ျမန္မာမ်ားကို တရားဝင္အေထာက္အထားေပးရန္ ထိုင္းအလုပ္သမားဝန္ႀကီး သေဘာတူ

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၇

 

ထိုင္းႏွင့္ ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အလုပ္ သမားဝန္ႀကီးတို႔သည္ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ထိုင္း ေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကို ဖမ္းဆီးျခင္းမျပဳဘဲ အေထာက္အထား ထုတ္ေပးရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

အေထာက္အထားမရွိသူမ်ား၊ အေထာက္အထားရွိၿပီး သက္တမ္းလြန္ေနသူမ်ား၊ မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္ေၾကာင္း လက္မွတ္ (CI) စာအုပ္ရွိၿပီး အလုပ္လုပ္ခြင့္ပါမစ္မရွိသူမ်ား၊ အလုပ္ရွင္၊ လုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစား၊ လုပ္ငန္းေနရာလႊဲေနသူမ်ားကို ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္ေန႔မွ ဩဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႔အထိ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ စာရင္း ေကာက္ယူေရးစင္တာမ်ားဖြင့္လွစ္၍ စာရင္းေကာက္ယူကာ စိစစ္၍ အေထာက္အထားထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ဌာနမွ သိရသည္။

“ဟို (ထိုင္း) မွာ ရွိေနတဲ့သူေတြကို အေထာက္အထားထုတ္ေပးမွာပါ” ဟု အလုပ္သမားေရးရာ ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ဦးေမာင္ေမာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံအစိုးရအခ်င္းခ်င္း သေဘာတူညီမႈျဖင့္ ျမန္မာေရလုပ္သားမ်ားကို ေခၚယူမည့္ကိစၥ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ဗီဇာႏွင့္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ပါမစ္မ်ား ဆက္လက္ထုတ္ေပးေရးကိစၥ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္က စာရင္း ေကာက္ယူရရွိသည့္ လုပ္သား အင္အားအေျခအေနေပၚမူတည္၍ CI ထုတ္ေပးေရးစခန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ေရးကိစၥမ်ားကို ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးမ်ားေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ားကို ေထာင္ဒဏ္ငါးႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းၿပီး အေထာက္အထားမဲ့၊ အေထာက္အထားမစုံ၊ အေထာက္အထားလြဲ ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမား ဖမ္းဆီးမႈ ကို ထိုင္းအစိုးရက ေျခာက္လၾကာ ဆိုင္းငံ့ထားသည္။

ယင္းကာလအတြင္း ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားသည္ အေထာက္အထားမွန္ကန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး အေထာက္အထားမရွိသူမ်ားကိုလည္း အေထာက္အထား ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာဆိုထားသည္။

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *