ျမန္မာေရာက္ေနေသာ ဒီမိုကေရစီအဆင့္ႏွင့္ ေနရာ

ကမၻာေက်ာ္ The Economist မဂၢဇင္းႀကီး၏ Economist Intelligence Unit က ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား၏ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ဒီမိုကေရစီအဆင့္အတန္းအေျခအေနကိုျပသည့္ 2019 Democracy Index ၂၀၁၉ ဒီမိုကေရစီေပတံစစ္တမ္းကို ထုတ္ျပန္သည္။ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၆၅ ႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသႏွစ္ခု၊ စုစုေပါင္း ၁၆၇ ခုကို ေလ့လာဆန္းစစ္ထားသည္။ ျမန္မာက အဆင့္ ၁၂၂ ျဖင့္ Authoritarian Regime စာရင္းထဲတြင္ ေရာက္ေနသည္။ ၂၀၁၉ တြင္ ၁၆၇ ႏိုင္ငံ၊ ေဒသမ်ားတြင္ အဆင့္ ၁၂၂၊ အမွတ္ျပည့္၁၀မွတ္တြင္ ၃ ဒသမ ၅၅ မွတ္ ရသည္။ ၂၀၁၈ ထက္ ၄ ဆင့္ က်သြားသည္။ သူ႕ေပတံအရ ဒီမိုကေရစီ ယုတ္ေလ်ာ့သြားသည့္သေဘာ။

Democracy Index က ႏိုင္ငံမ်ားကို အုပ္စုေလးခုခြဲသည္။ Full Democracies ျပည့္၀ဒီမိုကေရစီ၊ Flawed Democracies အနာအဆာရွိဒီမိုကေရစီ၊ Hybrid Regimes ကျပားအစိုးရ၊ Authoritarian Regimes အာဏာရွင္အစိုးရ။ Full Democracies က ၂၂ ႏိုင္ငံသာ ရွိသည္။ အုပ္စုေလးစုကိုျမင္ေအာင္ ဥပမာျပရလၽွင္ ၂၀၁၉ စာရင္းအရ ေနာ္ေဝက နံပါတ္တစ္ အမွတ္ျပည့္ ၁၀ မွတ္၊ Full Democracies တြင္လည္းထိပ္ဆုံး။ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ ၿဗိတိန္ စသည့္ အေနာက္ဒီမိုကေရစီအေတာ္မ်ားမ်ားလည္း Full Democracies စာရင္းတြင္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီဖခင္ႀကီးဟု အသိအမွတ္ျပဳခံရသည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွလြဲလၽွင္။ အေမရိကန္က အဆင့္၂၅ ျဖင့္ Full Democracies စာရင္းဝင္သည္။

ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယားတို႔က အေမရိကန္အထက္တြင္ Full Democracies စာရင္းတြင္ ကပ္ပါသည္။ ျမန္မာပါဝင္ေသာ အာဆီယံမွ စင္ကာပူကလည္း အဆင့္ ၇၅ ျဖင့္ Full Democracies စာရင္းဝင္သည္။ အာဆီယံမွ ထိုင္း၊ မေလးရွားတို႔လည္း Full Democracies စာရင္းေပါက္သည္။ ထိုင္းက အဆင့္ ၆၈၊ မေလးရွားက ၄၃။ မေလးရွားက အေရွ႕တီေမာမပါသည့္ အာဆီယံတြင္ အဆင့္အျမင့္ဆုံး။

Hybrid Regimes တြင္ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ပါသည္။

အာဆီယံအေၾကာင္းဆက္ေျပာလၽွင္ ကေမၻာဒီးယားက ၁၂၄၊ ဗီယက္နမ္က ၁၃၆။ အိမ္နီးခ်င္း တရုတ္က ၁၅၃၊ လာအိုက ၁၅၅။ သူတို႔ အကုန္လုံး Authoritarian Regime ထဲ ေရာက္သည္။

အဆင့္က်၊ တက္

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအတက္အက်ကို ျပန္ၾကည့္ရေအာင္။ ၂၀၁၈ က ျမန္မာက အဆင့္ ၁၁၈၊ ရမွတ္ ၃ ဒသမ ၈၃ ဆိုေတာ့ အထက္တြင္ ေျပာသည့္အတိုင္း ၂၀၁၉ ႏွစ္တြင္းတြင္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ယုတ္ေလ်ာ့သြားသည္။ ၂၀၁၇ တြင္ ျမန္မာက အဆင့္ ၁၂၀၊ ရမွတ္ ၃ ဒသမ ၈၃။

ျမန္မာသည္ ယခင္ႏွစ္မ်ားက Authoritarian Regime တြင္သာ ေနရာရသည္။ ၂၀၁၀ကဆိုလ်င္ အဆင့္ ၁၆၃၊ ရမွတ္ ၁ ဒသမ ၇၇။ ေအာက္ဆုံးကေရလၽွင္ ငါးခုေျမာက္၊ ေအာက္ဆုံးက ေျမာက္ကိုရီးယား။ ၂၀၁၀ က တပ္မေတာ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည္။

ထို႔ေနာက္တြင္ ျမန္မာ အဆင့္ေတာက္ေလၽွာက္တက္သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အဆင့္ ၁၄၉၊ အမွတ္ ၂ ဒသမ ၇၆၊ ၂၀၁၄ တြင္ အဆင့္ ၁၄၁၊ အမွတ္ ၃ ဒသမ ၀၅။

၂၀၁၅သည္ Democracy Index အရ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီတြင္ ထူးျခားေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။ အဆင့္ ၁၁၄၊ ရမွတ္ ၄ ဒသမ ၁၄ ျဖင့္ Hybrid Regimes ထဲ ခုန္ပ်ံေရာက္သြားသည္။ ၂၇ ဆင့္ ခုန္တက္ျခင္း။ ၂၀၁၅ သည္ တရားမွ်တၿပီး လြတ္လပ္သည္ဟု အမ်ားကသတ္မွတ္ၾကေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္ႏွစ္။ ၂၀၁၆တြင္ တစ္ဆင့္ထပ္တက္သည္။ အဆင့္ ၁၁၃၊ ရမွတ္ ၄ ဒသမ ၂၀။ Hybrid Regimes ထဲတြင္ပင္။

၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ Authoritarian Regime ထဲ ျပန္ဆင္းသြားသည္။ Hybrid Regimes ထဲတြင္ ၂၀၁၅၊ ၂၀၁၆၊ ၂ ႏွစ္သာ ေနလိုက္ရသည္။

ဆိုေတာ့ Democracy Index အရ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီသည္ ၂၀၁၂ မွစၿပီး အတက္ဘက္သို႔ ဦးတည္ေနၿပီး ၂၀၁၅ တြင္ ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊားသြားသည္။ ၂၀၁၇ မွစၿပီး ျပန္ေလၽွာက်ေနသည္။ စာဖတ္သူတို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ပိုင္အျမင္ႏွင့္ ယွဥ္ၿပီး သုံးသပ္ၾကည့္ပါ။

ဒီမိုကေရစီက တိုင္းတာရခက္သည္။ ေပါင္၊ ေပ စသည္ျဖင့္ အတိအက် တိုင္းမရ။ လူတို႔၏ အျမင္ေပၚတည္သည္၊ ခံစားခ်က္ေပၚ တည္သည္။ Democracy Index ကလည္း ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏ အကဲျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ၏ အျမင္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့လက္ရွိဒီမိုကေရစီအဆင့္အတန္းကို အၾကမ္းဖ်င္းေျပာသည္ဟုသာ ယူဆႏိုင္သည္။

The Economist ၏ ဒီမိုကေရစီေပတံျဖင့္ အားမရေသးသည့္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တုန္းက ေရးဖူးသည့္ ‘ကြန္ဒီ႐ိုက္စ္ေျပာေသာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရခံေျမခံ’ ေဆာင္းပါးမွ ကြန္ဒီ႐ိုက္စ္ေပတံျဖင့္ ထပ္တိုင္းၾကည့္ဦးမည္။

ကြန္ဒီ႐ိုက္စ္ေပတံ

ကြန္ဒိုလီဇာ႐ိုက္စ္ အတိုေကာက္ ကြန္ဒီ႐ိုက္စ္ကို ႏိုင္ငံေရး၊ ႏိုင္ငံတကာေရးစိတ္ဝင္စားသူအမ်ားအျပား ရင္းႏွီးၿပီးျဖစ္မည္။ ကမၻာေက်ာ္ Stanford တကၠသိုလ္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပါေမာကၡဘ၀မွသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆုံးလူမည္းအမ်ိဳးသမီး ႏိုင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရးအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္၊ ပထမဦးဆုံး လူမည္းအမ်ိဳးသမီး ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဟူေသာ ထိပ္တန္းရာထူးႀကီးႏွစ္ခုကို ရယူႏိုင္ခဲ့သူ။ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု ၿပိဳကြဲစဥ္ကာလအတြင္း သမၼတေဂ်ာ့ဘုရွ္အႀကီးလက္ထက္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အေရွ႕ ဥေရာပေရးရာအႀကံေပးအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းစ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုကို အနီးကပ္ေလ့လာခြင့္ရခဲ့သည့္ ႐ုရွားကၽြမ္းက်င္သူ ကြန္ဒီ႐ိုက္စ္သည္ ဆိုဗီယက္အုပ္စုၿပိဳကြဲၿပီး အေရွ႕ ဥေရာပဒီမိုကေရစီ အသြင္ေျပာင္းမႈအေၾကာင္းကို ပါေမာကၡအျဖစ္ သီအိုရီအရေရာ၊ အိမ္ျဖဴေတာ္အတြင္းစည္း ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ေရာ ေၾကညက္သူျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံျဖစ္ေပၚေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအဆင့္အတန္းတို႔သည္ ဒီမိုကရက္တစ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား စည္းေဘာင္မ်ား Democratic Institutions ေပၚတြင္ မူတည္သည္။ တစ္ဖန္ ထို Institutions မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံ ျဖတ္သန္းေနရသည့္ ေရခံေျမခံ Institutional Landscape ေပၚတြင္ တည္မွီျပန္သည္။ ၂၀၁၇ တြင္ ထုတ္ေဝသည့္ သူ႕စာအုပ္ ‘Democracy: Stories from the Long Road to Freedom’ တြင္ ဒီမိုကရက္တစ္ Institutions မ်ား၏ေရခံေျမခံ ေလးမ်ိဳးအေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားရာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဒီမိုကေရစီအဆင့္အတန္းႏွင့္ ေရာက္ေနသည့္ေနရာကို အကဲျဖတ္ႏိုင္သည့္ ေပတံေကာင္းျဖစ္သည္။

ထိုေရခံေျမခံ ေလးမ်ိဳးမွာ Type 1: Totalitarian Collapse: Institutional Vacuum ပုံစံ (၁)၊ အလုံးစုံ အာဏာရွင္စနစ္ ၿပိဳက်ျခင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းစည္းေဘာင္ ေလဟာနယ္။

Type 2 Gradual Decay of Totalitarian Regimes ပုံစံ (၂) အလုံးစုံအာဏာရွင္အစိုးရမ်ား တျဖည္းျဖည္းယိုယြင္းလာျခင္း။ Type 3: Authoritarian Regimes and the Struggle for Meaningful Political Space ပုံစံ (၃)၊ အာဏာရွင္အစိုးရမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးကြက္လပ္ရရွိေရးတိုက္ပြဲ။ Type 4: Quasi-Democratic Regimes: Fragile and Vulnerable Institutions ပုံစံ (၄)၊ ဒီမိုကေရစီတစ္ပိုင္း အစိုးရမ်ား၊ ႏုနယ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း စည္းေဘာင္မ်ား။

လက္ရွိ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေျခအေနမွာ ပုံစံ (၄) ဟု ကၽြန္ေတာ္ျမင္သည္။ ပုံစံ (၄) အေၾကာင္းကို ၂၀၁၇ ေဆာင္းပါးတြင္ စာဖတ္သူတို႔ မဖတ္ရေသးလၽွင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေမ့ေနလၽွင္ေသာ္လည္းေကာင္း သိရွိရန္ ထိုေဆာင္းပါးထဲကအတိုင္း ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

“ပုံစံ (၄)၊ ဒီမိုကေရစီတစ္ပိုင္း အစိုးရမ်ား၊ ႏုနယ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း စည္းေဘာင္မ်ား။

ေနာက္ဆုံးတြင္ အခ်ိဳ႕ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းတက္ႂကြေသာႏိုင္ငံေရး ျဖစ္ေပၚလာသည္။ သို႔ေသာ္ Institution မ်ားမွာမူ မရင့္က်က္ေသးသလို အကာသာရွိၿပီး အႏွစ္မရွိဟုလည္းေကာင္း၊ ျခစားသည္ဟုလည္းေကာင္း အျမင္ခံၾကရသည္။ လိုက္ေဘးရီးယား၊ တူနီးရွား၊ အီရတ္ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ရွည္လ်ားေသာ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲ ယခုမွစတင္သည္ဟု ကြန္ဒီ႐ိုက္စ္က ဥပမာေပးသည္။ ဒီမိုကေရစီ Institution မ်ားသည္ အျဖစ္မရွိဟု အျမင္ခံရသည္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ရွိလၽွင္ အားလုံးၿပီးၿပီဟု ထင္ခ်င္စရာျဖစ္ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီ Institution မ်ားကို စာေမးပြဲစစ္မည့္ အခက္အခဲ ႀကီးႀကီးမားမားတစ္ရပ္ ေပၚလာတတ္သည္။

ဒီမိုကေရစီ Institution မ်ားျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တရား႐ုံး၊ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေရခံေျမခံတြင္တည္ရွိေနေသာ္လည္း သူတို႔၏ ေတာင့္တင္းမႈ၊ ေပ်ာ့ညံ့မႈတို႔ကို စာေမးပြဲမစစ္မခ်င္း သိႏိုင္ရန္ ခဲယဥ္းသည္။

ဒီမိုကေရစီတစ္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမၽွတေလ့ရွိသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္လဲၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ႏိုင္ငံတြင္းရွိ အကြဲအၿပဲမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္တတ္ၾကသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီးကာလကို ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္စြာ ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ျခင္းသည္ မွတ္တိုင္ႀကီးတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီတစ္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းယႏၲရားကို ေရရွည္တည္တံ့ေစမည့္ အင္အားအထိန္းအၫွိကို တည္ေဆာက္ဆဲျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ သတင္းမီဒီယာသည္ အစိုးရ၏အာဏာကို ထိန္းၫွိမည့္ ေသာ့ခ်က္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေသာတရားစီရင္ေရးသည္ ျခစားျခင္းႏွင့္ အလြဲသုံးစားလုပ္ျခင္းတို႔ကို တိုက္ဖ်က္ရသည္။ ျပည္သူ႕စစ္မ်ားႏွင့္ သူပုန္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ က်႐ႈံးမည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖစ္သည္။ အာဏာအလြန္ျပင္းေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္သည္ အျခား Institution မ်ားကို လႊမ္းမိုးထားပါက အာဏာရွင္စနစ္သို႔ ေသခ်ာေပါက္တစ္ပတ္ျပန္လည္သြားေစႏိုင္သည္။ အာဏာရွင္စနစ္သို႔ တစ္ပတ္ျပန္လည္သြားသည့္ႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ တူရကီ၊ ႐ုရွားတို႔ကို ကြန္ဒီ႐ိုက္စ္က ဥပမာေပးသည္။”

ျမန္မာ့အေျခအေနကို ထိုေဆာင္းပါးတြင္ ကၽြန္ေတာ္ သုံးသပ္မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ က သုံးသပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္လည္း ထိုအတိုင္းပင္ျမင္သျဖင့္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ျမန္မာ့အေျခအေန

၂၀၁၂ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ကာ လႊတ္ေတာ္တြင္းသို႔ ေရာက္အၿပီးမွ ယေန႔ကာလအထိသည္ ပုံစံ ၄ ဟု ကၽြန္ေတာ္ျမင္သည္။ ၂၀၁၂ ေရာ ၂၀၁၅ ပါ ထိုေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွစ္ခုလုံးသည္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမၽွတသည္၊ ေခါင္းေဆာင္လည္း လဲသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ဒီမိုကေရစီ Institution မ်ားသည္ ႏုနယ္ေသးသည္။ အာဏာအထိန္းအၫွိကို တာဝန္ယူရမည့္ သတင္းမီဒီယာႏွင့္ တရား႐ုံးမ်ားသည္ ယခုထက္ေတာင့္တင္းရန္လိုအပ္ၿပီး ထိုသို႔ ေတာင့္တင္းရန္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈလိုအပ္သလို သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားက အကာအကြယ္ေပးရန္လည္းလိုသည္။

အခန္႔မသင့္လၽွင္

ကြန္ဒီ႐ိုက္စ္၏ ဒီမိုကေရစီေရခံေျမခံပုံစံေလးမ်ိဳးႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးၾကည့္လၽွင္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေျခအေနႏွင့္ သမိုင္းေၾကာင္းကို ပိုမိုနားလည္လာမည္။ ယေန႔အေျခအေနသည္ ပုံစံ (၄) သို႔ ေရာက္ေနၿပီျဖစ္သည္၊ ပုံစံ (၃) ႏွင့္ (၄) အၾကား အကူးအေျပာင္းကာလသာရွိေသးသည္ဟု ဆိုသူမ်ားလည္း ရွိမည္။ ႏုနယ္ေသာဒီမိုကေရစီ Institution မ်ား အားေကာင္းလာသည္ႏွင့္အမၽွ ျပည့္၀ေသာဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အခန္႔မသင့္လၽွင္ ေနာက္ျပန္လည္သြားႏိုင္သည့္အတြက္ ေမ့ေမ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ မေနသင့္ပါ။”

ယခုဆိုလၽွင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိဒီမိုကေရစီအဆင့္အတန္းႏွင့္ ဒီမိုကေရစီခရီးလမ္းတြင္ ေရာက္ေနသည့္ေနရာကို စဥ္းစားၾကည့္ႏိုင္ၿပီဟု ထင္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည့္ Democracy Index ႏွင့္ ကြန္ဒီ႐ိုက္စ္၏ ပုံစံေလးမ်ိဳး၊ ေပတံႏွစ္ေခ်ာင္းကိုသုံးၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ပိုင္အျမင္မ်ားျဖင့္ သုံးသပ္ၾကည့္ၾကပါ။ 

ေဇယ်သူ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *