ဤေနရာတြင္ ေခတ္သစ္ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဖြားျမင္သည္

 

‘တာဝန္မွအပ မည္သူမွ ျဖတ္သန္းမသြားရ’ ဟု ေရးသားထားသည့္ ခေနာ္ခနဲ႔သတိေပးဆိုင္းဘုတ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီးလၽွင္ ေတာဖုံးေနသည့္ကတၱရာလမ္းေပၚကို ေရာက္ပါလိမ့္မည္။

ျမင္ျမင္သမၽွအရာတိုင္းသည္ ေပါင္းျမက္ႏွင့္ ခ်ဳံႏြယ္မ်ားဖုံးလႊမ္းေနၿပီး မိုးရာသီျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ေနရာအားလုံးသည္လည္း စြတ္စိုစိမ္းလန္းေနသည္။ သို႔ေသာ္ ဝန္းက်င္တစ္ခုလုံး လူသူကင္းမဲ့တိတ္ ဆိတ္ေနျခင္းက ေျခာက္ကပ္သည့္အသြင္ကို ေဆာင္ေနသည္။

တစ္ခ်ိန္က ၿပိဳးျပက္စြာထိန္လင္းခဲ့မည္ျဖစ္ေသာ လမ္းမီးတိုင္မ်ားသည္လည္း ေပါင္းျမက္မ်ားအလယ္ တြင္ အသက္မဲ့ေနေပၿပီ။

“ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီဟာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဟိုဥစၥာ အေျပာင္းအေကြ႕၊ အလွည့္တစ္ခုကို ဖန္တီးေပးလိုက္တဲ့ေနရာေပါ့”

ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕(KIO) အဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္းျဖစ္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိ ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမိုကေရစီပါတီ (KSDP)၏ ဥကၠ႒ ျဖစ္သူ ေဒါက္တာမနမ္တူးဂ်ာက ဆိုသည္။

ပုဂံေခတ္၊ ေတာင္ငူေခတ္၊ ကုန္း ေဘာင္ေခတ္၊ ကိုလိုနီေခတ္ႏွင့္ လြတ္လပ္ၿပီးေခတ္ စသည့္ ေခတ္မ်ားနည္းတူ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေခတ္တစ္ေခတ္ကို ထူေထာင္ရာတြင္ ဤေနရာက အေရးပါခဲ့ၿပီး ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ၊ စတုတၳျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ စသည္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို ေခတ္ ကာလအေလ်ာက္ ပိုင္းျခားေခၚေဝၚခဲ့ၾကရာ ယခုမ်က္ေမွာက္ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဤေနရာတြင္ အမွန္ တကယ္ပင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။

အမည္အားျဖင့္ ေညာင္ႏွစ္ပင္သင္တန္းေက်ာင္းဟု ကင္ပြန္းတပ္ထားသည့္ ဧက ၆၀၀ က်ယ္ဝန္းသည့္ ေျမေနရာတစ္ခုျဖစ္ကာ ေညာင္ႏွစ္ပင္ညီလာခံဟု လူသိမ်ားသည့္ အမ်ိဳးသားညီလာခံကို က်င္းပ ခဲ့သည့္ေနရာျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ ၾကာကန္စု-ငါးဆူေတာင္လမ္းမေဘး တြင္ တည္ရွိသည္။

ႏိုင္ငံ၏အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္သည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ဤေနရာတြင္ ေရးဆြဲ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဝင္ေပါက္မွ မိုင္ဝက္ခန္႔ေလၽွာက္သြားလၽွင္ ႀကီးမားသည့္အဝိုင္းပတ္တစ္ခုကို ေတြ႕ရၿပီး အလယ္တြင္ ျမင့္မားလွသည့္ မီးတိုင္ႀကီးကို စိုက္ထူထားသည္။

အဝိုင္းအတိုင္း ဘယ္ဘက္သို႔ ဆက္သြားပါက ႀကီးမားခန္႔ထည္သည့္ အေဆာက္အအုံႀကီးကို ဦးစြာျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အေဆာက္အအုံကို ‘ျပည္ေထာင္စုခန္းမ’ ဟု ေၾကးစာလုံးျဖင့္ ေရးထိုး ထားသည္။

ခန္းမသို႔ဝင္ရာ က်ယ္ျပန္႔သည့္ အုတ္ေလွကားသည္ ေရၫွိတို႔ျဖင့္ ဖုံးလႊမ္းေနၿပီး ေလွကား၏ ေျခရင္းတြင္ လူႏွစ္ရပ္စာခန္႔ျမင့္သည့္ ေညာင္ပင္ႏွစ္ပင္သည္ ခ်ဳံႏြယ္ပိတ္ေပါင္းမ်ားအၾကားတြင္ ႐ုန္း ကန္ေနသည္။

ခန္းမေရွ႕တည့္တည့္ႏွင့္ ေဘးတစ္ဖက္စီရွိ သူ႕ေခတ္သူ႕အခါက တန္ခိုးထြားခဲ့သည့္ အသင္းအဖြဲ႕ ႀကီးတစ္ခုကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ အဂၤေတျခေသၤ့႐ုပ္သုံးခုသည္ ယင္းအခ်ိန္က ခန္႔ညားခဲ့မည္ျဖစ္ေသာ္ လည္း ယခုအခါတြင္ ေရၫွိမ်ားျဖင့္ မည္းညစ္လ်က္၊ ခ်ဳံႏြယ္မ်ား၏ ဝါးၿမိဳေနျခင္းကို ၿငိမ္သက္စြာ ခံယူေနရသည္။

“ေဆး႐ုံရွိတယ္၊ အားကစားေလ့က်င့္ကြင္းေတြ ရွိတယ္။ ေဂါက္ၿပိဳင္ကြင္းေတြ ရွိတယ္။ ႐ုပ္ရွင္ေတြျပဖို႔ ေဟာေတြလည္း ရွိတယ္။ ေနာက္စားေသာက္ဆိုင္ေတြလည္း အမ်ားႀကီးပဲ” ဟု ေဒါက္တာ မနမ္တူးဂ်ာက လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုစာကာလမ်ားကို ျပန္ေျပာင္း ေအာက္ေမ့သည္။

“ေတာ္ေတာ္ေလး သာယာတယ္။ ေတာ္ေတာ္လည္း ေပ်ာ္စရာေကာင္းပါတယ္”

ယခုမူ အနီးနားဝန္းက်င္မွ မၽွစ္ခ်ိဳး၊ မႈိရွာ၊ ဖားရွာ၊ ငါးရွာသူတို႔ တစ္ခါတစ္ရံ လာေရာက္ တတ္သည္မွတစ္ပါး ဝန္းက်င္တစ္ခုလုံး တိတ္ဆိတ္ေနၿပီး ေနရာမ်ားစြာတြင္ ေတာထေနၿပီ။

၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ေမလမွ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ အထိ ယင္းခန္းမတြင္ အမ်ိဳးသားညီလာခံကို သုံးႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ က်င္းပခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားညီလာခံ၏ အစသည္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ဝန္းက်င္ကစ၍ သေႏၶတည္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်ကာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွစ၍ အာဏာသိမ္းခဲ့သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးေနဝင္း၏ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရႏွင့္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ ပါတီအစိုးရမ်ားကို နိဂုံးခ်ဳပ္ေစခဲ့သည့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ လူထုအုံႂကြမႈအၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာကို ရယူခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္အစိုးရက ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပခဲ့ရာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD) ပါတီက ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ထိုစဥ္က အႏိုင္ရပါတီကို တပ္မေတာ္က အာဏာလႊဲမေပးခဲ့ဘဲ အမ်ိဳးသားညီလာခံျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းသစ္ကို ပုံေဖာ္ခဲ့သည္။

၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕(န၀တ) ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေမာင္ကို ရာထူးမွ ဖယ္ရွားလိုက္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းေ႐ႊႏွင့္ အေပါင္းအပါမ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ရယူခဲ့ကာ ခိုင္မာသည့္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒေရးဆြဲႏိုင္ေရးအတြက္ အေျခခံမူ မ်ားခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ အမ်ိဳးသားညီလာခံကို ေျခာက္လအတြင္း ေခၚယူက်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ တပ္မေတာ္က အာဏာသိမ္းလိုက္ခ်ိန္မွစ၍ အေျခခံဥပေဒမရွိဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေမာင္းႏွင္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ အမ်ိဳးသားညီလာခံကို စတင္က်င္းပသည္။ ယင္းအခ်ိန္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ က်ိဳကၠဆံကြင္းတြင္ က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး ညီလာခံကို ႏိုင္ငံေရးပါတီကိုယ္စားလွယ္၊ ေ႐ြး ေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရကိုယ္စားလွယ္၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားကိုယ္စားလွယ္၊ ေတာင္သူလယ္သမားကိုယ္စားလွယ္၊ အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္၊ အသိပညာ ရွင္ အတတ္ပညာရွင္ကိုယ္စားလွယ္၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ အျခားဖိတ္ၾကားသင့္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားဟူ၍ အစုအဖြဲ႕ ရွစ္ဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၇၀၂ ဦးျဖင့္ က်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုလည္း တက္ေရာက္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားညီလာခံက်င္းပေရးေကာ္မရွင္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္ဦးက ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၎၏လက္ေအာက္တြင္ ညီလာခံက်င္းပေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ ညီလာခံက်င္းပေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီတို႔ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ သည္။

ညီလာခံက်င္းပေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီကို ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္တင္ေအး (ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒) က ဦးေဆာင္သည္။

ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေရး၊ စစ္မွန္ေသာပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္ထြန္းကားေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္၌ တရားမၽွတျခင္း၊ လြတ္လပ္ ျခင္းႏွင့္ ညီမၽွျခင္းတည္းဟူေသာ ေလာကပါလတရားမ်ား ပိုမိုထြန္းကားေရး၊ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္၏ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑တြင္ တပ္မေတာ္က ပါဝင္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေရး ဟူသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေျခာက္ခုျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း အမ်ားစုကမူ တပ္မေတာ္က ႏိုင္ငံေရးတြင္ ဆက္လက္ပါဝင္လိုျခင္းသည္ အဓိကျဖစ္သည္ဟု ႐ႈျမင္ၾကသည္။

ညီလာခံတြင္ NLD အပါအဝင္ ၁၉၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရပါတီတို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၉၉ ဦးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ ၄၈ ဦးတို႔ပါဝင္ၿပီး က်န္ကိုယ္စားလွယ္ ၅၅၅ ဦးမွာ တပ္မေတာ္က ေ႐ြးခ်ယ္ထားသူမ်ားျဖစ္သည္။(NLD မွ စုစုေပါင္း ၈၈ ဦး တက္ေရာက္သည္။)

ညီလာခံက်င္းပေနခ်ိန္အေတာအတြင္းတြင္ပင္ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသလို တိုင္းရင္းသားအေရး၊ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီထူေထာင္ေရး စသည့္အေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မေက်လည္မႈမ်ားေၾကာင့္ ညီလာခံကို စြန္႔ခြာသူမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။

NLD ၏ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္မွ ေ႐ြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒါက္တာ ေအာင္ခင္ဆင့္ကို ညီလာခံေကာ္မရွင္မွ ခ်မွတ္ထားေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ သည္ဟုဆိုကာ ညီလာခံမွ ထုတ္ပယ္ခဲ့သည့္အျပင္ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ ၂၀ ခ်မွတ္ ခဲ့သည္။

ညီလာခံက်င္းပၿပီး ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ အၾကာ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား နယ္ေျမသတ္မွတ္မႈႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ NLD က ၎တို႔၏ သေဘာထားကို ညီလာခံက်င္းပေရးေကာ္မရွင္ထံသို႔ တင္ျပခဲ့ၿပီး ညီလာခံကို မတက္ေရာက္ဘဲေနခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ညီလာခံကို ခြင့္မဲ့ပ်က္ကြက္သည္ဟုဆိုကာ ေကာ္မရွင္က ကိုယ္စားလွယ္ ၈၀ ေက်ာ္ကို ကိုယ္စား လွယ္အျဖစ္မွ ႐ုပ္သိမ္းေၾကာင္း သတင္းစာမ်ားတြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

ယင္းမွ သုံးလအၾကာ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ အမ်ိဳးသားညီလာခံလည္း ရက္အကန္႔အသတ္မရွိ ရပ္ဆိုင္းသြားေတာ့သည္။

ရပ္နားခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားညီလာခံကို ရွစ္ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာတြင္ ျပန္လည္ စတင္ခဲ့သည္။

၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ (နယက) အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ၫြန္႔က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာၿပီး ႏိုင္ငံေရး ေျမပုံ(လမ္းျပေျမပုံခုနစ္ခ်က္)ကို ေရးဆြဲ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ အမ်ိဳးသားညီလာခံကို ျပန္လည္က်င္းပေရးသည္လည္း နံပါတ္တစ္အခ်က္ ျဖစ္သည္။

ယင္းႏွစ္ထဲတြင္ ညီလာခံက်င္းပေရးေကာ္မရွင္ကို အသစ္ဖြဲ႕စည္းလိုက္ၿပီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ (နယက အတြင္းေရးမႉး ၂) က ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ဦးသိန္းစိန္သည္ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ျဖစ္လာသည္။

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေက်ာ္ဆန္းက အတြင္းေရးမႉးႏွင့္ တပ္မေတာ္ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးႏွင့္ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရး ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ေအာင္ျမင့္က တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္သည္လည္း ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကတာဝန္တို႔ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္အျပင္ လက္ရွိတြင္လည္း မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၈) ၏ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္သည္။

၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ အမ်ိဳးသားညီလာခံကို ယခုေနရာျဖစ္သည့္ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ႏွစ္ပင္ေဒသရွိ ေညာင္ႏွစ္ပင္သင္တန္းေက်ာင္းေနရာတြင္ ျပန္လည္စတင္ခဲ့သည္။

ယင္းညီလာခံသို႔ NLD က တက္ေရာက္ျခင္းမရွိခဲ့။ တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း ညီလာခံက်င္းပရန္ ရက္ပိုင္းအလိုတြင္ အေျခအေန႐ုတ္တရက္ ေျပာင္းသြားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ထိုစဥ္က NLD ၏ ထိပ္ပိုင္းပါတီဝင္လည္းျဖစ္၊ ပထမအႀကိမ္ ညီလာခံတြင္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့သူလည္းျဖစ္သည့္ ဦးသိန္းၫႊန္႔ က ဆိုသည္။

ဦးသိန္းၫြန္႔သည္ ယခုအခါ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္(NNDP)၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီး ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္မွ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ႁခြင္းခ်က္မရွိလႊတ္ေပးရန္၊ ၁၉၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကို အသိအမွတ္ ျပဳေပးရန္၊ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ခ်ိတ္ပိတ္ထားသည့္ NLD ႐ုံးမ်ား ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳရန္စသည့္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ NLD ေခါင္းေဆာင္တို႔က ေတာင္းဆိုထားမႈကို အထက္လူႀကီးက လိုက္ေလ်ာမေပးႏိုင္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ တစ္ဦးက ညီလာခံက်င္းပရန္ ႏွစ္ရက္အလိုတြင္ လာေရာက္အေၾကာင္းၾကားခဲ့ ရာမွ ညီလာခံတက္ေရးအစီအစဥ္မွာ ပ်က္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။

ေညာင္ႏွစ္ပင္အမ်ိဳးသားညီလာခံကို ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ျဖင့္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ညီလာခံက်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုခန္းမသည္ ယခုအခါ တိတ္ဆိတ္ေျခာက္ေသြ႕ေနေပၿပီ။

ခန္းမ၏ၾကမ္းျပင္တစ္ခုလုံးတြင္ ႂကြက္၊ ခိုႏွင့္ အျခားတိရစၧာန္မ်ား၏ အညစ္အေၾကးမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည္။ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ထိုင္ခုံမ်ားသည္လည္း ဖုန္အလိမ္းလိမ္းျဖင့္။ အလုပ္မလုပ္ ေတာ့သည့္ ေလေအးေပးစက္မ်ားက ခန္းမ၏ ေဘးတစ္ဘက္တစ္ခ်က္စီတြင္ ရွိေနေသးသည္။

ခန္းမစင္ျမင့္၏ ေနာက္ခံနံရံေပၚမွ စာလုံးမ်ားက ဤခန္းမကို ၂၀၁၀ မတိုင္မီ က ေနာက္ဆုံးအသုံးျပဳခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။

ထိုစဥ္က အသင္းအဖြဲ႕အျဖစ္သာ ရွိေသးသည့္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္းက ျပဳလုပ္သည့္ သင္တန္းတစ္ခုကို ေဖာ္က်ဴးထားသည့္ စာလုံးမ်ားျဖစ္ကာ စာလုံးထက္ဝက္ခန္႔မွာ ပ်က္စီး ေနၿပီး ဖတ္႐ႈ၍မရေတာ့ေပ။

ခန္းမ၏ ညာဘက္ကပ္လ်က္တြင္ ေဆြးေႏြးပြဲခန္းမတစ္ခုရွိေနေသးၿပီး ထိုင္မည့္သူမရွိေတာ့သည့္ ထိုင္ခုံမ်ားက ဖုန္ အညစ္အေၾကးမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ႀကိဳေနသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ကမူ ဤခန္းမမ်ားသည္ တီဗီ၊ ေရဒီယိုႏွင့္ သတင္းစာမ်ားသို႔တိုင္ ဟိတ္ဟန္အျပည့္ျဖင့္ ေနရာယူခဲ့ၾကသည္။

“လူတစ္ေထာင္ေက်ာ္ အဲဒီမွာထားတာ။ လုံၿခဳံေရး၊ ေနာက္ၿပီး ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ။ သူတို႔ေတြ အားလုံးေပါင္းမယ္ဆိုရင္ လူႏွစ္ေထာင္ဝန္းက်င္ေလာက္ အၿမဲတမ္းရွိတာ” ဟု ေဒါက္တာ တူးဂ်ာက ဆိုသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲခန္းမမွ အနီေရာင္အုတ္႐ိုးမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ အမိုးပါရွိေသာစႀကႍအတိုင္း ေလၽွာက္သြားပါက အလွစိုက္ပန္းဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ေရကန္တို႔ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ စႀကႍလမ္း တစ္ေလၽွာက္တြင္ ႏြယ္ပင္တို႔က ႏြယ္ယွက္ေနၿပီး အမိုး၏ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားသည္ အက္ကြဲေနသည္။ ယင္းမွဆက္သြားလၽွင္ အခန္းေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အေဆာက္အအုံတစ္ခုကို ထပ္မံ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။

အေဆာက္အအုံအဝင္တြင္ အေနာ္ရထာရိပ္သာဟု ေရးထိုးထားၿပီး အတြင္းခန္းမ်ားသည္ အျခား ေနရာမ်ားနည္းတူ အညစ္အေၾကးမ်ားျဖင့္သာ ဖုံးလႊမ္းေနသည္။ အေဆာက္အအုံ၏ မ်က္ႏွာၾကက္ မ်ားတြင္ မီးလုံးမ်ား၊ ပန္ကာမ်ားတပ္ဆင္ထားလ်က္ရွိေနေသးေသာ္လည္း လၽွပ္စစ္ မီးခလုတ္မ်ားသည္ အလုပ္မလုပ္ေတာ့ေပ။

ေမွာင္မိုက္ေနသည္ အတြင္းပိုင္းေလၽွာက္လမ္းအတိုင္းဝင္သြားပါက လူေနထိုင္သြားခဲ့ၾကသည့္ အခန္းမ်ားကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။

အခန္းတစ္ခုတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ထြတ္ ဟု စကၠဴျဖင့္ေရးသားကာ တံခါးတြင္ကပ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရရာ ယင္းအခန္းသည္ ညီလာခံက်င္းပေရးေကာ္မရွင္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေနထိုင္သြားခဲ့ေၾကာင္း ျပဆိုေနသည္။ တံခါးတြင္ကပ္ထားသည့္ နံပါတ္အရ အခန္းအမွတ္ M 10 ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ နာမည္အမွတ္အသားမ်ားကို အခန္းတိုင္းတြင္ ေတြ႕ရသည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ အခ်ိဳ႕အခန္းမ်ား သည္ တံခါးမ်ားေသာ့ခတ္လ်က္အေနအထားတြင္ရွိၿပီး အခ်ိဳ႕အခန္းမ်ားကမူ ပြင့္ေနသည္။ အခန္း အတြင္းတြင္ ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာတို႔ တြဲလ်က္ပါရွိသည္။

သို႔ေသာ္ အမႈိက္၊ ျခေတာင္ပို႔ႏွင့္ တိရစၧာန္အညစ္အေၾကးတို႔မွလြဲ၍ မည္သည့္လူသုံးပစၥည္းမွ ရွိမေနေတာ့ေပ။

ညီလာခံက်င္းပေရးေကာ္မရွင္၏ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ေအာင္ျမင့္၏ အခန္းကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ တံခါးမ်ားသည္ ပြင့္လ်က္ရွိေနၾကၿပီး နံရံမ်ား အနီးတြင္ ျပတင္းေပါက္မွန္ကြဲမ်ားက ျပန္႔က်ဲေနသည္။ ေရခ်ိဳးခန္းအဝင္၀တြင္ တစ္ေပခြဲခန္႔ျမင့္မားသည့္ ျခေတာင္ပို႔တစ္ခု တက္လ်က္ ရွိသည္။

တစ္ဖက္ကပ္လ်က္အခန္းသည္ ညီလာခံေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမႉး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေက်ာ္ဆန္း၏ အခန္း ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္က ေျခရာလက္ရာအျဖစ္ အခန္းနံရံတြင္တိပ္ျဖင့္ကပ္ထားသည့္ စာအမွတ္ အသားႏွစ္ခုကို ေတြ႕ရသည္။

‘အမ်ိဳးသားညီလာခံဆိုင္ရာ အေထြ ေထြ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား’ ႏွင့္ ‘ေကာ္မရွင္မွ ဝင္စာမ်ား’ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းေနရာတြင္ မည္သည့္မွတ္တမ္းစာအုပ္မွ မက်န္ရွိေတာ့ေပ။ တစ္ခ်ိန္ကမူ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးလည္းျဖစ္၊ ေကာ္မရွင္အတြင္းေရးမႉးလည္းျဖစ္သည့္ ၎အေန ႏွင့္ ညီလာခံဆိုင္ရာ စာရင္းဇယားမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ခဲ့ရေပလိမ့္မည္။

အျခား စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ အခန္းအခ်ိဳ႕ကိုလည္း အဆိုပါအေဆာင္တြင္ ေတြ႕ရေသးၿပီး လက္ရွိ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ၏ အခန္းသည္လည္း တံခါးတြင္ အမွတ္ အသားမ်ား က်န္ရစ္သည္။

“သူတို႔က သပ္သပ္အေဆာင္ေတြပဲ၊ သူတို႔က က်င္းပေရးေကာ္မတီက လူႀကီးေတြက သပ္သပ္၊ လုံၿခဳံေရးက သပ္သပ္၊ သူတို႔ သီးသန္႔အေဆာင္ေတြ ရွိတယ္” ဟု ေဒါက္တာ တူးဂ်ာက ဆိုသည္။

ဧက ၆၀၀ က်ယ္ဝန္းသည့္ အဆိုပါေျမေနရာထဲတြင္ ပို႔ေဆာင္ေရး႐ုံး၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေဆာင္ (အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး)၊ ကဇာတ္႐ုံ(အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး)၊ အမ်ိဳးသမီးအိပ္ေဆာင္၊ ဝင္းသူဇာ အေရာင္းဆိုင္တန္း၊ အားကစား႐ုံ၊ အမ်ိဳးသား အိပ္ေဆာင္၊ ေလ့က်င့္ေရးေဂါက္ကြင္း၊ ေဆး႐ုံ စသည္တို႔ကို ျပန္႔က်ဲစြာ ေနရာခ်ထားသည္။

ကိုယ္စားလွယ္ေနထိုင္သည့္ တည္းခိုေဆာင္မ်ားအနီးတြင္ မီးဖိုေဆာင္ႏွင့္ ထမင္းစားေဆာင္မ်ား ထားရွိေပးထားသည္။

“စားေရးေသာက္ေရးကအားလုံး အဆင္ေျပတယ္။ သူတို႔ ခ်က္ေကၽြးတယ္ေလ အဲဒီမွာ” ဟု ေဒါက္တာ မနမ္တူးဂ်ာက ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ အစည္းေဝးခန္းမႏွင့္ တည္းခိုေဆာင္မ်ားသည္ အေဝးဆုံးအေနအထားတြင္ရွိေနသည္။

အစည္းအေဝးခန္းမသို႔ အသြားအျပန္ကို ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ အႀကိဳအပို႔ လုပ္ေပးေၾကာင္း ညီလာခံတက္ေရာက္ရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးပါတီ(တစည) ပါတီ ဥကၠ႒ေဟာင္းလည္းျဖစ္၊ တပ္မေတာ္ဒုတိယကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္းလည္း ျဖစ္သည့္ ဦးထြန္းရီ (ကြယ္လြန္)က မကြယ္လြန္မီက သတင္းမီဒီယာတစ္ခုသို႔ ေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္။

“ခန္းမနဲ႔ တည္းတဲ့ေနရာနဲ႔ကိုက ဒီအတိုင္း လမ္းေလၽွာက္ျပန္ခ်င္လို႔ အဆင္မေျပဘူး၊ သူက ဖယ္ရီ (ႀကိဳပို႔ယာဥ္)ေလး ေတြ စီစဥ္ၿပီးေတာ့ သူ႕အေဆာင္နဲ႔သူ လုပ္ေပးရတဲ့သေဘာ ရွိတယ္” ဟု ၎က ဆိုထားသည္။

ဧက ၆၀၀ အနက္ ၃၀၀ သည္ အေဆာက္အအုံမ်ားအတြက္ ျဖစ္ၿပီး ဧက ၂၀၀ မွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးဇုန္ႏွင့္ က်န္ဧက ၁၀၀ မွာ ေမြးျမဴေရးဇုန္အတြက္ ျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲျပဳလုပ္ၿပီး အေျခခံဥပေဒ အတည္ျဖစ္လာ ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ေညာင္ႏွစ္ပင္၏ အခန္းက႑က ေသးသိမ္သြားခဲ့သည္။

ယခုမူ အဆိုပါေျမေနရာတြင္ လူသူ ေလးပါးကင္းလ်က္ တိတ္ဆိတ္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ လည္းေပၚထြက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သလို ယင္းဥပေဒ ျဖင့္ပင္ ငါးႏွစ္ၾကာျမင့္သည့္ အစိုးရ တစ္ဆက္ကုန္လြန္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယတစ္ဆက္ပင္ တိုင္ခဲ့ၿပီ။
ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႔က အဆိုပါေျမေနရာႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးက ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့သည္။

က်ယ္ဝန္းသည့္ ေျမေနရာႏွင့္ အဖိုးတန္အေဆာက္အအုံမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အက်ိဳးရွိရာရွိေၾကာင္း အသုံးမခ်ဘဲ ပစ္စလက္ခတ္ထားကာ ခ်ဳံႏြယ္ပိတ္ေပါင္းမ်ား ဖုံးလႊမ္းေနေစျခင္းအေပၚ ကခ်င္ ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁၁)မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ခြန္ဝင္းေသာင္းက ေမးခြန္းထုတ္လိုက္ ျခင္းျဖစ္သည္။

အစိုးရတာဝန္ရွိသူတစ္ဦး၏ ျပန္လည္ေျပာဆိုခ်က္အရ ယင္းေျမေနရာတြင္ စက္မႈလုပ္ငန္း၊ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစင္တာ၊ သင္တန္းေက်ာင္း၊ အိမ္ရာႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အအုံမ်ား ပါဝင္သည့္ စက္မႈဇုန္တစ္ခုကို ကိုရီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ေဖာ္ေဆာင္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းအတြက္ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ေက်ာ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္မည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ အၿမဲတေစ ကန္႔ကြက္ေနသူမ်ားရွိသလို ေထာက္ခံေနသူမ်ား လည္း ရွိေနၿပီး မၾကာခဏ အျငင္းပြားျပႆနာတက္ရသည္မ်ားလည္း ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ လက္ရွိႏိုင္ငံေတာ္သည္ ယင္းအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီပင္ ကိုးလ လြယ္၊ ဆယ္လဖြားခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။(၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို စတင္ေရးဆြဲခ်ိန္မွ ၿပီးဆုံးအတည္ျပဳခ်ိန္အထိ ၁၄ ႏွစ္ ၾကာ ျမင့္သည္။)

တစ္နည္းအားျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္တို႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာႀကီးစိုးကာ အေမွာင္ဖုံးခဲ့ရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ေရာင္ျခည္သန္းသည့္ ႏိုင္ငံသစ္ကို ဤေနရာတြင္ ေမြးဖြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာမနမ္တူးဂ်ာကမူ ဤေနရာသည္ ေခတ္စနစ္ အကူးအေျပာင္းကာလ၊ ႏိုင္ငံေရးခရီးလမ္း အခ်ိဳးအေကြ႕တြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ဇာတ္ေကာင္တစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

“ေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒါက သမိုင္းဝင္ေနရာပါပဲ။ အဲဒီေတာ့ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ထိန္းသိမ္းဖို႔ေတာ့လိုတယ္လို႔ ထင္တယ္ေလ” ။

ေအာင္မ်ိဳးထက္

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *