လၽွပ္စစ္မီတာခမ်ားေျပာင္းလဲရန္ အစိုးရသို႔ UMFCCI အႀကံျပဳ

လၽွပ္စစ္မီတာခမ်ားေျပာင္းလဲရန္ အစိုးရသို႔ UMFCCI အႀကံျပဳ

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၂၃

ျပည္တြင္း၌ လက္ရွိေကာက္ခံေန သည့္ လၽွပ္စစ္မီတာခႏႈန္းထားမ်ားေျပာင္း လဲရန္ အစိုးရသို႔ အႀကံျပဳထားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္ မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

ဇြန္လ ၂၃ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယသမၼတ (၁) ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရ အဖြဲ႕ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား လစဥ္ ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ဦးေဇာ္မင္းဝင္းက အထက္ပါ အတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အိမ္သုံးအတြက္ အႀကံျပဳထားသည္ မွာ ၁ ယူနစ္ မွ ၁၀၀ ထိ အသုံးျပဳသူမ်ားအား ယခုလက္ရွိ ၃၅ က်ပ္ေကာက္ခံေနမႈကို လက္ရွိအတိုင္းထားလၽွင္ အဆင္ေျပမည္ ဟု ဆိုသည္။

အိမ္သုံးယူနစ္ ၁၀၁ မွ ၂၀၀ အထိကို တစ္ယူနစ္ ၄၀ က်ပ္အစား ၅၀ က်ပ္၊ ၂၀၁ မွ ၃၀၀ ယူနစ္အထိကို ၅၀ က်ပ္ အစား ၇၅ က်ပ္၊ ၃၀၁ မွ ၄၀၀ ယူနစ္အထိ ကို ၅၀ က်ပ္အစား က်ပ္ ၁၀၀၊ ၄၀၁ မွ ၅၀၀ ယူနစ္ အထိကို ၅၀ က်ပ္အစား ၁၂၅ က်ပ္၊ ယူနစ္ ၅၀၀ ႏွင့္အထက္ကို ၁၅၀ က်ပ္အထိ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံရန္ UMFCCI က အႀကံျပဳထားေၾကာင္း ဦးေဇာ္မင္းဝင္းက ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ စက္မႈလုပ္ငန္းသုံးမီတာခ မ်ားျဖစ္သည့္ ၁ ယူနစ္မွ ၁၀၀၀၀ ယူနစ္ အထိ ၇၅ က်ပ္ႏွင့္ ၁၀၀ က်ပ္အၾကား ေကာက္ခံမႈကို တစ္ယူနစ္ ၉၀ က်ပ္၊ ၁၀၀၀၁ မွ ၂၀၀၀၀ ထိ ၁၂၅ က်ပ္မွ ၁၅၀ က်ပ္ၾကား ေကာက္ခံေနမႈကို ၁၅၀ က်ပ္၊ ယူနစ္ ၃၀၀၀၀ ႏွင့္အထက္သုံးစြဲမႈကို ၁၀၀ က်ပ္မွ ၁၇၅ က်ပ္အထိ တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံရန္ ၎ကဆိုသည္။

မီတာချမင့္တက္မႈသည္ ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ဘက္ေပါင္းစုံမွ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏိုင္မွသာ အဆင္ေျပမည္ဟု ျမန္မာ့စီးပြားေရး သုေတသီ ခင္ေမာင္ၫို (ေဘာဂေဗဒ) က ေျပာၾကားသည္။

ယခု ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားအတြက္ ေငြက်ပ္ ၃၇၈ ဘီလီယံခန္႔ကို အစိုးရက အ႐ႈံးခံသုံးစြဲရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဌာန၏ထုတ္ျပန္ထားခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ဇြန္လ ၂၆ ရက္တြင္က်င္းပမည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ ပုေလာမဲဆႏၵနယ္ မွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးအုန္းခင္က ျမန္မာ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလုံးတြင္ ယေန႔ေကာက္ယူေန ေသာ လၽွပ္စစ္မီတာခကို သင့္တင့္မၽွတ ေသာ ေဈးႏႈန္းသို႔ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိဟူသည့္ ေမးခြန္းကို ေမးျမန္းေဆြးေႏြးရန္ရွိသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *