အခမဲ့စစ္ေဆးကုသႏိုင္ရန္ လမ္းၫႊန္

 

ေရာင္ျခည္သစ္ ကုသိုလ္ျဖစ္ အခမဲ့ေဆးကုခန္း

အေထြေထြက်န္းမာေရး – စေန၊ တနဂၤေႏြ (နံနက္ ၉ နာရီမွ ေန႔လယ္ ၁၂ နာရီ)
သြားက်န္းမာေရး – ဗုဒၶဟူး (နံနက္ ၉ နာရီမွ ေန႔လယ္ ၁၂ နာရီ)
မ်က္စိက်န္းမာေရး – ၾကာသပေတး (ႏွစ္ပတ္ျခားတစ္ခါ) (ညေန ၄ နာရီ)
ေဆးခန္းလိပ္စာ – အမွတ္ ၃၇၇ ၊ စံျပ (၁) လမ္း၊ စံျပစီမံကိန္းရပ္ကြက္၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း – ၀၉ ၅၁၀၈၈၄၁၊ ၀၉ ၂၅၄၂၆၄၈၈၀ ၊ ၀၉ ၄၅၀၀၂၅၉၈၀

လက္တုတပ္ဆင္ေပးသည့္ ေဒါက္တာ ေစာျမေအာင္ ေဖာင္ေဒးရွင္း

တံေတာင္ဆစ္ေအာက္ ငါးလက္မမွ လက္ေကာက္ဝတ္အထိ လက္ျပတ္ေန သူမ်ားကို ေဒါက္တာေစာျမေအာင္ ေဖာင္ေဒးရွင္းက လက္အတု အခမဲ့ တပ္ဆင္ေပးလ်က္ရွိသည္။

အခမဲ့လက္တု တပ္ဆင္လိုသူမ်ား သည္ ေဒါက္တာေစာျမေအာင္ ေဖာင္ေဒးရွင္း ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၄၂၀၀၄၂၇၁၈ ၊ ၀၁-၅၃၅၆၆၀ တို႔ကို ဆက္သြယ္စုံစမ္းႏိုင္သည္။

သံစစ္ကုသိုလ္ျဖစ္ အခမဲ့ေဆးခန္း

အသည္းေရာင္ေရာဂါ အခမဲ့ စစ္ေဆးေပးသည့္ သံစစ္ကုသိုလ္ျဖစ္ ေဆးခန္းတြင္ လူနာသစ္မ်ားကို အပတ္စဥ္ တနလၤာ၊ ဗုဒၶဟူး၊ ေသာၾကာ ၊ စေန ၊ တနဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ေန႔လည္ ၁၁ နာရီအထိ လက္ခံၾကည့္႐ႈေပး သည္။ လူနာစာရင္းႀကိဳတင္ေပး၍ ေဆးခန္းမွ ေပးသည့္ရက္ခ်ိန္းေန႔တြင္ ေဆးခန္းျပရ မည္ျဖစ္သည္။ စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ လိုအပ္သည့္ ေသြးစစ္ေဆးျခင္း၊ Ultrasound ျဖင့္စစ္ေဆးျခင္း၊ ဘီပိုး ၊ စီပိုး စစ္ေဆးေပး ျခင္း၊ ဘီပိုးကာကြယ္ေဆးထိုးေပးျခင္း တို႔ကို အခမဲ့ျပဳလုပ္ေပးသည္။

အခ်ိဳ႕လိုအပ္ေသာ ေသြးစစ္ျခင္းမ်ားကို သက္သာသည့္ ႏႈန္းထားမ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ သံစစ္ကုသိုလ္ ျဖစ္ေဆးခန္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားတြင္ စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ လမ္းၫႊန္ေပးသည္။

လိပ္စာ – အမွတ္ ၃၃/၃၅ ၊ ပုသိမ္ လမ္း၊ ကၽြန္းေတာအလယ္ရပ္၊ စမ္းေခ်ာင္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း – ၀၉- ၃၁၄၈၂၈၂၀၊ ၀၉- ၉၆၄၅၈၂၈၂၀

NewLook NewLife ႐ုပ္သစ္ ဘ၀သစ္ ကုသိုလ္ျဖစ္ ခြဲစိတ္အဖြဲ႕

NewLook NewLife ႐ုပ္သစ္ ဘ၀သစ္ ကုသိုလ္ျဖစ္ ခြဲစိတ္အဖြဲ႕တြင္ ေမြးရာပါ ႏႈတ္ခမ္းကြဲ အာေခါင္ကြဲ ကေလး ငယ္မ်ား၏ အဓိကေနာက္ဆက္တြဲ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားျဖစ္ေသာ ႏို႔ေကာင္းစြာမစ္ို႔ႏိုင္ျခင္း၊ နားျပည္ယိုျခင္း၊ စကားမပီျခင္း၊ စိတ္အားငယ္ျခင္း၊ မ်က္ႏွာ၊ ႏႈတ္ခမ္း ခြဲစိတ္ကုသမႈခံယူၿပီးေသာ္လည္း စိတ္ ေက်နပ္မႈ မရွိျခင္းတို႔ကို အခမဲ့ေဆြးေႏြးလမ္းၫႊန္ ခြဲစိတ္ကုသေပးလ်က္ရွိသည္။

ေမြးရာပါ ႏႈတ္ခမ္းကြဲ အာေခါင္ကြဲ ေဆးကုသမႈခံယူလိုသူမ်ားသည္ New Look NewLife ႐ုပ္သစ္ ဘ၀သစ္ ကုသိုလ္ျဖစ္ခြဲစိတ္အဖြဲ႕၏ ႐ုံးခန္းရွိရာ ေ႐ႊဗဟိုေဆး႐ုံ (ေျမညီထပ္)၊ သမိန္ဗရမ္းလမ္း၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ဖုန္း ၀၉- ၅၀၄၉၁၃၅ ကို ဆက္သြယ္စုံစမ္းႏိုင္သည္။

ေမြးရာပါ ေျခေထာက္ခြင္ေနသည့္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ Walk for Life

ေမြးရာပါ ေျခေထာက္ခြင္ေရာဂါျဖစ္ ေနေသာ ကေလးငယ္မ်ားကို Walk for Life က ရန္ကုန္ကေလးေဆး႐ုံ ႀကီး၊ မႏၲေလးေဆး႐ုံ၊ မေကြးအေထြေထြေရာဂါကုတိုင္းေဆး႐ုံႀကီး၊ ေတာင္ႀကီးရွိေမတၱာရွင္ကုသိုလ္ျဖစ္ (အခမဲ့) ေဆးခန္းတို႔ရွိ ‘ေမြးရာပါ ကေလးေျခေထာက္ခြင္ေရာဂါ ကုေဆးခန္း’ တြင္ ကုသေပးေနသည္။

ေမြးရာပါ ကေလးေျခေထာက္ခြင္ေနသည့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ေျခေထာက္မွာ ပုံမွန္ေျခေထာက္အထိ ေကာင္းႏိုင္ေျခမ်ားသည့္အတြက္ ကေလးေမြးစမွ ၅ ႏွစ္ ဝန္းက်င္အထိ ကုသေပးေနၿပီး အသက္ ငါးႏွစ္အထက္ ဆိုပါကလည္း ကုသေပးႏိုင္သည့္အေနအထားဆိုလၽွင္ ကုသေပးသည္။

အေသးစိတ္ကို Walk for Life ၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ https://web.facebook.com/ walfforlifemyanmar ႏွင့္ နီးစပ္ရာ ေဆး႐ုံႀကီးမ်ားတြင္ စုံစမ္းႏိုင္သည္။

စိတ္က်န္းမာေရး အခမဲ့ေဆြးေႏြး ႏိုင္သည့္ စိတ္သာရွင္ေစာ

စိတ္က်န္းမာေရးပါရဂူ ေဒါက္တာၾကည္ေဖလင္းအပါအဝင္ စိတ္က်န္းမာေရး ေဆြးေႏြးေပးမည့္သူမ်ားက Live Laugh Love Care- စိတ္သာရွင္ေစာတြင္ အခမဲ့ေဆြးေႏြးေပးလ်က္ရွိသည္။

စိတ္က်န္းမာေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကစိတ္ ၊ Anxiety – ပူပန္မူ၊ စိတ္ေစာမႈေဝဒနာ ၊ Depression- စိတ္အားငယ္ျခင္း၊ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္းတို႔ကို စိတ္က်န္းမာေရးဆရာဝန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ကုသႏိုင္မည္။ ေဆြးေႏြးကုသလိုလၽွင္ Live Laugh Love Care- စိတ္သာရွင္ေစာ၏ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာျဖစ္သည့္ https://www.facebook.com/31cmentalhealthysupport/ ရဲ႕ message box မွျဖစ္ေစ ဖုန္း ၀၉-၄၅၃၈၃၁၈၉၉၃ မွျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ႏိုင္ၿပီး ေနာင္တြင္စင္တာ ဖြင့္ရန္ အစီအစဥ္ရွိသည္။

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *