၃၁ လမ္းႏွင့္ ၃၂ လမ္း(အလယ္ ဘေလာက္) တြင္ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား ပန္းဥယ်ာဥ္ စီမံခ်က္ ျပဳလုပ္

 

ျပည္သူမ်ားအတြက္ အခမဲ့အနားယူရန္ေနရာမ်ား ျပန္လည္ရယူရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား ပန္းဥယ်ာဥ္ စီမံခ်က္အျဖစ္ ၃၁ လမ္းႏွင့္ ၃၂ လမ္း(အလယ္ ဘေလာက္) တြင္ ဇြန္လ ၂၄ ရက္ေန႔ စေနေန႔ ေန႔လယ္ခင္းက ကိုမင္းကိုႏုိင္ ဦးေဆာင္၍ ပန္းခ်ီေရးဆြဲခဲ့သည္။ အဆုိပါ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား တြင္ ကေလးကစားကြင္း၊ စာၾကည့္တိုက္၊ ကာယေလ့က်င့္ေနရာမ်ား ပါ၀င္မည့္ ဥယ်ာဥ္ငယ္ကို ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ပန္းပဲတန္းမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္းႏုိင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *