အိႏၵိယက ျမန္မာကို ကုန္တင္သေဘၤာေျခာက္စင္းေပးမည္

အိႏၵိယက ျမန္မာကို ကုန္တင္သေဘၤာေျခာက္စင္းေပးမည္

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၂၃

ကုလားတန္ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံ ကိန္း သေဘာတူညီခ်က္၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္အျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၈၀ ေက်ာ္တန္ေၾကးရွိ ကုန္တင္သေဘၤာ ေျခာက္စင္းကို အိႏၵိယက ျမန္မာသို႔လႊဲ ေျပာင္းေပးအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ အိႏၵိယသံ႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။
တန္ခ်ိန္ ၃၀၀ စီရွိေသာ ကုန္တင္ သေဘၤာေျခာက္စင္းသည္ စစ္ေတြႏွင့္ ပလက္၀အၾကား ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရး အတြက္ အဓိကအသုံးျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ဇြန္ လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အိႏၵိယ သံအမတ္ႀကီးက ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္ သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္ထံ သို႔ သေဘၤာမ်ားလႊဲေျပာင္းေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။

ကုလားတန္ ၁ မွ ၆ အထိ အမည္ ေပးထားေသာ ကုန္တင္သေဘၤာေျခာက္ စင္းကို ဒလ၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ေဒါပုံသေဘၤာ က်င္းတို႔တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ၿပီး စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္ၿပီးျဖစ္၍ စစ္ေတြသို႔ ပို႔ေဆာင္ထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အိႏၵိယသံ႐ုံး ထံမွ ထပ္မံသိရွိရသည္။
ရခိုင္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ စက္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အဓိကစီမံကိန္းတစ္ခု ျဖစ္လာ မည့္ ကုလားတန္ဘက္စုံ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း ကို အိႏၵိယႏိုင္ငံက ကမကထျပဳအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္စည္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ ကားလမ္း မ်ားေဖာက္လုပ္မည့္ အစီအစဥ္လည္း ပါဝင္ေၾကာင္း စီမံကိန္း အစီအစဥ္မ်ားအရ သိရသည္။

ယခု အိႏၵိယက ျမန္မာသို႔ လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္မည့္ ကုန္တင္သေဘၤာမ်ားမွာ အရွည္အားျဖင့္ ၄၅ မီတာရွိၿပီး တစ္နာရီ လၽွင္ ေရမိုင္ ၁၀ မိုင္နီးပါး အျမန္ႏႈန္းျဖင့္ ခုတ္ေမာင္းသြားလာႏိုင္ေၾကာင္း အိႏၵိယ သံ႐ုံး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရွိ ရသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *