ကမာၻကေျပာေသာ ျမန္မာ့အေၾကာင္း

‘ေခတ္သစ္ျမန္မာျပည္ေန႔ရက္မ်ား’ အတြက္ တ႐ုတ္ BRI စီမံကိန္း အေရးပါသေလာ

ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းေဘးတြင္ တည္ရွိေသာ ကသာၿမိဳ႕မွာ အဂၤလိပ္ဝတၳဳေရးဆရာေဂ်ာ့အိုဝဲလ္၏ ၿဗိတိန္သၽွကိုလိုနီစနစ္ကို ရသစာေပျဖင့္ ေဝဖန္ထားေသာ Burmese Days (ျမန္မာျပည္ေန႔ရက္မ်ား) စာအုပ္ျဖစ္လာေစမည့္ အိုင္ဒီယာမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးရာ အျဖစ္ ထင္ရွားသည့္ ၿမိဳ႕ ျဖစ္သည္။ ကိုလိုနီ ရဲအရာရွိအျဖစ္ ေဂ်ာ့ေအာ္ဝဲလ္ အလုပ္လုပ္ခဲ့အၿပီး ေနာက္ႏွစ္တစ္ရာခန္႔အၾကာ ကသာ ၿမိဳ႕၏ အနာဂတ္မွာမူ အင္အားႀကီးျပည္ပ ႏိုင္ငံအသစ္ သို႔မဟုတ္ အေဟာင္းဟုလည္းဆိုလၽွင္ ဆိုႏိုင္မည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အဆက္အစပ္အေပၚ မူတည္ေကာင္းမူတည္ေန ဖြယ္ရွိသည္။

နာမည္ရင္း အဲရစ္ဘလဲ (Eric Blair) ကေလာင္နာမည္ ေအာ္ဝဲလ္မွာ ယခင္က ဘာမားဟုေခၚသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေက်ာက္တံတားဟု သူ နာမည္ေပးထားသည့္ ကသာၿမိဳ႕တြင္ ေနာက္ဆုံးတာဝန္  ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၁၉၂၇ ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလန္သို႔ ျပန္သြားခဲ့သည္။ ေဂ်ာ့ေအာ္ဝ္လ္ ေနာက္ပိုင္းေရးသားေသာ ဝတၳဳမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ Animal Farm ႏွင့္ Nineteen Eighty-Four တို႔မွာ နာမည္ပိုႀကီးေသာ္လည္း ၁၉၃၄ ခုႏွစ္တြင္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့သည့္ Burmese Days  (ျမန္မာျပည္ ေန႔ရက္မ်ား) ဝတၳဳမွာ အေနာက္ႏိုင္ငံ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ အာရွတကၠသိုလ္မ်ားရွိ ကိုလိုနီဝါဒအေၾကာင္း ေလ့လာသင္ယူၾကသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အေလးထားရသည့္စာအုပ္ ျဖစ္လာခဲ့ေပသည္။

ယခုအခါ မိမိအတြက္ (မူရင္းစာေရးသူ) ႏွင့္ ေဂ်ာ့ေအာ္ဝဲလ္အတြက္ ကသာသို႔ အေကာင္းဆုံးေရာက္ရွိႏ္ိုင္မည့္ လမ္းမွာ မႏၲေလးႏွင့္ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ၾကားတြင္ရွိသည့္ ၿမိဳ႕ငယ္ေလးတစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ နဘားၿမိဳ႕မွ ရထားျဖင့္ သြားျခင္းျဖစ္သည္။ မီးရထားစက္ေခါင္းမွာ ဂ်ာမန္လုပ္ ဒီဇယ္ေလာင္စာသုံးမီးရထားပင္။ သို႔ေသာ္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္တစ္ရာခန္႔က ေဂ်ာ့ေအာ္ဝဲလ္စီးနင္းလိုက္ပါသည့္ မီးရထားကို ဆြဲခဲ့သည့္ ေရေႏြးေငြ႕သုံးအင္ဂ်င္စက္ေခါင္းနံ႔ကို ႐ႈ႐ႈိက္ရမိလုနီးနီးပင္ျဖစ္သည္။

ေနာက္တစ္ေန႔နံနက္တြင္ မၾကာေသးခင္က တည္ေဆာက္ထားသည့္ မီးရထားဘူတာအနီးတြင္ ရွိေသာ ‘Hotel Katha’ တြင္ ႏိုးထခဲ့ၿပီး ပန္းေရာင္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့၊ ခရမ္းေရာင္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ အေရာင္ရွိ ေရမ်ားျပည့္ေနေသာ ဧရာ၀တီျမစ္ကို ၾကည့္၍ ျမစ္ကမ္းဘက္သို႔ လမ္းေလ်ာက္ထြက္ခဲ့သည္။ ျမန္မာေက်းလက္ႏွင့္ ေတာ႐ြာ မ်ားတြင္သာ ေတြ႕ရသည့္ ျမင္ကြင္း၌ ပိန္လွီေနေသာ ျမင္းေပါက္ကေလးမ်ားျဖင့္ ကထားေသာ ခေနာ္နီခေနာ္နဲ႔ လွည္းကို ျမစ္ကမ္းနားလမ္းတေလ်ာက္ အေပ်ာ္စီးရန္ဆြယ္ေနသည္မ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ ေန႔လယ္ပိုင္းအေရာက္တြင္မူ ခရမ္းရင့္ေရာင္ ဦးထုပ္ေဆာင္းထားေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးမွာ ေနေရာင္ေအာက္တြင္ စားပြဲတစ္ခုေပၚ၌ ငါးမ်ားကို ငါးေျခာက္လွမ္းလ်က္ရွိသည္။

ေခတ္သစ္ ကသာၿမိဳ႕မွာ လူဦးေရ ၂၇,၀၀၀ ခန္႔သာရွိေသာ ၿမိဳ႕ငယ္ေလးတစ္ၿမိဳ႕ပင္။ သို႔ေသာ္ Burmese Days ဝတၳဳ ေရးသားမိေစရန္ ေစ့ေဆာ္ေပးခဲ့သည့္ ႐ႈျမင္ကြင္းအမ်ားအျပားမွာမူ ရွိေနဆဲပါေပ။ ၿဗိတိသၽွေခတ္က လက္ေထာက္ေကာ္မရွင္ နာမင္းႀကီးမက္ဂရီေဂါ (Macgregor) ေနထိုင္ခဲ့သည့္ အိမ္ပုံစံမွာလည္း ယေန႔တိုင္ ရွိေနဆဲပင္။ သို႔ေသာ္ ေဂ်ာ့ေအာ္ဝဲလ္ ေရးသားခဲ့သည့္ ဘန္ဂလိုအိမ္ထက္ပို၍ သာနားစြာ ကၽြန္းသစ္ႏွင့္ အုတ္ေရာတည္ေဆာက္ထားသည့္ ႏွစ္ထပ္အိမ္ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ယခုအိမ္ပုံစံမွာ ကိုလိုနီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလႏွင့္ ပို၍ပင္ အဟပ္ညီလ်က္ရွိေနေပေတာ့သည္။

အိမ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားထံမွ ေသာ့ငွား၍ အိမ္အတြင္းဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့ပါေသးသည္။ ယခုအခါ ထိုအိမ္ကို ေဂ်ာ့ေအာ္ဝဲလ္ ကသာတြင္ ေနသည့္ ေခတ္ကာလႏွင့္ ဒုတိယကမာၻစစ္ကာလအတြင္း ၿဗိတိ္သၽွတို႔ ျမန္မာႏ္ိုင္ငံကို တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ ကိုလိုနီေခတ္ကာလျပတိုက္အျဖစ္ ျပသထားသည္။ Burmese Days စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အဂၤလိပ္ကလပ္ (English Club) မွာလည္း ရွိေနဆဲပင္။ ရဲအရာရွိ ေဂ်ာ့ေအာ္ဝဲလ္ ေနထိုင္ခဲ့သည့္ ေနအိမ္မွာလည္း တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ ျမန္မာရဲအရာရွိတစ္ဦး သိမ္းပိုက္ေနထိုင္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ နက္ျပာေရာင္႐ုံးကားကို အိ္မ္ေရွ႕တြင္ ရပ္ထားသည္ကို ေတြ႕ခဲ့ရသည္။

Burmese Days စာအုပ္တြင္ ဇာတ္၏ အထြတ္အထိပ္ပိုင္းျဖစ္ေသာ ကသာဘူတာသို႔ မိမိျပန္လာခဲ့သည္။ ဝတၳဳထဲတြင္ တပ္ထိန္းအရာရွိဒု-ဗိုလ္ဗာရယ္က သူ႕အေပၚ တစ္ဖက္သတ္ခ်စ္ႀကိဳက္ ေနသည့္ မိန္းကေလးျဖစ္သူႏွင့္ လက္ထပ္ရမည့္အေရးကို ေရွာင္ရွားလို၍ မႏၲေလးသို႔ သြားမည့္ ရထားေပၚသို႔ တက္ေရာက္သြားခဲ့သည္။ တစ္ဖက္သတ္ခ်စ္ႀကိဳက္ေနသည့္ သူမမွာ ဘူတာမွ ထြက္ခြာေတာ့မည္ ျဖစ္၍ နားကြဲမတတ္ဥဩသံေပးကာ အားကုန္သုတ္ရန္ စက္ရွိန္ျမင့္ေနသည့္ မီးရထားဘူတာ႐ုံသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

မိမိမွာ ဘူတာပလက္ေဖာင္းတြင္ မတ္တတ္ရပ္ေနသည့္ျဖစ္ရာ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္တစ္ရာခန္႔က ယင္းျမင္ကြင္းကို ပုံေဖာ္ၾကည့္ရန္ လြန္ကူလွပါသည္။ ဘူတာ႐ုံရွိ မိုးသစ္ပင္မ်ားမွာ ႐ုံပိုင္ႀကီး၏႐ုံးခန္းႏွင့္ ဘူတာပလက္ေဖာင္းႏွစ္ေနရာစလုံးကို ထိုးကာ အရိပ္ေပးလ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ မီးရထားမွာမူ ေဂ်ာ့ေအာ္ဝဲလ္ စီးခဲ့သလို မႏၲေလးသို႔ မသြားေတာ့ပါေပ။ နဘားၿမိဳ႕သို႔သာ ေရာက္ပါေတာ့သည္။ ယင္းမွတစ္ဆင့္ မႏၲေလးသို႔ ေမာင္းႏွင္မည့္ ေတာင္ဘက္ပ္ိုင္းသြား မီးရထားကို ထပ္မံစီးရပါဦးမည္။ ဒီဇယ္စြမ္းအင္သုံးမီးရထားစက္ေခါင္းမွာ တစ္နာရီကီလိုမီတာ ၃၀ အျမန္ႏႈန္းျဖင့္သာ ေမာင္းႏွင္ရန္ လူစီးမီးရထားတြဲအိုတြဲနာမ်ား၏ ကန္႔သတ္မႈကို ခံထားရပါသည္။

ခပ္မွန္မွန္တိုးတက္လာေနသည့္ ျမန္မာစီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ကသာၿမိဳ႕ရရွိခံစားႏိုင္ဖို႔ဆိုပါလၽွင္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေသာ မီးရထားလမ္းသယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရးရွိရန္ လိုအပ္သည္။ ကသာ အေနႏွင့္ ယခင္ကရွိခဲ့ေသာ ကိုလိုနီအတိတ္ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈကို ေလၽွာ႔ခ်၍ ပို၍ႂကြယ္၀ေသာ အနာဂတ္အတြက္ တခါးဖြင့္ထားရပါမည္။ ကသာအတြက္ စစ္မွန္ေသာဆုရလဒ္မွာ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ BRI စီမံကိန္းႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈမ်ားကို ေဆာင္းၾကဥ္းလာဖြယ္ရွိေသာ အိမ္နီးခ်င္း ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေရးျဖစ္ပါသည္။

ေလာေလာဆယ္တြင္မူ ယင္းသို႔ ခ်ိတ္ဆက္ေရးမွာ ခန္႔မွန္းေရးသက္သက္သာ ျဖစ္ေနဖြယ္ရွိသည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာတို႔သည္ ယူနန္ႏွင့္ နယ္စပ္မူဆယ္ၿမိဳ႕မွာ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ အေနာက္ေတာင္ကမ္း႐ိုးတန္းရွိ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္အထိပင္ ပါဝင္ဖြယ္ရွိေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ကိုးဘီလီယံကန္က်မည့္ မီးရထားလမ္းတည္ေဆာက္ေရးကို သေဘာတူညီခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ ယင္း အစီအစဥ္မွာ အစဥ္ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေနေသာ BRI စီမံကိန္းႀကီး၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ေဘဂ်င္းအစိုးရ၏ အင္ျပည့္အားျပည့္ေထာက္ခံမႈကို ရရွိထားသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းအစီအစဥ္အရ တည္ေဆာက္မည့္ မီးရထားလမ္းမွာ ကသာၿမိဳ႕ကို ျဖတ္သြားမည္ မဟုတ္ပါေပ။

ေလာေလာဆယ္တြင္မူ ျမန္မာအစိုးရပိုင္ ျမန္မာ့မီးရထားက ကသာ – ဗန္းေမာ္မီးရထားလမ္းကို စတင္ေဆာက္လုပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕မွာ တ႐ုတ္ ယူနန္ျပည္နယ္မွ ၆၅ ကီလိုမီတာသာေဝးကြာၿပီး ကသာၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ဘက္ရွိ တစ္ရက္ခန္႔သြားရသည့္ ေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕မွာ တ႐ုတ္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းအေဟာင္းေပၚတြင္ တည္ရွိၿပီး တ႐ုတ္မီးရထားလမ္းစနစ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အဓိကက်ေသာ ၿမိဳ႕မ်ားအၾကား ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕က ေထာက္ပံ့ေပးမည္ဟု ျမန္မာျပည္သူမ်ားကဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ကသာ-ဗန္းေမာ္မီးရထားလမ္းပိုင္းမွာ မီးရထားလမ္းမ်ား လက္နက္ကိုင္ တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ စြန္႔ပစ္ခံခဲ့ရသည္။ ယင္းတိုက္ခိုက္မႈကို ကခ်င္ KIA သို႔မဟုတ္ AA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕က တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။

ကသာ-ဗန္းေမာ္ဆက္သြယ္ေရး စီမံကိန္းမွာ လုံး၀အဆုံးသတ္သြားၿပီေလာ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ အသက္ဝင္ဖြယ္ရွိေသးသေလာ သို႔မဟုတ္ BRI စီမံကိန္းႏွင့္ ေပါင္းစပ္ေကာင္း ေပါင္းစပ္ဖြယ္ရွိသေလာ သို႔မဟုတ္ ဧရာ၀တီျမစ္ကို အသုံးျပဳ၍ တ႐ုတ္ကြန္တိန္နာမ်ားကို ရန္ကုန္ႏွင့္ အိႏၵိယသမုဒၵရာသို႔ ပို႔ေဆာင္ေစႏိုင္သည့္ တ႐ုတ္၏ သီးျခားပေရာဂ်က္ျဖစ္လာမည္ေလာဆိုသည္တို႔မွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရွိလွေသးပါ။ ယင္းအတြက္ အေျဖမွာ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားခြဲထြက္ေရး လက္နက္ကိုင္မ်ားအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ အလားအလာအေပၚ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းမူတည္ေနပါသည္။

အဆုံးသတ္အေနႏွင့္ဆိုရပါလၽွင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးျပန္လည္ဆန္းသစ္မႈအသီးအပြင့္မ်ားကို ကသာၿမိဳ႕အေနႏွင့္ ရိတ္သိမ္းႏိုင္ေရး သို႔မဟုတ္ ျမန္မာ့အင္ပါယာသမိုင္းတြင္ အေရးပါသာေနရာအျဖစ္ ဆက္လက္ နာမည္ေရးထိုးႏိုင္ေရးဆိုသည္ကို အဆုံးအျဖတ္ေပးမည္ သူမွာ ေဘဂ်င္းအစိုးရသာ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

စာၫႊန္း။         ။ In Myanmar’s remote north, China is key

ဧေက်ာ္

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *