လူနာမွတ္တမ္းမ်ားကို ေဆာ့ဖ္ဝဲအသုံးျပဳသိမ္းဆည္းသည့္စနစ္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ စမ္းသပ္သုံးစြဲမည္

လူနာမွတ္တမ္းမ်ားကို ေဆာ့ဖ္ဝဲအသုံးျပဳသိမ္းဆည္းသည့္စနစ္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ စမ္းသပ္သုံးစြဲမည္

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၁၆

လူနာစာရင္းသြင္းျခင္းႏွင့္ ေဆး႐ုံ ဆင္းျခင္းမွတ္တမ္းမ်ားကို ေဆာ့ဖ္ဝဲအသုံး ျပဳ၍ သိမ္းဆည္းသည့္စနစ္ျဖစ္သည့္ Electronic Medical Record ကို ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ ေဆး႐ုံႀကီးရွိ ေဆးကုသ ေဆာင္အခ်ိဳ႕တြင္ စတင္စမ္းသပ္သုံးစြဲမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ နည္းပညာ ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ Koe Koe Tech ၏ Chief Technical Officer ေဒါက္တာ ရာဇာမင္းထူးက ေျပာဆိုသည္။

Electronic Medical Record ျဖင့္ မွတ္တမ္းမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္းတြင္ ေဆး႐ုံစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာႏွင့္ ေဆးကုသမႈ မွတ္တမ္းမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းဟူ၍ အပိုင္း ႏွစ္ပိုင္းရွိေၾကာင္း ၎ကျဖည့္စြက္ေျပာ ၾကားသည္။

“ႏိုင္ငံျခားက ဆရာဝန္ေတြေတာင္ အခ်က္အလက္ေတြကို ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔သြင္း ရတာမႀကိဳက္ဘူး။ အေျခခံလိုအပ္တဲ့ ကြန္ပ်ဴတာ ဝယ္ရတာမ်ိဳး ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံရ မယ့္ဟာ သက္သာေအာင္၊ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ မဟုတ္ဘဲ ဖုန္းနဲ႔အသုံးျပဳႏိုင္ေအာင္လုပ္ ထားတယ္” ဟု ေဒါက္တာ ရာဇာမင္းထူး က ဆိုသည္။
အဆိုပါစနစ္ကို သုံးစြဲျခင္းျဖင့္ အေျခခံလိုအပ္သည့္ စက္ပစၥည္းမ်ား သာမက လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားစြာ သုံးစြဲရျခင္းကိုလည္း ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎က ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားသည္။

ယင္းစနစ္ကို ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆး႐ုံ ႀကီးတြင္ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔၌ စမ္းသပ္ သုံးစြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Koe Koe Tech ထံမွ သိရသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *