၆၆(ဃ) ျဖင့္ အဖမ္းခံရလၽွင္ အာမခံရသင့္ဟု ဦးဝင္းထိန္ေျပာ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္ ၃၀

သတင္းမီဒီယာမ်ားအပါအဝင္ ျပည္သူအမ်ားအျပား၏ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆို ေဝဖန္ေရးသားမႈကို အႀကီးအက်ယ္ၿခိမ္း ေျခာက္ေနေသာ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ျဖင့္ ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆိုခံရ လၽွင္ အာမခံရသင့္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္ ဦးဝင္းထိန္က ေျပာၾကားသည္။

လႊတ္ေတာ္ေလ့လာေရးခရီးလာ ေရာက္ေသာ ဒဂုံတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား သမဂၢအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ စည္ပင္ရိပ္သာတြင္ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔က ေတြ႕ဆုံစဥ္ ဦးဝင္းထိန္က အထက္ပါ အတိုင္း ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) အမႈျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ အာမခံရသင့္သည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း၊ မၾကာမီ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္ မည့္ အစီအစဥ္၌ ယင္းအခ်က္ပါဝင္လာ ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ယင္းသို႔ ျပင္ဆင္ရန္ အႀကံျပဳသည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္ မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သုံးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္တြင္ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ မရွိေၾကာင္း ဦးဝင္းထိန္က ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ မ်ားကို ရွင္းျပသည္။
“၆၆(ဃ) မွာ အဓိကျပႆနာက တရားသူႀကီးေတြက တစ္ေျပးညီအာမခံ မေပးတဲ့ ျပႆနာ” ဟု ဦးဝင္းထိန္က ဆိုသည္။

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ျဖင့္ တရားစြဲခံရမႈမ်ားတြင္ အာမခံမရျခင္း မွာမျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႔ က ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ေဇယ်ာသီရီ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ပညာရည္ခၽြန္ဆု ေပးပြဲအၿပီး သတင္းေထာက္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သုံးသပ္ ေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ သူရဦးေ႐ႊမန္းက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အာဏာရ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သူ ဦးဝင္းထိန္သည္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္ မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သုံးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္သည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *