“သူတို႔က ဒီတိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ထည့္သြင္းေရးဆြဲတာ လုံး၀မေတြ႕ခဲ့ရဘူး”

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ေစာေဝႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း

The Voice Journal – အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးမူၾကမ္းႏွစ္ခု လႊတ္ေတာ္ကို NLD က တင္ထားတယ္။  အဲဒီေတာ့ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြ လိုလားခ်က္၊ အန္တီတို႔ပါတီလိုလားခ်က္က NLD ပါတီက တင္တဲ့  ဒီဥပေဒၾကမ္းႏွစ္ခုမွာ ပါလားရဲ႕လား။ 

DKSW –  မပါဘူးေလ (ရယ္လ်က္)။

The Voice Journal – မပါဘူးဆိုေတာ့ အန္တီတို႔က ဘာလိုခ်င္တာလဲ။ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေတြ ဘက္ကေပါ့။

DKSW- အန္တီတို႔ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီက လူမ်ား စုႏိုင္ခဲ့တယ္ေလ။ အဲဒီမွာ ဒီပုဒ္မ ၂၆၁ ေပါ့။ အဲဒီမွာ  ပုဒ္မ ၂၆၁ ကို ႏိုင္လာတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ မဲေပးမႈနဲ႔ ျပင္ခ်င္တယ္။ သမၼတ တိုက္႐ိုက္ခန္႔တဲ့ ဟာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲနဲ႔  လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ မဲေပးၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကေန  တိုက္႐ိုက္ခန္႔ခ်င္တယ္ေပါ့။ အဲဒီလို ပုဒ္မ ၂၆၁ ကို  အဓိကျပင္ခ်င္တယ္။

ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေနာက္တစ္ခုက ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံေပါ့ေနာ္။ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံကိုလည္း အန္တီတို႔ပါတီက ထည့္သြင္းေရးဆြဲခဲ့တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက အန္တီတို႔က ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ကို ေလၽွာ႔ၿပီးေတာ့ေပါ့ေနာ္ ျပည္နယ္အစိုးရ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေတြကို  လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ၊ ဥပေဒျပဳခြင့္ေတြ ေပးေစခ်င္တယ္။  အဲဒါေတြကို အဓိကထည့္ေပးခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း  ေလာေလာဆယ္မွာ သူတို႔က ဒီတိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ထည့္သြင္းေရးဆြဲတာ လုံး၀မေတြ႕ခဲ့ရဘူး။ အန္တီတို႔ပါတီက ၄၅ ဦးေကာ္မတီမွာ ပါခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ေနာက္ပိုင္းမွာက ဒီလိုမ်ိဳးပုံစံေတြကို ျမင္လာတဲ့အတြက္ ဘာမွလုပ္လို႔မရဘူး။ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြအတြက္လည္း အက်ိဳးထူးလာမွာ မဟုတ္တဲ့အတြက္ အန္တီတို႔ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီက ႏွစ္ေယာက္က ၄၅ ဦးေကာ္မတီကေန ႏုတ္ထြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္တယ္။

The Voice Journal – အဲဒါဆိုရင္ ဥပေဒၾကမ္း ႏွစ္ခုခြဲတင္တာ၊ ၄၃၆ (က) နဲ႔ ၄၃၆ (ခ) ခြဲတင္တဲ့ အထဲမွာ သူတို႔အျပင္မွာ ေျပာေနၾကတဲ့ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္း၊ဖက္ဒရယ္စံႏႈန္း ၊ ေနာက္ အထူးသျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရေတြ အားေကာင္းေအာင္ ေျဖေလၽွာ႔တဲ့အခ်က္ေတြ မပါဘူးလား။

DKSW- ေလာေလာဆယ္မွာ အဲဒါေတြ အဓိက ေတြ မပါဘူးေလ။ ပုဒ္မ ၂၆၁ က က်ေတာ့လည္း USDP က ဦးသိန္းထြန္းက သီးသန္႔တင္ထားရွိတယ္။  သူရဲ႕ ဒီဥပေဒၾကမ္းလႊတ္ေတာ္ တက္လာရင္လည္း အန္တီတို႔ ဝင္ေဆြးေႏြးမွာ။ ေနာက္တစ္ခုက အန္တီတို႔လို ဥပေဒကို ဘယ္လိုပဲျပင္ဆင္ခ်င္ပါေစ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အားလုံး သိတယ္။ ဥပေဒေတြ ေလ့လာတဲ့ သူေတြ အားလုံးသိတယ္။ ဒီပုဒ္မ ၄၃၆ ကို မျပင္ႏိုင္သေ႐ြ႕ ၊ ဥပမာ – ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္မွ ဒီ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံကို ျပင္ဆင္ႏိုင္မယ္လို႔ ေျပာထားတာကိုး။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ ဒီ၄၃၆ (က၊ ခ) က  ျပင္ႏိုင္ဖို႔ အဓိက အေရးႀကီးပါတယ္။ အခုလိုဘယ္လိုပဲ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထဲမွာတင္တင္ ပုဒ္မ ၄၃၆ ေတြကို မေက်ာ္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ ဘယ္ဥပေဒမွ ျပင္ဆင္ခြင့္ မရွိဘူး။ အဲဒါေလးတစ္ခုကေတာ့ အင္မတန္အေရးႀကီးပါတယ္။ အခုခ်ိန္မွာ NLD အစိုးရကလည္း တပ္နဲ႔ ဆိုလို႔ရွိရင္လည္း အေျခအေနက အားလုံးသိတဲ့အတိုင္းပဲ။ တကယ္က ဒီေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေတြက သဟဇာတ ျဖစ္ဖို႔လိုတယ္။ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ဖို႔လိုတယ္။  အဲဒီေတာ့မွ ဒီဥပေဒၾကမ္းေတြကို၊ ဒီ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံရဲ႕  ၄၃၆ ကို ျပင္ႏိုင္မွာ။ အခုဆိုရင္ေတာ့ NLD က  ျပင္တယ္။ သုံးပုံႏွစ္ပုံရဲ႕ ေထာက္ခံမႈရွိရင္ ဥပေဒကို ျပင္ႏိုင္တယ္လို႔ ျပင္ထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီပုဒ္မ ၄၃၆ မွာ ပါတဲ့ (လက္ရွိျပ႒ာန္းခ်က္) ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဘယ္လို ေက်ာ္ႏိုင္မလဲ။ အဲဒါကလည္း အန္တီတို႔လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရမွာ။ အဲဒီေတာ့ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ဖို႔ဆိုတာ မလြယ္ဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက ဇယား (၃)၊  ဇယား (၅) ေတြကို အခြန္၊ အခေကာက္တာတို႔ ဘာတို႔ ဆိုတာက ဒီဥပေဒၾကမ္းမွာ ၄၃၆ နဲ႔ေတာ့ မဆိုင္ဘူး။  ဒါေတြကို ျပင္လို႔ေတာ့ ရပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ျပည္သူ႕အစိုးရတစ္ရပ္အေနနဲ႔ တိုင္းရင္းသားေတြေပၚမွာ အေလးထားဆိုရင္ေတာ့၊ သူတို႔ စိတ္ေစတနာရွိတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီပုဒ္မေတြကို ျပင္ဆင္ေပးသင့္တယ္လို႔ ဆိုခ်င္တယ္။

The Voice Journal – သူတို႔ဆႏၵရွိရင္ ဇယား  (၃) ႏွင့္ (၅) ကို ျပင္လို႔ရတယ္လို႔ ဆိုလိုတာေပါ့။

DKSW – ဟုတ္တယ္ ျပင္လို႔ရတယ္။ ပထမ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းမွာလည္း ျပင္ခဲ့တယ္။

The Voice Journal – ဆိုေတာ့ ဥပေဒၾကမ္းႏွစ္ခုကို ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ သုံးမ်ိဳးေတြ႕တယ္။ ပထမက  စကားလုံးအနက္အဓိပၸာယ္ကို ျပင္ဆင္တာ၊ မသန္ မစြမ္းဆိုတဲ့ေနရာမွာ မသန္စြမ္းဆိုတဲ့ ပုဒ္မထည့္တာမ်ိဳး။ ေနာက္တစ္ခုက တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုေလၽွာ႔ခ်ၿပီးေတာ့ အရပ္သားအစိုးရ လုပ္ပိုင္ခြင့္တိုး ျမင့္တာပါမယ္။ ေနာက္တစ္ခုက  ၄၃၆ လိုမ်ိဳး အေရးႀကီးတဲ့ ပုဒ္မေတြ ျပင္တာပါမယ္။ ဆိုေတာ့ NLD တင္တဲ့ အေျခခံဥပေဒၾကမ္းႏွစ္ခုကို အန္တီ ဘယ္လိုသုံးသပ္ႏိုင္မလဲ။

DKSW – ဒါကေတာ့ သူတို႔လိုအပ္ခ်က္အရ တင္တာေပါ့။ တပ္မေတာ္သည္ သမၼတေအာက္မွာ ဘယ္လိုပဲရွိရွိ ၄၃၆ ကို ျပင္ႏိုင္ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။ အန္တီကေတာ့  ဘာကိုပဲျပင္ျပင္ပါ။ ဒီ ပုဒ္မ ၄၃၆ ကို မေက်ာ္ႏိုင္ဘဲနဲ႔  ဒီပန္းတိုင္ကို မေရာက္ႏိုင္ဘူး။ ဒီပန္းတိုင္ကိုေရာက္ဖို႔ဆိုရင္ ၄၃၆ ကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ဖို႔ အရင္ဆုံး ႀကိဳးစားရပါလိမ့္မယ္။

The Voice Journal – အခုကမ္းလွမ္းခ်က္အခ်ိဳ႕ ရွိတယ္ေပါ့ေလ။ လႊတ္ေတာ္မွာ တပ္မေတာ္သားပါဝင္ဖို႔  ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အဆင့္ဆင့္ေလၽွာ႔ခ်တဲ့ ကမ္းလွမ္းခ်က္ေတြ ရွိတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ပုဒ္မမွာဆိုရင္ ကာကြယ္ေရးျပည္ထဲေရး  နယ္စပ္ၿခဳံေရးတို႔လို ဝန္ႀကီးဌာနေတြမွာ တပ္မေတာ္ သားခန္႔တယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ တပ္မေတာ္သားကေန ႏုတ္ထြက္ရမယ္လို႔ ျပင္လိုက္တယ္။ တစ္ဖက္မွာ က်ေတာ့လည္း ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီတို႔ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဝန္ႀကီးေတြမွာက်ေတာ့ ပါတီတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္လို႔ရတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္မ်ိဳး ျပင္ထားတာ ေတြ႕ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ စဥ္းစားမိတာက NLD ရဲ႕ ကမ္းလွမ္းခ်က္က တစ္ဖက္က လက္ခံႏိုင္တဲ့ မၽွမၽွတတျဖစ္တဲ့ အေပးအယူမ်ိဳး ဒီအခ်ိန္မွာျဖစ္ရဲ႕လား။  ဆိုလိုတာက အလုပ္ျဖစ္တဲ့ အေပးမယူျဖစ္လာမလား  သုံးသပ္ေပးပါ။

DKSW – အဲဒါကေတာ့ မၽွမၽွတတ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ အန္တီတို႔ေတာ့ သုံးသပ္ခ်င္တယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ NLD က တင္တဲ့ ဒီဥပေဒၾကမ္းကို ၾကည့္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ျပင္ဆင္ဖို႔အေျခအေနကေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ခုန အန္တီ ေျပာခဲ့သလိုပဲ။ ဒီ၄၃၆ ကို ျပင္ကို ျပင္ရမွာ။ အဲဒါကို ျပင္ရမွာေနာ႔။ ဒီပုဒ္မက အေရးႀကီးဆုံး။ အန္တီတို႔ကို (၄၅ ဦးေကာ္မတီက) ဖိတ္ေခၚတုန္းကေတာ့ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံနဲ႔ တစ္သီးပုဂၢလေတြကို ဖိတ္ေခၚခဲ့တယ္။ အန္တီတို႔ပါတီကလည္း အခ်က္  ၈၀၀ ေက်ာ္ကို တင္ျပခဲ့တယ္။ အဲဒီအထဲမွာ တစ္ခ်က္မွ မပါဘူးဆိုကတည္းက ဒါတိုင္းရင္းသားအေရးကို အေလးထားမႈမရွိဘူးဆိုတဲ့အခ်က္က ေပၚလြင္ေနတာ။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ မၽွတမႈ ရွိ၊ မရွိဆိုတာကေတာ့  ဘယ္သူမဆို ဒါကို တိုင္းရင္းသားေတြအေနနဲ႔လည္း  မမၽွတဘူးဆိုတာ ေျပာလို႔ရတယ္။

The Voice Journal – ဒါဆိုလို႔ရွိရင္ ဒီအေပး အယူ ဒါမွမဟုတ္ ဒီအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးက ေနာက္ဆုံးမွာ ဘာျဖစ္သြားမယ္ထင္လဲ။

DKSW- ေနာက္ဆုံးမွာ ဘာမွျဖစ္မလာဘူး။ ဒီအတိုင္း ဒီအတိုင္းပဲရွိဦးမွာပဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ ပုဒ္မ ၄၃၆ ကို တပ္ကမေထာက္ခံဘူး၊ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက မေထာက္ခံဘူးဆို ဒီဥပေဒက ျပင္လို႔မွ မရတာ။ အဲဒါ ေၾကာင့္ အန္တီခုနကေျပာခဲ့သလိုပဲ။ တပ္မေတာ္သားေတြနဲ႔ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရမယ္။ သဟဇာတ ျဖစ္ရမယ္။ အဲဒီေတာ့မွပဲ ဒီဥပေဒကို ျပင္ဆင္လို႔ရမယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီအေျခခံဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္မွာ ျပင္ရင္လည္း ေအာင္ႏိုင္ဖြယ္မရွိဘူးလို႔ အန္တီျမင္ပါတယ္။

The Voice Journal – အန္တီေျပာသလိုမ်ိဳး  ဒီအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးက ေနာက္ဆုံးမွာ ဘာမွ ျဖစ္မလာဘူးဆိုလို႔ရွိရင္ ပထမတစ္ခ်က္က NLD  ကပဲ အေပးအယူလုပ္တဲ့အေနရာမွာ အားနည္းခ်က္ ရွိတာလား။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ တပ္မေတာ္ဘက္ကပဲ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲေရးမွာ စိတ္အားထက္သန္မႈ မရွိတာလား။ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္မလဲ။

DKSW – ဒါေၾကာင့္လည္း ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္နဲ႔ ဆိုင္တယ္လို႔ အန္တီေျပာခ်င္တယ္။ တပ္မေတာ္နဲ႔  NLD  အန္တီတို႔ လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးတာၾကည့္ရင္လည္း သားတို႔ သိမွာပါေနာ္။ ဟိုဘက္နဲ႔ ဒီဘက္နဲ႔က အတိုက္အခံလို ပုံစံမ်ိဳး ေျပာေနၾကတာေလ။ အဲဒီေတာ့ ဒီဥပေဒျပင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ပထမလႊတ္ေတာ္သက္တမ္းမွာလည္း ျပင္ၿပီးၿပီ။ မရတဲ့ဟာလည္း မရခဲ့ဘူးေပါ့ေနာ႔။ တစ္ကယ္ကေတာ့ ဒီ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံကို ျပင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဓိက အခရာက်တာကေတာ့ တပ္မေတာ္ပါပဲ။ တပ္မေတာ္သားေတြက  တကယ္လည္း ဒီတိုင္းျပည္ႀကီးအတြက္ ေကာင္းသြားမယ္၊ ဒီတိုင္းျပည္က တကယ့္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ေရာက္ေနၿပီဆိုရင္ သူတို႔ေတာ့ တစ္ေန႔ေန႔ ေျပာင္းလဲမယ္လို႔ ေျပာထားတာရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒါက ဘယ္အခ်ိန္မွာ ျဖစ္လာမလဲဆိုတာ အန္တီတို႔ မေျပာႏိုင္ဘူး။ ဒါေပမဲ့လည္း အန္တီတို႔ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အေျခအေနကို ၾကည့္ရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အန္တီတို႔ တိုင္းရင္းသားေတြ ေမၽွာ္မွန္းေနတဲ့၊ လူတိုင္းေမၽွာ္မွန္းေနတဲ့ ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရ ျဖစ္လာမလား။

အန္တီတို႔ကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဆိုတာက ဥပေဒျပဳတဲ့သူေလ။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီ  ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံကေတာ့ ဘယ္အစိုးရတက္တက္ ဒီလိုပဲ ျပင္ဆင္သြားရမွာပဲ။ ရေသာ္ရွိ၊ မရေသာ္ရွိ ျပင္ရမွာပဲ။  အဲဒီေတာ့ အန္တီတို႔ကလည္း ဒီဥပေဒၾကမ္းလႊတ္ေတာ္ တက္လာလို႔ရွိရင္ အန္တီတို႔နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့  ဥပေဒကို ေဆြးေႏြးသြားမွာပဲ။ ဥပေဒျပဳတယ္ဆိုတာက  လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ တာဝန္တစ္ရပ္ပဲ။  အရင္အစိုးရလက္ထက္ကလည္း ဒီ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ ကို ျပင္ခဲ့တာပဲ။ တစ္ကယ္က တပ္မေတာ္က လုံး၀ မျပင္ဆင္ေပးႏိုင္ဘူး ဆိုသေ႐ြ႕ေတာ့ ဒီဟာကိုေတာ့  မျပင္ႏိုင္ေသးဘူးလို႔ ေျပာခ်င္တယ္။

ရဲႏိုင္ဦး

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *