲ့ ဥပေဒျဖစ္ပါေစဦးေတာ့။ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္က ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္မွာ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့သူေတြအားလုံး သေဘာတူညီမႈရဖို႔ပဲ။ ဒီပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့သူေတြရဲ႕ သေဘာထားကလည္း အေရးႀကီးတယ္။ ဒါကို ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ နည္းဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြနဲ႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆြးေႏြးထားခဲ့ၿပီး သေဘာတူညီမႈရခဲ့ပုံ မေပၚဘူးလို႔ ယူဆတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မို႔ အခုခ်ိန္မွာ နည္းဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အျငင္းပြားေနၾကတာ၊ ပါတီေတြက ကန္႔ကြက္ေနၾကတာလို႔ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ျမင္ပါတယ္။

The Voice Journal – ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ဦးေဆာင္က်င္းပတဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပေရး ေကာ္မရွင္သည္ လြတ္လပ္မၽွတတဲ့ ေကာ္မရွင္ျဖစ္၊ မျဖစ္နဲ႔ လြတ္လပ္မၽွတတဲ့ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပႏိုင္ ေရး လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိ မရွိ အခုလက္ရွိ အေျခအေနအရ ဘယ္လိုသုံးသပ္လဲ။

USYKSM – အဲဒါေတာ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရက္ကို ေကာ္မရွင္က ေၾကညာၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြၿပီးမွပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိရမွာပဲ။ ၂၀၁၇၊ ၂၀၁၈ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေတြမွာေတာ့ ျပႆနာမရွိဘူး။ ၂၀၂၀ မွာေတာ့ ဘာျဖစ္မလဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေျပာဖို႔ နည္းနည္းေစာေနေသးတယ္။

The Voice Journal – အစ္ကိုတို႔ PACE ကေန ေ႐ြးေကာက္ပြဲနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေကာ္မရွင္ကို ဘာမ်ား အႀကံျပဳထားတာရွိလဲ။

USYKSM – အဓိကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေကာ္မရွင္သည္ ႏိုင္ငံေရးအရ လြတ္လပ္ၿပီး အမွီအခိုကင္းတယ္ဆိုတာကို ျပသဖို႔လိုတယ္။ အဲဒါကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုက္တြန္းဖို႔လိုတယ္။ ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံသားေတြ သိရွိႏိုင္ေအာင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအခ်ိန္ ဇယားအပါအဝင္ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြအားလုံးကို ေစာေစာစီးစီး ထုတ္ျပန္ဖို႔လိုတယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဘယ္ေန႔က်င္းပမယ္ဆိုတာကိုေရာေပါ့။ ေနာက္ၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္ေတြကို ျပည္သူေတြသိေအာင္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္နဲ႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာျပဖို႔လိုတယ္။ တတိယအခ်က္ကေတာ့ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကို ဥပေဒ ျပဳၿပီးလုပ္ဖို႔ အဲဒီလိုလုပ္ရင္ ပိုၿပီးမွန္မယ္၊ ပိုၿပီး ျမန္ဆန္မယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကို ကာကြယ္ေပးဖို႔ လိုတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ရက္ေပါင္း ၁၈၀ ကိုဖ်က္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျပာတယ္။ ရက္ေပါင္း ၁၈၀ ကိုဖ်က္ၿပီး တျခားနည္းနဲ႔ ႀကိဳတင္မဲေပးဖို႔ ေျပာခဲ့တယ္။ ဒါကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္ေတြ႕လုပ္ႏိုင္တဲ့ ကိစၥကို အႀကံျပဳ ထားတာပါ။

The Voice Journal – မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကို ဥပေဒနဲ႔ ျပ႒ာန္းဖို႔ဆိုတာကို နည္းနည္းရွင္းျပပါ။

USYKSM – အဓိပၸာယ္က ဘာလဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ မဲစာရင္းျပဳစုေရးဥပေဒမရွိဘူး။ ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ မဲစာရင္းျပဳစုေရးအတြက္ကို ဌာနဆိုင္ရာေတြနဲ႔ေျပာရမယ္။ ၫွိႏႈိင္းရမယ္။ သူ႕မွာ ဘတ္ဂ်က္မရွိဘူး။ မဲစာရင္းျပဳစုေရးဥပေဒသာရွိရင္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ရဲ႕ ဘယ္အခ်ိန္မွာ မဲစာရင္းျပဳစုမယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္က ဘယ္လိုခ်ေပးမယ္။ မဲစာရင္း ျပဳစုရမွာ ဘယ္သူေတြက ဘယ္လိုပါဝင္မယ္။ တပ္မဲစာရင္းေတြ ဘယ္လိုျပဳစုမယ္။ IDP မဲစာရင္းေတြ ဘယ္လိုျပဳစုမယ္။ ႏိုင္ငံတကာကို ေရာက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံသား မဲစာရင္းေတြကို ဘယ္လိုျပဳစုမယ္။ ဒါက ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းလိုက္ရင္ မျဖစ္မေနလုပ္ရေတာ့မယ့္ ကိစၥ။ ေထြ/အုပ္၊ လ၀က၊ ရဲ၊ စစ္တပ္တို႔လည္း ဒီ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္မွာ ပါဝင္ရမွာပဲ။ အခုက်ေတာ့ ဥပေဒ မရွိတဲ့အခါက် ေကာ္မရွင္က ေျပာတယ္ေလ။ သူ႕မွာ မဲစာရင္းျပဳစုရတာ ခက္ခဲတယ္ဆိုတာ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဥပေဒတစ္ခုကို ျပ႒ာန္းလိုက္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ မဲစာရင္းျပဳစုေရး ဥပေဒေပါ့။ ဒါဆိုရင္ ေကာ္မရွင္အတြက္ လုပ္ရကိုင္ရတာပိုၿပီး လြယ္ကူသြားမယ္။

The Voice Journal – ဒါမ်ိဳးက ႏိုင္ငံတကာမွာလည္း ရွိႏွင့္ၿပီးသားပဲ။

USYKSM – ရွိပါတယ္ဗ်။ တစ္ေၾကာင္းတစ္ဂါထာ၊ တစ္႐ြာတစ္ပုဒ္ဆန္းေပါ့။ အဓိကေတာ့ လုပ္ရ ကိုင္ရ လြယ္ကူေအာင္ေပါ့ဗ်ာ။

The Voice Journal – အစ္ကိုတို႔ အႀကံျပဳတဲ့ အထဲမွာပါတဲ့ လြတ္လပ္မၽွတၿပီး အမွီအခိုကင္းတဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ျဖစ္ေရး အဓိကျပင္ဆင္ရမယ့္ အခ်က္က ဘာျဖစ္မလဲ။

USYKSM – အမွန္ကေတာ့ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းခန္႔အပ္ပုံကို ေျပာင္းဖို႔လိုတယ္။ လက္ရွိ ၂၀၂၀ မွာ ေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ေကာ္မရွင္ကို ဘယ္လိုခန္႔အပ္ရမယ္။ ဘယ္လိုလုပ္ရမယ္ဆိုတာ အခုေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ဆိုေတာ့ ဘာလုပ္ဖို႔လိုလဲဆိုရင္ ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ သူလြတ္လပ္တယ္၊ သူ တရားမၽွတတယ္။ သူက ႏိုင္ငံေရးအရ အမွီအခိုကင္းတယ္ဆိုတာကို ျပသဖို႔ ပထမဆုံးအခ်က္က ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ မ်ားမ်ားဆက္ဆံရမယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကို သူ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရမယ္။ ေနာက္တစ္ခုက သူရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို အမ်ားျပည္သူနဲ႔ လူတိုင္း သိေအာင္ ေျပာျပဖို႔လိုတယ္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရမယ္။ ဥပမာေျပာရရင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေန႔ကို အခုကတည္းက သတ္မွတ္လို႔ရရင္ သတ္မွတ္ရမယ္။ ေနာက္မို႔ဆိုရင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေန႔ကို ေနာက္က်မွသတ္မွတ္မယ္ဆိုရင္ အႏိုင္ရပါတီကေတာ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေန႔ကို ဘယ္ေန႔ သတ္မွတ္မလဲဆိုတာ သိမွာပဲ။ လက္ရွိအစိုးရက သိမွာပဲ။ က်န္တဲ့ပါတီေတြက မသိဘူး။ အဲဒီလိုမျဖစ္ရေအာင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ႏိုဝင္ဘာလရဲ႕ ဘယ္ေန႔မွာ သတ္မွတ္လိုက္ၿပီဆိုၿပီး ေျပာရမယ္။ ဒါဆိုရွင္းသြားၿပီ။  ဒါဆိုရင္ ေကာ္မရွင္ဟာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေန႔ သတ္မွတ္တာဟာ အာဏာရပါတီအလိုက်မဟုတ္ဘဲ အခုကတည္းက သတ္မွတ္လိုက္တယ္ဆိုၿပီး အျမင္ရွင္းသြားတာေပါ့။ ေနာက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအမည္စာရင္း တင္သြင္းတာ။ ဒါမ်ိဳးကို သူပြင့္ပြင့္လင္းလင္း မီဒီယာေတြနဲ႔လည္း စကားေျပာမယ္ဆိုရင္ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ ဥပေဒမူေဘာင္အရ သူ မေျပာင္းလဲႏိုင္ဘူးဆိုရင္ေတာင္ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးအရ အမွီအခိုကင္းေၾကာင္း ျပသႏိုင္ရင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေပၚ ယုံၾကည္မႈပိုတက္တာေပါ့ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အဲဒါမ်ိဳးကို တိုက္တြန္းတာပါ။

The Voice Journal – ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဟာ လြတ္လပ္မၽွတတဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေရး ဘာမ်ား အႀကံျပဳခ်င္လဲ။ ေနာက္ မဲေပးမယ့္ ျပည္သူေတြကိုေရာ ဘာမ်ား Sharing လုပ္ခ်င္လဲဗ်။

USYKSM – အဓိကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က ေကာ္မရွင္ကို တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရက္ကို ေစာေစာေၾကညာပါ။ တတ္ႏိုင္သမၽွ ေစာေစာေၾကညာတာက အေကာင္းဆုံးပဲ။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရက္အပါအဝင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္ေတြကို ေၾကညာေပးဖို႔လိုတယ္။ ဒါဟာ အေရးအႀကီးဆုံး အခ်က္တစ္ခ်က္ပဲ။

ေနာက္တစ္ခ်က္က ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြအေနနဲ႔ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးတဲ့အခါမွာ မူဝါဒေတြ၊ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ အေပၚမွာ အသားေပးေစခ်င္တယ္။ ဒါေတာ့ အေရး ႀကီးတဲ့ကိစၥပဲ။ ေနာက္အေရးႀကီးတာက ၂၀၂၀ မွာ မဲေပးတဲ့ ရာခိုင္ႏႈန္း နည္းမလားဆိုၿပီး စိတ္ပူၾကတာလည္းရွိတယ္။ အဲဒီအတြက္ကိုလည္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြက သူတို႔နည္း သူတို႔ဟန္နဲ႔ Voter Education လုပ္ေနတာရွိတယ္။ အဲဒါမ်ိဳးကို အစိုးရအေနနဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေပးဖို႔လိုတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သင္တန္းေပးခါနီးမွ ေလၽွာက္လႊာတင္ရတာမ်ိဳး၊ ကန္႔သတ္တာမ်ိဳး အဲဒါမ်ိဳးေတြကို လုပ္တာဟာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာပါဝင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ဟန္႔တားရာေရာက္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ယူဆတယ္။ ဥပမာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ သင္တန္းဖြင့္ဖို႔အတြက္ကို အဆင့္ဆင့္တင္ျပရတယ္။ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ခြင့္မျပဳဘူး။ ဒါေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ေတြ႕လာရတယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔ အဲဒီလိုမ်ိဳး Voter Education လုပ္ေနတာကို အားေပးဖို႔လိုတယ္။ ဒါမ်ိဳးေတြ အားေကာင္းလာမွ ျပည္သူလူထုက ေ႐ြးေကာက္ပြဲအေၾကာင္း ပိုသိမယ္။ ပိုၿပီးေတာ့ ပါဝင္မယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက ပိုၿပီးေတာ့ အဓိပၸာယ္ရွိလာမယ္။ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြက ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ မပါဝင္ႏိုင္ရင္ ဒါကျပႆနာရွိတယ္။ စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ ပြဲဟာ အေကာင္းဆုံးဥပမာပဲ။ စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို နီးကပ္မွ ေၾကညာတယ္။ ပန္းၿခံေတြမွာ သင္တန္းေတြ၊ ျပကြက္ေတြလုပ္ဖို႔ ေျပာတဲ့အခါ လုပ္လို႔မရဘူး။ မရတဲ့အခါမွာ စည္ပင္ကို ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ကပဲ မဲလာေပးတယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔ ျပည္သူေတြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပါဝင္လာေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ အဲဒီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအဆင့္ေတြကို ေလၽွာ႔ခ်ပစ္ဖို႔လိုတယ္။

The Voice Journal – အခ်ိန္ေပးေျဖၾကားေပးတာ ေက်းဇူးပါခင္ဗ်။

ရဲႏိုင္ဦး

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *