မႏၲေလးအတြက္ စီမံကိန္း ၃၀

 

ေလးႏွစ္အတြင္း ျပည္ပအကူအညီျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းေပါင္း အခု ၃၀ မႏၲေလးတိုင္းတြင္ ရွိေနသည္။

 

ေဆာင္႐ြက္မည့္စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေခ်းေငြမ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

“ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ေထာက္ပံ့တာရွိသလို ႏိုင္ငံျခားအကူအညီေတြ ယူၿပီး ေဆာင္႐ြက္ေနရတဲ့ စီမံကိန္းေတြ ရွိတယ္” ဟု တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမတ္သူက ေျပာၾကား သည္။

အတိအက်ဆိုရေသာ္၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ေခ်းေငြ ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္မည့္လုပ္ငန္းေပါင္း ၁၉ ခုရွိၿပီး အကူအညီအေထာက္အပံ့ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္း ၁၁ ခုရွိသည္ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး စီမံေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ က႑ေလးခုပါဝင္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ က်ပ္သန္းတစ္သိန္းေလးေသာင္း နီးပါး ခြဲတမ္းရရွိထားသည္။

ရမည္းသင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေခ်ာင္းမႀကီးဆည္ေရေသာက္စနစ္ျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းကို က်ပ္သန္း ေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ျဖင့္ ဆည္ေျမာင္းဌာနက ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း စနစ္ တက် လယ္ယာေျမေဖာ္ထုတ္ျခင္းအတြက္ က်ပ္ ၃၃ သန္း ေက်ာ္ျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသုေတသနဦးစီး ဌာနက ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္သည္။ မိတၳီလာခ႐ိုင္အတြင္း တိုးခ်ဲ႕ေရေပးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ေက်းလက္/ဦးစီးက က်ပ္သန္း ၃၀၀ ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ငါးၿမိဳ႕နယ္ ကို ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းကို အဆိုပါႏွစ္မ်ားအတြင္း က်ပ္သန္းေပါင္းတစ္သိန္းတစ္ ေသာင္းေက်ာ္ျဖင့္လည္းေကာင္း ေဆာင္႐ြက္ဦးမည္ ျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆုံးတစ္ခုမွာ ဧရာ၀တီျမစ္ေရလမ္းေၾကာင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ျဖစ္သည္။ ယင္းအတြက္ ေရ အရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီး ဌာနက က်ပ္သန္းတစ္ေသာင္းခုနစ္ေထာင္ ေက်ာ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္သည္။

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ဆိုင္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္မူ က်ပ္သန္းတစ္သိန္းကိုးေသာင္းနီးပါး ရရွိ ထားၿပီး ျမန္မာ့မီးရထားၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာဌာနက ရန္ကုန္-မႏၲေလး ရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း အတြက္ က်ပ္သန္းကိုးေသာင္းေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ သုံးစြဲမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့မီးရထားစက္မႈႏွင့္ လၽွပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာဌာနမွ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ မႏၲေလးတြင္ စက္ေခါင္းသစ္ေဆာက္လုပ္ေရး စက္႐ုံ၊ လူစီးတြဲကုန္တြဲသစ္ ေဆာက္လုပ္ေရးစက္႐ုံတည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ က်ပ္သန္းေလး ေသာင္းခြဲနီးပါး အကုန္အက်ခံမည္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ စစ္ကိုင္းတို႔တြင္ ဒီဇယ္စက္ေခါင္းမ်ား၊ လူစီးတြဲမ်ားႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူျခင္း တို႔အတြက္ က်ပ္သန္းတစ္ေသာင္းခြဲေက်ာ္၊ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးတို႔တြင္ စက္ေခါင္း ေျခာက္ေခါင္း သို႔မဟုတ္ လူစီးတြဲ ၃၀ တြဲ ဝယ္ယူျခင္း အတြက္ က်ပ္ေငြ ၁၄၄ သန္း၊ ကိုးရီးယားႏုိင္ငံ ေခ်းေငြျဖင့္ မႏၲေလးတြင္ ပထမ အႀကိမ္ ၁၀၀ တြဲ ဝယ္ယူျခင္းအတြက္ က်ပ္ ၄၂၆ သန္းတို႔ကို သုံးစြဲသြားမည္ ျဖစ္သည္။

အလားတူ ျမန္မာ့မီးရထား သြားလာပို႔ေဆာင္ေရးဌာနမွ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးတို႔ တြင္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ (Yangon Mandalay Railways Improvement-Project Phase 1) အတြက္ က်ပ္သန္း ႏွစ္ေသာင္း ကိုးေထာင္ေက်ာ္၊ မႏၲေလး၊ စစ္ကိုင္း၊ ကခ်င္တြင္ ကိုရီးယားေခ်းေငြျဖင့္ မႏၲေလး-ျမစ္ႀကီးနားလမ္းပိုင္း အဆင့္ ျမႇင့္တင္ေရး စီမံကိန္းပါအခ်က္ျပႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းအတြက္ က်ပ္ ၉၈ သန္းေက်ာ္ သုံးစြဲမည္ျဖစ္သည္။ မႏၲေလး-မိုးကုတ္လမ္း အဆင့္ျမႇင္တင္ျပဳျပင္ရန္အတြက္ ဂ်ပန္ေခ်းေငြ က်ပ္သန္း၂၂၀ ေက်ာ္ကို လမ္းဦးစီးဌာနက အသုံးျပဳဦးမည္ ျဖစ္သည္။

မီးလင္းရန္ ထက္ဝက္ေက်ာ္ က်န္ရွိေသးသည့္ မႏၲေလးတိုင္းအတြက္ လၽွပ္စစ္က႑အတြက္ ေဝစုမွာ က်ပ္သန္းတစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းနီးပါးျဖစ္သည္။ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားပို႔လႊတ္ေရးႏွင့္ ကြပ္ကဲေရးဦးစီး ဌာနက မႏၲေလးတိုင္းႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ ဂ်ပန္ေခ်းေငြျဖင့္ ၅၀၀ ေကဗီမိတၳီလာခြဲ႐ုံႏွင့္ ၅၀၀ ေကဗီ ေတာင္ငူခြဲ႐ုံတည္ ေဆာက္ရန္ က်ပ္သန္းေလးေသာင္းႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ သုံးစြဲမည္ ျဖစ္သည္။

လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းက မႏၲေလးတိုင္းႏွင့္ ကယားျပည္နယ္တို႔တြင္ ဆည္ေတာ္ ႀကီးႏွင့္ ဘီလူးေခ်ာင္းအမွတ္ ၁ စက္႐ုံရွိ စက္ႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ား အလုံးစုံျပဳျပင္မြမ္းမံေရး စီမံကိန္းကို က်ပ္သန္း ႏွစ္ေထာင့္တစ္ရာေက်ာ္ သုံးစြဲမည္ျဖစ္သည္။

မႏၲေလးလၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေကာ္ပိုေရးရွင္းက JICA ေခ်းေငြျဖင့္ စက္ကိရိယာ တန္ဆာပလာပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူျခင္းႏွင့္ တပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္း Phase 2 အတြက္ က်ပ္သန္းေလးေသာင္းနီးပါးႏွင့္ ကမၻာ့ ဘဏ္ေခ်းေငြျဖင့္ေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ က်ပ္သန္းတစ္ေသာင္းခြဲနီးပါးသုံးစြဲမည္ ျဖစ္သည္။ ေရဆိုးသန္႔စင္ျခင္းကို အဓိကလုပ္ေဆာင္မည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္အတြက္မူ က်ပ္သန္း ႏွစ္ေသာင္းခြဲျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕ျပဝန္ေဆာင္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ က်ပ္သန္းတစ္ေသာင္းငါးေထာင္ေက်ာ္၊ ေ႐ႊတ ေခ်ာင္း၊ ေငြတေခ်ာင္း၊ မဂၤလာေျမာင္းတစ္ေလၽွာက္ ေရဆိုးသန္႔စင္စနစ္တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္း၊ ေရဆိုးထုတ္စက္႐ုံမ်ား စြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ သဂၤဇာေခ်ာင္း တစ္ေလၽွာက္ ေရဆိုးပစ္စနစ္တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းႏွင့္ အျခားဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအတြက္ ေခ်းေငြ က်ပ္သန္း ႏွစ္ေသာင္းနီးပါးျဖင့္ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္သည္။

အထက္ပါ စီမံကိန္း ၁၉ ခုသည္ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ကမၻာ့ဘဏ္ (World Bank)၊ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (Asia Development Bank)၊ ဂ်ပန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီ (JICA)၊ ျပင္သစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေအဂ်င္စီ (Agency of Frence Development) စသည့္အဖြဲ႕အစည္းတို႔၏ ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ယင္းေခ်းေငြမ်ားသည္ ႏွစ္ ၃၀ ေခ်းေငြျဖစ္ကာ ငါးႏွစ္မွ ဆယ္ႏွစ္အတြင္း ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည္လည္းျဖစ္သည္။

“တခ်ိဳ႕ဟာက တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္သလို တခ်ိဳ႕ဟာေတြက်ေတာ့ ျပည္ေထာင္စုက တစ္ဆင့္ဝင္တာ ေတြ ရွိတယ္။ စည္ပင္တို႔ ဘာတို႔ဆို တိုက္႐ိုက္ဝင္တယ္” ဟု စီမံ/ဘ႑ာ ဝန္ႀကီး ဦးျမတ္သူက ယင္းေခ်းေငြမ်ား၏ လမ္းေၾကာင္းကို ရွင္းျပသည္။

ေထာက္ပံ့ေငြျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ စီမံကိန္းေပါင္း ၁၁ ခုျဖစ္သည္။ မိတၳီလာၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသပညာတကၠသိုလ္အတြက္ က်ပ္သန္းသုံးေထာင္နီးပါးကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ေထာက္ပံ့ထားၿပီး မႏၲေလးဆိပ္ကမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ က်ပ္သန္းႏွစ္ေသာင္း သုံးေထာင္နီးပါးကို ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနက သုံးစြဲဦးမည္ျဖစ္ကာ ခြဲတမ္းေဝစုအမ်ားဆုံးလည္းျဖစ္သည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑အတြက္ေတာ့ က်ပ္သန္း ၁၃၀၀ ေက်ာ္ျဖစ္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳး ေရးဦးစီးဌာနက ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္မ်ားတြင္ ေရွ႕တန္းစခန္းႏွင့္ သိုေလွာင္႐ုံမ်ား တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ က်ပ္သန္း ၉၀ ေက်ာ္၊ သုေတသနကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ အေထြေထြဝန္ေဆာင္စရိတ္အတြက္ က်ပ္သန္း ၇၀ ေက်ာ္၊ အပူပိုင္းဇုန္ေဒသတြင္ မိုးေရထိန္းသိမ္းနည္းစနစ္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္၊ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မူေဘာင္ေရးဆြဲျခင္းအတြက္ က်ပ္သန္း ၃၀ နီးပါး သုံးစြဲမည္ျဖစ္သည္။

မႏၲေလး၊ မေကြး၊ ဧရာ၀တီ၊ ေနျပည္ေတာ္တိုင္းေဒသႀကီး ေလးခုတြင္ စုစုေပါင္း က်ပ္သန္း ၅၈၀ နီးပါးျဖင့္ ေက်းလက္ေတာင္သူ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ က်ပ္သန္း ၃၁၀ ေက်ာ္၊ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းအေထာက္အကူျပဳအသုံးစရိတ္အတြက္ က်ပ္သန္း ၁၄၀ ေက်ာ္ သုံးစြဲဦးမည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းအျပင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမ်ိဳးေစ့ဌာနခြဲက မႏၲေလး၊ စစ္ကိုင္း၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ ျမန္မာ့မ်ိဳးေစ့က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္းအတြက္ ၉၆ သန္းေက်ာ္လည္း ပါဝင္ သည္။ စည္ပင္သာယာေရးအတြက္မူ က်ပ္သန္း ၁၃ç၀၀၀ ေက်ာ္ ရရွိခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕ျပဝန္ေဆာင္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ က်ပ္သန္းသုံးေထာင့္တစ္ရာေက်ာ္၊ ေရေပး ေဝေရးႏွင့္ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈအေထာက္အကူျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ က်ပ္သန္းတစ္ေသာင္းခန္႔ ျဖစ္ၿပီး မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (MCDC) က ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

MCDC က ေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လက္ရွိေရေပးေရးစနစ္ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ေရမီတာ တပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ေရေလွာင္ကန္၊ ေရတြန္း စက္႐ုံမ်ားတြင္ ကလိုရင္းပိုးသတ္စနစ္မ်ား တပ္ဆင္ျခင္းတို႔ ပါဝင္ေၾကာင္း အဆိုပါ ေကာ္မတီမွ သိရသည္။ ယင္းအျပင္ တစ္နာရီလၽွင္ ေရဂါလန္ ေလးေသာင္းခန္႔ ထုတ္ယူသုံးစြဲႏိုင္သည့္ စက္ေရတြင္းတူးေဖာ္မႈမ်ားလည္း ပါဝင္ဦးမည္ျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ မႏၲေလးကို ႏိုင္ငံျခားက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ၊ အေထာက္အပံ့ေတြက သေဘာက် ေနၾကတာ ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က ေျမေဈးနဲ႔ လၽွပ္စစ္မီးအခက္အခဲ ရွိေနေသးတဲ့ အတြက္ အဲဒီလုပ္ငန္းေတြက ရန္ကုန္ဘက္ကို ေရာက္ေရာက္သြားတာရွိတယ္” ဟု မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာ ေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာရဲလြင္က The Voice သို႔ ဆိုသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း စီမံကိန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရာမွ ရရွိသည့္ ဝင္ေငြမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္ပမာဏကို ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ သုံးစြဲခဲ့သည္၊ မည္သည့္ပမာဏမွာ ျပည္သူမ်ား လက္ဝယ္သို႔ ေရာက္ရွိသည္ ဆိုသည္ကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အင္မတန္ အားနည္းေၾကာင္း ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာခ်စ္ကိုကိုက ေဝဖန္သည္။

“အကူအညီေတြက လိုအပ္တဲ့ ေနရာေတြမွာ ကူညီေနရတာရွိသလို ေရမ်ားရာ မိုး႐ြာေနတဲ့ ကိစၥမ်ား၊ အလိုအပ္ဆုံးေနရာမ်ားသို႔ အကူအညီမ်ား မေရာက္ရွိမႈမ်ားလည္း ရွိေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ စီမံကိန္းမ်ားကို ဘယ္သူေတြက ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီး ဘယ္လိုပုံစံနဲ႔ ေဆာင္႐ြက္ေနသလဲဆိုတာေတြလည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအားနည္းေနတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေလးႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားအကူအညီျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္မႈစီမံကိန္းမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ မီးလင္းေရး၊ စည္ပင္ႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးတို႔ ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔အနက္ ေခ်းေငြႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေငြ ရရွိမႈ တို႔ကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လိုက္လၽွင္ ေခ်းေငြက ပိုမိုရရွိေနသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိရမည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ေခ်းေငြရရွိမႈမွာ က်ပ္သန္းတစ္သိန္းေလးေသာင္းျဖစ္ၿပီး ေထာက္ပံ့ေငြမွာ က်ပ္သန္းတစ္ေထာင့္သုံးရာသာျဖစ္၍ ဆယ္ဆတစ္ဆ ကြာဟေနသည္။

စည္ပင္အတြက္မူ ေခ်းေငြမွာ က်ပ္သန္းႏွစ္ေသာင္းခြဲျဖစ္ၿပီး ေထာက္ပံ့ေငြမွာ က်ပ္သန္းတစ္ေသာင္း သုံးေထာင္ေက်ာ္ျဖစ္၍ ထက္ဝက္နီးပါး ကြာဟခဲ့သည္။

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအတြက္ က်ပ္သန္း တစ္သိန္းကိုးေသာင္းခန္႔ ေခ်းေငြရရွိခဲ့ၿပီး မီးလင္းေရး အတြက္ ေခ်းေငြ က်ပ္သန္းတစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းခန္႔ ျဖစ္သျဖင့္ မ်ားျပားသည္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ေထာက္ပံ့ေငျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ၎တို႔မပါဝင္ေပ။

အဆိုပါ စီမံကိန္းမ်ား ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ သက္ဆိုင္သည့္ ဌာနဆိုင္ရာတို႔ကို ဖိဖိစီးစီး တိုက္တြန္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ လိုအပ္ၿပီး ထိေရာက္သည့္ စီမံကိန္းမ်ား၊ အက်ိဳးျပဳမည့္ စီမံကိန္းမ်ား ကိုသာ ေ႐ြးခ်ယ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီး ဦးျမတ္သူက ရွင္းျပသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ အခက္အခဲက အခုလို ေထာက္ပံ့ေပးတာ၊ ေခ်းေငြေပးတာေတြက ေကာင္းမြန္တယ္၊ လက္ခံတယ္ဆိုေပမယ့္ စီမံကိန္းေတြမွာ သူတို႔ရဲ႕ လူေတြ (ပညာရွင္ေတြ) ေခၚလာခဲ့တာကို ႀကဳံရတာပဲ” ဟု ဝန္ႀကီးကဆိုသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံျခားမွ ပညာရွင္မ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားေခၚလာခဲ့သျဖင့္ မိမိတို႔ဘက္မွ ျပန္လည္ စိုက္ထုတ္ေပးရသည့္ စရိတ္ (ေနထိုင္တည္းခိုစားေသာက္ စရိတ္) ကလည္း မ်ားျပားေနၿပီး ထိုအေရ အတြက္ကို ေလၽွာ႔ခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းရမည္ဟုလည္း ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

“လုပ္ငန္းတစ္ခုမွာ သူတို႔လူ ၁၀ ေယာက္ေလာက္သုံးရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လူသုံးေယာက္ေလာက္ပဲ သုံးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျဖစ္ခ်င္တာက နည္းပညာကိုလည္း ေပးေစခ်င္တယ္။ ပထမ ၁၀ ဦးေခၚရင္ ေနာက္တစ္ေခါက္ဆို ငါးဦး၊ ေနာက္ဆို သုံးဦး ဒီလိုမ်ိဳးေခၚလာတာ နည္းပါးေအာင္ လုပ္ရမွာပဲ၊ ဒီလိုမွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္ကလည္း ပညာရမွာ” ဟု ဝန္ႀကီးဦးျမတ္သူက ေရရွည္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ စီမံကိန္း ကိုလည္း ရွင္းျပေလသည္။

ေလးႏွစ္အတြင္း ျပဳလုပ္မည္ဆိုသည့္ စီမံကိန္းေပါင္း ၃၀ မွာ ျပည္သူတို႔အတြက္ မည္မၽွအက်ိဳးျပဳ ႏိုင္သည္ဆိုသည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။

ျမတ္ (ကေလး)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *