လူထုေထာက္ခံမႈ က်ဆင္းေနျခင္းေၾကာင့္ ဂ်ပန္ အစိုးရ အဖြဲ ့ရာထူး အေျပာင္းအလဲ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ အာေဘး လုပ္ေဆာင္မည္

Japanese Prime Minister Shinzo Abe and NATO Secretary General Jens Stoltenberg (not pictured) deliver joint statements to the media at the Alliance headquarters in Brussels, Belgium July 6, 2017. REUTERS/Eric Vidal

တုိက်ိဳ၊ ဇူလုိင္ ၁၀

 

၂၀၁၂ ခုနစ္ ေနာက္ပိုင္း လူထုေထာက္ခံမႈႏႈန္းအနိမ့္ဆံုးသုိ ့က်ဆင္းေနျခင္းေၾကာင့္ ဂ်ပန္အစိုးရ အဖြဲ ့ႏွင့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားကို လာမည့္လတြင္ ရာထူး အေျပာင္းအလဲ လုပ္ေဆာင္ရန္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘး စီစဥ္လ်က္ရိွေၾကာင္း Reuters သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္တြင္း တုိက်ိဳ ညီလာခံေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏုိင္ငံေရးလက္သစ္အုပ္စုတစ္ခုကို အာေဘး အေရးနိမ့္ခဲ့မႈသည္ အာေဘးအေပၚ လူထုေထာက္ခံမႈ မည္မွ်က်ဆင္းေနေၾကာင္း သတိေပး ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထို ့အျပင္ တနလၤာေန႔တြင္ ကြန္ဆာေဗးတစ္ ရိုမီယူရီ ရွင္ဘြန္း သတင္းစာ ေကာက္ယူထားသည့္ စစ္တမ္းအရ ၂၀၁၂ ခုနစ္တြင္ အာေဘး အာဏာျပန္လည္ရယူျပီးေနာက္ လူထုေထာက္ခံမႈနိမ့္ဆံုး သို ့ေရာက္ရိွသြားကာ ၃၆ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရိွသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ လာမည့္ ႀသဂုတ္လတြင္ ဂ်ပန္ အစိုးရအဖြဲ ့ႏွင့္ အာဏာရလစ္ဘရယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီတြင္းမွ အရာရိွမ်ားကို ရာထူးအေျပာင္းအလဲလုပ္မည္ျဖစ္ျပီး အဓိက အရာရိွမ်ားကုိ ထိန္းထားမည္ဟု ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ အာေဘးက ေျပာၾကားသြားသည္။

“ ျပည္သူေတြရဲ ့အျမင္ေျပာင္းလဲေစဖုိ ့LDP ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း နဲ ့အစိုးရအဖြဲ ့ဝင္ေတြကို လာမည့္လ အေစာပိုင္းမွ ရာထူးအေျပာင္းအလဲလုပ္သြားပါမယ္။ ” ဟု ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္အာေဘးက ေျပာၾကား သြားသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း တည္ျငိမ္ေရးမွာ အေရးၾကီးသျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္းရိွ အဓိကစုဖြဲ႕မႈပံုစံမ်ားကုိ မၾကာခဏမေျပာင္းလဲသင့္ေၾကာင္း ၎က မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ေျပာၾကားလုိက္မႈသည္ ဒုတိယဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေနသည့္ တာရိုအာဆုိ၊ LDP နံပတ္ ႏွစ္ေခါင္းေဆာင္ နီကိုင္တုိ႔ကို ဆက္လက္တာဝန္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး မွားယြင္းမႈမ်ား မၾကာခဏ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီး အီနာဒါကို ဖယ္ရွားလိမ့္မည္ဟု ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္ မီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အာေဘး၏ ပါတီမဲအျပတ္အသတ္အသာျဖင့္ အႏုိင္ရခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းကာလမွ စတင္ျပီး အာေဘး၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔သည္ စီးပြားေရးလုပ္ရာတြင္ မိတ္ေဆြမ်ားကို ဦးစားေပးသည္ဟု စြပ္စြဲခံရမႈ၊ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ၾကီးမ်ားစကားေျပာမွားယြင္းမႈ၊ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ အာေဘး စီစဥ္ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ လူထုေထာက္ခံမႈက်ဆင္းလာရသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *