မင္ဒါနာအို အက်ပ္အတည္း

Photo Credit : Romeo Ranoco/Reuters

တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿပီး တစ္ႏွစ္ၾကာခ်ိန္တြင္ တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ အက်ပ္အတည္းတစ္ခုကို ေမြးရပ္ေျမ မင္ဒါနာအိုကၽြန္းတြင္ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ ႐ိုဒရီဂို ဒူတာေတး ရင္ဆိုင္ေနရၿပီျဖစ္သည္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္းရွိ မြတ္ဆလင္အမ်ားဆုံးေနထိုင္ရာ ၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ မရာဝီကို အစၥလာမ္မစ္ႏိုင္ငံေတာ္စစ္ေသြးႂကြအဖြဲ႕ (ISIS) ကို သစၥာခံထားသည့္ ဖိလစ္ပိုင္ဂ်ီဟက္အုပ္စု ေမာ္တီက ေမလ ၂၃ ရက္ေန႔မွ စတင္ဝန္းရံတိုက္ခိုက္ခဲ့မႈျဖစ္သည္။ စစ္ေသြးႂကြမ်ားႏွင့္ တိုက္ခိုက္ေရး သမားမ်ား ခိုေအာင္းေနေသးသည့္ မရာဝီၿမိဳ႕ကို အျပည့္အဝျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ ဖိလစ္ပိုင္အစိုးရစစ္သားမ်ား တိုက္ပြဲဝင္ေနသည္မွာ တစ္လနီးပါးပင္ ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္သည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အစၥလာမ္မစ္ႏိုင္ငံေတာ္ တိုက္ခိုက္ေရးသမားမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဖိလစ္ပိုင္အၾကမ္း ဖက္သမား အစ္နီလြန္ဟာပီလြန္ ပုန္းခိုရာအိမ္တစ္လုံးကို အစိုးရတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ဝင္ေရာက္စီးနင္းရွာေဖြသည္ကို လက္စားေခ်သည့္အေနႏွင့္ မရာဝီတိုက္ခိုက္မႈ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။

ထို႔အျပင္ မရာဝီၿမိဳ႕ ဝန္းရံတိုက္ခိုက္ မႈသည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္း အစၥလာမ္မစ္ ျပည္နယ္တစ္ခုထူေထာင္ေရး ISIS သစၥာခံအုပ္စုမ်ား ႀကိဳးပမ္းမႈလႈိင္းလုံး အနက္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ မၾကာေသး ခင္ရက္မ်ားအတြင္း ISIS ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္မႈ ရွိသည့္အုပ္စုမ်ား အဓိကအားျဖင့္ နာမည္ ဆိုးျဖင့္ေက်ာ္ၾကားသည့္ ဘန္ဆာမို႐ို အစၥလာမ္မစ္လြတ္ေျမာက္ေရး တိုက္ခိုက္ ေရးသမားမ်ားသည္ မန္ဒါနာအိုကၽြန္းရွိ ေနရာေပါင္းမ်ားစြာကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း တိုက္ခိုက္လိုက္ကာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား မရာဝီၿမိဳ႕တြင္သာမကဘဲ အျခားေသာ ေဒသမ်ားသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ႏိုင္ေျခရွိသည္ကို ေဖာ္ျပ လိုက္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ မြတ္ဆလင္ အစြန္းေရာက္မ်ားကို ဆန္႔က်င္ရန္ ယခင္က လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိသည့္အတိုင္း ခရစ္ယာန္ အသိုင္းအဝိုင္း လက္နက္တပ္ဆင္လာပါ က မင္ဒါနာအိုကၽြန္းတြင္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ ပြားႏိုင္သည္ဟု ဒူတာေတးက သတိေပးထားသည္။

အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ား၊ ႐ုရွားေကာ္ေကးဆပ္ ေဒသမွ ဂ်ီဟက္ဝါဒီမ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံ ျခားသား တိုက္ခိုက္ေရးသမားမ်ား ေမာ္တီ အုပ္စုတြင္း သိသိသာသာပါဝင္ေနသျဖင့္ မင္ဒါနာအိုကၽြန္းတြင္း ျဖစ္ပြားေနသည္ကို ႏိုင္ငံျခားက်ဴးေက်ာ္မႈအျဖစ္ ပုံေဖာ္ၿပီး ဖိလစ္ပိုင္အစိုးရက တုံ႔ျပန္လ်က္ရွိသည္။ မင္ဒါနာအိုတြင္း ပထမဆုံးေသာ တိုက္ခိုက္ မႈမ်ား စတင္ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ မၾကာမီ ေမလတြင္း ကၽြန္းတစ္ကၽြန္းလုံးကို စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မည္ဟု သမၼတ ဒူတာေတး က ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီး အၾကမ္းဖက္သမား မ်ားအား ကိုင္တြယ္ေရး လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ မ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ အႀကီးအက်ယ္ေပး အပ္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္သူမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ဝါဒမွ ကာကြယ္ေပးရန္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပ႒ာန္းမည္ ဟုလည္း ၎ကၿခိမ္းေျခာက္ထားသည္။

သို႔ေသာ္ အစိုးရတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား မရာဝီ ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ စတင္ဝင္ေရာက္သည့္ ေန႔ရက္ မ်ားမွစတင္ၿပီး စစ္သားမ်ားႏွင့္ အၾကမ္း ဖက္သမားမ်ား တိုက္ခိုက္မႈသည္ ၿမိဳ႕ျပ တိုက္ပြဲအသြင္ျဖစ္လာၿပီး အလတ္ပိုႏွင့္ မိုဆိုးၿမိဳ႕တို႔ရွိ ေၾကာက္႐ြံ႕ ဖြယ္ပုံရိပ္မ်ားကို ပဲ့တင္ထပ္လ်က္ရွိသည္။ လက္လုပ္ ေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္းမ်ား၊ လက္ေျဖာင့္ ပစ္ခတ္မႈမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အသုံးျပဳလ်က္ရွိသည့္ ဂ်ီဟက္ဝါဒီမ်ားကို ရွင္းလင္းႏိုင္ရန္ ဖိလစ္ပိုင္စစ္သားမ်ား ႐ုန္းကန္ေနရသည္။ ထို႔အျပင္ ေလေၾကာင္း တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို အစိုးရတပ္ဖြဲ႕က အႀကီး အက်ယ္ အသုံးျပဳေနသျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း ပစ္ခတ္မိႏိုင္ေျခ၊ အရပ္သားမ်ား ထိခိုက္ ႏိုင္ေျခ တိုးပြားလ်က္ရွိသည္။ တိုက္ပြဲမ်ား အတြင္း စစ္သား ၇၀ ဦးထက္မနည္းႏွင့္ စစ္ေသြးႂကြ ၂၉၀ ေသဆုံးထားၿပီးျဖစ္သည္ ဟု တရားဝင္ကိန္းဂဏန္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

လြတ္လပ္သည့္ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ က်င့္သုံးမည္ဟု ကတိျပဳထားသျဖင့္ ISIS ေခ်မႈန္းေရးတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏ တစ္ဦး တည္းေသာ စာခ်ဳပ္မဟာမိတ္ႏွင့္ အၾကမ္း ဖက္မႈ တန္ျပန္ေရးအကူအညီမ်ား ဆယ္စု ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ ေပးအပ္ေနသည့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုထံမွ အကူအညီရယူေရး ကနဦးတြင္ သမၼတဒူတာေတး ျငင္းဆိုခဲ့ သည္။ သို႔ေသာ္ တိုက္ပြဲၾကာရွည္လာသည္ ႏွင့္အမၽွ ကြင္းျပင္ေတာတြင္း စစ္ေျမျပင္ အတြက္သာ ေလ့က်င့္ထားၿပီး ၿမိဳ႕ျပတိုက္ပြဲ အတြက္ ေလ့က်င့္မထားသည့္ ဖိလစ္ပိုင္ စစ္သားမ်ားအကူအညီ အသည္းအသန္ လိုအပ္လာသည္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေတြ႕လာရသည္။ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ အေမ ရိကန္အကူအညီကို စစ္တပ္ေတာင္းဆို လာရသည္။ သမၼတ ဒူတာေတး လိုလား သည္ ျဖစ္ေစ၊ မလိုလားသည္ျဖစ္ေစ ၎တြင္ ေ႐ြးခ်ယ္စရာ သိပ္မရွိသျဖင့္ သေဘာတူေပးရန္သာရွိသည္။ ယင္းသို႔ ထူးဆန္းသည့္ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ လက္ေတြ႕ ေပၚလာရန္ အလွမ္းကြာေဝးေနေသးသည့္ မင္ဒါနာအို ကာလီဖိတ္ကို စိုးရိမ္မႈမွ တစ္ဆင့္ စိမ္းကားေနသည့္ မဟာမိတ္ ႏွစ္ဦး ျပန္လည္နီးစပ္လာေတာ့သည္။

အၾကမ္းဖက္မႈ ရာဇဝင္

မနီလာရွိ ဗဟိုအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ သူပုန္ အုပ္စုအမ်ိဳးမ်ိဳးၾကား တိုက္ပြဲမ်ား မင္ဒါနာအို ကၽြန္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည္မွာ ဆယ္စု ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ သိန္းႏွင့္ခ်ီသည့္ ျပည္သူမ်ား ေသဆုံးခဲ့ရ ကာ သန္းႏွင့္ခ်ီ ေနရပ္စြန္႔ခြာခဲ့ရၿပီး ေဒသ တြင္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်မႈ အျမစ္တြယ္လ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္ မ်ားသည္ အစြန္းေရာက္ အိုင္ဒီေယာ္ ေလာ္ဂ်ီမ်ားႏွင့္ အစြန္းေရာက္အုပ္စုမ်ား ေပါက္ဖြားရန္ ေျမဩဇာေကာင္းသည့္ ေျမကို ဖန္တီးေပးလ်က္ရွိသည္။ မင္ဒါ နာအိုကၽြန္းတြင္း လက္ရွိေပၚေပါက္ေနသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ အဓိကအခ်က္ ႏွစ္ခု ေပါင္းဆုံလာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ပထမအခ်က္သည္ အေရွ႕အလယ္ ပိုင္းေဒသတြင္း စစ္ေရးအေရးနိမ့္မႈမ်ားႀကဳံ ေတြ႕ေနျခင္းေၾကာင့္ အာရွေဒသတြင္ ဗဟို ျပဳရန္ ISIS လုပ္ေဆာင္လာမႈျဖစ္သည္။ တူရကီေတာင္ပိုင္းေဒသတြင္ နယ္စပ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈတင္းက်ပ္လာျခင္း၊ အီရန္ႏွင့္ ဆီးရီးယားရွိ ISIS မ်ားကို အေမရိကန္ ဦးေဆာင္စစ္ဆင္ေရးမ်ားျဖင့္ ေခ်မႈန္းေန ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ISIS လိုလားသူမ်ား ကယ္လီဖိတ္သို႔သြားေရာက္ႏိုင္ရန္ ခက္ခဲ လ်က္ရွိသည္။ ယင္းကို တုံ႔ျပန္သည့္အေန ႏွင့္ မိမိတို႔၏ေဒသ အထူးသျဖင့္ ကမၻာ့ မြတ္ဆလင္ဦးေရ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ရာ ေတာင္အာရွႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသတြင္ပင္ ၿဂိဳဟ္ရံကယ္လီဖိတ္မ်ား တည္ေထာင္ရန္ ISIS က ၎ကို ေထာက္ခံ သူမ်ားကို တိုက္တြန္းထားသည္။ အာဖဂန္ ရွိ အခိုင္အမာစခန္းမ်ား ဖိအားေပးခံရ သည့္အခါ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသသို႔ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ တိုးခ်ဲ႕ေနရာ ယူခဲ့ရသည့္ အယ္ေကဒါအဖြဲ႕၏ ေျခရာ ကို ISIS လိုက္နင္းျခင္းျဖစ္သည္။

ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈ၊ ကၽြန္းလူဦးေရ စုစုေပါင္း၏ ၂၀ ရခိုင္ႏႈန္းရွိ သည့္ မြတ္ဆလင္မ်ား ေဘးဖယ္ထုတ္ခံ ထားရမႈတို႔ေၾကာင့္ မင္ဒါနာအိုကၽြန္းသည္ အစဥ္အလာအရပင္ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ ဂ်ီဟက္မ်ားအတြက္ ေနရာေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။ အလားတူ အေရးႀကီး သည္မွာ မြတ္ဆလင္အမ်ားစုရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္လည္း အလြယ္တကူ ျဖတ္ေက်ာ္ ႏိုင္သည့္ ေရေၾကာင္းနယ္နိမိတ္ရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ အက်ပ္အတည္းေနာက္ ကြယ္တြင္ရွိသည့္ ဒုတိယ အေၾကာင္းရင္း သည္ ဖိလစ္ပိုင္အစိုးရႏွင့္ မြတ္ဆလင္ သူပုန္အုပ္စုမ်ား အထူးသျဖင့္ ေမာ္႐ို အစၥလာမ္မစ္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဦး ၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈတန္႔ေန ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေမာ္႐ို အစၥလာမ္မစ္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦးတြင္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၁၂,၀၀၀ အထိရွိၿပီး မင္ဒါနာအိုကၽြန္း အလယ္ပိုင္းေဒသတြင္ ႀကီးမားသည့္ နယ္ေျမတစ္ခုကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ မင္ဒါနာအိုကၽြန္းမွ ပထမဆုံးေပၚထြက္လာ သည့္ သမၼတျဖစ္သည့္ ဒူတာေတးသည္ ဖိလစ္ပိုင္မြတ္ဆလင္မ်ားအတြက္ ကိုယ္စား ျပဳလုပ္ေဆာင္ေပးမည့္၊ ေဒသဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံ ေရးလြတ္လပ္ခြင့္ပိုေပးမည့္ ဖက္ဒရယ္ စနစ္ပုံစံျပဳမႈမွတစ္ဆင့္ ပဋိပကၡကို အလ်င္ အျမန္ရပ္ဆိုင္းေပးမည္ဟု ကနဦးတြင္ ကတိျပဳခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဒူတာေတးသည္ ၎၏ ကတိမ်ားအတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။ ၎တာဝန္ စတင္ထမ္း ေဆာင္ျခင္း ပထမဆုံးႏွစ္ကို ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္သည့္ မူးယစ္တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္သာ အမ်ားအားျဖင့္ အသုံးျပဳခဲ့သည္။ ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္မႈ ေၾကာင့္ အေနာက္တိုင္း ႏွင့္ သံတမန္ေရး ဆက္ဆံမႈဆိုး႐ြားခဲ့သလို ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ တြင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သူမ်ား စိုးရိမ္လာၾကသည္။ ကာလရွည္ ၾကာ ရပ္ဆိုင္းလ်က္ရွိသည့္ ကြန္ျမဴနစ္ သူပုန္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈကို ဖိလစ္ပိုင္ သမၼတဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္ လည္း ယေန႔အထိ ရလဒ္အနည္းငယ္သာ ေပၚထြက္သည္။ မၽွတစြာေျပာရလၽွင္ ဒူတာေတးသည္ ယင္းမတိုင္ခင္ သမၼတ မ်ား၏ ႐ႈံးနိမ့္မႈမ်ားကို အေမြဆက္ခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မာမန္ ဆပြန္ႏို အစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္ မႈတြင္ အစၥလာမ္မစ္သူပုန္မ်ားက ရဲ ၄၄ ဦး ကို သတ္ျဖတ္မႈသည္ဆိုေသာ သတင္း ေၾကာင့္လည္း ေမာ္႐ိုအစၥလာမ္မစ္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈကို လူထုေထာက္ခံမႈ ေလ်ာ့က် ခဲ့သည္။ ယင္းအခ်ိန္မွစတင္ၿပီး မင္ဒါနာအို တြင္း တိုးတက္မႈကင္းမဲ့ေနျခင္းေၾကာင့္ ISIS သစၥာခံအုပ္စုမ်ား ေျခကုပ္ပိုယူရန္၊ စိတ္ပ်က္ေနသည့္ သူပုန္မ်ားႏွင့္ အရပ္ သားမ်ားၾကား ေထာက္ခံမႈတိုးပြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အခြင့္ပိုသာလာသည္။

ဆန္းၾကယ္သည့္ အတြဲ

မရာဝီတိုက္ခိုက္မႈ အၿပီးတြင္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒတန္ျပန္ေရး ဖိလစ္ပိုင္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို အေထာက္အပံ့ႏွင့္ အကူအညီေပးမည္ဟု အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္က အလ်င္အျမန္ ကမ္းလွမ္း ခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္အၾကာတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံကို စာနာနားလည္ကာ အကူအညီေပးအပ္ မည္ဟု အေမရိကန္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဂ်ိန္းမတ္တစ္က ေျပာၾကားလိုက္ၿပီး မင္ဒါ နာအိုရွိ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအား တိုက္ခိုက္ေရးတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္အတူ ရပ္တည္မည္ဟု ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို တုံ႔ျပန္ သည့္အေနႏွင့္ အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ား၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားကို ဖိလစ္ပိုင္က လက္ခံ သည္ဟု သမၼတဒူတာေတး၏ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ရွိသူက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

သို႔ေသာ္ အေမရိကန္ဆန္႔က်င္ေရး စိတ္ရွိသူျဖစ္ကာ မင္ဒါနာအိုကၽြန္းရွိ အေမရိကန္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ေမာင္းထုတ္ မည္ဟု အေစာပိုင္းက ၿခိမ္းေျခာက္ထား သည့္ သမၼတဒူတာေတးက အကူအညီ ရရွိေရးအတြက္ အေမရိကန္ကို ျပန္လည္ ခ်ဥ္းကပ္မည္မဟုတ္ဟု ေျပာၾကားလိုက္ ၿပီး ၎မသိဘဲ ဖိလစ္ပိုင္စစ္တပ္က အေမရိကန္အကူအညီ ေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္ သည္ဟု သြယ္ဝိုက္ေျပာၾကားလိုက္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဝါရွင္တန္လိုလားသည့္ ရပ္တည္ခ်က္ရွိသည့္ ဖိလစ္ပိုင္စစ္တပ္ ကို အခ်ိဳ႕ေသာ အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ သမၼတဒူတာေတး အေလၽွာ႔ေပးရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ “ဖိလစ္ပိုင္စစ္သားေတြက အေမရိကန္ လိုလားသူေတြပါ။ ဒါကို ကၽြန္ေတာ္ ျငင္းလို႔မရပါဘူး” ဟု ဇြန္လတြင္ ဒူတာေတး က ေျပာၾကားထားသည္။ တိုင္းျပည္၏ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ ပုံေဖာ္ေရးတြင္ ဖိလစ္ပိုင္စစ္တပ္ ႀကီးမား သည့္ အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ေနသည္ဟု ထင္ျမင္ရသည္။ အထူးသျဖင့္ စစ္တပ္ အရာရွိေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး အရာရွိေဟာင္းမ်ားကို အစိုးရရာထူးႀကီး မ်ားတြင္ သမၼတဒူတာေတး ခန္႔အပ္လိုက္ ၿပီးေနာက္ ယင္းအျမင္ ပိုမိုအားေကာင္း လာသည္။

ဒူတာေတးအေနႏွင့္ အဆိုးျမင္ေန ေစကာမူ ဇြန္လအေစာပိုင္းမွ စတင္ၿပီး မရာဝီၿမိဳ႕တြင္ တိုက္ပြဲဝင္ေနသည့္ ဖိလစ္ပိုင္ စစ္သားမ်ားကို အေမရိကန္က အဆင့္ျမင့္ လက္နက္မ်ား၊ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ စုေဆာင္းထားသည့္ နည္းဗ်ဴဟာ ဆိုင္ရာ ေထာက္လွမ္းေရးသတင္းမ်ားကို ေပးအပ္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ဖိလစ္ပိုင္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို အေမရိကန္ အထူးတပ္ မ်ားက ၿမိဳ႕ျပစစ္ဆင္နည္းကို သင္ၾကားေပး လ်က္ရွိသည္။ အျခားေသာ အေနာက္တိုင္း မဟာမိတ္မ်ား အထူးသျဖင့္ ဩစေၾတးလ် ႏိုင္ငံက ဖိလစ္ပိုင္ကို စစ္ေရးအကူအညီ တိုးျမႇင့္ေပးလ်က္ရွိသည္။ မန္ဒါနာအိုကၽြန္း ေပၚရွိ အၾကမ္းဖက္တန္ျပန္မႈ စစ္ဆင္ေရး တြင္ ကူညီႏိုင္ရန္ ဩစေၾတးလ်က AP- 3C ကင္းေထာက္ ေလယာဥ္မ်ားကို ဇြန္လတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံကို ေပးအပ္ ထားသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အကူအညီ မ်ား ရရွိထားျခင္းေၾကာင့္ မရာဝီၿမိဳ႕နယ္ ေျမအမ်ားစုကို ဖိလစ္ပိုင္စစ္တပ္ ျပန္လည္ သိမ္းပိုက္ႏိုင္လ်က္ရွိသည္။

ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒကို လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းရန္ႏွင့္ အေမရိကန္ အေပၚ မွီခိုေနရမႈကိုေလၽွာ႔ခ်ရန္ သမၼတ ဒူတာေတးအေကာင္းဆုံး ႀကိဳးပမ္းေသာ္ လည္း ၎၏ေမြးရပ္ေျမတြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိသည့္ အက်ပ္အတည္းသည္ အေနာက္ တိုင္းႏွင့္ ဆက္ဆံေရးျပန္လည္ေကာင္းမြန္ လာေစရန္ ဖိအားေပးလ်က္ရွိသည္။ မနီလာႏွင့္ ဝါရွင္တန္တို႔သည္ ၎တို႔ၾကား မတူညီမႈမ်ားကို ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္ ေက်ာ္လႊား လ်က္ရွိသည္။ ဒူတာေတး၏ လူ႕အခြင့္ အေရး မွတ္တမ္းမ်ားအေပၚ စိုးရိမ္မႈကို ဝါရွင္တန္က ေလၽွာ႔ခ်ေျပာၾကားလ်က္ရွိ သလို ဘုံရန္သူကို ရင္ဆိုင္ေရး အေမရိကန္ စစ္ေရးအကူအညီကို ဖိလစ္ပိုင္ႀကိဳဆို လ်က္ရွိသည္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ အေမရိကန္ ဆက္ဆံေရး တျဖည္းျဖည္းျဖင့္ ျပန္လည္ စတင္လာမႈသည္ ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္ အေရးအပါအဝင္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အေရးပါသည့္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ အေရးမ်ား တြင္ပါ ပူးေပါင္းမႈျပန္လည္ဆန္းသစ္လာ ႏိုင္သည္။ ဖိလစ္ပိုင္ သမၼတဒူတာေတး၏ သမၼတသက္တမ္း ပထမဆုံးေန႔ရက္မ်ား တြင္ အေမရိကန္အေပၚ ရန္လိုမႈမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ ဒူတာေတး၏ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ ေတြးေခၚ မႈသည္ ပုံစံသစ္ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ေနႏိုင္သည္။

 

ခ်မ္းေျမ႕
ကိုးကား- Foreign Affairs

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *