နယ္/လုံျပန္ခန္႔ေရး ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေဝးျပဳလုပ္မည္

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၆

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လုံၿခဳံေရး ႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ျပန္လည္ခန္႔အပ္ေရးအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အေရးေပၚအစည္းအေဝးကို ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ေခၚယူထားသည္ဟု ေ႐ႊျပည္သာ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရန္ေအာင္မင္းက ေျပာၾကားသည္။

“နယ္လုံအေျပာင္းအေ႐ႊ႕နဲ႔ သက္ဆိုင္ပါလိမ့္မယ္။ လႊတ္ေတာ္ကေနခန္႔အပ္မွာ သေဘာတူေၾကာင္း သေဘာထားကို ယူဖို႔ ေနပါလိမ့္မယ္” ဟု ဦးရန္ေအာင္မင္းက ဆိုသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အရ တာဝန္လႊဲမႈတရားဝင္ျဖစ္ရန္ လိုအပ္ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီ ခ်က္မရေသးေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ တရားဝင္ခန္႔အပ္မည္ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။

တိုင္းလႊတ္ေတာ္အေရးေပၚအစည္းအေဝးကို ယခုလႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ က်င္းပရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းကလည္း အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ဗိုလ္မႉးႀကီးတင္ေအာင္ထြန္းအစား ဗိုလ္မႉးႀကီးေအာင္စိုးမိုးကို လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးအျဖစ္ အစားထိုးခန္႔အပ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ပို႔ပို႔

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *