ကေလးမရေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းမ်ား

Cropped shot of a woman taking a pregnancy test while sitting on the toilet

ျဗဟၼာ့ျပည္က ပစ္ခ်လိုက္တဲ့ အပ္တစ္ေခ်ာင္းနဲ႔ လူ႕ျပည္ကေထာင္ထားတဲ့အပ္ ထိေကာင္းထိႏိုင္မယ္။ လူျဖစ္ရဖို႔ ခဲယဥ္းတယ္လို႔ ဗုဒၶျမတ္စြာက ေဟာၾကားခဲ့ဖူးတယ္။ တကယ္တမ္း ဖိုနဲ႔ မႏွစ္ဦးစလုံးက ကေလးလိုခ်င္လြန္းလို႔ ႏိုင္ငံျခားထိသြားေရာက္ကာ ဖန္ႁပြန္နည္းနဲ႔ သေႏၶတည္ေအာင္ ဖန္တီးရယူရာမွာ ေအာင္ျမင္တာနည္းၿပီး ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း စိတ္ခ်ရယူႏိုင္စြမ္း မရွိေသးပါဘူး။ ဒါက လူျဖစ္လာဖို႔ မလြယ္ကူတာ ဆိုခ်င္တာပါ။

ကေလးလိုခ်င္လ်က္ မရတဲ့သူေတြ ရွိသလို ကေလး မရေအာင္ ျပဳလုပ္တဲ့သူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ ဘာသာေရး အစြဲအလန္းႀကီးသူတို႔က ဘုရားေပးတဲ့ ကေလး မတားဘူးဆိုၿပီး တစ္ေယာက္ မက ရယူခဲ့ၾကဖူးတယ္။ တကယ္တမ္း စဥ္းစားၾကည့္တဲ့အခါ (၁) ကိုယ္ဝန္ မရွိေအာင္ တားျမစ္ျခင္းျဖစ္လို႔ လူသတ္ျခင္း မဟုတ္ပါ၊ (၂) ကစ္သလစ္ဘာသာဝင္တို႔မွအပ ေရွးထုံးတမ္းစဥ္လာနဲ႔လည္း ကိုက္ညီတယ္၊ (၃) မိခင္ရဲ႕ က်န္းမာေရးကိုလည္း အႏၲရာယ္မေပးဘူး၊ (၄) လူမႈေရး ထုံးတမ္းႏွင့္လည္း ကိုက္ညီတယ္၊ (၅) အႀကံေပး ျပဳလုပ္ေပးတဲ့ ဆရာဝန္ေတြ ကလည္း ဆရာဝန္ပဋိညာဥ္နဲ႔အညီ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖစ္လို႔ အာပတ္လြတ္တယ္ နားလည္ထားတယ္။

ကေလး မရေအာင္ ျပဳလုပ္တဲ့ နည္းမ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ အေကာင္ေရမ်ားတဲ့ အဖိုသုက္ေကာင္ တားဆီးတဲ့ နည္းနဲ႔ တစ္လတစ္ႀကိမ္ မ်ိဳးဥေႂကြတဲ့ အမ်ိဳးသမီး မ်ိဳးဥတစ္လုံးကို အဖိုသုက္ေကာင္နဲ႔ မေတြ႕ေအာင္ တားနည္းပဲ ျဖစ္တယ္။

(၁) ဆရာဝန္ေတြ အၫႊန္းမ်ားတဲ့ နည္းေတြက စားေဆးနည္း၊ ထိုးေဆး (Depo Provia) သုံးလတစ္ႀကိမ္ ထိုးနည္းရွိတယ္။ ကာမစပ္ယွက္ၿပီး အေရးေပၚ ပဋိသေႏၶတားေဆး (Easy Two) ဆိုတာမ်ိဳး ရွိလာပါတယ္။ သေႏၶတားေဆးက ရက္ဆက္စားရတာျဖစ္လို႔ ေမ့ျပဳတတ္လို႔ မစားျဖစ္ရင္ ေနာက္ေန႔မွာ ႏွစ္လုံး ေသာက္ေပးႏိုင္တယ္။ စားေဆးမ်ားမွာ (Marvelon 28) (ANNA) (Oblidan 29) (Volidin 21) (Gynaular 21) တို႔ျဖစ္တယ္။ သေႏၶ တား သုံးလကေတာ့ (3Mibtg Depo- m-150mg) ထိုးေဆးကေတာ့ အမ်ားစု အသုံးျပဳေနကာ အမ်ိဳးသမီးအနည္းငယ္တို႔ ၀လာတာကလြဲၿပီး ဆိုးက်ိဳးနည္းတယ္။ သေႏၶတားေဆးက ေရရွည္စြဲေသာက္ရင္ ရင္သားကင္ဆာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

 (၂) သားအိမ္တြင္း ထည့္တဲ့နည္း (Intruction Contraceptive Devices) မွာ သားအိမ္တြင္းထည့္ ကိရိယာက အခ်င္းတစ္လက္မမွ ႏွစ္လက္မ ခန္႔ ေကြးႏိုင္တဲ့သတၱဳ၊ ႏိုင္လြန္၊ ပိုလီသင္း စတဲ့အရာေတြ ပါဝင္တယ္။ အမ်ိဳးသမီး သားအိမ္အတြင္း ေနသားတက် ထည့္ထား ျခင္းျဖင့္ ပဋိသေႏၶကို တားဆီးတယ္။ သားအိမ္ တြင္းထည့္ ကိရိယာဟာ ရာႏႈန္းျပည့္ စိတ္ခ်ရတဲ့ ပဋိသေႏၶတားနည္းေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဒီနည္းကို သဲကႏၲာရေတြမွာ ကုန္သည္ေတြ ကုလားအုပ္အမေတြရဲ႕ သားအိမ္ထဲ ခဲလုံးေတြထည့္ကာ စမ္းသပ္ ခဲ့ရာမွ ေအာင္ျမင္လို႔ လူေတြမွာ အႏၲရာယ္ မေပးတဲ့ပစၥည္း ေၾကးနီ (Copper Loop) ကို အသုံးျပဳလာျခင္းျဖစ္တယ္။ အခ်ိဳ႕ လက္ေမာင္းထဲ သေႏၶတားတဲ့ကြင္းထည့္ ၿပီး သေႏၶသားနည္းကို အသုံးျပဳလာျခင္း ျဖစ္တယ္။ အဲဒီနည္းက ပိုၿပီးေအာင္ျမင္ လာၿပီး အသုံးတြင္က်ယ္လာတယ္။ ကိုယ္ဝန္လိုခ်င္ရင္ လက္ေမာင္းထဲက ပစၥည္းကို ထုတ္လိုက္႐ုံ၊ သားအိမ္ထဲက ေၾကးနီေခ်ာင္းကို ထုတ္လိုက္႐ုံပါပဲ။ သားအိမ္ထဲ ဝင္သြားျခင္းမ်ိဳးရွိလို႔ ခြဲၿပီး ဖယ္ရွားရတာ၊ ကာမဆက္ဆံရင္း ျပန္ထြက္လာတာမ်ိဳး ႀကဳံရတတ္ပါတယ္။ သားအိမ္တြင္းကိရိယာ ထည့္ထားၿပီး ကိုယ္ဝန္ရရင္လည္း ပူစရာ မလိုပါဘူး။ ပစၥည္းကို ဖယ္ထုတ္ကာ ကေလးကို လြယ္ကူစြာ ေမြးဖြားေပးႏိုင္ပါတယ္။

(၃) သားအိမ္ေခါင္းပိတ္ (မိန္းမ ကိုယ္အစြပ္မ်ား) (Cerical Caps or Diaphragm) သုံးစြဲႏိုင္ပါတယ္။ လုံး၀ ေဘးအႏၲရာယ္ မရွိတဲ့အျပင္ မွန္မွန္ကန္ကန္ သုံးရင္ စိတ္ခ်ရပါတယ္။ သားအိမ္ေခါင္းပိတ္ေတြကို ေပ်ာ့ေပ်ာင္းတဲ့ ရာဘာမ်ားနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားတယ္။ ပတ္ပတ္လည္မွာ သတၱဳကြင္းတစ္ခုရွိကာ အဆိုပါကြင္းက သားအိမ္ေခါင္းကို အျပင္မွ ပိတ္ထားမွ ရတယ္။ သားအိမ္၀ကို ပိတ္ထားလို႔ သုက္ေကာင္ (အဖိုမ်ိဳးေကာင္) ဟာ သားအိမ္တြင္း မဝင္ႏိုင္ေတာ့လို႔၊ သားဥနဲ႔ ေပါင္းခြင့္မရလို႔ သေႏၶမတည္ႏိုင္ေတာ့ပါ ဘူး။ သားအိမ္ေခါင္းအပိတ္ေတြ သုံးရာမွာ ပိုၿပီး စိတ္ခ်ႏိုင္ဖို႔ အေခါင္းပိတ္ကို ခရင္ (Cream) မ်ား၊ အက်ိအခၽြဲ (Jel) မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ဖက္လုံးသုတ္လိမ္းထားသင့္တယ္။ သားအိမ္ေခါင္းပိတ္ေတြမွာ အ႐ြယ္အစား အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိရာ ကိုယ့္ရဲ႕ သားအိမ္ေခါင္းနဲ႔ သင့္ေတာ္တဲ့ အ႐ြယ္ အစားကို အသုံးျပဳဖို႔လိုတယ္။ သားအိမ္ေခါင္းပိတ္ကို စတင္အသုံးျပဳရင္း တတ္ကၽြမ္းတဲ့ဆရာဝန္နဲ႔ အကူအညီကို ပထမရယူသင့္ပါတယ္။

သားအိမ္ေခါင္းပိတ္ကို လိင္ဆက္ဆံျခင္းမျပဳမီ သုံးနာရီအတြင္း အဆင္ေျပတဲ့အခါ ထည့္သြင္းထားရမယ္။ သေႏၶသား သို႔မဟုတ္ သုက္သတ္ခရင္ (Cream) မ်ား၊ အက်ိအခၽြဲ (Jel) မ်ားကို သားအိမ္ ေခါင္းပိတ္ႏွစ္ဖက္လုံးမွာ သုတ္လိမ္းေပးရမယ္။ အဝတစ္ေလၽွာက္မွာ အနည္းငယ္ သုတ္ေပးသင့္တယ္။ ေျခာက္နာရီၾကာ ထားရွိႏိုင္တယ္။ ေျခာက္နာရီအတြင္း ထပ္မံဆက္ဆံလိုရင္ ထုတ္စရာမလိုဘဲ သုက္သတ္ေဆးရည္သာ ထပ္မံထည့္ေပးသင့္ပါတယ္။ သားအိမ္ေခါင္းပိတ္ကိုသုံးၿပီး ဆပ္ျပာနဲ႔ ေသခ်ာေဆးကာ၊ ေျခာက္ေသြ႕ ေစၿပီး ေပါင္ဒါျဖဴးကာ ေနာက္ထပ္သုံးႏိုင္တယ္။ တစ္ခါသုံး သားအိမ္ေခါင္းစြပ္မ်ား ေပၚလာၿပီျဖစ္တယ္။

(၄) လိင္တံစြပ္ၾကက္ေပါင္းအိတ္ (Condom Or Fl) ဟာ အမ်ိဳးသား လိင္တံမွာစြပ္ၿပီး အသုံးျပဳနည္းျဖစ္တယ္။ ျပည့္တန္ဆာမ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံလိုတဲ့ ေယာက္်ားေတြ အမ်ားဆုံးအသုံးျပဳတဲ့ နည္းပဲျဖစ္တယ္။ မမႈတ္ရေသးတဲ့ ေရာ္ဘာပူေဖာင္း သို႔မဟုတ္ လက္အိတ္နဲ႔ တူတယ္။ သုက္ေတြကို ေယာနိအဂၤါနဲ႔ သားအိမ္အတြင္း မဝင္ေအာင္ ထိန္းထားေပး႐ုံမက လိင္မွ တစ္ဆင့္ ကူးစက္တတ္တဲ့ ေရာဂါမ်ား STD, HIV ၊ အသည္းေရာင္ဘီႏွင့္ စီမ်ား မကူးစက္ႏိုင္ပါဘူး။ စိတ္ေက်နပ္မႈ ရရွိတဲ့အထိ ပါးလႊာၿပီး မေပါက္မၿပဲႏိုင္တဲ့ အစြပ္ (Condom) ေတြ ေပၚေနပါၿပီ။ ဂ်ယ္ (Jel) မသုံးသင့္ပါ။

(၅) သုက္သတ္ေဆးရည္ (Sper-micides) ဟာ မိန္းမရဲ႕ လိင္ဆက္ဆံရာ လမ္းေၾကာင္းအတြင္း ထည့္သြင္းရတဲ့ေဆး ျဖစ္ကာ သုက္ေကာင္ေတြကို မမ်ိဳးဥနဲ႔ မေတြ႕ႏိုင္ေအာင္ တားဆီးသတ္ႏိုင္စြမ္း ရွိတယ္။ ေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဓာတုပစၥည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိရာ ပက္ဖ်န္းႏိုင္တဲ့ ေရျမဳပ္မ်ား၊ အကၽြဲအခ်ိနဲ႔ ခရင္ (Cream) မ်ား၊ အရည္ေပ်ာ္လြယ္တဲ့ ေဆးျပားမ်ား၊ ကိုယ္ဝန္မရတဲ့ စိတ္ခ်ရတဲ့ေဆးရည္တို႔ သုံးသင့္ပါတယ္။

(၆) ကိုယ္ဝန္မရတဲ့ စိတ္ခ်ရတဲ့ ရက္ေ႐ြးျခင္းသုံးကာ ဓာတုပစၥည္း၊ ကိရိယာ၊ လိမ္းေဆး၊ စားေဆး၊ ထိုးေဆး မသုံးဘဲ ရက္စြဲၾကည့္ကာ ကာကြယ္ျခင္း ျဖစ္တယ္။ မမ်ိဳးဥဟာ တစ္လမွာ တစ္ႀကိမ္ သို႔မဟုတ္ ၂၈ ရက္မွာ တစ္ႀကိမ္ ဥေႂကြတာ ေၾကာင့္ အဆိုပါအခ်ိန္မဆက္ဆံရင္ သေႏၶ မရႏိုင္ပါဘူး။ သားအိမ္အတြင္း မမ်ိဳးဥ မရွိတဲ့ စိတ္ခ်ရတဲ့ရက္ဆိုတာ ပထမဆုံး ရာသီစလာတဲ့ရက္ကို ၁၄ ရက္ ေပါင္းၿပီး ေရာက္တဲ့ရက္ လိင္ဆက္ဆံမႈ မျပဳရဘူး ဆိုတယ္။ ပိုစိတ္ခ်ရေအာင္ အေရွ႕တစ္ရက္ ၁၃ ရက္ေျမာက္ေန႔၊ ေနာက္တစ္ရက္ ၁၅ ရက္ေျမာက္ေန႔ကိုပါ ယူလိုက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တစ္လမွာ သုံးရက္ေရွာင္လိုက္ျခင္းက ကိုယ္ဝန္တားေဆး ေသာက္စရာ မလိုအပ္ပါဘူး။

စိတ္ခ်ရတဲ့ရက္မ်ား (Safe Period) နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရက္မ်ားမွာ ရာသီခြင္မမွန္ရင္၊ ကေလးေမြးၿပီးစ သုံး၊ ေလးလၾကာမွ ရာသီျပန္လာရင္ ဘ၀ေနထိုင္မႈ အေျပာင္းအလဲရွိရင္၊ ခရီးေဝး သြားလို႔ ေနရာေဒသ၊ ရာသီဥတုအေျပာင္းအလဲရွိရင္တို႔ဟာ ရာသီခြင္ကိုပါ ေျပာင္းလဲေစႏိုင္တယ္။ ေနမေကာင္းရင္ သို႔မဟုတ္ စိတ္လႈပ္ရွားလြန္းရင္၊ အစားအေသာက္ မွန္မွန္မစားျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆရာဝန္ၫႊန္ ၾကားတဲ့ ကင္ဆာေဆးတို႔ ေသာက္ေနရင္ ရာသီခြင္မမွန္ရင္ စိတ္ခ်ရတဲ့ ရက္ေ႐ြး နည္းကို မသုံးသင့္ဘူး။ မွားယြင္းတတ္လို႔ ေအာင္ျမင္မႈလည္း မရွိပါဘူး။

(၇) တစ္ခါတည္းၿမဳံေစကာ တစ္သက္လုံး ကေလးမရေစတဲ့နည္း (Sterization) ကို လင္ေရာ မယားပါ သုံးသင့္တယ္။ တစ္ခါတည္း ၿမဳံေအာင္ ေယာက္်ားမွ သုက္လႊတ္ေၾကာ ႏွစ္ဖက္ျဖတ္နည္း (Total Vasectomy) နဲ႔ မိန္းမသားအိမ္ႁပြန္ (ဥႁပြန္) ျဖတ္နည္း (Sterilization) ရွိတယ္။ ေယာက္်ား သားေၾကာျဖတ္နည္းက သုက္ရည္မထြက္ ႏိုင္ေတာ့လို႔ အဆိုပါနည္းနဲ႔ ျဖတ္ေတာက္ တဲ့ ေယာက္်ားဟာ သေႏၶေဆာင္ခြင့္မရွိ ေတာ့ပါဘူး။ ဘယ္လိုပဲ အမ်ိဳးသမီး မ်ိဳးဥႁပြန္ျဖတ္နည္း (Sterilization) ကလည္း လစဥ္ မမ်ိဳးဥျဖတ္သန္းရာႁပြန္ကို  ျဖတ္ထုတ္တာျဖစ္လို႔ မမ်ိဳးဥမဆင္းႏိုင္ေတာ့လို႔ ကိုယ္ဝန္လည္း မရႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။

ေယာက္်ား သို႔မဟုတ္ မိန္းမ ျဖတ္ေတာက္ၿပီးရင္ ကေလးရယူဖို႔ ျပန္မျဖစ္ႏိုင္ဘူး (ယခုအခါ ပလတ္စတစ္ဆာဂ်ရီနည္းနဲ႔ ႁပြန္ႏွစ္ခုျပန္ဆက္ေပးၿပီး ကေလးျပန္လည္ရယူႏိုင္ေအာင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ၿပီ ျဖစ္တယ္။) အဆိုပါနည္းရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳးက ကေလးမရေစဖို႔ ေသခ်ာေနလို႔ ကေလးရမွာ ေၾကာက္ရ၊ ပူရ ဒုကၡၿငိမ္းပါတယ္။ ခြဲစိတ္ခံထားလို႔ က်န္းမာေရး သို႔မဟုတ္ လိင္ဆက္ဆံမႈကို ဘယ္လိုမွ ထိခိုက္ျခင္း မရွိႏိုင္ပါဘူး။

(က) ေယာက္်ားကို ၿမဳံေစျခင္း သို႔မဟုတ္ သုက္ႁပြန္ျဖတ္နည္းမွာ ေမ့ေဆးေပးၿပီး ကပ္ပယ္အိတ္ (Scrotum) မွ တက္လာတဲ့ သုက္ႁပြန္ကိုခ်ည္ကာ ျဖတ္ပစ္လိုက္႐ုံနဲ႔ သုက္ေကာင္မ်ား တက္လာတဲ့ လမ္းေၾကာင္းကို ပိတ္ၿပီးသား ျဖစ္သြားတယ္။ ခြဲစိတ္ၿပီး ႏွစ္ရက္အတြင္း အလုပ္ခြင္ျပန္ဝင္ႏိုင္လို႔ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး မရွိပါဘူး။ သုက္ႁပြန္ျဖတ္ၿပီးၿပီးခ်င္း ေယာက္်ားမွာ မၿမဳံေသးဘူး။ တစ္လအတြင္း လိင္ဆက္ဆံရင္ ကေလးရႏိုင္ပါတယ္။ သုက္ရည္မွာ သုက္ေကာင္ မပါေတာ့ေၾကာင္း သုံးႀကိမ္တိတိ စမ္းသပ္ၾကည့္ၿပီးမွသာ လိင္ဆက္ဆံသင့္တယ္။

(ခ) မိန္းမကို ၿမဳံေစနည္း (Sterilization) က ဗိုက္ခြဲကာ အတြင္းဘက္ရွိ သားအိမ္ႁပြန္ကို ျဖတ္ရလို႔ ေယာက္်ားေတြ ၿမဳံေစတာထက္ ခက္ခဲတယ္။ ႐ိုး႐ိုးေဆးခန္းမွာ မျပဳလုပ္သင့္ဘူး။ ေဆး႐ုံမွာ ခြဲစိတ္ျပဳလုပ္သင့္တယ္။

ဥပေဒအရ သားသမီးစုံလင္စြာရွိျခင္း၊ မိခင္မွာ သေႏၶတည္လာပါက မိခင္အသက္ စိုးရိမ္စရာေရာဂါရွိျခင္း၊ သားသမီးမ်ားႏွင့္ Multiparity ေၾကာင့္ ကေလးရယူလိုျခင္းမရွိေၾကာင္း ကာယကံရွင္ ေယာက္်ား၊ မိန္းမ၊ သားဖြားမီးယပ္ ပါရဂူနဲ႔ ဘုတ္အဖြဲ႕ေထာက္ခံခ်က္ရွိမွသာ သားေၾကာျဖတ္ေပးတတ္တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေနာက္ဆုံးသားသမီးကို ခြဲစိတ္ေမြးျမဴဖို႔ ျပင္ဆင္ထားရင္ မိန္းမသားေၾကာ ျဖတ္ေလၽွာက္လႊာကိုပါ တစ္ပါထဲ ေလၽွာက္ရမယ္။ ခြင့္ျပဳ ခ်က္ရယူကာ ခြဲစိတ္ခန္းထဲမွာပင္ တစ္ခါထဲ သားသမီး ေနာက္ထပ္မရေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးနည္း ျဖစ္တယ္။ အနာက်က္ ေဆး႐ုံဆင္းၿပီးရင္ လိင္ဆက္ဆံပါက သားသမီး မရႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။

သားသမီး မလိုခ်င္သူေတြအေနနဲ႔ သင့္ေတာ္တဲ့ နည္းလမ္းအသုံးျပဳကာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါၿပီ။ မလိုခ်င္တဲ့ ကေလးမ်ားကို သေႏၶတည္မွ ျဖတ္ခ်ျခင္း မျပဳလုပ္သင့္ပါဘူး။      

ေဒါက္တာလြင္သန္႔

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *