ႀတိဂံဆက္ဆံေရးခ်ိန္ခြင္လၽွာညီမွ အစိုးရေအာင္ျမင္မည္ဟုဦးဝင္းထိန္ဆို

မႏၲေလး၊ ဇူလိုင္ ၇

အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ပါတီစသည့္အဖြဲ႕အစည္းသုံးခု၏ ႀတိဂံဆက္ဆံေရးခ်ိန္ခြင္လၽွာညီမွ အစိုးရ ေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ဝင္ ဦးဝင္းထိန္ကေျပာၾကားသည္။

“ဗမာလိုဆိုရင္ေတာ့ သဟဇာတျဖစ္ဖို႔အတြက္ ႀကိဳးစားၿပီးေတာ့ ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ဆိုတာ အားလုံးရဲ႕ တာဝန္ပဲ။ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသြားတဲ့အခါမွာ ဘာေတြ႕ရသလဲဆိုေတာ့ ရာထူးရ သြားတဲ့သူေတြက ကိုယ့္တာဝန္အရ တာဝန္ထမ္းေဆာင္တဲ့အခါမွာ တာဝန္ဆိုတဲ့ေၾကာင့္ပဲလား၊ တျခားအေၾကာင္းေၾကာင့္ ပဲလားေတာ့မသိဘူး။ ကိုယ့္မဲဆႏၵနယ္သြားရင္ေတာင္မွ ကိုယ့္မဲဆႏၵနယ္ ထဲကပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ ပါတီအဖြဲ႕အစည္းေတြကိုမေတြ႕ဘဲနဲ႔ လ်စ္လ်ဴ႐ႈတာအႀကိမ္ႀကိမ္ျဖစ္တယ္။ ဒါ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္အားလုံးမွာ။ ဒါေတြကိုေရွာင္ၾကဥ္ဖို႔ဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္ အၿမဲတမ္းႏႈိးေဆာ္ပါတယ္”ဟုဦးဝင္းထိန္ က ေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္ တာဝန္ရွိသူျဖစ္ေစ၊ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ တာဝန္ရွိသူျဖစ္ေစမိမိတို႔၏ မဲဆႏၵနယ္မွ တင္ေျမႇာက္လိုက္သျဖင့္ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔တင္ေျမႇာက္ႏိုင္ရန္အတြက္လည္း ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေအာင္ႏိုင္ေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရဟာ ႏွစ္လပဲခံမယ္လို႔ ေကာလာဟလျဖစ္တယ္။ ေနာက္က်ေတာ့ ေျခာက္လ ပဲခံမယ္လို႔ ေကာလာဟလျဖစ္တယ္။ ေဟာအခုက်ေတာ့ အသံေတြတိတ္သြားၿပီ။ တိတ္သြားေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာရဲ႕ မ႑ိဳင္ႀကီးသုံးရပ္မွာအုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာ၊ ဥပေဒျပဳအာဏာနဲ႔ တရားစီရင္ေရး အာဏာ၊ က႑သုံးရပ္မွာဥပေဒျပဳယႏၲရားနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားဟာေတာ့ အထိုက္အေလ်ာက္ ေမာင္းႏွင္ေနၿပီ။ အဲဒီမွာ ၾကည့္လိုက္ရင္ ႀကိဳက္တာမႀကိဳက္တာ၊ ေထာက္ခံတာ မေထာက္ခံတာ ဒါေတြေတာ့ ရွိမွာပဲ။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ၿပိဳလဲမယ္ဆိုတဲ့ အဆင့္ေတာ့ မေရာက္ပါဘူး”ဟု ၎က သုံးသပ္ေျပာဆိုထားသည္။

ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းမ်ားအေနႏွင့္ ျပည္သူ႕တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကရာတြင္ ေပါ့ေလ်ာ့သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ကဖ်က္ယဖ်က္လုပ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္းရွိေၾကာင္း၊ မၾကာမီထိုက္သင့္သည့္ အေရးယူမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က သတိေပးသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *