ရန္ကုန္က ေနစရာအိပ္မက္

ေက်ာတစ္ခင္းစာေနရာအတြက္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမၽွ ရင္ေမာေနရသည္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနလူထု။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ပကတိအေျခအေနသည္ လူေနမႈစရိတ္စကႀကီးျမင့္ၿပီး လူေနအိမ္ရာ၊ကြန္ဒိုႏွင့္တိုက္ခန္းေဈးႏႈန္း မ်ားလည္း မိုးထိျမင့္မားေနဆဲျဖစ္သည္။ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေဈးအႀကီးဆုံးဟုပင္ သတ္မွတ္ေလ့ရွိသည္။ ထိုေဈးႏႈန္းေၾကာင့္ပင္ ရန္ကုန္သည္ အိမ္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္အိပ္မက္မ်ားစြာကို ႐ိုက္ခ်ိဳးထားသည္။ အေျခခံ လူတန္းစားမ်ားအတြက္ အိမ္ပိုင္ခြင့္အိပ္မက္မက္ခြင့္မဲ့ ေသာေနရာသည္ရန္ကုန္ဟုပင္ဆိုရမည္။

သို႔ေသာ္၂၀၁၄ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း တအိအိက်ဆင္းလာခဲ့သည့္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ေဈးကြက္ေၾကာင့္မိုးထိုးအိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ေဈးက်ဆင္းလာမလားဟု တြက္ဆလာၾကသည္။ ထို႔အျပင္အရွိန္ရလာေသာကြန္ဒိုႏွင့္တိုက္ခန္းမ်ားေဖာ္ထုတ္မႈ ေၾကာင့္လည္း အိမ္ေဈးမ်ား က်ဆင္းလာလိမ့္မည္ဟုယူဆၾကသည္။

အနာဂတ္အိမ္၊ၿခံ၊ေျမေဈးကြက္ကအဘယ္နည္း။ အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပေနလူထုအတြက္ အေရးပါသည့္ ကြန္ဒို၊ တိုက္ခန္း ေဈးကြက္က မည္သို႔နည္း။

မိုးေမၽွာ္တိုက္မ်ား

အစိုးရသစ္တက္လာခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏အထပ္ျမင့္ကြန္ဒို၊တိုက္ခန္းအခ်ိဳ႕ကို ၿမိဳ႕ျပအဂၤါရပ္ႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိ၊မရွိ စစ္ေဆးရန္တည္ေဆာက္ခြင့္ ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လအနည္းငယ္ၾကာခ်ိန္တြင္ ပုံမွန္အတိုင္းပင္ ျပန္လည္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးခဲ့သည္။

အဆိုပါ အထပ္ျမင့္ကြန္ဒိုေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လက္ရွိတြင္အရွိန္ရစျပဳလာသည္။ ရပ္ဆိုင္းမႈတြင္ မပါဝင္ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ႐ုပ္လုံးေပၚလာၾကၿပီျဖစ္သည္။

ကြန္ဒိုမ်ား၊ အိမ္ရာမ်ား၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာအေဆာက္အအုံမ်ားစြာ အၿပိဳင္အဆိုင္ေပၚထြက္လာသည္။ ရန္ကုန္တြင္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေနသည့္ အထပ္ျမင့္ကြန္ဒိုစီမံကိန္း၁၉၀ေက်ာ္ ရွိသည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆိုသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ား ၿပီးစီးပါက လာမည့္သုံးႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေနအိမ္အခန္းေပါင္း ၁၈ç၀၀၀မွ၂၀ç၀၀၀ၾကား ေပၚထြက္လာရန္ ရွိေနသည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ား အၿပိဳင္အဆိုင္ ျဖစ္လာျခင္းေၾကာင့္ သူ႕ထက္ငါ ေဈးကြက္ထိုးေဖာက္ေရာင္းခ်ရန္ ျပင္ဆင္လာျပန္သည္။

ကြန္ဒိုအရည္အေသြးပိုင္းအဆင့္ျမႇင့္တင္လာၾကၿပီး ေဈးႏႈန္းမ်ားလည္း ေျပာင္းလဲလာခဲ့ေၾကာင္း Your Property Finder ကုမၸဏီလီမိတက္၏ မန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာေဒၚခ်မ္းျမသူကဆိုသည္။

“ေဈးကြက္ထဲမွာေတြ႕ရတာက Competition (ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ)ေတြ မ်ားလာတယ္။ Project ေတြလည္း ေနရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေတြ႕ေနရပါတယ္။ ႀကိဳပြိဳင့္ေတြေရာ၊ ၿပီးၿပီးသား Properties ေတြေရာ ေတြ႕ေနရတယ္။ အၿပိဳင္အဆိုင္ေတြက ဘာေတြၿပိဳင္သလဲ ဆိုရင္ အရည္အေသြးပိုင္းနဲ႔ ေဈးႏႈန္းပိုင္းမွာ အဓိက ၿပိဳင္ဆိုင္ လာၾကတယ္” ဟု၎ကဆိုသည္။

အရည္အေသြးပိုင္းတြင္ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လာသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။ ေဈးႏႈန္းကိုလည္း ကြန္ဒိုစံခ်ိန္ စံၫႊန္းအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္အေပၚမူတည္ကာ ယွဥ္ၿပိဳင္ေလၽွာ႔ခ်လာခဲ့သည္။

လက္ရွိကာလသည္ ေဈးႏႈန္းမ်ား အၿပိဳင္အဆိုင္ ေလၽွာ႔ခ်လာျခင္းေၾကာင့္ ဝယ္ယူသူေဈးကြက္ဟုပင္ ဆိုႏိုင္ ေၾကာင္း Success Property Consultant ကုမၸဏီလီမိတက္၏ ဒါ႐ိုက္တာဦးေက်ာ္စည္သူက ဆိုသည္။
“ဒီအခ်ိန္ကဝယ္သူရဲ႕ Market လို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။ ေရရွည္အတြက္ ဒီအခ်ိန္က ဝယ္လို႔ေကာင္းတယ္။ ေဈးေတြ က အၿပိဳင္အဆိုင္ေလးေတြ လုပ္ၾကတဲ့အတြက္ ဝယ္လို႔ေကာင္းတဲ့အခ်ိန္ေပါ့” ဟု၎ကဆိုသည္။

ေဈးႏႈန္းၿပိဳင္ဆိုင္မႈရွိေသာ္လည္း ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းေဈး အလြန္အကၽြံက်ဆင္းမည္မဟုတ္ဟု ၎ကထင္ျမင္သည္။ ေဈးႏႈန္းမၽွတသြားသည့္ အေျခအေနျဖစ္ ႏိုင္သည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးကုန္ပစၥည္း စုစုေပါင္း၉၀ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ကို ျပည္ပမွတင္သြင္းရျခင္းျဖစ္ၿပီး တည္ေဆာက္ေရး ကုန္က်စရိတ္မ်ား ျမင့္မားျခင္းေၾကာင့္ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေဈးလည္း အလြန္အကၽြံမက်ႏိုင္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ၿပိဳင္ဆိုင္မႈေၾကာင့္ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းေဖာ္ထုတ္သူ (Developer) မ်ား အေနႏွင့္လည္း အက်ိဳးအျမတ္ အလြန္အကၽြံ ျမႇင့္တင္ေရာင္းခ်ရန္လည္း မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ သို႔ဆိုလၽွင္ ကြန္ဒိုေဈးတည္ၿငိမ္သြားႏိုင္သည္။

လက္ရွိကြန္ဒိုတိုက္ခန္းေဈးမွာ တစ္ေပပတ္လည္အေမရိကန္ေဒၚလာ၁၂၀မွ၃၅၀ (က်ပ္၁၆၀ç၀၀၀မွ က်ပ္ ၄၇၀ç၀၀၀) ၾကားတြင္ ရွိသည္။ ေနရာထိုင္ခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပၚတြင္ မူတည္ကာ ေဈးကြာျခားသည္။ အဆိုပါႏႈန္းထားသည့္ ကြန္ဒိုဝယ္ယူသူမ်ား လက္ခံႏိုင္သည့္ႏႈန္းထားတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယင္းထက္ေဈးျမင့္လၽွင္ ဝယ္ယူရန္အခက္အခဲရွိသည္။

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းေဈးမွာ လက္ရွိ ေပါက္ေဈးအတိုင္း ဆက္လက္တည္ရွိေနဖြယ္ရွိၿပီး ေဈးက်ရန္ ေမၽွာ္လင့္၍ မရေသး။ လက္ရွိကြန္ဒိုေဈးကြက္မွာမူ မိုးရာသီျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ အေရာင္းအဝယ္ပါးေနၿပီး ပြင့္လင္းရာသီ ေရာက္ပါက ေဈးကြက္ပိုေကာင္းလာမည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကသည္။

လိုလားခ်က္

သို႔ေသာ္စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအုံဆိုင္ရာနည္းဥပေဒ (ကြန္ဒိုဥပေဒ) အျမန္ဆုံးျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည္။ အလားတူ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမအခြန္ႏႈန္းထားမ်ား ေလၽွာ႔ေပါ့ေပးႏိုင္လၽွင္ ကြန္ဒို၊တိုက္ေဈးကြက္ ပိုသြက္လက္လာ ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအုံဆိုင္ရာဥပေဒ (ကြန္ဒိုမီဒီယံဥပေဒ)ကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ဇန္နဝါရီလအတြင္း တရားဝင္ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ယင္းဥပေဒအရကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအားလုံး၏ ၄၀ရာခိုင္ႏႈန္းကို ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား ေရာင္းခ်ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားသားသည္ ၎ပိုင္ဆိုင္သည့္တိုက္ခန္းကို ေရာင္း၊ေပါင္၊ငွားတရားဝင္ လုပ္ခြင့္ ရွိသည္။

သို႔ေသာ္နည္းဥပေဒထြက္ေပၚလာျခင္းမရွိသည့္အတြက္ အမွန္တကယ္ ေရာင္းခ်ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေပ။ လက္ရွိ ကြန္ဒိုေဆာက္လုပ္ေရး တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ အဆိုပါနည္းဥပေဒကို ေမၽွာ္လင့္ၾကသည္။ ကြန္ဒိုေဈးကြက္ အေျခအေနမွာလည္း အဆိုပါဥပေဒေပၚတြင္ တိုက္႐ိုက္မူတည္ေနသည္ဟု ၎တို႔က သုံးသပ္ၾကသည္။

ေနာက္ထပ္စိန္ေခၚမႈမွာ အိမ္၊ၿခံ၊ေျမအခြန္ႏႈန္းထားျဖစ္သည္။ အိမ္၊ၿခံ၊ေျမေဈးကြက္သည္ အခြန္သုံးရပ္ျဖင့္ ဆက္ႏႊယ္သည္။ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္၊ ရာျပတ္ခြန္ႏွင့္ ဝင္ေငြခြန္တို႔ျဖစ္သည္။

တံဆိပ္ေခါင္းခြန္သည္ အိမ္၊ေျမ၊အေဆာက္အအုံအစရွိသည့္ အေျခပစၥည္း မ်ားဝယ္ယူျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းျခင္း၊ ေပါင္ႏွံျခင္းအတြက္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ထမ္းေဆာင္ရသည္။ ယင္းတံဆိပ္ေခါင္းခြန္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္လ အတြင္း ၅ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၄ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ျပန္လည္ေျဖေလၽွာ႔ခဲ့သည္။

အလားတူရာျပတ္တန္ဖိုး၊ စည္းၾကပ္သည့္ ဝင္ေငြခြန္ႏႈန္းထားမ်ား ေလ်ာ့က်လာပါက ကြန္ဒိုေဈးကြက္အျပင္ အိမ္၊ၿခံ၊ေျမေဈးကြက္တစ္ခုလုံး ျပန္လည္ဦးေမာ့လာႏိုင္ေၾကာင္း အိမ္၊ၿခံ၊ေျမေလာကသားမ်ားက ယုံၾကည္ၾကသည္။

အိမ္၊ၿခံ၊ေျမဝင္ေငြခြန္စည္းၾကပ္ရာတြင္ ၁က်ပ္မွသိန္း၃၀၀အထိကို ၁၅ရာခိုင္ႏႈန္း၊ သိန္း၃၀၁က်ပ္မွ သိန္း၁၀၀၀အထိကို ၂၀ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္း၁၀၀၀အထက္ကို ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္းေကာက္ခံသည္။

“အခြန္ႏႈန္းထားလည္းေလၽွာ႔မယ္။နည္းဥပေဒလည္းထြက္လာရင္အိမ္၊ၿခံ၊ေျမက႑တစ္ခုလုံးပိုေကာင္းလာမယ္။ႏိုင္ငံျခားသားေတြကိုကြန္ဒိုတိုက္ခန္း၄၀ရာခိုင္ႏႈန္းေရာင္းခ်ပိုင္ခြင့္ရွိမယ္။အမွန္တကယ္ေဈးကြက္ထဲယုံယုံၾကည္ ၾကည္ဝယ္ယူႏိုင္မယ္” ဟု iMyanmar House.com ၏ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာဦးေနမင္းသူက ဆိုသည္။

အိမ္လိုသည္

သို႔ေသာ္လည္း အိမ္ရာလိုအပ္ခ်က္မွာ ဆက္လက္ျမင့္မားေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိရန္ကုန္ၿမိဳ႕အႏွံ႔ ေပၚထြက္ လာေသာ မိုးေမၽွာ္တိုက္မ်ားမွာမူ လက္တစ္ဆုပ္စာလူနည္းစုအတြက္သာ ျဖစ္သည္။ သိန္းေထာင္ခ်ီေဈး ေပးရေသာ အဆိုပါ အဆင့္ျမင့္ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမ်ားကို အေျခခံျပည္သူမ်ားလက္လွမ္းမမီ။

“ကြန္ဒိုကေတာ့ Very Limit (အကန္႔အသတ္အမ်ားႀကီးရွိတယ္)။ ဝယ္ႏိုင္ဖို႔လည္းမလြယ္ဘူး ဓနအင္အား အရင္းအႏွီးရွိသူေတြပဲ ဝယ္ၾကတယ္။ ျပည္ပကလာဝယ္တာမရွိဘူး။ ကြန္ဒိုယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ မစိမ္းေတာ့တဲ့သူေတြ ဝယ္ၾကတယ္။ အေျခခံျပည္သူကေတာ့ အလွမ္းေဝးလြန္းတယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ အိမ္၊ၿခံ၊ေျမဝန္ေဆာင္မႈအသင္း ဒုတိယဥကၠ႒ဦးသန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

အေျခခံျပည္သူမ်ားလက္လွမ္းမီသည့္ တန္ဖိုးသင့္တင့္သည့္ တိုက္ခန္းမ်ား၊ တန္ဖိုးနည္းတိုက္ခန္းမ်ား မ်ားစြာ လိုအပ္ေနေၾကာင္း မ႑ိဳင္အိမ္၊ၿခံ၊ေျမဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၏ ဥကၠ႒လည္းျဖစ္သူ ၎က ဆိုသည္။

“ မျဖစ္မေနဝယ္မယ့္ လူဦးေရကိုေတာင္ မျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေသးဘူး။ ဝယ္ယူ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ ထားလိုက္ဦး။ ငွားေနႏိုင္ဖို႔ေတာင္ မလြယ္ဘူး”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ စက္မႈဆိပ္ကမ္းႏွင့္စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ ၇ ဒသမ ၃၆သန္းေက်ာ္ ရွိသည္။ လူဦးေရတိုးတက္မႈႏႈန္းမွာလည္း တစ္ႏွစ္လၽွင္၂ဒသမ၁ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိသည္။

ႏွစ္စဥ္အိမ္ခန္းလိုအပ္ခ်က္မွာမူ အိမ္ခန္းယူနစ္ေပါင္း၂၅၀၀၀မွ၃၅၀၀၀အထိရွိႏိုင္သည္ဟု အိမ္ၿခံေျမကၽြမ္းက်င္ သူမ်ားကခန္႔မွန္းထားသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္အိမ္ရာမဲ့က်ဴးေက်ာ္ဦးေရသည္ပင္ ေလးသိန္းေက်ာ္ရွိသည္။ ၎တို႔ကို ျပန္လည္ေနရာခ်ထားလၽွင္ပင္ အိမ္ရာလိုအပ္ခ်က္ ေလးသိန္းေက်ာ္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အိမ္ရာလိုအပ္ခ်က္ကို ပုဂၢလိကေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ၇၀ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အစိုးရက ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖည့္ဆည္းရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိအိမ္ရာ အခန္းလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မႈပမာဏကို ယွဥ္ၾကည့္လၽွင္ ဆင္ပါးစပ္ႏွမ္းပက္႐ုံျဖစ္သည္။

တန္ဖိုးနည္းႏွင့္တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာမ်ား အဓိကေဖာ္ထုတ္ေနသည့္ေဆာက္လုပ္ ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဦးစီးဌာနသည္ လာမည့္ႏွစ္အတြင္း အိမ္ရာအခန္းေပါင္း ၈၀၀၀ေက်ာ္ ေဖာ္ထုတ္မည္ျဖစ္သည္။ ပုဂၢလိက အခန္းထုတ္လုပ္လာမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ဖြယ္မရွိေသးေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကတြက္ခ်က္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ (အေရွ႕)ပိုင္း ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည့္ မဟာဗႏၶဳလအငွား အိမ္ရာသည္ အိမ္ခန္းေပါင္း ၁၂၀၀ေက်ာ္ ငွားရမ္းေပးႏိုင္သည့္ အငွားအိမ္ရာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ပင္စင္စားဝန္ထမ္းမ်ားကို အဓိကငွားရမ္းေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းအိမ္ရာငွားရမ္းခြင့္ ေလၽွာက္လႊာေခၚယူခ်ိန္တြင္ ပင္စင္စားဦးေရ ၃၆ç၀၀၀ေက်ာ္ ေလၽွာက္ထားခဲ့သည္။

အိမ္ရာျဖည့္ဆည္းႏိုင္မႈထက္ အဆေပါင္း၃၀ေက်ာ္ မ်ားျပားေနသည္။ ထိုအေျခအေနကို ၾကည့္လၽွင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အိမ္ခန္းလိုအပ္ခ်က္မည္မၽွရွိသည္ကို ေထာက္႐ႈႏိုင္ေၾကာင္း ဦးသန္းဦးက ဆိုသည္။

ပုဂၢလိက ကန္ထ႐ိုက္တိုက္မ်ားမွာလည္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးေႏွးေကြးေနသျဖင့္ အၿပီးသတ္ေဆာက္လုပ္ရန္ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ရွိေနသည္။

ထို႔အျပင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းမွာလည္း လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ၾကာျမင့္ဦးမည့္ အေနအထားေၾကာင့္ အိမ္ရာလိုအပ္ခ်က္မွာ ဆက္လက္ ျမင့္မားေနဖြယ္ရွိသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဦးစီးဌာနက ေဖာ္ထုတ္သည့္အိမ္ခန္း မ်ားကို CHDB ဘဏ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေရာင္းခ်ေပးေနေသာ္လည္း အလ်ဥ္မမီႏိုင္။

CHDB ဘဏ္တြင္ အိမ္ရာစုေဆာင္းေငြဘဏ္စာရင္းဖြင့္လွစ္ထားသူ ၁၇ç၀၀၀ေက်ာ္တြင္ လူဦးေရ ၁၄၀၀ခန္႔သာ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သည္။

တန္ဖိုးနည္းတိုက္ခန္းမ်ားသည္ ဝယ္လိုအားႏွင့္ေရာင္းလိုအားမမၽွ။ ေရာင္းလိုအားရွိေသာ ကြန္ဒိုမီနီယံ တိုက္ခန္းမွာလည္း ေဈးႏႈန္းအရ လက္လွမ္းမမီ။ လိုအပ္တာမရ၊ ရတာလက္လွမ္းမမီသည္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ တိုက္ခန္းပိုင္ခြင့္အိပ္မက္ပင္ ျဖစ္သည္။

ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဦးသန္းဦးက ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာဆိုသည္။

“အရမ္းႀကီးအလွမ္းေဝးေနေသးတယ္” ။

ႏိုင္လင္းေအာင္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *