ကေလးစစ္သား ၆၀ ေက်ာ္ တပ္မေတာ္ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳ

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၂၃

အ႐ြယ္မတိုင္မီ စစ္မႈထမ္းေဆာင္ ေနသည့္ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ လူငယ္ ၆၇ ဦး ကို တပ္မေတာ္က ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း ကေလး စစ္သားပေပ်ာက္ေရး လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ UNICEF (ကုလသမဂၢ ကေလးမ်ား ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕) ျမန္မာက သတင္းထုတ္ျပန္ သည္။

ယေန႔ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳသည့္ ကေလး စစ္သား ၆၀ ေက်ာ္မွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္က ကေလးစစ္သား စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ အသုံးျပဳျခင္းကို အဆုံး သတ္ရန္အတြက္ ကုလသမဂၢႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း ရလဒ္ျဖစ္ ေၾကာင္း UNICEF က ဆိုသည္။

“တပ္မေတာ္က အသက္မျပည့္ ေသးတဲ့ ကေလးေတြကို စစ္မႈထမ္းေစ ျခင္းကေန ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ဖို႔ ဒီလို ႏုတ္ထြက္ခြင့္ေပးတဲ့အေပၚမွာ ႀကိဳဆိုဂုဏ္ ျပဳခ်င္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ေလးႏွစ္နဲ႔ ႏႈိင္း ယွဥ္ရင္ ကေလးသူငယ္ေတြကို စစ္မႈထမ္း ေဆာင္ဖို႔ စုေဆာင္းျခင္းက ပိုမိုခက္ခဲလာ ပါၿပီ” ဟု UNICEF ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ ဘတ္(ထ)ရန္ ဘိန္းဗဲလ္က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ကေလးသူငယ္ စစ္မႈထမ္းပေပ်ာက္ ေရး တပ္မေတာ္ႏွင့္ UNICEF တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ေနာက္ ယေန႔အထိ စစ္မႈထမ္းအျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္လာသူ ကေလးသူငယ္ ၈၄၉ ဦးရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း UNICEF ၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ခုနစ္ဖြဲ႕ကို ကေလးသူငယ္မ်ားအား တပ္သားအျဖစ္ စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ အသုံးျပဳျခင္းကို ဆက္လက္က်ဴးလြန္ေနသူမ်ားအျဖစ္ ကုလသမဂၢ၏စာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ခုနစ္ ဖြဲ႕မွာ ကရင္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ သုံးဖြဲ႕၊ ကခ်င္၊ ကရင္နီ၊ ရွမ္းႏွင့္ ၀ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕တို႔ျဖစ္သည္။

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *