မိသားစုအျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သတ္၍ စကၤာပူဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ပါလီမန္တြင္ ေမးခြန္းထုတ္ခံရမည္

 

 

Photo credit : REUTERS/Kim Kyung-Hoon

ပံုစာ-( စကၤာပူ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္း )

 

စကၤာပူ၊ ဇူလိုင္ ၃

 

ဖခင္ျဖစ္သူ၏ အိမ္ကို မည္ကဲ့သုိ ့ျပဳလုပ္မည္ ဆုိသည့္ အခ်က္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ အကို၊ ႏွမ ျဖစ္သူမ်ားႏွင့္ စကၤာပူဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္း မိသားစုေရး အျငင္းပြားလ်က္ရိွျပီး အဆုိပါ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ကို ပါလီမန္တြင္ ေမးခြန္းထုတ္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Reuters သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ အလယ္ပိုင္းမွ စတင္ျပီး စကၤာပူ ႏုိင္ငံ၏ ပထမဆံုးေသာ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီကြန္ယု ကို ဆက္ခံမည့္သူမ်ားၾကားတြင္ ေနအိမ္ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အျငင္းပြားလ်က္ရိွျပီး အကိုအၾကီးဆံုးကုိ က်န္ ေမာင္ႏွမ မ်ားက လူမႈမီဒီယာမ်ားတြင္ ဆက္တုိက္ တုိက္ခုိက္လ်က္ရိွသည္။

အေရွ ့ေတာင္အာရွ ေဒသတြင္း တည္ျငိမ္သည့္ ေဒသအျဖစ္ ဂုဏ္ယူလ်က္ရိွသည့္ ခ်မ္းသာျပီး ေသးငယ္သည့္ စကၤာပူ ႏုိင္ငံအတြက္ တနလၤာေန ့တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ပါလီမန္ အစည္းအေဝး သည္ ထူးျခား ျဖစ္စဥ္ျဖစ္သည္။
ယင္း ပါလီမန္ အစည္းအေဝး မတိုင္ခင္တြင္ မိသားစု အျငင္းပြားမႈ ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္း တရားဝင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္သည္။

အမတ္ေနရာ ၈၉ ခု ရွိသည့္ စကၤာပူ ပါလီမန္တြင္ လီရွန္လြန္း၏ အာဏာရ ပါတီ ျဖစ္ေသာ ျပည္သူ ့လႈပ္ရွားမႈ ပါတီ ( PAP ) က ေနရာ ၈၃ ေနရာကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားျပီး ျပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္ ကုန္ပိုင္းမွ စတင္ျပီး ေမးျမန္း မည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို အမတ္မ်ားက စာေရးသား တင္သြင္းထားရသည္။

ထူးျခား ျဖစ္စဥ္ အျဖစ္ အစိုးရ အဖြဲ ့ဝင္မ်ားကို PAP ပါတီ ဝင္ အမတ္မ်ား ေမးခြန္းထုတ္ ပိုင္ခြင့္ကို ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္းက ခြင့္ျပဳေပးလုိက္သည္။Oxley လမ္းမ အမွတ္ ၃၈ ရိွ မိသားစုပိုင္ ေနအိမ္ေဟာင္း အေရး ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ အာဏာ ကို အသံုးျပဳ လီရွန္လြန္း အသံုးျပဳလ်က္ရိွသည္ဟု ၎၏ ညီ လီရွန္ ယန္ ႏွင့္ ႏွမ လီေဝလင္းတုိ ့က စြပ္စြဲထား သလုိ ႏုိင္ငံေတာ္ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားကို အသံုးျပဳကာ ၎တုိ ့ကို ဆန္ ့က်င္မည္ကိုလည္း စိုးရိမ္လ်က္ရိွသည္။
ထုိ ့အျပင္ အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ခံေနရ သျဖင့္ စကၤာပူ ကုိ စြန္ ့ခြာမည္ဟု လီရွန္ယန္က ေျပာၾကားထားသည္။

ျပတုိက္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲမည့္ အစား မိသားစု ေနအိမ္ေဟာင္းကို ဖခင္ျဖစ္သူ၏ ဆႏၵအတုိင္း ျဖိဳခ်လုိသည္ဟု လီရွန္ယန္ ႏွင့္ လီေဝလင္းတုိ ့က ေျပာၾကားထားေသာ္လည္း ယင္း ဆႏၵကုိ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္းက ေမးခြန္းထုတ္လ်က္ရိွသည္။

၎အေပၚ စြပ္စြဲေျပာၾကားမႈမ်ားကို ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္း ျငင္းပယ္ထားသလုိ မိသားစု ကိုယ္ေရးကိုယ္သာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို လူသိရွင္ၾကား ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို စိတ္ပ်က္မိသည္ဟုလည္း မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္။

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *