တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ခုနစ္ခုမွ နယ္လုံဝန္ႀကီးမ်ား ေျပာင္းလဲတိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ခုနစ္ခုမွ နယ္လုံဝန္ႀကီးမ်ား ေျပာင္းလဲ

မႏၲေလး၊ ဇြန္ ၃၀

ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးအပါအဝင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ခုနစ္ခုမွ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးမ်ားကို  အေျပာင္းအလဲလုပ္ရန္ တပ္မေတာ္သား  လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ခုနစ္ဦးကို အစားထိုးလဲလွယ္လိုက္သည္။  တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တို႔တြင္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္းျဖစ္ ေသာ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး  ခုနစ္ဦး၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တာဝန္ကို အစားထိုးေျပာင္းလဲလိုက္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ဇြန္လ ၂၉ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္သည္။

ရန္ကုန္တြင္ ဗိုလ္မႉးႀကီးတင္ေအာင္ထြန္း အစား ဗိုလ္မႉးႀကီး ေအာင္စိုးမိုး၊ မႏၲေလး တြင္ ဗိုလ္မႉးႀကီး မ်ိဳးမင္းေအာင္အစား  ဗိုလ္မႉးႀကီးေက်ာ္ေက်ာ္မင္း၊ မေကြးတြင္ ဗိုလ္မႉးႀကီးႏိုင္ဦးအစား ဗိုလ္မႉးႀကီး မင္းဦး၊ ကရင္တြင္ ဗိုလ္မႉးႀကီးေအာင္လြင္အစား ဗိုလ္မႉးႀကီးမ်ိဳးမင္းေနာင္၊ ခ်င္းတြင္  ဗိုလ္မႉးႀကီးေက်ာ္ေက်ာ္အစား ဗိုလ္မႉးႀကီး ဟန္ဝင္းေအာင္၊ ရခိုင္တြင္ ဗိုလ္မႉးႀကီး ထိန္လင္းအစား ဗိုလ္မႉးႀကီးဖုန္းတင့္၊  ရွမ္းတြင္ ဗိုလ္မႉးႀကီး စိုးမိုးေအာင္အစား ဗိုလ္မႉးႀကီးႏိုင္ဝင္းေအာင္တို႔ကို အစား ထိုးလိုက္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္၏ထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“အခုလို အစားထိုးတယ္ဆိုတာကိုလည္း ႀကိဳမသိပါဘူး။ အခုမွသိတာပါ” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လုံၿခဳံေရးႏွင့္  နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီး မ်ိဳးမင္းေအာင္က ေျပာဆိုသည္။နယ္လုံဝန္ႀကီးဟုလည္း အတို ေကာက္ေခၚဆိုေသာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ ေရးရာ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ တိုင္းေဒသႀကီး^ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၿပီးေနာက္ အေရးအပါဆုံး ဝန္ႀကီးအျဖစ္ လည္း သတ္မွတ္ခံထားရသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးျပည္နယ္ ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္မ်ား ျပည္ပခရီးထြက္သည့္အခါ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးမ်ားက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တာဝန္မ်ားကို လႊဲေျပာင္းရယူ ထမ္းေဆာင္ရသူမ်ားလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း  ယင္းအစိုးရအဖြဲ႕မ်ားထံမွ သိရသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီအစိုးရ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ တြင္ အစိုးရတာဝန္မ်ား ေျပာင္းလဲတာဝန္ ယူရၿပီးေနာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေတြ႕အႀကဳံ မရွိသေလာက္ နည္းပါးေသာ တိုင္းေဒသ ႀကီးျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား တာဝန္ ယူရသည္ျဖစ္ရာ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသ ႀကီးျပည္နယ္မ်ားရွိ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးမ်ားမွာ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားတြင္ ပိုမိုအေရးပါ လာသလို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၏ အားကိုးရာ သဖြယ္လည္း ျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္အခ်ိဳ႕ အပါအဝင္ နယ္လုံဝန္ႀကီး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူ ဗိုလ္မႉးႀကီး အခ်ိဳ႕ႏွင့္ နီးစပ္သူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္တစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာဆိုသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *