ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ ဝူဟန္ဗိုင္းရပ္စ္

ဝူဟန္ဗိုင္းရပ္စ္က ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို အထိနာေစမည့္ ထိုးႏွက္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္လာသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဝူဟန္ၿမိဳ႕တြင္ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ေရာဂါသည္ ကမာၻ႕လူသားတို႔၏ အသက္ေဘးကို ၿခိမ္းေျခာက္႐ုံသာမက ကမာၻ႔ခရီးသြားလုပ္ငန္းကိုပါ သက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားၿပီး တ႐ုတ္ႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း အလားတူ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ  ရွိလာသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏  အႀကီးဆုံးကုန္သြယ္ဖက္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆုံး ျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ တ႐ုတ္ေဈးကြက္တြင္ ျပႆနာတစ္စုံတစ္ရာ ျဖစ္သည္ႏွင့္  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ထိခိုက္မႈရွိသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္  ျပင္းျပင္းထန္ထန္ျဖစ္ပြားျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္စည္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈ၊ ခရီးသြားဝင္ထြက္မႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းသြားသည္။ တ႐ုတ္ေဈးကြက္ကို အေလးထားတင္ပို႔ေနသည့္ ျမန္မာ့ပို႔ကုန္မ်ား အက်ပ္အတည္း ဆိုက္သည္။ တ႐ုတ္ခရီးသြား ဝင္ထြက္မႈ ကန္႔သတ္ျခင္းေၾကာင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ဟိုတယ္၊ ခရီးသည္ပို႔ေဆာင္ေရး၊ စားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္  အမွတ္တရပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္မ်ား ထိခိုက္သည္။

ထိုထိခိုက္မႈက ျမန္မာအတြက္ မည္မၽွႀကီးမားသနည္း။

အထိနာ နယ္စပ္ပို႔ကုန္

ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္စည္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးအတြက္ အေရးပါသည္။

အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္  မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္သည္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈအမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈပမာဏစုစုေပါင္း၏ ၅၀  ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္၊ ေရထြက္ကုန္မ်ားတင္ပို႔ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ လူသုံးကုန္၊  စားေသာက္ကုန္ႏွင့္ စက္ယႏၲရားမ်ား တင္သြင္းသည္။

ႏွစ္စဥ္ ဒီဇင္ဘာႏွင့္ ဇန္နဝါရီလ တို႔သည္ ျမန္မာ့လယ္ယာထြက္ကုန္အနက္ သစ္သီး၀လံမ်ားျဖစ္သည့္ ဖရဲ၊  သခြားတို႔ လႈိင္လႈိင္ထြက္ရွိၿပီး တ႐ုတ္ေဈးကြက္သို႔ အလုံးအရင္းတင္ပို႔သည့္ ကာလျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ ေရထြက္ကုန္မ်ားျဖစ္သည့္ ကဏန္း၊ ငါးရွဥ့္၊ ကင္းပုဇြန္၊  ခ႐ု စသည့္ေရထြက္ကုန္မ်ားကို တ႐ုတ္ေဈးကြက္သို႔ အေလးထားတင္ပို႔ၾကသည္။

ယခုအခါ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံေနျခင္းေၾကာင့္ နယ္စပ္ပို႔ကုန္မ်ား တင္ပို႔မႈရပ္ဆိုင္းသြားသည္။ နယ္စပ္ဂိတ္ မပိတ္ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ဝယ္လက္မ်ား မရွိသျဖင့္ အေရာင္းအဝယ္ နည္းပါးသြားေၾကာင္း မူဆယ္အေျခစိုက္ကုန္သည္မ်ားထံမွ သိရသည္။

“ေဈးကြက္ ပိတ္လို႔မဟုတ္ဘူး။ လမ္းေၾကာင္းပိတ္လို႔ မဟုတ္ဘူး။ တ႐ုတ္ေတြကလည္း ေရာဂါျဖစ္ေနေတာ့ ဆက္လာ မဝယ္ေတာ့တာေလ။ သစ္သီးေတြ ခူးၿပီးတဲ့ သူေတြကလည္း ပုံထားရတယ္။ ဆုံး႐ႈံးမႈ ပမာဏေတာ့ ေသခ်ာမသိဘူး။ ေတာ္ေတာ္မ်ားေတာ့ မ်ားမွာပဲ” ဟု မူဆယ္ၿမိဳ႕ ခြာၫိုသစ္သီးပြဲ႐ုံပိုင္ရွင္ ဦးစိုင္းခင္ေမာင္က  ေျပာၾကားသည္။

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၂၄ ရက္ ေန႔မွ ၂၆ ရက္အထိ တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကာလျဖစ္သျဖင့္ မူဆယ္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း ရပ္နားထားခဲ့သည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၌ လူရာေပါင္းမ်ားစြာ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံေနရၿပီး ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီသည့္ လူမ်ား အသက္ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရသည္။ တစ္ဆက္တည္းတြင္ တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ေရာဂါပိုးစတင္ပ်ံ႕ႏွံ႔ရာ ဝူဟန္ၿမိဳ႕၏ ၿမိဳ႕တြင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို  ျဖတ္ေတာက္ခဲ့သည္။

အဆိုပါဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မႈကို အေရးေပၚကမာၻ႔က်န္းမာေရးအေျခအေနအျဖစ္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO)  က ေၾကညာထားသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္အထိ ေရာဂါျဖစ္ပြားသည့္ ႏိုင္ငံ  ၂၈ ခု၊ ကူးစက္ခံရသူ ၂၄,၅၇၈ ဦး၊ ေသဆုံးသူ ၄၉၂ ဦးအထိ ရွိေၾကာင္း တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို ကိုးကား၍ သတင္းမီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပသည္။

ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ ကူးစက္ခံလူနာကုသမႈအတြက္ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္ ကိုယ္တိုင္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ေပးေနၿပီး ဝူဟန္ႏွင့္ ဟူေပေဒသကို ဗဟိုျပဳအဓိကထားကာ ေရာဂါကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို တည္ေဆာက္ထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာတ႐ုတ္သံ႐ုံး ယာယီတာဝန္ခံ Ms.LiXiaoyan  က ေဖာ္ေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္တြင္ မီဒီယာမ်ားသို႔  ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေရာဂါကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေခ်။ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏွင့္အတူ  ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးမွာ  အေရာင္းအဝယ္ ေအးဆက္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစိုင္းခင္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။ ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ မူဆယ္ေဈးကြက္ ျပန္ဖြင့္ခဲ့ေသာ္လည္း သီတင္းပတ္ ႏွစ္ခုၾကာသည့္တိုင္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈ နည္းပါးဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကား သည္။

ပုံမွန္အားျဖင့္ ဖရဲႏွင့္ သခြားရာသီတြင္ သစ္သီးတင္ကားအစီးေရ ၃၀၀ မွ  ၄၀၀ အထိ တင္ပို႔မႈရွိေသာ္လည္း ယခုအခါ ကားအစီးေရ ဆယ္စီးခန္႔သာ ေရာင္းခ်မႈရွိေၾကာင္း ဦးစိုင္းခင္ေမာင္က ဆိုသည္။  ကုန္စည္အေရာင္းအဝယ္ နည္းပါးလာမႈႏွင့္အတူ ဖရဲေဈးႏႈန္းလည္း ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့က်လာေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

သစ္သီးပို႔ကုန္သာမက ေရထြက္ကုန္တင္ပို႔မႈလည္း ထိခိုက္ေၾကာင္း လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကဏန္းအေရာင္း အဝယ္လုပ္ကိုင္သူ ဦးျမင့္စန္းက ဆိုသည္။  ဦးျမင့္စန္းသည္ ရန္ကုန္မွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔  ကဏန္းတင္ပို႔သည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ကဏန္းျပန္လည္ေရာင္းခ်ေသာ ဝယ္ေရာင္း တစ္ဦးျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္သို႔ ကဏန္းတင္ပို႔ရာတြင္  လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ကဏန္းဒိုင္မ်ားဖြင့္၍ ရန္ကုန္၊ ဧရာ၀တီ၊ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔မွ ကဏန္းမ်ား ဝယ္ယူစုေဆာင္းကာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူး ပြဲေတာ္အၿပီးတြင္ ကဏန္းတင္ပို႔မႈ ရပ္တန္႔သြားသည္။  တ႐ုတ္သို႔ ကဏန္းတင္ပို႔ခြင့္ မရသျဖင့္ ကဏန္းမ်ားကို ျပည္တြင္းစားေသာက္ဆိုင္မ်ားထံ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ရၿပီး တ႐ုတ္ပို႔ေဈး ကဏန္းတစ္ေကာင္လၽွင္ (အေလးခ်ိန္ အလိုက္) ၁၅,၀၀၀ က်ပ္၊ ၁၆,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးရရွိရာမွ ျပည္တြင္းေဈးကြက္တြင္ က်ပ္ ၅၀၀၀ ခန္႔ျဖင့္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ေနရေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

“လုံး၀ရပ္ထားရတယ္။ တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူးၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏွစ္ရက္ေလာက္ပဲ တင္တဲ့ ကုန္ေလးေတြကို ေရာင္းေပးလိုက္တယ္။ ေနာက္ရက္ေတြက်ေတာ့ ရပ္ပစ္လိုက္ၿပီ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ႐ႈံးတဲ့ဒဏ္ကို မခံႏိုင္ေတာ့ဘူး” ဟု ဦးျမင့္စန္းက  ဆိုသည္။

ကဏန္းအျပင္ ခ႐ု၊ ငါးရွဥ့္၊ ငါးလင္ပန္း၊ ကင္းပုဇြန္ အစရွိသည့္ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းေဈးကြက္ ရပ္ဆိုင္းသြားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္ပိုင္း ပင္လယ္ျပင္ငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ားလည္း လုပ္ငန္းရပ္နားမႈရွိေၾကာင္း  ၎က ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ တ႐ုတ္သို႔ ဖရဲ၊ သခြားႏွင့္ ေရထြက္ကုန္အမ်ားဆုံး တင္ပို႔ေသာ ရာသီျဖစ္ၿပီး အျခားထြက္ကုန္မ်ား ပုံမွန္တင္ပို႔မႈရွိသည္။ သို႔ဆိုလၽွင္ တ႐ုတ္ေဈးကြက္သို႔တင္ပို႔သည့္ ပို႔ကုန္ပစၥည္း အားလုံးရပ္ဆိုင္းမည္ျဖစ္သည္။

“စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္ေတြ အကုန္လုံးက နယ္စပ္က သြားတာ။ သေဘၤာလိုင္းနဲ႔ သြားတာမရွိဘူး။ ေလယာဥ္နဲ႔ သြားတာမရွိဘူး။ အဒါေၾကာင့္ နယ္စပ္ ထြက္ေပါက္ေတြပိတ္သြားေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္ေတြ အကုန္လုံး  Block ျဖစ္သြားတာေပါ့။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ အမ်ားႀကီး႐ိုက္ခတ္မႈရွိတာေပါ့”ဟု ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာတင္ဝင္းက ဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္က တ႐ုတ္-ျမန္မာကုန္သြယ္မႈတန္ဖိုး အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅ ဘီလီယံနီးပါး ရွိသည္။ ကုန္စည္ေရာင္းဝယ္မႈ ေႏွးေကြးမႈကာလ ၾကာျမင့္ပါက ထိခိုက္မႈႀကီးမားႏိုင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္  ေဒါက္တာတင္ဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ကို႐ိုလာဗိုင္းရပ္ကို မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသးသကဲ့သို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ယင္းဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ လူေသဆုံးမႈ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ အီဘိုလာ၊ ဆားေရာဂါမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ အခ်ိန္သုံးလမွ ေျခာက္လအထိ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ မည္မၽွအခ်ိန္ယူရမည္ မသိႏိုင္ေသးေပ။

တည့္တည့္ထိမည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း

‘ကံဆိုးမ သြားရာ မိုးလိုက္လို႔ ႐ြာ’ ျဖစ္ရသည္မွာ ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းပင္ ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးေၾကာင့္ အေနာက္အုပ္စုႏိုင္ငံခရီးသြားမ်ား ျမန္မာ ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္မႈ နည္းပါးခ်ိန္ ျမန္မာအစိုးရက အေရွ႕ေမၽွာ္ဝါဒအျဖစ္ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ကိုးရီးယားႏိုင္ငံသုံးခုကို  ဗီဇာေျဖေလၽွာ႔ကာ ဆြဲေဆာင္ခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ ေျဖေလၽွာ႔လိုက္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အာရွႏိုင္ငံခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈလည္း တိုးတက္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ ခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈ အမ်ားဆုံးတိုးတက္လာၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔  တ႐ုတ္ခရီးသည္ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ရာမွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေျခာက္သိန္းနီးပါးအထိ ဝင္ေရာက္လာခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ခရီးသြား ၁၆၁ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးလာေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန ထံမွ သိရသည္။

ယခုအခါ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္  ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈ ေလ်ာ့က်လာသည္။ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ရန္ ယခုလ ၁ ရက္ေန႔မွ  စတင္ကာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ျမန္မာသို႔ လာေရာက္မည့္ခရီးသြားမ်ားကို ဆိုက္ေရာက္ ဗီဇာေပးျခင္း ျမန္မာအစိုးရက ယာယီရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးအျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ခ်ိတ္ဆက္ပ်ံသန္းသည့္ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ရန္ ႀကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္းထားသည့္ ခရီးစဥ္မ်ားလည္း ဖ်က္သိမ္းသြားေၾကာင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းအသိုင္းအဝိုင္းထံမွ သိရသည္။

ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈနည္းပါးျခင္းသည္  ျမန္မာသာမက ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားပါ  ႐ိုက္ခတ္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တ႐ုတ္ခရီးသြား အမ်ားဆုံးဝင္ေရာက္ေနၿပီး ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာ ရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား ဖ်က္သိမ္းျခင္းေၾကာင့္ ဧည့္သည္ဝင္ေရာက္မႈ ရပ္ဆိုင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားေဈးကြက္ျမႇင့္တင္ေရးအသင္း အႀကံေပး  ဦးၿဖိဳးေဝရာဇာက ေျပာၾကားသည္။

“အခုပဲ ဟိုတယ္က မန္ေနဂ်ာေတြဆို အသံေတြထြက္လာၾကၿပီ။ သူတို႔မွာ အခန္းေတြ မျပည့္ေတာ့ဘူးဆိုတာမ်ိဳး  ျဖစ္သြားတဲ့အခါက်ေတာ့ေပါ့။ ဒါက ခ်က္ခ်င္းျမင္သာတဲ့ဟာေပါ့။ ဧည့္သည္ေတြ အလာနည္းရင္ ဟိုတယ္ေတြက ခ်က္ခ်င္း Empty ျဖစ္သြားမွာေပါ့။  ဒီ႐ိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဝင္ေငြက က်သြားမွာေပါ့” ဟု ၎က  ဆိုသည္။

တ႐ုတ္ခရီးသြားမ်ားသည္ သုည ဘတ္ဂ်က္ခရီးသြားမ်ားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈ မရွိေၾကာင္း ယူဆခ်က္မ်ားရွိသည္။  သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္ရာတြင္ ဗီဇာေၾကး၊ တည္းခိုစရိတ္၊ စားေသာက္စရိတ္မ်ား သုံးစြဲရသျဖင့္  အက်ိဳးအျမတ္ရွိသည္။ တ႐ုတ္ခရီးသြားမ်ား မဝင္လၽွင္ အဆိုပါ ေငြေၾကးမ်ား မရႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ယင္းဗိုင္းရပ္စ္ မပ်ံ႕ႏွံေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ကုသျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိန္မၾကာခင္ အေျခအေန တည္ၿငိမ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ေမၽွာ္လင့္သည္။ စီးပြားေရးအရ ထိခိုက္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတိုင္းသည္ ယင္းတို႔၏ ႏိုင္ငံသားမ်ား အသက္အႏၲရာယ္ မထိခိုက္ေစရန္ တ႐ုတ္ခရီးသြားကို ကန္႔သတ္ေၾကာင္း ဦးၿဖိဳးေဝရာဇာက ဆိုသည္။

ခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈနည္းသျဖင့္  ဟိုတယ္၊ တည္းခိုခႏွင့္ ခရီးစဥ္ေဈးႏႈန္းမ်ား ေလ်ာ့က်လာႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။ အေကာင္းဘက္က စဥ္းစားပါက ေဈးႏႈန္းႀကီးျမင့္သည္ဟု နာမည္ႀကီးေသာ ျမန္မာခရီးစဥ္မ်ား ေဈးႏႈန္းေလ်ာ့က်သျဖင့္  ဆြဲေဆာင္မႈရွိႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာအစိုးရအေနႏွင့္  ခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈနည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္လာမည့္ အေျခအေနမ်ားကို ကူညီသင့္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ တ႐ုတ္ခရီးသြားေလ်ာ့ျခင္း ေၾကာင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း မထိခိုက္ေစရန္  အခြန္ေလၽွာ႔ေပါ့ျခင္း၊ ေခ်းေငြမ်ားထုတ္ေပးျခင္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္  ယင္းကဲ့သို႔ အစီအစဥ္ မရွိေၾကာင္း ဟိုတယ္ ႏွင့္ ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ေအးဟန္ က ေျပာၾကားသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ႏွစ္စဥ္ တ႐ုတ္ခရီးသြား ဆယ္သန္းနီးပါး ဝင္ေရာက္ေနၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္သည့္ ခရီးသြား စုစုေပါင္း၏ သုံးပုံတစ္ပုံရွိသည္။

ယင္းသို႔ တ႐ုတ္ခရီးသြားမ်ားကို  ပမာဏမ်ားျပားစြာ မွီခိုေနရျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရက ေထာက္ပံ့ကူညီႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာမူ တ႐ုတ္ခရီးသြား ကိုးသိန္းမွ တစ္သန္းၾကားသာ ဝင္ေရာက္သျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လၽွင္ ထိခိုက္မႈနည္းသည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေရခ်ိန္ အရလည္း ယင္းကဲ့သို႔ မေထာက္ပံ့ႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

“ဒီလိုလုပ္ေပးဖို႔က လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္အေနအထားက ျပည္တြင္းခရီးသြားနဲ႔ ဖာေထးႏိုင္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ျမန္မာ့ ဂ်ီဒီပီ ထိ မထိ

မည္သို႔ဆိုေစ တ႐ုတ္သည္ ကမာၻ႔အင္အားႀကီးႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ ၁ ဒသမ ၃ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိသည့္ ေဈးကြက္ႀကီးတစ္ခု ျဖစ္သည္။

ကမာၻေပၚတြင္ ကုန္စည္တင္သြင္းမႈ အမ်ားဆုံးႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ဝူဟန္ၿမိဳ႕မွ စတင္ခဲ့သည့္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ဝယ္လိုအားမ်ား က်ဆင္းလာေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာမ်ားက ေရးသားသည္။ ယင္းဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္း က်ဆင္းႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းၾကသည္။

တ႐ုတ္ခရီးသြားမ်ား ပိတ္ပင္မႈေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ အီတလီစသည့္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ခရီးသြားဝင္ေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံခ်ီ နစ္နာႏိုင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ားက ေရးသားသည္။

ျမန္မာတြင္လည္း ႐ိုက္ခတ္မႈရွိသည္။ ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ပို႔ကုန္မွာ ထိခိုက္မႈ အျပင္းထန္ဆုံးျဖစ္သည္။  ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္မႈၾကာျမင့္ပါက ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးကိုပါ ထိခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡ ခ်ဳပ္ ေဒါက္တာတင္ဝင္းက ေျပာၾကား သည္။

“လခ်ီသြားမယ္ဆိုရင္ ဂ်ီဒီပီကို ထိခိုက္မႈက ေတာ္ေတာ္ေလးကို သိသာလာမယ္”

ႏိုင္လင္းေအာင္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *