မစ္ဆူဘီရွီက ျမန္မာကို ေရသန္႔စက္ေရာင္းမည္

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၇

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ နာမည္ေက်ာ္ အီလက္ထ႐ြန္နစ္ကုမၸဏီႀကီးျဖစ္ေသာ မစ္ဆူဘီရွီက ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားထံသို႔ ေရသန္႔စက္မ်ား တင္သြင္း ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္သတင္းဌာန NIKKEI က ေဖာ္ျပသည္။ျမန္မာ့စီးပြားေရး တက္ရိပ္ျပလာသည္ႏွင့္အညီ ေရသန္႔သုံးစြဲမႈႏႈန္းလည္း  ျမင့္တက္လာသျဖင့္ ျမစ္ေရကိုပါ သန္႔စင္ႏိုင္ေသာ အႀကီးစားေရသန္႔စင္စက္မ်ားကို  ဂ်ပန္ကုမၸဏီက ျမန္မာေဈးကြက္သို႔ တင္သြင္းေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါသတင္းက ဆိုသည္။

ျမန္မာေဈးကြက္သို႔ ဝင္ေရာက္ရာတြင္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္း၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို မစ္ဆူဘီရွီက ပိုင္ဆိုင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၫွိႏႈိင္းရာတြင္ တစ္ပန္းသာေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း NIKKEI က ဆိုသည္။

မစ္ဆူဘီရွီက ရန္ကုန္ျမစ္ေရကို  သန္႔စင္ကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေႏြရာသီေရလို အပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းရန္လည္း စီစဥ္ ထားၿပီး အစိုးရႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ပါက ေရသန္႔စက္႐ုံ ဒီဇိုင္းဆြဲ ျခင္း၊ ပစၥည္းတင္သြင္းျခင္း၊ စက္႐ုံတည္ ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းတို႔ကို တာဝန္ယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အဆိုပါသတင္းတြင္  ေဖာ္ျပထားသည္။

ကနဦး အစီအစဥ္အေနႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာမ်ား၏ ေရလိုအပ္ခ်က္ကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္ရွိၿပီး  လူေပါင္း ၂၇,၀၀၀ အထိ အသုံးျပဳႏိုင္မည့္ ေရတန္ခ်ိန္ ၅,၄၀၀ ကို ေန႔စဥ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ ရန္ ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း NIKKEI  က ထပ္ေလာင္းေဖာ္ျပသည္။

မစ္ဆူဘီရွီသည္ အႀကီးစား ေရသန္႔စင္သည့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ကင္ညာ ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔တြင္လည္း လုပ္ကိုင္ေနၿပီး ျမန္မာသည္ ေရသန္႔လုပ္ငန္း ခ်ဲ႕ထြင္သည့္ တတိယေျမာက္ႏိုင္ငံျဖစ္လာေၾကာင္း ဂ်ပန္သတင္းဌာန၏ မွတ္တမ္းမ်ားက ဆိုသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *