ဘဏ္ေခ်းေငြျဖင့္ အိမ္ပိုင္ဆိုင္ေရး

လူတန္းေစ့ေနႏိုင္မႈကို ကိုယ္ပိုင္ေနစရာေနအိမ္၊ တိုက္ခန္းရွိမႈတို႔ႏွင့္ တိုင္းတာမည္ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူတန္းေစ့မေနႏိုင္သူဦးေရ မ်ားျပားစြာရွိေနသည္။

အထူးသျဖင့္ ေနစရိတ္ႀကီးျမင့္လွသည့္ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ၊ တိုက္ခန္းပိုင္ဆိုင္ရန္ သာမန္လူတန္းစားမ်ားအဖို႔ ေအာင္ဘာေလသိန္းထီဆုႀကီးေပါက္မွသာ ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ လူဦးေရမွာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးလူဦးေရ၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔ရွိေနၿပီး ထိုလူမ်ားအနက္ ထက္ဝက္ ေက်ာ္မွာလူတန္းေစ့မေနႏိုင္ေသးေသာအိမ္ငွားမိသားစုမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ယခုႏွစ္ ေမလတြင္ ျပည္တြင္းပုဂၢလိကဘဏ္ျဖစ္ေသာ ႐ိုးမဘဏ္က အိမ္ေခ်း ေငြဝန္ေဆာင္မႈအသစ္ကို စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ ေနစရာေနရာတစ္ခု ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေရး အိပ္မက္ေနသူမ်ားအတြက္ အားတက္စရာ ဝန္ေဆာင္မႈပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေမၽွာ္လင့္ခ်က္မွာ ခဏ တာသာျဖစ္သည္။ ႐ိုးမဘဏ္၏ အိမ္ေခ်းေငြ လိုအပ္ခ်က္၊ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားက စုေဆာင္းေငြ နည္းပါးၿပီး ဝင္ေငြအသင့္အတင့္ရွိသူမ်ားအတြက္ လက္လွမ္းမမီႏိုင္။

ယင္းေခ်းေငြရယူလိုသူသည္ အနည္းဆုံးက်ပ္သိန္း ၅၀၀ တန္ဖိုးရွိတိုက္ခန္း၊ က်ပ္သိန္း ၇၀၀ တန္ဖိုးရွိကြန္ဒိုႏွင့္ လုံးခ်င္းအိမ္ ဝယ္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး ဝယ္ယူမည့္ တိုက္ခန္း၊ ကြန္ဒို၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အိမ္ေခ်းေငြရယူသူက လက္ငင္းေပးေခ်ရမည္ျဖစ္သည္။

႐ိုးမဘဏ္ အိမ္ေခ်းေငြျဖင့္ က်ပ္ သိန္း ၅၀၀ တန္ဖိုးရွိေသာ တိုက္ခန္းဝယ္ ယူမည္ဆိုလၽွင္ က်ပ္သိန္း ၂၅၀ ကို လက္ငင္းေငြေခ်ရမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ေငြ က်ပ္သိန္း ၂၅၀ ကို ဆယ္ႏွစ္၊ တစ္လလၽွင္ က်ပ္ ၃၇,၃၀၀၀ ေက်ာ္ ပုံမွန္ေပးသြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။

အိမ္ေခ်းေငြရယူလိုသူ၏လစဥ္ ဝင္ေငြမွာ အနည္းဆုံးဆယ္သိန္းခန္႔ရွိမွသာလၽွင္ တတ္ႏိုင္မည့္ ပမာဏျဖစ္သည္။

အဆိုပါေခ်းေငြျပန္ဆပ္မႈ ဆယ္ႏွစ္ ျပည့္ခ်ိန္တြင္ ေပးဆပ္ရသည့္အတိုးေငြ မွာက်ပ္ ၁၉၈ သိန္းခန္႔ရွိၿပီး မူလေခ်းေငြ တန္ဖိုးက်ပ္သိန္း ၂၅၀ အပါအဝင္ စုစု ေပါင္း ေပးသြင္းရမႈမွာက်ပ္ ၄၄၈ သိန္း အထိရွိမည္ျဖစ္သည္။

စိတ္ဝင္တစားရွိခဲ့သူမ်ား လက္တြန္႔ သြားခဲ့ရသည့္ အိမ္ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစားတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

 

“ဘယ္လိုျဖစ္လို႔ဆို ပထမတစ္ခ်က္ က သူ႕ဆီကေတာင္းတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ ေတြကမ်ားလို႔၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ သိန္း ၂၅၀ ေလာက္မွ ထုတ္ေခ်းတယ္ေျပာေတာ့ ကိုယ္လည္းအဲဒီေလာက္မဝယ္ႏိုင္ဘူး။ လက္လွမ္းမမီတဲ့ ပမာဏျဖစ္ေနတယ္” ဟု ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ ေနသူ ဦးေက်ာ္မင္းဟန္ကဆိုသည္။

ေအာက္ေျခလူတန္းစားႏွင့္ ဝင္ေငြ က်ပ္ငါးသိန္းဝန္းက်င္ရွိသူမ်ားအတြက္ အိမ္ေခ်းေငြမွာ လတ္တေလာ မလြယ္ကူသလို ဝင္ေငြျမင့္ေသာ္လည္း လက္ငင္း ေပးေခ်ရမည့္ ေငြပမာဏသတ္မွတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ထိုအိမ္ေခ်းေငြကို လက္လွမ္းမမီ သူမ်ားလည္းရွိေသးသည္။

ပုံမွန္ျပန္ဆပ္ရမည့္ လစဥ္ေပးသြင္း ေငြကိုေပးႏိုင္သည့္ ဝင္ေငြရရွိေနသူျဖစ္ေသာ္လည္းလက္ငင္းေပးေခ်ရမည့္ ေငြ ပမာဏမွာ သိန္းရာေထာင္ခ်ီစုေဆာင္းထားႏိုင္သူမ်ားသာ တတ္ႏိုင္မည့္ပမာဏ ျဖစ္ေနသည္။

‘အစ္မက ကြန္ဒိုဝယ္ခ်င္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ အစ္မမွာ သိန္းငါးရာကိုလက္ငင္း ေငြမေခ်ႏိုင္ဘူး။ ဝင္ေငြအရ လစဥ္ျပန္ ေပးေငြကို ကိုယ္ကေပးႏိုင္ေပမယ့္ သူတို႔ ရဲ႕လက္ငင္းေခ်ရမယ့္ ပမာဏကိုအစ္မတို႔ မေပးႏိုင္တာ” ဟု ကုမၸဏီလုပ္ငန္း ဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ စာရင္းထိန္းသိမ္းျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္ ေဒၚယုယုထြန္းက ဆိုသည္။

လက္ငင္းေပးေခ်ရမည့္ ေငြပမာဏ ကိုေလၽွာ႔ခ်ကာ ေခ်းေငြရယူလိုသူကို အတိုးႏႈန္းအျပင္ အိမ္ငွားခအပိုေဆာင္း ေကာက္ခံမည္ဆိုပါက ပိုမိုေကာင္းႏိုင္မည္ ဟုေမၽွာ္လင့္ေၾကာင္း ၎က ဆိုေလသည္။

“လက္ငင္းေပးရမယ့္ႏႈန္းထားကို ေလၽွာ႔လိုက္ၿပီးအိမ္ငွားခထပ္ေကာက္လိုက္ရင္ ဒါက ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေျခရွိတာေပါ့။ ပိုင္ဆိုင္မႈအကုန္လုံးကိုစာခ်ဳပ္ စာတမ္းနဲ႔ ဘဏ္ကယူထားေပါ့။ သိပ္ေတာ့ မျဖစ္ေလာက္ပါဘူး။ ေမၽွာ္လင့္ၾကည့္တာေပါ့” ဟု ၎က ခပ္မွိန္မွိန္ဆိုေလသည္။

ႏွစ္ရွည္အိမ္ေခ်းေငြႏွင့္ပတ္သက္လၽွင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရတစ္ပိုင္းဘဏ္ ျဖစ္ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (CHD Bank) ႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ ႐ိုးမဘဏ္ ႏွစ္ခုတည္းသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေသးသည္။

႐ိုးမဘဏ္၏ ႏွစ္ရွည္အိမ္ေခ်းေငြ မွာ လူတိုင္းအတြက္မျဖစ္ႏိုင္ေသး၊ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္သူလူလတ္တန္းစားမ်ား သာ တတ္ႏိုင္သည့္ ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစား ျဖစ္ေနသည္။

“ပိုက္ဆံရွိတဲ့ လူတန္းစားကိုပဲ အေျခခံေနေသးသေ႐ြ႕ေတာ့ ဒီအိမ္ေခ်း ေငြဆိုတာ အဆင္မေျပႏိုင္ေသးဘူး။ ေအာက္ေျခလူေတြအထိ ဆင္းႏိုင္ရမယ္။ ဒီထက္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လုပ္မွ သူတို႔ လည္း ပိုအက်ိဳးရွိမွာပါ” ဟု ႐ိုးမဘဏ္ အိမ္ေခ်းေငြႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းခဲ့သူ ေဒၚယုယုထြန္းက ဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ သုံး၊ ေလးႏွစ္ကမွ ဘဏ္လုပ္ငန္းျပန္လုပ္ခြင့္ရေသာ႐ိုးမဘဏ္က ႏွစ္ရွည္အိမ္ေခ်းေငြကို စတင္ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးလာႏိုင္ေသာ္လည္း က်န္သည့္ သက္တမ္းရင့္ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားမွာမူ ႏွစ္ရွည္ အိမ္ေခ်းေငြကို စတင္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေပ။

ျပည္တြင္းပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားအနက္ ဘဏ္ခြဲႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈတန္ဖိုးအမ်ားဆုံး ျဖစ္ေသာ ကေမၻာဇဘဏ္တြင္ တိုက္ခန္း၊ ကြန္ဒိုမ်ားကိုအငွားဝယ္ယူစနစ္ျဖင့္သာ ေခ်းေငြထုတ္ေပးႏိုင္ၿပီး ေခ်းေငြသက္တမ္း မွာလည္း ငါးႏွစ္အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။

ကေမၻာဇဘဏ္၏ အငွားဝယ္ယူ စနစ္ျဖင့္ ဝယ္မည္ဆိုပါက တိုက္ခန္းတန္ဖိုး ၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို လက္ငင္းေငြေခ်ရမည္ျဖစ္ၿပီးထိုတိုက္ခန္းတန္ဖိုး၏ ၁ ရာခိုင္ ႏႈန္းကို ဘဏ္ဝန္ေဆာင္ခအျဖစ္ ေပးေခ် ရမည္ျဖစ္သည္။

ေခ်းေငြသက္တမ္းငါးႏွစ္အတြက္ ပထမႏွစ္ကို ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ က်န္ႏွစ္မ်ား ကို ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအတိုးႏႈန္းသတ္မွတ္ထား ၿပီး ယင္းအတိုးႏႈန္းမွာဘဏ္က မူလစတင္ ထုတ္ေခ်းထားေသာ ပမာဏေပၚတြင္ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္သည္။

ဥပမာဆိုရလၽွင္ က်ပ္သိန္းတစ္ ေထာင္ရွိေသာ ကြန္ဒိုအခန္းကိုအငွား ဝယ္ယူစနစ္ျဖင့္ ဝယ္မည္ဆိုပါကက်ပ္သိန္း ၃၀၀ ကိုလက္ငင္းေငြေခ်ရမည့္အျပင္ ဘဏ္ဝန္ေဆာင္ခက်ပ္ ၁၀ သိန္းႏွင့္ အတိုးေငြ ၆၃ သိန္းကို ပထမႏွစ္တြင္ ေပးေခ်ရမည္။ က်န္ေလးႏွစ္အတြက္ တစ္ႏွစ္လၽွင္ ၃၅ သိန္းျဖင့္ ေလးႏွစ္စာသိန္း ၁၄၀ ကိုအတိုးေပးရမည္ျဖစ္သည္။

ဘဏ္မွေခ်းယူထားသည့္ က်ပ္သိန္း ၇၀၀ အတြက္ လစဥ္ျပန္ဆပ္ေငြ က်ပ္ ၁၁ သိန္းခြဲေက်ာ္ႏွင့္အတူ အဆိုပါအတိုး ေငြမ်ားကို ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

“တကယ့္ အိမ္ေခ်းေငြဆိုတာမ်ိဳးက ႏွစ္ရွည္ျဖစ္ရမယ္။ အနည္းဆုံး ၁၅ ႏွစ္က မ်ားေသာအားျဖင့္ ႏွစ္ ၃၀ ေပါ့။ ၿပီးေတာ့ ေခ်းေငြျပန္ဆပ္ပုံက ဗာသမအငဖေအငသည ေခၚတဲ့ ျပန္ဆပ္ေငြေၾကာင့္ ေလ်ာ့သြားတဲ့ ပမာဏေပၚမွာအတိုးကိုတြက္ေပးရမယ္” ဟု ႏိုင္ငံတကာဘဏ္လုပ္ငန္း အေတြ႕ အႀကဳံရွိ ျပည္တြင္းပုဂၢလိကဘဏ္တစ္ခုမွ အႀကီးတန္းအရာရွိကဆိုသည္။

ျပည္တြင္းပုဂၢလိကဘဏ္အခ်ိဳ႕၏ အိမ္အငွားဝယ္ယူစနစ္ျဖင့္ တိုက္ခန္းဝယ္ ယူမည္ဆိုပါက တန္ဖိုးႀကီးျမင့္ေသာ တိုက္ခန္း၊ ကြန္ဒိုဝယ္ယူမႈမ်ားကိုသာ ေခ်းေငြသက္တမ္း ငါးႏွစ္အထိေပးျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဘဏ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားက တိုက္ခန္း၊ ကြန္ဒိုမ်ားကိုသာ ဝယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ရွည္ အိမ္ေခ်းေငြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ဘဏ္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အခက္အခဲမ်ားကရွိေနသည္။

ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားသည္ ျပည္သူက အပ္ႏွံထားေသာေငြမ်ားႏွင့္ ေခ်းေငြ မ်ား ထုတ္ေခ်းေနျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္းယင္းအပ္ႏွံေငြမ်ားမွာအခ်ိန္မေ႐ြး ျပန္လည္ထုတ္ယူႏိုင္ေသာေရတိုအပ္ႏွံေငြမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ယင္းအခ်က္မွာ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြထုတ္မေခ်းႏိုင္သည့္ အဓိကအခက္အခဲ ျဖစ္သည္။

“တကယ္ေတာ့ ႏိုင္ငံတကာမွာလို ႏွစ္ရွည္အိမ္ေခ်းေငြ ေပးႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ ဘဏ္မွာေရရွည္တည္တံ့တဲ့ ဘ႑ာေငြတစ္ရပ္ သီးသန္႔ရွိဖို႔လိုတယ္။ အခုက ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ အမ်ားျပည္သူအပ္ႏွံထားတဲ့ ေရတိုေငြေတြပဲရွိတယ္။ ဒီေငြေတြကို ႏွွစ္ရွည္ေခ်းေငြထုတ္ေပးဖို႔ဆိုတာ ဘယ္လိုမျဖစ္ႏိုင္ဘူး” ဟု သမဝါယမဘဏ္မွ အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္း မ်ား ေခ်းေငြထုတ္ေပးေရးဌာနတာဝန္ခံ ဦးေစာဒီႏိုကူးက ဆိုသည္။

ျပည္သူမ်ားေနအိမ္၊ တိုက္ခန္း ဝယ္ယူႏိုင္ရန္ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြေပးႏိုင္ေရး ဆိုသည္မွာအစိုးရ၏ ေထာက္ပံ့မႈ မျဖစ္ မေနလိုအပ္ၿပီး ပုဂၢလိကဘဏ္တစ္ခု တည္းျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္မရႏိုင္ေၾကာင္းကေမၻာဇဘဏ္၏ အႀကီးတန္းအႀကံေပး ဦးသန္းလြင္က ေျပာသည္။

“ျပည္သူေတြ ေနစရာအတြက္ စိတ္မပူရေအာင္ လုပ္ႏိုင္မယ့္ ႏွစ္နည္း ေတာ့ရွိတယ္။ တစ္ခုက ေဈးသက္သက္ သာသာနဲ႔၊ အိမ္ငွားလို႔ရေအာင္ လုပ္ေပး တာနဲ႔၊ ႏိုင္ငံတကာမွာလို ႏွစ္ရွည္နဲ႔ ငွား ႏိုင္ေအာင္ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့တာ။
ဒီႏွစ္ခုလုံးကအစိုးရရဲ႕ေခ်းေငြေတြ လိုတယ္” ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအျပင္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ေခ်းေငြျပန္ဆပ္ႏိုင္စြမ္းအဆင့္သတ္မွတ္ ခ်က္မွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရွိမေနေပ။

ထိုအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မရွိဘဲ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းမည္ဆိုပါက ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခ မ်ားစြာရွိႏိုင္သည့္အတြက္ ေခ်းေငြသတင္းအခ်က္အလက္ဌာနႏွင့္ ေခ်းေငြအဆင့္သတ္မွတ္ေပးသည့္ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားလည္း လိုအပ္ေၾကာင္း ဘ႑ာ ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကၽြမ္းက်င္သူ ဦးမာသင္က ဆိုသည္။

အိမ္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရႏိုင္မည့္ ႏွစ္ရွည္ ေခ်းေငြဝန္ေဆာင္မႈဆိုသည္မွာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိဘဏ္လုပ္ငန္းအေျခအေန ႏွင့္ အခ်ိန္ယူရဦးမည္ျဖစ္သည္။

“ျပည္တြင္းဘ႑ာေရးေလာက တစ္ခုလုံးဖြံ႕ၿဖိဳးလာဖို႔ အဓိကလိုအပ္တယ္။ စင္ကာပူမွာကေတာ့ ဘ႑ာေရးစနစ္က ေတာင့္တင္းတယ္။ ေနာက္ကေနေထာက္ပံ့ မႈေတြေပးတယ္။ နည္းမ်ိဳးစုံအကူအညီေပးတာေတြ႕ရတယ္” ဟု iMyanmar House.com ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာဦးေနမင္းသူကဆိုသည္။

ယင္းအျပင္ ေအာက္ေျခလူတန္းစား မ်ားပါ တတ္ႏိုင္မည့္ ေခ်းေငြအတိုးႏႈန္းတစ္ရပ္ျဖစ္လာရန္လည္း အစိုးရ၊ ဗဟို ဘဏ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားပူးေပါင္းအေျဖရွာသင့္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ျမန္မာျပည္သူမ်ား အိမ္ပိုင္ဆိုင္ေရး အတြက္ တစ္ခုတည္းေသာေမၽွာ္လင့္ခ်က္ မွာလတ္တေလာတြင္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက ဖက္စပ္ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး ႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (CHD Bank) ျဖစ္သည္။

အဆိုပါဘဏ္ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏွစ္ ဆန္းတြင္ မတည္ရင္းႏွီးေငြ က်ပ္သန္း ေပါင္း တစ္သိန္း (က်ပ္ ၁၀၀ ဘီလီယံ) ျဖင့္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။

လစဥ္ဝင္ေငြ သုံးသိန္းရွိ႐ုံႏွင့္ တိုက္ ခန္းတစ္ခန္းပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္း ရွိေနၿပီး အနည္းဆုံးတိုက္ခန္း တန္ဖိုးက်ပ္ သိန္းတစ္ရာအတြက္ လက္ငင္းေငြေခ်မႈ သိန္း ၃၀ ကိုအဆိုပါဘဏ္တြင္ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္ထားႏိုင္လၽွင္ ၁၀ ႏွစ္သက္တမ္းရွိေသာ အိမ္ေခ်းေငြကို ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ယင္းဘဏ္၏ အိမ္ေခ်းေငြအတိုး ႏႈန္းမွာ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီးေခ်းေငြသက္တမ္း ၁၀ ႏွစ္၊ လစဥ္ ျပန္ဆပ္ေငြ တစ္သိန္း က်ပ္သာရွိရာ ေအာက္ေျခလူတန္းစားႏွင့္ ဝင္ေငြနည္းပါးသူမ်ားအတြက္ မက္ေလာက္စရာပင္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အဆိုပါဘဏ္၏ ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးႏိုင္မႈမွာလည္း အကန္႔အသတ္သာရွိေနၿပီး ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးႏိုင္မည့္ ဘ႑ာရန္ပုံေငြရရွိေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း အဆိုပါဘဏ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦးဝင္းေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

“ေခ်းေငြသက္တမ္းကို ၁၀ ႏွစ္က ေန ၁၅ ႏွစ္ေပးဖို႔၊ လက္ငင္းေငြေခ်ရတဲ့ ပမာဏေလၽွာ႔ခ်ဖို႔နဲ႔ အတိုးႏႈန္းထပ္ေလၽွာ႔ဖို႔ လုပ္ေနပါတယ္။ ဒီႏွစ္မကုန္ခင္ ျဖစ္လာ မွာပါ” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးဘဏ္သည္ အစိုးရပိုင္ ျမန္မာ့စီးပြား ေရးဘဏ္၏ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေပးေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေနေသာ တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးမၽွတ၊ အဆင့္ ျမင့္အိမ္ရာမ်ားအတြက္ ႏွစ္ရွည္အိမ္ေခ်း ေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းေနျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ အဆိုပါဘဏ္၏ ႏွစ္ရွည္ အိမ္ေခ်းေငြ ရယူထားသူဦးေရမွာ ၈၀၀ ခန္႔သာရွိေသးၿပီး ယခင္က ေဆာင္႐ြက္ ခဲ့ေသာ အငွားဝယ္စနစ္ျဖင့္ အိမ္ဝယ္ယူ ထားသူ ၁၁၀ ဝန္းက်င္သာရွိသည္။

ထိုပမာဏႏွင့္ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ အိမ္ပိုင္မရွိသည့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားကိုယွဥ္ၾကည့္မည္ဆိုပါက အေျခခံလူတန္း စားမ်ားအတြက္ အိမ္ပိုင္ဆိုင္ေရးဆိုသည္ မွာအိပ္မက္သာ ျဖစ္သည္။ 

စစ္ၿငိမ္းသူ၊ မင္းမင္းစံ (The voice weekly Vol.13/No.22)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *