မသိျခင္းျဖင့္ ခက္ခဲ့ၾကသည္ ဘာကို ဘယ္လို စားမလဲ

ထိုင္းႏွင့္ယွဥ္လိုက္လၽွင္ပင္ ေတာ္ေတာ္သိသာ။ အမ်ားအားျဖင့္ ေဘာလုံးပြဲမ်ားတြင္ ေတာ္ေတာ္သိသာသည္။ ထိုင္းကေဘာလုံးသမားမ်ား အားလုံးနီးပါးမွာ လူေကာင္ႀကီးၿပီး ပိုမိုေတာင့္တင္းဟန္ေပါက္ေနသည္။

 

၂၀၁၅ခုႏွစ္ လူငယ္ကမၻာ့ဖလားေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲတြင္မူ ျမန္မာတို႔၏ ပုၫွက္မႈ ပိုသိသာသြားသည္။ အာရွကို မဆိုထားႏွင့္ အာဆီယံေဒသတြင္း အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ပင္ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ေဝးလာသည္။ ျမန္မာတို႔ မသန္စြမ္းၾကေတာ့ဘူးေလာ။

 

“ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြေအာင္ပြဲ ေတြတျဖည္းျဖည္းေဝးလာပါတယ္”

 

ဇြန္လ၁၅ရက္ေန႔က ျပည္သူ႕ကိုယ္စားျပဳလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္သူ ဦးရန္လင္းက ျပည္သူတို႔၏ ကိုယ္စားျပည္သူ႕အသံကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္တို႔မွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။

 

ေဘာလုံးအပါအဝင္ ျမန္မာ့အားကစားက႑ နိမ့္က်ခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္သုံးေလးခုစာၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး ယင္း၏ အေျခခံေၾကာင္းတရားမ်ားအနက္ အာဟာရ ျပည့္၀စြာ မစားသုံးႏိုင္ျခင္းသည္လည္း တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။

 

ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၏ အေျခခံအေၾကာင္းတရားမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတြင္ မွီတင္းေနထိုင္သူမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး သည္အေရးပါၿပီး ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္ ကိုယ္ခႏၶာႀကံ႕ခိုင္က်န္းမာျခင္းက ေရွ႕ဆုံးကျဖစ္သည္။

 

 

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စကားတစ္ခြန္းကလည္း သက္ေသခံေနသည္။

ကိုယ္ခႏၶာႀကံ႕ခိုင္က်န္းမာျခင္းသည္ ျပည္သူမ်ား အာဟာရျပည့္၀စြာ စားသုံးႏိုင္ျခင္းႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ ေနေၾကာင္း ဇန္နဝါရီလအတြင္းက ပခုကၠဴၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသားအာဟာရဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

 

ဆီကိုေရခ်ိဳး၊ ေဆး႐ိုးမီးလႈံ၊ စပါးေတာင္လိုပုံဟု အဆိုရွိခဲ့သည့္ ေ႐ႊျမန္မာတို႔ အာဟာရျပည့္၀ေအာင္ စားေသာက္ႏိုင္ၾကပါ၏ေလာ။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားအမ်ားစုအေနႏွင့္ အစားအေသာက္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ႏႈိင္းခ်ိန္၍ မစားေသာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ဆရာဝန္တစ္ဦးလည္းျဖစ္သူ ေဒါက္တာေဒၚခင္စိုးမိုးၾကည္က ဆိုသည္။

 

ယင္းကားႏိုင္ငံအတြက္ ႀကီးမားသည့္ ျပႆနာႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

 

“ဒီလိုေ႐ြးခ်ယ္မသုံးစြဲႏိုင္တဲ့အတြက္ ျပည္သူေတြဟာ သက္တမ္းတိုၾကရပါတယ္။ ႏိုင္ငံရဲ႕က်န္းမာေရးအဆင့္ အတန္းဟာလည္းကမၻာမွာေအာက္ဆုံး ကိုေရာက္လုနီးပါးျဖစ္ေနပါၿပီ”

 

ကုလသမဂၢလက္ေအာက္ခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေနာက္ဆုံးေကာက္ယူထားသည့္စစ္တမ္းမ်ားအရ အာဟာရ အခ်ိဳ႕တဲ့ဆုံးႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံပါဝင္သည္။ ယင္းအျပင္ ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္သုံးဦးလၽွင္ တစ္ဦးမွာ ရက္ရွည္အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ အရပ္ပုေနသည္။

 

အဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈဆိုသည္မွာ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ လိုအပ္သည့္ ဓာတ္သတၱဳမ်ားမၽွတစြာ မရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ လူအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည့္ အာဟာရဓာတ္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အုပ္စုေျခာက္စုရွိၿပီး ကစီဓာတ္၊ အသားဓာတ္၊ အဆီဓာတ္၊ ဗီတာမင္ဓာတ္၊ သတၱဳဓာတ္ႏွင့္ ေရတို႔ ျဖစ္သည္။

 

အဆိုပါဓာတ္သတၱဳမ်ားက ခႏၶာကိုယ္ကို အင္အားျဖစ္ထြန္းေစျခင္း၊ ႀကီးထြားေစျခင္းႏွင့္ ေရာဂါဘယတို႔မွ ကာကြယ္ေပးျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းသုံးခုကို ေဆာင္႐ြက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

 

ယင္းအာဟာရဓာတ္မ်ား ခ်ိဳ႕တဲ့ပါက လူသည္အားအင္မရွိျဖစ္မည္။ေသးေကြး ႀကဳံလွီမည္။ေရာဂါထူေျပာမည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာတြင္ ကင္ဆာေရာဂါအျဖစ္ပြားမႈ ဒုတိယအမ်ားဆုံးအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္ထားသည္။ ေလ့လာေကာက္ယူထားသည့္ စစ္တမ္းမ်ားအရလည္း မိသားစုတိုင္းနီးပါးတြင္ ႏွလုံး၊ ေသြးတိုး၊ ဆီးခ်ိဳ၊ ေလျဖတ္စသည့္ေရာဂါမ်ားႏွင့္ တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခု ဆက္ႏႊယ္ေနသည္။

 

ေသဆုံးသူမ်ား၏ ထက္ဝက္သည္ အဆိုပါေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ႀကီး(WHO) ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားက ေဖာ္ျပသည္။

 

၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ ေကာက္ယူထားသည့္ ျပည္လုံးကၽြတ္သန္းေခါင္စာရင္းအရ ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလး ေသဆုံးမႈႏႈန္းသည္ တစ္ေထာင္လၽွင္ ၇၂ဦးႏႈန္းျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္ေအာက္ေသဆုံးမႈသည္ တစ္ေထာင္လၽွင္ ၆၂ဦး ျဖစ္သည္။

 

WHO၏ ျမန္မာ့ေသဆုံးမႈအခ်က္အလက္ျပ စစ္တမ္းအရ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေသဆုံးမႈမ်ားစြာတြင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ႏွင့္ ကေလးအာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈ၊ လမေစ့ဘဲ ကေလးေမြးဖြားမႈႏွင့္ အျခား ကူးစက္ေရာဂါ တို႔ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူက အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။

 

သန္းေခါင္စာရင္းအရ ျမန္မာတို႔၏သက္တမ္းသည္လည္း အာဆီယံေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက နိမ့္က်ေနေသးၿပီး ပ်မ္းမၽွသက္တမ္းသည္ ၆၆ ဒသမ ၈ႏွစ္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ အာဆီယံႏိုင္ငံ မ်ားအတြင္း လာအိုႏွင့္အေရွ႕တီေမာတို႔ၿပီးလၽွင္အနိမ့္ဆုံးျဖစ္သည္။ စင္ကာပူသည္ အာဆီယံေဒသတြင္းအသက္ရွည္ဆုံး ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏ ပ်မ္းမၽွသက္တမ္းမွာ၈၃ႏွစ္ျဖစ္သည္။

 

အာဟာရအခ်ိဳးညီမၽွတစြာ မစားသုံးႏိုင္ျခင္း၏ တရားခံသည္ ဆင္းရဲျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း လူမ်ားစြာ၊ ပညာရွင္မ်ားစြာက ေထာက္ျပထားၾကသည္။ ဆင္းရဲသျဖင့္ေကာင္းမြန္သည့္ အစားအစာမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ ဝယ္ယူျခင္းမျပဳႏိုင္။

 

သို႔ေသာ္။

 

ဆင္းရဲျခင္းတစ္ခုထဲေၾကာင့္ေတာ့မဟုတ္ေပ။

 

ဆင္းရဲျခင္းသည္မရွိမႈ ျဖစ္သည္။ ဘ၀တစ္သက္တာတြင္ က်န္းမာစြာေနထိုင္ သြားႏိုင္ဖို႔အေရး လုံေလာက္သည့္ ေငြေၾကးမရွိျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။

 

‘မရွိတာထက္မသိတာခက္’ ဆိုသည့္ ျမန္မာစကားပုံတစ္ခုရွိပါသည္။ ဆင္းရဲျခင္းထက္ ပညာမဲ့ျခင္းက ပို၍ ျပႆနာႀကီးမားေၾကာင္း ၫႊန္းဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။

 

“မသိတာကေတာ့ အဲဒီလိုေဘးအႏၲရာယ္ကင္းစြာ၊ ေရာဂါဘယကင္းရွင္းစြာ၊ က်န္းမာစြာေနထိုင္သြားႏိုင္ဖို႔ အတြက္ လုံေလာက္တဲ့ အသိေတြ မသိၾကတာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးျမင့္လြင္ကဆိုသည္။

 

လူအမ်ားစုသည္ အစားအစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္အစားအစာသည္ ခႏၶာကိုယ္ကို မည္သို႔အက်ိဳးျပဳသည္၊ ဆိုးက်ိဳးေပးသည္တို႔ကို မသိ၊ မည္သည္ကို အေလးထားစားရမည္၊ မည္သည္တို႔ကို ေရွာင္က်ဥ္ဆင္ျခင္ ရမည္မသိၾကေၾကာင္း ေျပာဆိုေရးသားမႈမ်ားကို မၾကာခဏ ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။

 

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးျမင့္လြင္တြင္လည္း သက္ေသျပစရာမ်ားစြာ ရွိေနသည္။

 

ထင္ရွားသည့္ ျမန္မာ့အစားအစာ တစ္ခုသည္ မုန္႔ဟင္းခါးျဖစ္သည္။ ၿပီးလၽွင္အသုပ္မ်ိဳးစုံကို ျမန္မာတို႔က ခံတြင္းေတြ႕ၾကသည္။ ဝယ္ယူသူအမ်ားစုသည္ ယင္းတို႔ကို သယ္ေဆာင္သည့္အခါ ပလတ္စတစ္အိတ္မ်ား ျဖင့္သာ ထည့္ယူေလ့ရွိၾကသည္။

 

ပူျပင္းသည့္ေနေရာင္ႏွင့္ ထိေတြ႕သည့္အခါ ပလတ္စတစ္တြင္ ပါဝင္သည့္ အမႈန္ကေလးမ်ားသည္ အစားအစာထဲ ေပ်ာ္ဝင္သြားႏိုင္သည္။ လူ၏အစာအိမ္သည္ အစားအစာကိုသာ ေခ်ဖ်က္ႏိုင္သည့္ စြမ္းအင္ရွိၿပီး ပလတ္စတစ္မႈန္မ်ားကိုမူမေခ်ဖ်က္ႏိုင္ဟု ဦးျမင့္လြင္ကဆိုသည္။

 

“ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ အစာအိမ္နံရံေတြမွာ ဒါေတြက ကပ္ၿပီးေတာ့ က်န္ခဲ့ပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာတဲ့အခါမွာ အဲဒါေတြက အစာအိမ္ကိုဒုကၡေပးပါတယ္”

 

၎ေတြ႕ရွိထားသည့္ ျပည္သူလူထု၏မသိမႈ ေနာက္တစ္ခုမွာ အေရာင္ဆိုးထားသည့္အစာမ်ားကို လူမ်ားစြာက ႏွစ္ၿခိဳက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

 

၎ႏွင့္သိကၽြမ္းသည့္ ကုန္စိမ္းေဈးသည္မ်ားကို ေဆးဆိုးထားေသာမၽွစ္မ်ားကို မေရာင္းခ်ရန္ လိုက္လံ စည္း႐ုံးရာေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ္လည္း တစ္လခန္႔အၾကာတြင္ ေဆးဆိုးမၽွစ္မ်ားကို ျပန္လည္ေရာင္းခ် ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္ဟုဆိုသည္။

 

“ဘာျဖစ္လို႔ေရာင္းတာလဲလို႔ ေမးၾကည့္တဲ့အခါက်ေတာ့ သူ႕ေဖာက္သည္ ေတြက ေဆးမဆိုးတဲ့မၽွစ္ေတြကို ျဖဴဖတ္ျဖဴေရာ္ေတြ ဆိုၿပီးေတာ့မဝယ္ေတာ့ဘူး၊ အဲဒီေတာ့ ေဆးဆိုးတဲ့မၽွစ္ေတြကိုပဲ ဝယ္တဲ့ အတြက္ ကၽြန္မတို႔ေဖာက္သည္ေတြပ်က္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ေနာင္အခါလာေနာင္ခါေဈးပဲ။ ကၽြန္မတို႔ ကေတာ့ ဒီေဆးဆိုးတဲ့မၽွစ္ေတြကိုပဲ ေရာင္းရမွာပဲဆိုၿပီးေတာ့ …”ဟု၎ကဆိုသည္။

 

ဆိုးေဆးကို အႀကိဳက္ေတြ႕ၾကသလို အခ်ိဳ႕ေသာ အစားအစာမ်ားတြင္ အေရာင္ ခၽြတ္ထားမႈကို ႏွစ္သက္ၾကျပန္သည္။ (ဥပမာ-ထန္းလ်က္၊သၾကား)။ အခ်ိဳ႕အစားအစာမ်ားတြင္ အနံ႔ သို႔မဟုတ္ အရသာျဖစ္သည္။

 

ေဈးကြက္အတြင္းတြင္ အေရာင္ဆိုးေဆး၊ ခၽြတ္ေဆးႏွင့္ မည္သည့္အသီးအႏွံတို႔၏ ရနံ႔ႏွင့္ မည္သည့္အရသာ ကိုမဆို ဓာတုနည္းျဖင့္ ေဖာ္စပ္ထားသည္ကို အလြယ္တကူရရွိႏိုင္သည္။

 

မသိမႈ၏အျခားတစ္ဖက္တြင္ အေၾကာင္းတစ္ခ်က္ကလည္း ရွိေနေသးသည္။

 

ၿပီးခဲ့သည့္ဆယ္စုႏွစ္ေလးငါးခုစာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား မ်ား၏ ပညာေရးစနစ္မ်ားပ်က္စီး ခဲ့သလို ျပည္သူလူထု၏ အသိပညာေရခ်ိန္ကလည္း စနစ္ဆိုး၏ေအာက္တြင္ ေလ်ာ့က်ခဲ့သည္။ ယင္းအထဲတြင္ က်န္းမာေရးအသိပညာလည္းပါဝင္ၿပီး မည္သည့္အစားအစာကို ေ႐ြးခ်ယ္စားေသာက္ရမည္ ဆိုသည္လည္း စဥ္းစားႏိုင္စြမ္းမရွိခဲ့ၾက။ ဆိုရလၽွင္ ေဈးဝယ္မႈအသိပညာ (Consumer Education) မရွိျခင္း ျဖစ္သည္။

 

အစိုးရကလည္း အသိပညာေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။

 

လူတစ္ေယာက္ခႏၶာကိုယ္ႀကီးထြားႀကံ႕ခိုင္ရန္အတြက္ ကေလးဘ၀အ႐ြယ္သည္ အေရးပါဆုံးျဖစ္သည္။ ေမြးစမွ အသက္သုံးႏွစ္အထိသည္ အေျခခံအက်ဆုံးျဖစ္ၿပီး ယင္းအ႐ြယ္တြင္ စားေသာအစာမ်ားက အနာဂတ္ ခႏၶာကိုယ္ကို အဆုံးျဖတ္ေပးသြားေၾကာင္း ေဆးပညာရွင္မ်ားကဆိုသည္။

 

ေမြးၿပီးစကေလးငယ္မ်ား၏ က်န္းမာေရးသည္ မိခင္မ်ား၏ အာဟာရျပည့္၀မႈအေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး မိခင္မ်ား အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ပါက ကေလးမ်ားတြင္လည္း ထိခိုက္မည္ျဖစ္သည္။

 

ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ ကေလးငယ္မ်ားပုၫွက္ျခင္းမွ ကင္းေဝးေစရန္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Save the Children ၏ဘ၀အစ ရက္တစ္ေထာင္ဆိုသည့္ လႈပ္ရွားမႈကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေတြ႕လာရပါသည္။

 

ေနာက္ထပ္အေရးပါမႈမွာ ေက်ာင္းေန အ႐ြယ္ကေလးမ်ား၏ အာဟာရျဖစ္သည္။

 

ေက်ာင္းေနအ႐ြယ္ကေလးမ်ား၏ အာဟာရသည္ ေက်ာင္းမုန္႔ေဈးတန္းမ်ားႏွင့္လည္းဆက္စပ္ေနျပန္သည္။

 

ၿပီးခဲ့သည့္ေဖေဖာ္ဝါရီလက ေက်ာင္းမုန္႔ေဈးတန္းမ်ားတြင္ ေရာင္းခ် ေနသည့္ အစားအစာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရကစစ္ေဆးၾကပ္မတ္ေပးရန္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေ႐ႊဘိုၿမိဳ႕မွဆရာဝန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးျဖစ္သူေဒါက္တာေအဇင္လတ္က အဆိုတင္သြင္းခဲ့ရာ ကိုယ္စားလွယ္၁၅ဦးက စိတ္ပါဝင္စားစြာေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကၿပီး အားလုံးနီးပါးကလည္း သေဘာတူေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။

 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားထဲတြင္ ေက်ာင္းမုန္႔ေဈးတန္းမ်ားသည္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။

 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏အခ်က္အခ်ာျဖစ္သည့္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေနမ်ိဳးထက္ ၏ ေဆြးေႏြးခ်က္တစ္ခုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

 

ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မုန္႔ပဲသေရစာဆိုင္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ ငွက္ေပ်ာသီးမွလြဲ၍ အာဟာရျပည့္၀သည့္ မုန္႔ပဲသေရစာကို မေတြ႕ရဘဲ အမ်ားစုသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ဝင္ေရာက္သည့္ ဂ်ယ္လီ (Jelly) မ်ား၊ ဓာတုေဆးဝါးမ်ားေရာေႏွာထားသည့္မုန္႔မ်ားသာ ျဖစ္ေနသည္ကိုေတြ႕ရသည့္အျပင္ FDA ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိထားသလား၊ မထားလားဆိုသည္ကိုလည္းမသိရဟု ဆိုသည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရာင္းခ်ေနသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကြဲမႈဦးစီးဌာန (Food and Drug Administration – FDA ) ၏ခြင့္ျပဳ ခ်က္ရွိထားရန္လိုမည္ ျဖစ္သည္။

 

ယင္းခြင့္ျပဳခ်က္တြင္ အစားအေသာက္မွသည္ ေဆးဝါး၊ အလွကုန္မ်ားကအစ ေဈးကြက္အတြင္းရွိ မည္သည့္ ကုန္ပစၥည္းတြင္မဆို ယင္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည့္စုံစြာေဖာ္ျပရန္ တာဝန္ ရွိသည္။

 

ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုတြင္ အမွတ္တံဆိပ္ (Brand Name)၊အစားအေသာက္ အမည္(Kind of Food)၊ပါဝင္ေသာ ပစၥည္းအမ်ိဳးအမည္ ေဖာ္ျပခ်က္ (Ingredients)၊ ပါဝင္မႈပမာဏ(Net Weight/ Gross Weight)၊ ထုတ္လုပ္ သည့္ ရက္စြဲအမွတ္အသား (Date Marking) ၊ အပတ္စဥ္အမွတ္(Code No./ Batch No./Lot No.)၊ ထုတ္လုပ္ ရက္စြဲ (Manufacturing Date)၊ သက္တမ္းကုန္ရက္စြဲ(Expiry Date)၊ အေကာင္းဆုံး စားသုံးရန္ရက္စြဲ (Best Before Date)၊ ထုတ္လုပ္သူအမည္ႏွင့္လိပ္စာ (Manufacturer Name and Address)၊ ထုတ္လုပ္သည့္ တိုင္းျပည္ (Country of Origin) တို႔အျပင္ ထားသိုရန္အၫႊန္း (Storage Instruction)ႏွင့္သုံးစြဲရန္ အၫႊန္း (Directions for Use) တို႔ျဖစ္သည္။

 

ေဈးဆိုင္မ်ား၏ စားသုံးကုန္အမ်ားအျပားတြင္ ယင္းသို႔ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား မပါရွိေၾကာင္း ဦးေနမ်ိဳးထက္ကဆိုသည္။

 

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံႀကီးတိုးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔ဆိုရင္ ကာယေရာ၊ ဉာဏေရာစြမ္းအားေတြလိုပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကာယေရာ၊ ဉာဏေရာစြမ္းအားေတြေကာင္းဖို႔ဆိုတာ အစားအေသာက္ေတြက အေရးႀကီး ပါတယ္”ဟု ၎ကဆိုသည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စားသုံးသူအကာကြယ္ေပးေရးဥပေဒကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။

 

ယင္းသို႔ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပမထားလၽွင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ား အလိုက္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ စားသုံးသူအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႕ထံသို႔ တိုင္ၾကားႏိုင္သည္။ အဆိုပါအဖြဲ႕သည္ ယင္း ကုန္ပစၥည္းမ်ိဳးကို ထုတ္လုပ္သူႏွင့္ ေရာင္းခ်သူမ်ားကို သတိေပးျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေစျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္းကို ေဈးကြက္မွ ျပန္လည္သိမ္းဆည္းေစျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးေစျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားပိတ္သိမ္းႏိုင္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္သည္။

 

သို႔ေသာ္။

 

ေဈးကြက္တြင္ တ႐ုတ္၊ ထိုင္းႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတို႔မွ ဝင္ေရာက္လာသည့္ အစားေသာက္မ်ားက က်ယ္ျပန္႔လာေနၿပီး မည္သည့္အာဟာရဓာတ္မ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပမထားေပ။ ထို႔အတူ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

 

အခ်ိဳ႕ဆိုလၽွင္ ျမန္မာစာပင္ လုံး၀ေရးမထား။

 

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးရွိ အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ ဆရာမတစ္ဦး လက္ေတြ႕ ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုသည္ ဤသို႔။

 

အခ်ိဳကဲ၍ အနံ႔ျပင္းကာတစ္ထုပ္လၽွင္ ငါးဆယ္က်ပ္သာေပးရသည့္ မုန္႔တစ္မ်ိဳးကို ေက်ာင္းရွိ ကေလးမ်ားက အထူးႏွစ္ၿခိဳက္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိရၿပီး ယင္း မုန္႔ကိုစားထားသူတစ္ေယာက္ရွိေနလၽွင္ စာသင္ခန္းထဲတြင္ မခံႏိုင္ေအာင္နံေနတတ္သျဖင့္ စစ္ေဆးၾကည့္ရာ တ႐ုတ္စာမ်ားသာပါရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္ဟုဆိုသည္။

 

အမွန္စင္စစ္တြင္ အဆိုပါအစားအစာမ်ားသည္ စားသုံးရန္မသင့္ေပ။

 

အစားအေသာက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဂ်ပန္တို႔၏အျပဳအမူမွာ စံနမူနာျပဳစရာျဖစ္သည္။

 

ဂ်ပန္တို႔သည္ အစားအစာကုန္ပစၥည္းမ်ားတြင္ မိခင္ဘာသာစကားျဖစ္သည့္ ဂ်ပန္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားျခင္း မရွိလၽွင္ ဝယ္ယူသုံးစြဲျခင္းမျပဳသည္ကို ကိုယ္တိုင္ေတြ႕ခဲ့ရေၾကာင္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔သြားေရာက္ေလ့လာဖူးသည့္ က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးရန္လင္းက ယခုလိုေျပာဆိုသည္။

 

ဒုတိယကမၻာစစ္ကာလက ဂ်ပန္တို႔သည္ အရပ္ပုရာတြင္ နာမည္ေက်ာ္သည္။ ျမန္မာမ်ားကပင္ ၎တို႔ကို ငပုမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။

 

မွတ္တမ္းမ်ားအရ ၁၉၄၀ျပည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ဂ်ပန္တို႔၏ပ်မ္းမၽွအရပ္သည္ ငါးေပသုံးလက္မဝန္းက်င္ျဖစ္ၿပီး ယခု အခါ ငါးေပခုနစ္လက္မဝန္းက်င္သို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။

 

စစ္႐ႈံးၿပီးေနာက္ပိုင္း အစိုးရကအစားေသာက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေျပာင္းအလဲမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ယခင္က ငါးတစ္မ်ိဳးကိုသာ အဓိကစားသုံးေနမႈကို အျခားအသားမ်ားႏွင့္ ႏြားႏို႔ႏွင့္ႏို႔ထြက္ပစၥည္း မ်ားကိုပါ စားသုံးေစခဲ့ရာ ႏွစ္စဥ္အရပ္ရွည္မႈႏႈန္းတိုးတက္လာၿပီး ႏွစ္ေပါင္းေလးဆယ္ခန္႔အၾကာတြင္ ေလးလက္မဝန္းက်င္ျမင့္တက္ လာျခင္းျဖစ္သည္။

 

ဂ်ာမနီအေျခစိုက္ University of Tuebingen ကေကာက္ယူသည့္စစ္တမ္းအရ ျမန္မာတို႔၏ပ်မ္းမၽွအရပ္ သည္ ၁၉၄၀ျပည့္ႏွစ္မ်ားက ဂ်ပန္တို႔ထက္ တစ္လက္မခန္႔ ျမင့္မားခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ ႏွစ္လက္မခန္႔ နိမ့္က်ေနၿပီး ပ်မ္းမၽွငါးေပငါးလက္မသာ။ ကမၻာတြင္ အရပ္ရွည္ဆုံးႏိုင္ငံမွာ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ပ်မ္းမၽွ ေျခာက္ေပနီးပါးျဖစ္သည္။

 

အိမ္နီးခ်င္းလည္းျဖစ္၊ ေဘာလုံးတြင္ မဟာၿပိဳင္ဘက္လည္းျဖစ္သည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုလၽွင္ အစားေသာက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း၊ ေဈးဝယ္ယူျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းသင္ၾကားေနသည္မွာ ၁၅ႏွစ္ေက်ာ္လာၿပီျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းမုန္႔ေဈးတန္းမ်ားကိုလည္း ေက်ာင္းသားမ်ား ကိုယ္တိုင္ပါဝင္သည့္အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းေပးကာ စစ္ေဆးၾကပ္မတ္လ်က္ ရွိသည္။

 

ျမန္မာတို႔အေနႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာမသိမႈျဖင့္ အဆင္ျခင္မဲ့စြာ စားေသာက္လာျခင္း၏အက်ိဳးသည္ ယခု အခါတြင္ ထင္ရွားစြာ႐ုပ္လုံးေပၚလာေလၿပီ။

 

လက္ရွိတြင္ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့သည့္ဒဏ္ေၾကာင့္ ကေမၻာ ဒီယား၊ အေရွ႕တီေမာတို႔ၿပီးလၽွင္ တတိယအရပ္အပုၫွက္ဆုံးႏိုင္ငံျဖစ္ေနသည္။ ကေလးငယ္မ်ားေသဆုံးမႈ၏ ခုနစ္ပုံတစ္ပုံသည္လည္း အာဟာရ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

 

ကေလးငယ္သုံးပုံတစ္ပုံ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ကာပုၫွက္လာေနသည္ဆိုေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ကေလး ငယ္ထက္ဝက္ခန္႔ျဖစ္သည္။

 

“ခ်င္းျပည္နယ္နဲ႔ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတြမွာဆိုရင္ပိုၿပီးဆိုး႐ြားေနရပါတယ္” ဟု Save the Children ၏ဒါ႐ိုက္တာ တစ္ဦးျဖစ္သူ Ms.Katy Webley ကဆိုသည္။

 

အမွန္တကယ္တြင္ အာဟာရျပည့္၀စြာရရွိရန္အတြက္ ေငြေၾကးမ်ားစြာကုန္က်ခံစရာလည္းမလိုေပ။

 

ျမန္မာ့လူေနမႈနယ္ပယ္အတြင္း လြယ္ကူစြာရရွိႏိုင္ပါသည္။

 

တစ္ခါက အိမ္ရွင္မတစ္ဦးသည္ ထမင္းခ်က္ရာတြင္ ထမင္းရည္ကို ေျမႀကီးေပၚသို႔ငွဲ႔ပစ္ေနမႈကို ရွင္ဘုရင္က ေတြ႕ျမင္ခဲ့ၿပီး ဒဏ္႐ိုက္ခဲ့ကာ ထမင္းရည္ကို အလဟႆ မျဖစ္ေစဘဲ ကေလးမ်ားကို တိုက္ေကၽြး ျခင္းသည္ အက်ိဳးရွိေစေၾကာင္း ဆုံးမခဲ့သည့္သာဓကတစ္ခု ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ရွိခဲ့ဖူးသည္။

 

ယင္းသာဓကသည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ထမင္းရည္ေသာက္ရန္ဟု မဆိုလိုေသာ္လည္း ျမန္မာတို႔ အေနႏွင့္သူ႕ေခတ္သူ႕အခါအေလ်ာက္ အာဟာရတန္ဖိုးကို နားလည္သေဘာေပါက္ခဲ့ေၾကာင္း မွန္းဆ ခံစားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

 

ေဆးပညာရွင္မ်ား၏ အလိုအရ ထမင္း၊ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အသားအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ သစ္သီး၀လံ၊ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ားကို မၽွတစြာ စားသုံးတတ္ရန္သာလိုအပ္သည္။

 

အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ဆန္၊ ဂ်ဳံလုပ္ေသာအစားအစာမ်ားသည္ ခႏၶာကိုယ္အင္အားျဖစ္ေစမႈကို အေထာက္ အပံ့ျပဳၿပီး အသားႏွင့္ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးက ခႏၶာကိုယ္ကို ႀကီးထြားေစကာ သစ္သီးႏွင့္ ဟင္း႐ြက္မ်ားက ေရာဂါကို ကာကြယ္ေစမည္ျဖစ္သည္။

 

ဆင္းရဲသည့္ျမန္မာမ်ားအဖို႔ ေဈးႀကီးသည့္ အသားဟင္းမ်ားကို မစားႏိုင္ေစကာမူ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ အသား ဓာတ္မ်ားစြာပါဝင္ပါသည္။ ေဈးႏႈန္းခ်ိဳသာသည့္ ၾကက္ဥ၊ ဘဲဥမ်ား၊ ငါးေသးငါးႏုတ္မ်ားသည္လည္း ထို႔အတူပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းအျပင္ ျမန္မာတို႔ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ ငါးပိသည္လည္း အာဟာရအတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အပံ့ျဖစ္သည္။ ျပႆနာမွာ ဓာတုေဆးကင္းရန္ႏွင့္ စားသုံးသည့္ဆီမ်ားကို သဘာ၀ဆီ စစ္စစ္ ရရွိရန္သာလိုအပ္သည္။

 

အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းသည္ ျပႆနာဟုဆိုေသာ္လည္း အာဟာရလြန္ကဲျခင္းသည္လည္း ျပႆနာျဖစ္သည္။ အာဟာရ လြန္ကဲျခင္းေၾကာင့္ ေရာဂါဘယမ်ားျဖစ္ပြားေစသလို အဝလြန္ျခင္းလည္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။

 

ေဈးကြက္အတြင္းရွိ က်န္းမာေရး အာမခံခ်က္မရွိသည့္ အစားအေသာက္မ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္ျဖစ္သည္။

 

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားတစ္ေလၽွာက္ ေဈးကြက္အတြင္းတြင္ စားသုံးရန္မသင့္သည့္ အစားအေသာက္မ်ား ေပါမ်ားခဲ့ သည္။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္မွ ယခုႏွစ္ႏွစ္ဆန္းပိုင္းကာလအတြင္း FDA က သတ္မွတ္ထားေသာ စားသုံးရန္မသင့္သည့္ အစားအေသာက္ေပါင္း၁၅၀ေက်ာ္ပင္ ရွိသည္။

 

အာဟာရျပည့္၀မၽွတစြာ စားေသာက္ျခင္းသည္ ကိုယ္ခႏၶာက်န္းမာမႈကို သာမက ဉာဏ္ရည္ထက္ျမက္ျခင္း ကိုပါ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစသည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုစာမၽွၾကာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည့္ LIFT အဖြဲ႕က ေကာက္ယူထားသည့္ စစ္တမ္းအရဆိုလၽွင္ အသက္သုံးႏွစ္ အတြင္း အာဟာရျပည့္၀စားေသာက္ခဲ့သည့္ ကေလးငယ္တစ္ဦးသည္ အ႐ြယ္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ အျခားသူမ်ား ထက္ လစာရရွိမႈမွာ ၂၁ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

 

ယင္းအျပင္ အသက္အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစသည့္ ေရာဂါတို႔မွ ဆယ္ဆကင္းေဝးသလို ေက်ာင္းပညာေရးတြင္ ပုံမွန္ ထက္ ငါးဆပိုမိုစြမ္းရည္ထက္ျမက္သည္ ဟုဆိုသည္။

 

လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ငါးခုဝန္းက်င္က ျမန္မာျပည္သူတို႔၏ ကိုယ္ခႏၶာႀကံ႕ခိုင္ က်န္းမာမႈသည္ ျမင့္မားခဲ့ပါသည္။ ယင္းအခ်ိန္မ်ားက အားကစားအဆင့္အတန္းသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားထက္ပင္ သာလြန္ခဲ့ၿပီး အာရွအဆင့္၊ ကမၻာ့အဆင့္မ်ားတြင္ပင္ နာမည္ေကာင္းရခဲ့သည္။

 

ယခုမူကမၻာ့အဆင့္မဆိုထားႏွင့္ အာရွအဆင့္ပင္တိုး၍ မေပါက္၊ ေဒသတြင္း ျဖစ္သည့္ အာဆီယံအဆင့္တြင္ပင္ ေနရာ မရေတာ့ေပ။

 

၂ ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပသည့္ အေရွ႕ ေတာင္အာရွအားကစားပြဲေတာ္မ်ား၏ ဆုတံဆိပ္ရရွိမႈမ်ားကို ၾကည့္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို၊ ဘ႐ူႏိုင္းႏွင့္ အေရွ႕တီေမာတို႔ႏွင့္ အတူေအာက္ဆုံး ငါးႏိုင္ငံစာရင္းတြင္ ပါဝင္ေနသည္။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ (၂၇) ႀကိမ္ေျမာက္အားကစားၿပိဳင္ပြဲတြင္သာ အိမ္ရွင္အားသာခ်က္ျဖင့္ ဒုတိယေနရာခ်ိတ္ခဲ့ေသာ္လည္း (၂၈) ႀကိမ္ ေျမာက္တြင္ ၁၁ႏိုင္ငံအနက္ အဆင့္၇ အထိ ထိုးက်ခဲ့သည္။

 

ယင္း၏အေၾကာင္းရင္းသည္ ဆင္းရဲၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်သည့္ ႏိုင္ငံအေျခအေနေၾကာင့္ တစ္နည္းအားျဖင့္ မရွိျခင္း ေၾကာင့္ဟု ဆိုႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အာဟာရျပည့္၀မၽွတစြာ မစားသုံးတတ္ျခင္းေၾကာင့္ တစ္နည္းအားျဖင့္ မသိျခင္းေၾကာင့္ဟူ၍လည္း ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

 

ေကာက္ခ်က္ခ်သူမ်ားစြာလည္း ရွိပါသည္။

 

ယင္းအနက္ က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးရန္လင္းလည္း ပါဝင္သည္။

 

“အဲဒီရလဒ္ေၾကာင့္အရင္တုန္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ ရရွိခဲ့တဲ့ အားကစားေတြ၊ အထူးသျဖင့္ ေဒသတြင္း အားကစားေတြ၊ အာရွအဆင့္အားကစားေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ ေအာင္ပြဲေတြ တျဖည္းျဖည္း ေဝးလာ ပါတယ္”

 

တစ္ေထာင္လၽွင္ ၇၂ ဦး

၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ ေကာက္ယူထားသည့္ ျပည္လုံးကၽြတ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလးေသဆုံးမႈႏႈန္းသည္ တစ္ေထာင္လၽွင္ ၇၂ဦးႏႈန္းျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္ေအာက္ေသဆုံးမႈသည္ တစ္ေထာင္လၽွင္ ၆၂ဦး ျဖစ္သည္။

 

၆၆ ႏွစ္ေက်ာ္

သန္းေခါင္စာရင္းအရ ျမန္မာတို႔၏သက္တမ္းသည္လည္း အာဆီယံေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက နိမ့္က် ေနေသးၿပီး ပ်မ္းမၽွသက္တမ္းသည္ ၆၆ ဒသမ ၈ ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း လာအိုႏွင့္ အေရွ႕တီေမာတို႔ၿပီးလၽွင္ အနိမ့္ဆုံးျဖစ္သည္။

 

ဂ်ပန္ေအာက္ ႏွစ္လက္မ

ဂ်ာမနီအေျခစိုက္ University of Tuebingen က ေကာက္ယူသည့္ စစ္တမ္းအရ ျမန္မာတို႔၏ ပ်မ္းမၽွအရပ္သည္ ၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားက ဂ်ပန္တို႔ထက္ တစ္လက္မခန္႔ ျမင့္မားခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ ႏွစ္လက္မခန္႔ နိမ့္က်ေနၿပီး ပ်မ္းမၽွ ငါးေပ ငါးလက္မသာ။ ကမၻာတြင္ အရပ္ရွည္ဆုံးႏိုင္ငံမွာ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ပ်မ္းမၽွ ေျခာက္ေပနီးပါးျဖစ္သည္။

 

ကမၻာမွာ ဒုတိယ

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာတြင္ ကင္ဆာေရာဂါအျဖစ္ပြားမႈ ဒုတိယအမ်ားဆုံးအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္ထားသည္။ ေလ့လာေကာက္ယူထားသည့္ စစ္တမ္းမ်ားအရလည္း မိသားစုတိုင္းနီးပါးတြင္ ႏွလုံး၊ ေသြးတိုး၊ ဆီးခ်ိဳ၊ ေလျဖတ္စသည့္ ေရာဂါမ်ားႏွင့္ တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခု ဆက္ႏႊယ္ေနသည္။

 

ေအာင္မ်ိဳးထက္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *