သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ လက္မွတ္ထိုးလႈပ္ရွားမႈျပဳလုပ္မည္

သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ လက္မွတ္ထိုးလႈပ္ရွားမႈျပဳလုပ္မည္
ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၁၆
သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ရရွိရန္ ျပဳလုပ္ေနသည့္ လက္ပတ္ျဖဴလႈပ္ရွားမႈကို ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ရပ္ဆိုင္းၿပီး လက္မွတ္ထိုးသည့္ လႈပ္ရွားမႈျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းသမားမ်ား ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီ တာဝန္ရွိသူ
ကိုသာလြန္ေဇာင္းထက္က ေျပာၾကားသည္။
“လက္ပတ္ျဖဴလႈပ္ရွားမႈအစား လက္မွတ္ေကာက္ယူတဲ့ လႈပ္ရွားမႈကိုသြား မယ္။ ေနာက္ပိုင္းအေျခအေနေတြၾကည့္ ၿပီးလည္း ဆက္လုပ္သြားမွာေတြရွိတယ္” ဟု ကိုသာလြန္ေဇာင္းထက္က ဆိုသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၂ ၿမိဳ႕နယ္မွ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားသည္ သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ လက္ပတ္ျဖဴလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေန ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္လက္မွတ္ထိုးသည့္ လႈပ္ရွားမႈကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။
အဆိုပါ လႈပ္ရွားမႈမွရရွိလာမည့္ လက္မွတ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ မန္းဝင္းခိုင္သန္းႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္တို႔ထံ တင္ျပမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။
ျမန္မာသတင္းသမားမ်ား ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီက သတင္း မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ေ႐ႊဂုံတိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ ေရွ႕တြင္ လက္ပတ္ျဖဴလႈပ္ရွားမႈျပဳလုပ္ၿပီး ျပည္သူမ်ားကို ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ၆၆ (ဃ) အေၾကာင္းေရးသားထားသည့္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ျဖန္႔ေဝၾကသည္။
အဆိုပါလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဆက္သြယ္ ေရးဥပေဒ ၆၆ (ဃ) ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္က် ခံခဲ့သူ ေမာင္ေဆာင္းခအဖြဲ႕ႏွင့္အတူ အျခားအဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ခန္႔ကေဆာင္႐ြက္ ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *