ငလ်င္အႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ ယူ႐ို ရွစ္သိန္း အီးယူေထာက္ပံ့မည္

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၇

အင္အားျပင္းငလ်င္အႏၲရာယ္ျဖစ္ပြားမႈမ်ား ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ဥေရာပ သမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား (အီးယူ) က ျမန္မာ ႏိုင္ငံကို ယူ႐ိုေငြ ရွစ္သိန္း ေထာက္ပံ့သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္ (UNDP) က ဇူလိုင္ ၇ ရက္ တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အဆိုပါ ေငြေၾကးအကူအညီကို ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ UNDP က လက္ခံရယူၿပီး ငလ်င္အႏၲရာယ္ထိခိုက္ခံစားရမႈ ေလ်ာ့ပါးသက္သာရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္ စီမံကိန္းကို ပဲခူး၊ မႏၲေလး၊ စစ္ကိုင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ်င္းႏွင့္ ကခ်င္ ျပည္နယ္တို႔တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္  ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းကာလ တစ္ႏွစ္ခြဲ(၁၈ လ) ၾကာျမင့္မည့္ အဆိုပါစီမံကိန္းတြင္ ငလ်င္ ျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရဌာန မ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ တုံ႔ျပန္မႈဆိုင္ရာ အသိပညာေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

“ဒါက အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ အေရးပါတဲ့ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြ၊ ထိေရာက္တဲ့ တုန္႔ျပန္မႈေတြ စနစ္က်ေဆာင္႐ြက္ဖို႔မွာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမွာပါ။ အီးယူထံမွ ဒီအေရးပါတဲ့ရန္ပုံေငြ ေထာက္ပံမႈအတြက္လည္း အထူးေက်းဇူးတင္ပါ တယ္” ဟု ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ (UNDP) ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာဒါ႐ိုက္တာ Peter Batchelor ကေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းသည္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ထိခိုက္မႈ ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္မည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားျမႇင့္တင္ႏိုင္ၿပီး ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပဆက္စပ္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအႀကံ ဉာဏ္အကူအညီမ်ား ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ဟု UNDP ထံမွ သိရသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *