ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ေရငုပ္သေဘၤာအိပ္မက္

 

ေခတ္မီတပ္မေတာ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းမည့္အစီအစဥ္တြင္ တပ္မေတာ္ (ေရ) ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး လည္း ပါဝင္သည္။ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ျမန္မာ့ေရပိုင္နက္ကို အျပည့္အဝကာကြယ္ႏိုင္ရန္ဆိုလၽွင္ တပ္မေတာ္ (ေရ) တြင္ ျဖည့္ဆည္းစရာလိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနပါသည္။

လိုအပ္ခ်က္တြင္ ျမန္မာတို႔ စိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္ၾကသည့္ ေရငုပ္သေဘၤာလည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။

“ေရငုပ္သေဘၤာကို အမ်ားနည္းတူ လိုခ်င္တဲ့ဆႏၵ ရွိပါတယ္” ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္က ထုတ္ေျပာဖူး သည္။

အစိုးရ၏ တစ္ႏွစ္တာကာလေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ယခုႏွစ္အတြင္း ျပဳလုပ္ေသာ ရွင္းလင္းပြဲ၌ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္က တပ္မေတာ္၏ သေဘာထားကို ထုတ္ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။

ဒုတိယဝန္ႀကီး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ သူ၏မိခင္တပ္ဖြဲ႕သည္ တပ္မေတာ္ (ေရ) ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေရငုပ္သေဘၤာပိုင္ဆိုင္ေရးအိပ္မက္မွာ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္ကပင္ သတင္းထြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ (ေရ) မွ စစ္သည္မ်ား ျပည္ပႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္ ေရငုပ္ သေဘၤာဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္သင္တန္းသြားေရာက္သည့္ မွတ္တမ္းေၾကာင့္လည္း အဆိုပါသတင္းမ်ား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္ပိုင္းတြင္မူ တပ္မေတာ္၏ သေဘာထားကို ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုယ္တိုင္ တရားဝင္ ထုတ္ေျပာ လာသည့္အဆင့္သို႔ ေရာက္ခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္အျပင္ ေရတပ္၏စိတ္ကူးအိပ္မက္ကို ထုတ္ေျပာေသာ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ရွိေသးသည္။

တပ္မေတာ္(ေရ)၏ ဦးစီးခ်ဳပ္ေလာင္းဟု ယူဆခံရသူ စစ္ဦးစီးအရာရွိခ်ဳပ္ (ေရ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္မိုးေအာင္ ျဖစ္သည္။

စစ္ေရယာဥ္မ်ား ပင္လယ္ျပင္တပ္ေပါင္းစု ေလ့က်င့္ခန္းကို ယခုႏွစ္အတြင္း ကိုကိုးကၽြန္းအနီး ပင္လယ္ျပင္တြင္ ျပဳလုပ္စဥ္ သတင္းမီဒီယာအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီး တပ္မေတာ္ (ေရ) ၏ အနာဂတ္ စီမံကိန္းအခ်ိဳ႕ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မိုးေအာင္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

“ေရငုပ္သေဘၤာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ အစီအမံရွိပါတယ္” ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မိုးေအာင္က ဆိုသည္။

တပ္မေတာ္ (ေရ) အတြက္ ေရငုပ္သေဘၤာဝယ္ယူပိုင္ဆိုင္ေစလိုသည့္ ေစတနာျဖင့္ ေမးၾကျမန္းၾက သည္မ်ားလည္းရွိၿပီး အေျခအေနအခ်ိန္အခါႏွင့္ ဘ႑ာေရး အေျခအေနအေပၚ မူတည္၍ အစီအစဥ္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ၎က ရွင္းလင္းေျပာဆိုသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က ပိုလိုခ်င္တာေပါ့”
ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အသက္ဝင္လာသည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ တပ္မေတာ္မ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးသိသိသာသာ တိုးတက္လာခဲ့သည္။
အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္အပါအဝင္ အေနာက္ႏိုင္ငံ တပ္မေတာ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို ျပန္လည္ အသက္သြင္းႏိုင္ခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ ကိုယ္တိုင္ ဥေရာပတိုင္းျပည္မ်ားသို႔ ခရီးဆန္႔ခဲ့သလို တ႐ုတ္၊ ႐ုရွားႏွင့္ အိႏၵိယကဲ့သို႔ေသာ စစ္အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံမ်ားသို႔လည္း သြားေရာက္ခဲ့သည္။ အိမ္နီးခ်င္းလည္းျဖစ္၊ စစ္ဘက္ေရးရာ မဟာမိတ္ဆက္ဆံဖက္မ်ားလည္းျဖစ္ေသာ ဆိုခဲ့ပါ သုံးႏိုင္ငံခရီးစဥ္မ်ားက ပိုမိုထူးျခား သည္။

လတ္တေလာႏွစ္မ်ားအတြင္ ႐ုရွား၊ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ ဆက္တိုက္သြားေရာက္ရာတြင္ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ စစ္လက္နက္၊ ယာဥ္၊ ယႏၲရားမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ ေလ့လာခဲ့သည္။

ယင္းတို႔အနက္တြင္ ေရငုပ္သေဘၤာေလ့လာေရးလည္း ပါဝင္ၿပီး သုံးႏိုင္ငံလုံးသို႔ေရာက္ရွိစဥ္ ယင္းႏိုင္ငံ မ်ား ပိုင္ဆိုင္သည့္ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း သြားေရာက္စဥ္က ဂိုအာဆိပ္ကမ္းရွိ ေရငုပ္သေဘၤာကို ေလ့လာ ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း သြားေရာက္စဥ္ တ႐ုတ္ေရငုပ္သေဘၤာကို သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့သလို ေရငုပ္သေဘၤာ ပုံစံတူတစ္ခုကို လက္ေဆာင္ အျဖစ္ရရွိခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ေရငုပ္သေဘၤာ ပုံစံတူကို တ႐ုတ္က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သို႔ လက္ေဆာင္ေပးလိုက္အၿပီး ျမန္မာတို႔ တ႐ုတ္ေရငုပ္သေဘၤာ ဝယ္ယူေတာ့မည္ေလာ ဟူသည့္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားလည္း က်ယ္က်ယ္ ေလာင္ေလာင္ ထြက္ခဲ့ေသးသည္။

ျမန္မာႏွင့္ ေရျပင္ခ်င္းထိစပ္ေနေသာ အိမ္နီးခ်င္းထိုင္းႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေရတပ္မ်ားသည္ပင္ တ႐ုတ္ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားကို ဝယ္ယူပိုင္ဆိုင္ေနၿပီျဖစ္၍ တ႐ုတ္ႏွင့္ စစ္ေရးဆက္ဆံမႈ က်ယ္ျပန္႔ သည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အတြက္ တ႐ုတ္ေရငုပ္သေဘၤာသတင္းက ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္ေနေတာ့ သည္။

သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္၏ ေျခလွမ္းမ်ားက ဤမၽွႏွင့္ ရပ္မသြားပါ။

 

လတ္တေလာ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံခရီးစဥ္တြင္ ပင္လယ္နက္ရွိ ႐ုရွားေရတပ္စခန္း ဌာနခ်ဳပ္သို႔ သြားေရာက္ကာ ကီလိုအတန္းအစား ႐ုရွားေရငုပ္သေဘၤာကို ေလ့လာခဲ့သည္။ ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္သုံးမဟုတ္ဘဲ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ျဖင့္ ခုတ္ေမာင္းသည့္ ႐ုရွားေရတပ္၏ သက္ေတာ္ ရွည္အမႈထမ္းေကာင္းစာရင္းဝင္ကီလိုအတန္းအစား ေရငုပ္သေဘၤာမွာ ျမန္မာ့ေရတပ္ အတြက္ ျဖစ္လာမည္ေလာ ဟူသည့္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားလည္း ထြက္ခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္သား အၿငိမ္းစားအရာရွိမ်ား ပါဝင္ထူေထာင္ထားေသာ ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရး အဖြဲ႕က ထုတ္ေဝသည့္ ေသနဂၤလက္နက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ စစ္မႈေရးရာမဂၢဇင္းတြင္ ပင္တိုင္ေဆာင္းပါး ရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ၾကယ္နီက ‘ျမန္မာ့ အဝယ္စာရင္းထဲက ကီလို’ ဟူ၍ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ခရီးစဥ္အၿပီး သုံးသပ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာတို႔၏ ေရငုပ္သေဘၤာ အစီအစဥ္အတြက္ တြန္းအားမွာ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၏ မင္အတန္းအစား ေရငုပ္သေဘၤာႏွစ္စီးဝယ္ယူမႈႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ေဆာင္အတန္းအစား ေရငုပ္သေဘၤာ မ်ား ဝယ္ယူမႈတို႔ေၾကာင့္ မျဖစ္မေန ေဆာင္႐ြက္လာရျခင္းျဖစ္မည္ဟု ၾကယ္နီ က သုံးသပ္သည္။

ထိုင္းသတင္းအခ်ိဳ႕တြင္မူ ထိုင္းေရတပ္အတြက္ ဝယ္ယူထားသည့္ တ႐ုတ္ေရငုပ္သေဘၤာမွာ ယြမ္အတန္းအစားဟု ဆိုၾကသည္။

ကီလိုအတန္းအစား ေရငုပ္သေဘၤာမွာ တန္ခ်ိန္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္မွ ၄၀၀၀ ဝန္းက်င္ အထိ အမ်ိဳးအစား ကြဲမ်ားရွိသည္။ ေရယာဥ္ အရွည္မွာ မီတာ ၇၀ ေက်ာ္အထိရွိၿပီး အျမန္ဆုံးအျဖစ္ တစ္နာရီလၽွင္ ကီလို မီတာ ၄၀ ေက်ာ္ ခုတ္ေမာင္းႏိုင္သည္။

ေရအနက္ ၃၀၀ မီတာအထိ ငုပ္လၽွိဳးႏိုင္ကာ ေရတပ္စစ္သည္ ငါးဆယ္ခန္႔သယ္ေဆာင္၍ ပင္လယ္ျပင္စစ္ဆင္ေရးတစ္လခြဲအထိ ဆက္တိုက္တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ႏိုင္သည္။ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ ေရး၊ ေရေအာက္ဒုံးက်ည္ႏွင့္ ေတာ္ပီဒိုမ်ား တပ္ဆင္ႏိုင္သည္။

ကီလိုအတန္းအစားအတြက္ ေဈးႏႈန္းမွာ ခန္႔မွန္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ မွ ၂၅၀ အၾကားတြင္ ရွိသည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးအသုံးစရိတ္မွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း တစ္ေထာင္ ဝန္းက်င္ရွိ၍ ကီလိုအတန္းအစားသေဘၤာတစ္စင္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မွာ တစ္ႏွစ္တာ ပညာေရးအသုံးစရိတ္၏ ေလးပုံတစ္ပုံခန္႔ ရွိမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္မွာမူ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိၿပီး ဝန္ႀကီးဌာန အသုံးစရိတ္မ်ားတြင္ တတိယအမ်ားဆုံးေနရာတြင္ ရွိေနသည္။ က်န္းမာေရးက႑မွာမူ ပညာေရး ထက္ပင္ နည္းပါးသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ထိုင္းေရတပ္က ဝယ္ယူထားသည့္ ယြမ္အတန္းအစား ေရငုပ္သေဘၤာမွာ မီတာ ၆၀ ေက်ာ္ ရွည္လ်ားၿပီး တစ္နာရီလၽွင္ ကီလိုမီတာ ၃၀ ေက်ာ္ ခုတ္ေမာင္းႏိုင္သည္။ ေရေအာက္အနက္ မီတာ ၃၀၀ အထိ ငုပ္လၽွိဳးႏိုင္ကာ စစ္သည္ ၄၀ ခန္႔ တင္ေဆာင္ႏိုင္သည္။

ေရမိုင္ ၈၀၀၀ အထိ ခရီးဆန္႔ႏိုင္ၿပီး စစ္ဆင္ေရးတာဝန္ကို ရက္ေပါင္း ၆၀ ဆက္တိုက္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္သည္။

 

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ေရတပ္က ဝယ္ယူထားသည့္ တ႐ုတ္ေရငုပ္သေဘၤာ မင္အတန္းအစားသည္ အရွည္မီတာ ၇၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး တစ္နာရီလၽွင္ ကီလိုမီတာ ၃၀ ေက်ာ္ ခုတ္ေမာင္းႏိုင္သည္။ မီတာ ၃၀၀ အနက္ အထိ ငုပ္လၽွိဳးႏိုင္ကာ စစ္သည္ ၆၀ ခန္႔ သယ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။

စစ္လက္နက္ တပ္ဆင္အားမွာမူ ေရျပင္မွ ကုန္းေျမသို႔ ပစ္ခတ္ႏိုင္သည့္ ေတာ္ပီဒိုစနစ္မ်ား စသည္ျဖင့္ ဆင္တူသည့္ လက္နက္အမ်ိဳးအစား တပ္ဆင္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ္လည္း လက္နက္အမ်ိဳးအစား အလိုက္ ဖ်က္ဆီးႏိုင္စြမ္းမွာမူ ကြဲျပားပါ သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ေရငုပ္သေဘၤာႏွစ္စင္းအတြက္ ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ စြန္းစြန္း သုံးစြဲခဲ့ရေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားက ဆိုသည္။ အိမ္နီးခ်င္းထိုင္းႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တို႔၏ ေရငုပ္သေဘၤာအစီအစဥ္ အေကာင္ အထည္ေပၚလာသည္မွာ မ်ားစြာမၾကာေသးပါ။ ဘဂၤလားေရတပ္အတြက္ တ႐ုတ္ ထုတ္ မင္အတန္းအစား ေရငုပ္သေဘၤာ ႏွစ္စင္းမွာ ယခုႏွစ္မတ္လကမွ တပ္ေတာ္ ဝင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ၊ အိႏၵိယတို႔ႏွင့္ ေရပိုင္နက္ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ေရတပ္အတြက္ ေရငုပ္သေဘၤာႏွစ္စင္းက အသုံးဝင္လာမည္ဟု ဒါကာ ထရီဗ်ဴးကဆိုသည္။ ယင္းေရငုပ္သေဘၤာ ႏွစ္စင္းကို ပင္လယ္ျပင္ကင္းလွည့္ျခင္းအတြက္ သုံးမည္ဟုလည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သတင္းဌာနက ဆိုသည္။

ထိုင္းေရတပ္အတြက္ တ႐ုတ္ေရငုပ္ သေဘၤာမွာမူ မွာယူဆဲအဆင့္သာ ရွိေသးသည္။

စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေလးရာနီးပါး ကုန္က်မည့္ တ႐ုတ္ ေရငုပ္သေဘၤာသုံးစင္း ဝယ္ယူရန္ ထိုင္းအစိုးရက ဧၿပီလအတြင္း လၽွိဳ႕ဝွက္စြာ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သတင္း ေပါက္ၾကားခဲ့ၿပီး ေဝဖန္သံအခ်ိဳ႕လည္း ထြက္ခဲ့သည္။

ထိုင္းက ေရငုပ္သေဘၤာအတြက္ ကုန္က်စရိတ္၊ အသုံးဝင္မႈႏွင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံအေပၚ မွီခိုရမႈဟူ၍ အဓိက အခ်က္သုံးခ်က္ အေၾကာင္းျပသည္။ ျပည္ပႏိုင္ငံအေပၚ မွီခိုေနရျခင္း ဆိုသည္မွာ ထိုင္းစစ္တပ္သည္ အေမရိကန္တို႔ႏွင့္ ကာလၾကာရွည္ မဟာမိတ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး စစ္ေရးတြင္လည္း အေမရိကန္အေပၚ မွီခိုရ သည့္ အေနအထားမ်ား ရွိခဲ့သည္။

ယခု ထိုင္းေရတပ္အတြက္ ေရငုပ္သေဘၤာ ဝယ္ယူျဖည့္တင္းျခင္းျဖင့္ အေမရိကန္အေပၚ မွီခိုေနရမႈကို ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္မည္ဟု ထိုင္းအစိုးရက အခိုင္အမာဆိုသည္။ တစ္ဖက္တြင္ ေဝဖန္သူမ်ား၏ ေထာက္ျပ ခ်က္မ်ားလည္း ရွိသည္။

ယင္းမွာ ေရငုပ္သေဘၤာဝယ္ယူေရးအပါအဝင္ ေမာင္းႏွင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္ႏွင့္ သူ၏ အသုံးဝင္မႈ ျဖစ္သည္။
ေရငုပ္သေဘၤာဝယ္ယူေရးသက္သက္ ၌ပင္ ေဒၚလာသန္းေလးရာဝန္းက်င္ ကုန္က်ေနၿပီျဖစ္သည္။

တစ္ဖန္ ယင္းေရငုပ္သေဘၤာမ်ားကို ေမာင္းႏွင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္မွာလည္း ထပ္ခ်ပ္လိုက္ပါလာမည္ ျဖစ္ရာ ေဒသတြင္း စစ္ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အလားအလာမရွိသေလာက္ နည္းပါးေနခ်ိန္တြင္ ေရငုပ္ သေဘၤာက ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ အသုံးဝင္မႈကာမိပါ၏ေလာဟု ေမးခြန္းထုတ္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘန္ေကာက္ပိုစ့္သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္တြင္ ေရငုပ္သေဘၤာ ဝယ္ယူေရးကို ထိုင္းအမ်ားစု က ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ေရးသားခဲ့သည္။ တစ္ဆက္တည္း၌ အစိုးရႏွင့္ စစ္အာဏာသိမ္းေခါင္းေဆာင္ မ်ားသည္ အက်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဆိုသည္။

စစ္အာဏသိမ္း ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ပရာယြတ္ကမူ အကူအညီ လိုအပ္သည့္အခါတိုင္း တစ္ပါးသူအေပၚ မွီခိုေန၍ မျဖစ္ေၾကာင္း တုံ႔ျပန္ခဲ့ၿပီး ေရငုပ္သေဘၤာဝယ္ယူရာ၌လည္း အရစ္က် ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာေငြကို ႐ုတ္ခ်ည္း အလႈပ္အခတ္ျဖစ္ေစမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းသည္။

အလားတူ ျမန္မာ့ေရတပ္၏ ေရငုပ္သေဘၤာအိပ္မက္အေပၚ အျမင္တစ္မ်ိဳးျဖင့္ ႐ႈျမင္သူအခ်ိဳ႕လည္း ရွိပါသည္။

ထိုင္းတို႔႐ႈျမင္ပုံႏွင့္ ခပ္ဆင္ဆင္တူလွသည္။ ျမန္မာ့ေရတပ္အတြက္ ေရငုပ္သေဘၤာ ဝယ္ယူမည္ဆိုလၽွင္ ကုန္က်စရိတ္ ႀကီးျမင့္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အသုံးဝင္မႈအပိုင္းတြင္မူ ထိေရာက္မႈက အတိုင္း အတာတစ္ခုအထိသာ ရွိေနဦးမည္ျဖစ္ၿပီး အျခားနည္းလမ္းအခ်ိဳ႕ စဥ္းစားစရာရွိေၾကာင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး သုေတသီတစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

သူအႀကံျပဳသည္က စရိတ္စကႀကီးျမင့္မည့္ ေရငုပ္သေဘၤာအစီအစဥ္အစား ေရငုပ္သေဘၤာဖ်က္ လက္နက္မ်ား တပ္ဆင္သည္က ပိုမိုထိေရာက္မည္ေလာ စဥ္းစားခ်က္ျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တို႔က ေရငုပ္သေဘၤာပိုင္ဆိုင္သည္ဆိုပါလၽွင္ ျမန္မာ့ေရတပ္အတြက္ ေရငုပ္ သေဘၤာဖ်က္လက္နက္မ်ား တပ္ဆင္ျခင္းျဖင့္ တန္ျပန္ ႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္ကို သူကစဥ္းစားသည္။

တပ္မေတာ္တြင္ ေရငုပ္သေဘၤာတိုက္ဖ်က္ေရး ရဟတ္ယာဥ္မ်ားဝယ္ယူ ျဖည့္တင္းမည့္ အစီအစဥ္ရွိထားၿပီးဟု ဆိုသည္။

ေနာက္ထပ္ သူအႀကံျပဳသည္က ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္ လုံၿခဳံေရးအတြက္ဆိုလၽွင္ ေရငုပ္သေဘၤာထက္ ကင္းလွည့္ ေရယာဥ္မ်ားအလုံအေလာက္ ဝယ္ယူျဖည့္တင္းကာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမွ ျမန္မာ့ ေရသယံဇာတမ်ား ခိုးယူသုံးစြဲေနမႈကို ကာကြယ္ရန္ျဖစ္သည္။

ထိုင္းငါးဖမ္းေလွမ်ား ျမန္မာ့ေရပိုင္နက္သို႔ ခိုးဝင္၍ ငါးဖမ္းသည္မွာ ႏွစ္ရွည္လမ်ား နာမည္ေက်ာ္လွ သည္။

အလဟႆ ဆုံး႐ႈံးေနရေသာ ျမန္မာ့ေရသယံဇာတမ်ားကို ေကာင္းစြာကာကြယ္ႏိုင္မည္ဆိုလၽွင္ တိုင္းျပည္အတြက္ ခပ္ျမန္ျမန္အျမတ္ထြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ထပ္ေလာင္းဆိုသည္။ ယင္းသို႔ဆို လၽွင္ ေရငုပ္သေဘၤာႏွင့္ အျခား နည္းလမ္းမ်ား ယွဥ္တြဲစဥ္းစားစရာ ျဖစ္သည္။

ကင္းလွည့္ေရယာဥ္ ျဖည့္တင္းေရး အစီအစဥ္က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္ ရွိထားၿပီးျဖစ္သည္။

အစၥေရးႏိုင္ငံမွ အျမန္သြားတိုက္ ခိုက္ေရးေရယာဥ္ Sကစနမ Dလသမa Mk ၃ မ်ား တပ္မေတာ္ (ေရ) အတြက္ ဝယ္ယူ ျဖည့္တင္းျခင္းျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္၏ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အစၥေရး ႏိုင္ငံခရီးစဥ္တြင္ အဆိုပါ တိုက္ခိုက္ေရးယာဥ္ မ်ားကို လက္ေတြ႕ေလ့လာခဲ့ၿပီး ဝယ္ယူရန္ သေဘာတူ ခဲ့သည္။

ယခုအခါ တိုက္ခိုက္ေရးေရယာဥ္ ႏွစ္စီးပင္ေရာက္ရွိေနၿပီဟု အစၥေရး ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ သတင္းမ်ားက ဆိုသည္။ စုစုေပါင္းေျခာက္စင္းဝယ္ယူမည္ ျဖစ္ရာ က်န္ရွိသည့္ေလးစင္းကို ျမန္မာတြင္ တည္ေဆာက္မည္ဟုလည္း ဆိုထားသည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း လတ္တေလာႏွစ္မ်ား၌ တပ္မေတာ္ (ေရ) က ကိုယ္တိုင္ တည္ေဆာက္ အသုံးျပဳေနသည့္ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္မ်ားမွာ ေဒသတြင္း၌ပင္ ေရပန္းစားလာသည္။ ယင္းက တပ္မေတာ္(ေရ) ၏ စြမ္းပကားႏွင့္ တိုးတက္မႈျပယုဂ္လည္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာတို႔ သတိထားရမည့္ ေနာက္ထပ္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံက မေလးရွား ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပႆနာကို အေၾကာင္းျပဳကာ ျမန္မာ့ျပည္တြင္းေရးကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း စြက္ဖက္လိုသည့္ သေဘာထားမ်ား ဆက္တိုက္ထုတ္ျပလာသည့္ မေလးရွား၏လုပ္ရပ္မွာ ရန္လိုမႈအျဖစ္ ႐ႈျမင္စရာ ျဖစ္ေနသည္။ ယင္းအတြက္ မေလးရွား စစ္အင္အားကို ေစ့ငုျခင္းက ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းလည္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ကုန္းေျမခ်င္း အထိအစပ္မရွိသည္ျဖစ္၍ ပင္လယ္ျပင္လမ္းေၾကာင္းကို အဓိက ေလ့လာမည္ဆိုလၽွင္ မေလးရွားေတာ္ဝင္ေရတပ္၏ စြမ္းပကားကို ခ်ိန္ဆရမည္ျဖစ္ သည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စစ္အင္အား မွတ္တမ္းမ်ားအရ မေလးရွားေရတပ္တြင္ ျပင္သစ္ႏွင့္ စပိန္တို႔ ပူးတြဲထုတ္လုပ္ေသာ ေရငုပ္ သေဘၤာႏွစ္စင္းရွိသည္။

ဖရီးဂိတ္စစ္သေဘၤာမွာမူ ႏွစ္စင္းသာရွိသည္။ ျမန္မာ့ေရတပ္တြင္ ဖရီးဂိတ္ ငါးစင္းအထိ ရွိေနသည္။

၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ အလြန္ကာလကတည္းက အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည့္ မေလးရွားေရတပ္၏ ေရငုပ္သေဘၤာစီမံ ကိန္းမွာ ေဒၚလာသန္းေထာင္ခ်ီကုန္က်ခဲ့ ၿပီး အနည္းဆုံး ေနာက္ထပ္ငါးႏွစ္အထိ ေရငုပ္သေဘၤာထပ္ျဖည့္ႏိုင္ေျခမရွိေသးေၾကာင္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံတကာ စစ္လက္နက္မွတ္တမ္း မ်ားက ဆိုသည္။
တပ္မေတာ္ (ေရ) အတြက္ စစ္လက္နက္နည္းပညာ ျဖည့္တင္းမႈမ်ား ဆက္တိုက္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ ေရငုပ္သေဘၤာအိပ္မက္က ႏွစ္အနည္းငယ္အထိ ဆက္တိုက္ျမင္ေနရဦးမည္ျဖစ္သည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံ မ်ားႏွင့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးတိုးတက္မႈျပယုဂ္အျဖစ္ အေမရိကန္စစ္သေဘၤာအပါအဝင္ ႏိုင္ငံ တကာေရတပ္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ လာေရာက္ေနျခင္းကလည္း ျမန္မာ့ ေရတပ္ တစ္ဆင့္ျမႇင့္ေရး အေထာက္အကူ၊ လကၡဏာေကာင္းမ်ားျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္၏ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ား၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ (ေရ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအာင္စန္း၏ ႐ုရွားခရီးစဥ္မ်ားက ေရငုပ္သေဘၤာအိပ္မက္ကို ပိုမိုအသက္သြင္းေပးလ်က္ ရွိသည္။

ပင္လယ္ျပင္လုံၿခဳံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးတြက္ေျခကိုက္မႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ (ေရ) ၏ စိတ္ကူးအိပ္မက္အတြက္အရိပ္အေယာင္ အခ်ိဳ႕လည္း ျမင္ေတြ႕ေနရသည္။ ယင္းမွာ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္အသိုင္းအဝိုင္းက ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ေရငုပ္သေဘၤာ မွတ္တမ္းကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပလာျခင္း ျဖစ္သည္။

အထင္ရွားဆုံးမွာ ပန္းဆိုးတန္းဆိပ္ကမ္းေရာက္ ေရငုပ္သေဘၤာ Greenfish ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္တပ္မေတာ္မွ ေရငုပ္ သေဘၤာ Greenfish သည္ ဖ်က္သေဘၤာႏွစ္စင္းႏွင့္အတူ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္တြင္ ပန္းဆိုးတန္းဆိပ္ကမ္းသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးအျဖစ္ ဆိုက္ကပ္ခဲ့ရာ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားပါ တက္ေရာက္ေလ့လာ ခြင့္ရခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ဓာတ္ပုံမ်ားႏွင့္တကြ ေပၚထြက္လာေသာ ရွားပါးမွတ္တမ္းက ျမန္မာ့ေရငုပ္ သေဘၤာအိပ္မက္အတြက္ ေခါင္းေလာင္းသံေလာဟု ေစာေၾကာဖြယ္ရာျဖစ္သည္။ ျမန္မာသို႔ ပထမဆုံးဆိုက္ကပ္လာသည့္ ေရငုပ္သေဘၤာသည္ ပန္းဆိုးတန္းသို႔ အေရာက္လာခဲ့သည္။

ယေန႔အခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္က ကိုကိုးကၽြန္း၌ ေခတ္မီေရတပ္ဆိပ္ခံတံတား တည္ေဆာက္ဖြင့္လွစ္ ႏိုင္ၿပီျဖစ္ရာ ေရငုပ္သေဘၤာအစီအစဥ္အတြက္မ်ားစြာထည့္သြင္းစဥ္းစားဖြယ္ရာ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

အၿငိမ္းစားတပ္မေတာ္အရာရွိတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏွင့္ ကမၻာ့စစ္လက္နက္ေရးရာမ်ားကို ေလ့လာသူ လည္းျဖစ္ေသာ ေသနဂၤေဆာင္းပါးရွင္ၾကယ္နီက ျမန္မာ့ ေရတပ္၏ ေရငုပ္သေဘၤာအိပ္မက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဤသို႔သုံးသပ္သည္။

“ကီလိုအတန္းအစားမ်ား ပိုင္ဆိုင္ပါက အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္း အဆင့္ျမင့္ ေရငုပ္သေဘၤာ တပ္ဖြဲ႕တစ္ခုကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္” ။

 

ေနာ္ကိုကို

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *