ဘယ္ေဆး႐ုံမွာကုမလဲ

ေရာဂါျဖစ္ပြား၍ ေဆး႐ုံတြင္ ကုသမႈခံယူရေတာ့ မည္ဆိုလၽွင္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ကုသမႈခံယူမည္ ဆိုသည္ကို အျမန္ဆုံးေ႐ြးခ်ယ္ရေတာ့မည္။ မည္သို႔ ေ႐ြးခ်ယ္မည္နည္း။ ဦးစြာ မိမိ၏ေရာဂါအမ်ိဳးအစား၊ က်န္းမာေရး အေျခအေနအျပင္ ကုန္က်စရိတ္ေပၚ မူတည္ေ႐ြးခ်ယ္မည္ဟု အၾကမ္းဖ်င္းဆိုႏိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္သက္သာ ေသာ အစိုးရေဆး႐ုံကို သြားမည္လား၊ ပုဂၢလိကေဆး႐ုံကို သြားမည္လားဆိုသည္က အထင္ရွားဆုံး ျဖစ္လာသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္း ေဆး႐ုံႏွစ္မ်ိဳး၏ အားသာခ်က္ကိုယ္စီကို ေစ့ငုေ႐ြးခ်ယ္ရန္ ရွိေနသည္။

အေထြေထြေရာဂါကု ဆရာဝန္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒါက္တာသီဟသစ္ကမူ “ဘာျဖစ္ရင္ ဘယ္ကိုသြားလို႔ေတာ့ မေျပာခ်င္ဘူး။ ႀကိဳက္တာ ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ ရွိတယ္” ဟု အရွင္းဆုံးဆိုသည္။

ကာယကံရွင္၏ ေ႐ြးခ်ယ္မႈအတြက္ အခ်က္အလက္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနရာ အစိုးရေဆး႐ုံႏွင့္ ပုဂၢလိကေဆး႐ုံ အမ်ိဳးအစားႏွစ္မ်ိဳးတြင္ ကြဲျပားသည့္ အားသာခ်က္မ်ားက မည္သို႔နည္း။

ေဆး႐ုံေ႐ြးခ်ယ္နည္းကို အခ်က္ေလးခ်က္ျဖင့္ ေ႐ြးႏိုင္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီး ဌာန၊ ကုသေရးဦးစီးဌာန လက္ေထာက္ဆရာဝန္ (စီမံ) ေဒါက္တာမ်ိဳးဆက္ေသြးက ဆိုသည္။

ပထမအခ်က္အေနႏွင့္ ေရာဂါေပၚမူတည္၍ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ခြဲစိတ္မႈဆိုလၽွင္ အႀကီးစား ခြဲစိတ္မႈ၊ လတ္တေလာလုပ္ရမည့္ ခြဲစိတ္မႈ၊ မခြဲစိတ္လၽွင္လည္း ျဖစ္ေသးသည့္ခြဲစိတ္မႈဟူ၍ရွိရာ ကိုယ္ ေဆးကုသမႈခံယူရမည့္ ခြဲစိတ္မႈက အစိုးရေဆး႐ုံတြင္မွ ခြဲစိတ္ရမည္ သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကေဆး႐ုံတြင္သာ ကုသႏိုင္မည္ဆိုလၽွင္ ခြဲစိတ္မႈျပဳလုပ္ရမည့္အေျခအေနအလိုက္ ေဆး႐ုံကိုေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္က လူနာအႀကိဳက္ေပၚမူတည္ေ႐ြးႏိုင္သည္။ လူနာက ကိုယ္ႏွင့္အဆင္ေျပသည့္ ေဆး႐ုံ၊ ကိုယ္ႏွစ္သက္သည့္ ဆရာဝန္ဆိုလၽွင္လည္း ယင္းအေျခအေနေပၚမူတည္၍ ေ႐ြးႏိုင္သည္။ ေ႐ြး ေလ့လည္းရွိသည္။

ထို႔အျပင္ ေငြေၾကးကုန္က်မႈကို ေမ့ထား၍မရ။ ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္သူအတြက္ အစိုးရေဆး႐ုံရွိသည္။ ေငြေၾကး တတ္ႏိုင္သူအတြက္မူ အစိုးရေဆး႐ုံေရာ ပုဂၢလိကေဆး႐ုံပါ ရွိသည္။

စဥ္းစားရန္ ေနာက္တစ္မ်ိဳးမွာ က်န္းမာေရး ကိစၥျဖစ္သျဖင့္ အခ်ိန္က ေစာင့္၍မျဖစ္။ အေရးေပၚကုသရမည္လား၊ ေစာင့္ဆိုင္းလၽွင္လည္း ရသည့္အေျခအေနလား တြက္ဆရမည္။ အစိုးရေဆး႐ုံတြင္ေတာ့ လူနာဦးေရ မ်ားျပားသည့္အတြက္ ေစာင့္ဆိုင္းရမည္။ အခ်ိန္မေစာင့္ဆိုင္းလိုသူ၊ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္သူအတြက္ ပုဂၢလိက ေဆး႐ုံကို ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။

ေဒါက္တာမ်ိဳးဆက္ေသြးက ဆိုသည္မွာ ယင္းသို႔။

ဤသို႔ဆိုလၽွင္ ေဆး႐ုံမ်ား၏ အားသာခ်က္မ်ားကို အပိုင္းခြဲၾကည့္ပါမည္။

ဝန္ေဆာင္မႈ

မည္သည့္ေဆး႐ုံက ပိုသာသည္ဆိုသည္ကို လူနာကေဆး႐ုံ၏ ဝန္ေဆာင္မႈအေပၚ စိတ္ေက်နပ္မႈျဖင့္ တိုင္းတာ ႏိုင္သည္ဟု ဆရာဝန္အသိုင္းအဝိုင္းက ေျပာဆိုသည္။

ပုဂၢလိကေဆး႐ုံကို ေယဘုယ်ေျပာရလၽွင္ စီးပြားေရးတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးျဖစ္သည့္အတြက္ အက်ိဳး အျမတ္ကိုၾကည့္သျဖင့္ စားသုံးသူ (လူနာ) စိတ္ေက်နပ္ေစေလာက္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည္။ မည္သည့္ေဆး႐ုံမဆို တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဝန္ေဆာင္မႈ ထပ္တူမက်ႏိုင္ေသာ္ျငား၊ ပုဂၢလိကေဆး႐ုံခ်င္းပင္ ဝန္ေဆာင္မႈအားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္တို႔ က႑အလိုက္ရွိႏိုင္ေသာ္ျငား ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပုဂၢလိက ေဆး႐ုံတို႔က အစိုးရေဆး႐ုံထက္ ဝန္ေဆာင္မႈသာလြန္သည္ဟု ဆိုရမည္ပင္။

“အခန္းေတြက သန္႔ရွင္းတယ္။ အခန္းရဖို႔ လူႀကီးေတြနဲ႔သိမွ ဆိုတာမ်ိဳး မဟုတ္ဘူး။ Nurse(သူနာျပဳ) လိုရင္ လည္း ငွားလို႔အဆင္ေျပတယ္။ အဓိကကေတာ့ ဆက္ဆံေရးပိုင္းမွာ အဆင္ေျပတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္တိုင္ေရာ အဘိုး၊ အေမတို႔တုန္းကပါ ပုဂၢလိကေဆး႐ုံမွာပဲ တက္ခဲ့တယ္” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန မေမစုရည္မြန္သူက ဆိုသည္။

အစိုးရေဆး႐ုံမ်ားတြင္လည္း ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္မူ ဝန္ေဆာင္မႈပိုင္းက ယခင္ကထက္ပိုေကာင္းလာခဲ့သည္။ အစိုးရသစ္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ အစိုးရေဆး႐ုံမ်ားတြင္ ေဆးလူမႈဆက္ဆံေရးဌာနက ေဆး႐ုံတြင္ လမ္းၫႊန္ ေပးျခင္း၊ ေဆးကုသေရးအတြက္သာမက ေငြေၾကးခက္ခဲျခင္း၊ လူနာေစာင့္မရွိျခင္း စသည့္ လူမႈေရး ျပႆနာမ်ားကိုပါ ေျဖရွင္းေပး ျခင္းမ်ိဳး ရွိလာသည္။

ကုသမႈ၊ ေရာဂါရွာေဖြေရး

ေဆးကုသမႈတြင္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက ေဆး႐ုံတို႔ မ်ားစြာမကြာျခားလွ။

အစိုးရေဆး႐ုံတြင္ လူနာမ်ားလြန္းသျဖင့္ လုပ္သက္ႏု ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ အရင္ ကုသၿပီးမွ ဆရာဝန္ႀကီးႏွင့္ ျပသရသည္။ ၫႊန္ၾကားသည့္ ေဆးမ်ားဆိုလၽွင္လည္း အစိုးရေဆး႐ုံတြင္က အစိုးရဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ ဝယ္ယူထား သည့္ေဆးမ်ားကိုသာ ၫႊန္ေပးသည္။ ေဆးခ်င္းတူေသာ္လည္း အာနိသင္ပိုေကာင္းသည့္၊ ေဆးကုမၸဏီ ပိုေကာင္းသည့္ထံမွ ေဆးကို ၫႊန္ေပးလၽွင္မူ ကိုယ့္ေငြျဖင့္ကိုယ္ အျပင္မွ ဝယ္ေသာက္ရမည္။

ပုဂၢလိကေဆး႐ုံတြင္မူ ဆရာဝန္ႀကီး ႏွင့္ျပသလိုလၽွင္လည္း တိုက္႐ိုက္ျပသခြင့္ ရသည္။ ေဆးဝါးမ်ားကိုလည္း ဆရာဝန္ႀကီးက အာနိသင္ပိုေကာင္းသည္ဆိုသည့္ ေဆးမ်ားကို ၫႊန္ေပးသည္။ ေငြေၾကးကုန္က်မႈေတာ့ မ်ားမည္။

ေဆး႐ုံတက္သည္မွ ေဆး႐ုံဆင္းခ်ိန္ အထိ ကုသမႈတိုင္း၊ ေစာင့္ေရွာက္မႈတိုင္း အတြက္ ေငြေၾကးကုန္က်ရသည္။ စမ္းသပ္ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ေစာင့္ ဆိုင္းရန္ေတာ့မလို။

“အထူးကုေဆး႐ုံမွာက သက္ေသာင့္ သက္သာျဖစ္တာမွန္တယ္။ တစ္ခုခုျဖစ္ရင္ ေတာ့ အစိုးရေဆး႐ုံကို ေျပးရမွာပဲ။ အစိုးရ ေဆး႐ုံကေတာ့ စိတ္ခ်ရတယ္” ဟု အစိုးရ ေဆး႐ုံႏွင့္ ပုဂၢလိကေဆး႐ုံႏွစ္မ်ိဳးလုံးတြင္ မီးဖြားဖူးသည့္ အသက္ ၂၅ ႏွစ္အ႐ြယ္ မသီရိက သူမ၏အေတြ႕အႀကဳံကို ေျပာျပသည္။

ႏိုင္ငံျခားတြင္ သြားေရာက္ကုသခဲ့ရသည့္ေရာဂါမ်ား၊ ေဆးစစ္မႈမ်ားကို ျပည္တြင္းတြင္ ကုသ၊ စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ ပုဂၢလိက ေဆး႐ုံမ်ားက အၿပိဳင္အဆိုင္လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ က်န္းမာေရးအတြက္သာမက အလွအပ ေရးရာအတြက္ပါ ဝန္ေဆာင္ မႈရယူႏိုင္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္မႈမ်ားကေတာ့ ျမန္ဆန္မႈမရွိေသးဟု Hနalအ့ Dငါႏ်အ က်န္းမာေရးဂ်ာနယ္၏ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ တင္ေမာင္ေထြး (ေဒါက္ေထြး၊ ေဆး-မန္း) က ပုဂၢလိကေဆး႐ုံမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ေသြးေရာဂါ၊ အဆစ္အျမစ္ေရာဂါ၊ ေသြးကင္ဆာေရာဂါမ်ားဆိုလၽွင္ အစိုးရေဆး႐ုံတြင္ ေကာင္းစြာ ကုသႏိုင္ေၾကာင္း၊ အဏုျမဴေရာင္ျခည္ျဖင့္ ေရာဂါရွာေဖြကုသျခင္း၊ အသည္း၊ ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္ ႐ိုးတြင္း ခ်ဥ္ဆီ အစားထိုးကုသမႈမ်ားဆိုလၽွင္လည္း အစိုးရေဆး႐ုံႀကီးမ်ားတြင္သာ ကုသေပးႏိုင္ေသးေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

မသီရိတို႔လို ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားအတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးေပၚရွိ ဗဟိုအမ်ိဳးသမီးေဆး႐ုံႀကီးမွာ အားကိုးစရာ၊ အေရးေပၚအတြက္ အဓိကထားျပေနရသည့္ ေဆး႐ုံႀကီးျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ေပၚသာမက နယ္ၿမိဳ႕၊ ႐ြာမ်ား ေနသူမ်ားပင္ ပုံမွန္မဟုတ္သည့္ ကိုယ္ဝန္၊ က်န္းမာေရးကိစၥ စိုးရိမ္စရာရွိလၽွင္ ရန္ကုန္က ဗဟိုအမ်ိဳးသမီး ေဆး႐ုံကို အားထားတတ္ၾကသည္။

ရန္ကုန္ကေလးေဆး႐ုံႀကီးႏွင့္ ရန္ကင္းကေလးေဆး႐ုံႀကီးဆိုလၽွင္လည္း ေမြးကင္းစမွစ၍ ကေလးမ်ားအတြက္ အေရးေပၚျပသေနရသည့္ေဆး႐ုံႀကီးမ်ား ျဖစ္သည္။ ကေလးက်န္းမာေရးအတြက္ နာမည္ႀကီးသည့္ ပုဂၢလိကေဆး႐ုံဆိုလၽွင္ ပါရမီအထူးကုေဆး႐ုံကို ကေလးမိဘမ်ား အားကိုးၾကသည္။ အေရးေပၚတစ္ခုခုျဖစ္ ရင္ အထူးကုေဆး႐ုံကို အရင္သြားျပၾကၿပီး ေဆး႐ုံတက္ရမည့္ အေနအထားဆိုလၽွင္ အစိုးရကေလး ေဆး႐ုံမ်ားက စိတ္ခ်ရသည္ ဟု ကေလးမိဘမ်ားက ေျပာဆိုၾကသည္။

အေထြေထြေရာဂါမ်ားအတြက္မူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚသာမက အျခားနယ္ၿမိဳ႕မ်ားကပါ က်န္းမာေရးအတြက္ အားကိုး အားထားျပဳကာ သြားေရာက္ျပသၾကသည္က ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆး႐ုံႀကီးပင္ျဖစ္သည္။

ကုန္က်စရိတ္

ေဆး႐ုံေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ အခ်က္တစ္ခ်က္အေနျဖင့္ ထည့္စဥ္းစားရမည္က ကုရမည့္ေရာဂါမွာ ကူးစက္ေရာဂါႏွင့္ ေသြးသြင္းကုသရမည့္ေရာဂါဆိုလၽွင္ အစိုးရေဆး႐ုံကိုသာေ႐ြးခ်ယ္ရန္ ၫႊန္းရေပမည္။

ကူးစက္ေရာဂါရွိသူဆိုလၽွင္ ပုဂၢလိကေဆး႐ုံအမ်ားစုက ေရွာင္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေဆး႐ုံႀကီးမ်ားတြင္ေတာ့ ခြဲစိတ္ခန္း သပ္သပ္ျဖင့္ ကုေပးသည္ဟုဆိုသည္။

အစိုးရေဆး႐ုံတြင္ေတာ့ ကူးစက္ေရာဂါရွိလၽွင္လည္း ေဆးကုေပးသည္။ ထို႔ျပင္ ေသြးသြင္းရမည့္ ေရာဂါဆိုလၽွင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚက အစိုးရေဆး႐ုံမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသားေသြးလႉဘဏ္ရွိသည္။ ေသြးသြင္းကုသမႈအတြက္ ေသြးလႉရွင္ျပန္ရွာ၍ အစားျပန္လႉေပးလၽွင္အဆင္ေျပသည္။ ပုဂၢလိကေဆး႐ုံတြင္က ထိုသို႔အစား ျပန္လွဴေပးျခင္းမ်ိဳးမရ။ ေသြးတစ္လုံးလၽွင္ က်ပ္ရွစ္ေသာင္းခန္႔ ေဈးေပါက္သည္ဟု ေဆးကုမၸဏီတစ္ခုထံမွ သိရသည္။

“အစိုးရေဆး႐ုံေတြကေတာ့ အရမ္း တိုးတက္လာၿပီ။ ျပည္သူလူထုအေျချပဳၿပီး က်က်နန လုပ္ေပးေနတယ္။ အမ်ားျပည္သူ ကုေပးႏိုင္ဖို႔ အဓိကထားလုပ္ေနတယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္း၊ ေဆး႐ုံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပညာအဖြဲ႕က ဒုဥကၠ႒ ေဒါက္တာဘေ႐ႊက ေျပာဆိုသည္။

ျပည္သူ႕ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ ေဆးကုဌာနေပါင္းစုံရွိသည္။ စက္ပစၥည္းစုံလင္သည္။ စစ္ေဆးကုသမႈမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ ေစာင့္ဆိုင္းရသည္ေတာ့ရွိသည္။

ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ေတာ့ လူနာအတြက္ ပင္မကုသမႈစရိတ္ သက္သာျခင္းအျပင္ လူနာေစာင့္မ်ားအတြက္လည္း စရိတ္စက သက္သာသည္။ ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ေရာင္းခ် ေနသည့္ ေဈးဆိုင္တန္းမ်ားတြင္ ေဈးႏႈန္း ခ်ိဳသာစြာ အစားအေသာက္ကို ဝယ္ယူ စားေသာက္ႏိုင္သည့္အျပင္ အလႉရွင္ မ်ားလည္းရွိေနသျဖင့္ အျခားကုန္က် စရိတ္ ထပ္မံသက္သာသြားသည္။

“မတတ္ႏိုင္တဲ့သူေတြကို ကုန္က်စရိတ္ Zero (သုည) အထိ ကူညီေပး တယ္။ မစို႔မပို႔ ေထာက္ပံ့တုန္းကေတာင္ Free(အခမဲ့) ရေအာင္ ကုေပးတယ္” ဟု ေဒါက္တာသီဟသစ္က ဆိုသည္။

အစိုးရေဆး႐ုံတြင္ အခမဲ့စစ္ေဆးကုသမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္သူမ်ားကို စရိတ္မၽွေပးစနစ္ျဖင့္ တတ္ႏိုင္သည္မ်ားကိုေတာ့ အခ်ိဳးက်မၽွခံေပးခိုင္းသည္။ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကေဆး႐ုံမ်ား အၾကား ေရာဂါ အတိမ္အနက္ေပၚမူတည္၍ ေငြေၾကးကုန္က်မႈက အဆသုံးဆမွ အဆငါးရာအထိ ကြာျခားသည္။

လူနာႏွင့္ ဆရာဝန္ၾကား ဆက္ဆံေရး

ပုဂလိကေဆး႐ုံတို႔၏ အားသာခ်က္တစ္မ်ိဳးမွာ အစိုးရေဆး႐ုံက ဆရာဝန္ႀကီးမ်ားသာမက ပင္စင္ယူသြားသည့္ ဆရာဝန္ႀကီးမ်ား ထိုင္သည့္ေဆး႐ုံဆိုလၽွင္ ျပလိုသည့္ဆရာဝန္အမည္ေျပာ၍ ျပသႏိုင္သည္။ ဆရာဝန္ႀကီးမ်ား ေဆး႐ုံတြင္ မထိုင္သည့္အခ်ိန္ပင္ျဖစ္ေစ အေရးေပၚကိစၥရွိလၽွင္ ဖုန္းဆက္၍ ေခၚေပးသည္။ ဆရာဝန္က လူနာကို အခ်ိန္ေပး၍ ၾကည့္႐ႈေပးသည္။ ပုဂၢလိကေဆး႐ုံကို အဓိကေ႐ြးခ်ယ္ၾကျခင္းက ေဆးကုသမႈအတြက္ အခ်ိန္သက္သာ၊ လူသက္သာျခင္းလည္း ပါသည္။

အစိုးရေဆး႐ုံတြင္ ဆရာဝန္ႏွင့္ လူနာ ၾကားဆက္ဆံေရးက အခ်ိန္တိုေတာင္းလွသည္။ လူနာမ်ားလြန္းသျဖင့္ အျမန္ၾကည့္ရသည့္အခါလည္းရွိသည္။ လူနာမ်ားမ်ား ၾကည့္ရသည့္ဖိအားေၾကာင့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၏ ဆက္ဆံေရးတင္းမာမႈကို ခံရသည့္လူနာမ်ားလည္း ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ပုဂၢလိကေဆး႐ုံမ်ားတြင္ ကုသေပးေနသည့္ ဆရာဝန္ႀကီးအခ်ိဳ႕မွာလည္း အစိုးရေဆး႐ုံမ်ားတြင္ ကုသေပးေနသည့္ ဆရာဝန္ႀကီးမ်ားပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပုဂၢလိကေဆး႐ုံတြင္ ေဆးကုသမႈစရိတ္ အဆင့္ဆင့္ အတြက္ ေငြေၾကးကုန္ကုမည္ျဖစ္သျဖင့္ ပိုက္ဆံခ်မ္းသာသူ၊ ေငြေၾကးျဖဳန္းႏိုင္သူမ်ားသာ ေ႐ြးခ်ယ္သင့္ေၾကာင္း ေဒါက္တာဘေ႐ႊကေတာ့ ဆိုသည္။

“ဘယ္ဘက္က ပိုေကာင္းတယ္ဆိုတာကေတာ့ Result (ရလဒ္)ေပၚမူတည္တယ္။ ဆရာဝန္ေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္းက မကြာဘူး။ အရည္အေသြးတူတဲ့ လူအေရအတြက္ပဲကြာမယ္။ လူနာႀကိဳက္တဲ့ေနရာမွာ ေ႐ြးခ်ယ္ကုသပါ”ဟုသာ ေဒါက္တာသီဟသစ္က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ေဆး႐ုံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို မည္သို႔ပင္ေ႐ြးခ်ယ္ပါေစ အေရးေပၚက်န္းမာေရးအတြက္ ကိုမူ ပုဂၢလိကေဆး႐ုံျဖစ္ေစ၊ အစိုးရေဆး႐ုံျဖစ္ေစ နီးစပ္ရာကို အလ်င္အျမန္သြားမွသာ အသက္အႏၲရာယ္ ကင္းေဝးမည္ျဖစ္သည္။

ရေလး

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *