တကၠသိုလ္ ဘယ္ဘဝကို ေရြးမလဲ

 

 

တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္စာရင္းမ်ားထြက္ၿပီ။ ဘယ္ေက်ာင္းတက္မလဲ ေရြးၾကရေတာ့မည္။ စင္စစ္ ကိုယ္တက္ေသာေက်ာင္းသည္ ကိုယ့္ဘဝကို အဆုံးအျဖတ္ေပးမည္ျဖစ္ရာ ေက်ာင္းေရြးျခင္းသည္ ဘဝေရြးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သတင္းမ်ားကို ဖတ္ရသည့္အတိုင္း ဆိုလွ်င္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္သူ ႏွစ္သိန္းေလးေသာင္းေက်ာ္ ရွိသည့္အတြက္ ဘဝေပါင္း ႏွစ္သိန္းခြဲခန္႔၊ ဆက္စပ္မိသားစုေပါင္း ႏွစ္သိန္းခြဲခန္႔။ ျမန္မာျပည္ အနာဂတ္အတြက္ အေရးႀကီးလွေသာ အင္အားစုႀကီး။ သူတို႔၏ ယေန႔အဆုံးအျဖတ္သည္ ျမန္မာ့မနက္ျဖန္အေပၚ ႀကီးမားစြာ သက္ေရာက္မည္။

ယခုေဆာင္းပါးသည္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္မ်ားကို အဓိက ရည္ရြယ္ေသာ္လည္း အသက္အရြယ္အသီးသီး၊ ဘဝအဆင့္ အသီးသီးႏွင့္လည္း ဆိုင္သည္။ ဘယ္ဘဝကို သြားမလဲ။ ကိုယ္ေရြးခ်င္တိုင္း ေရြးလို႔မရ အမွတ္စာရင္းေပၚ မူတည္သည္ဟု ဆိုၾကမည္။ စင္စစ္အမွတ္စာရင္းသည္ လူ႔ဘဝတြင္ ႀကံဳရေလ့ရွိသည့္ အကန္႔အသတ္တစ္မ်ဳိးသာ ျဖစ္သည္။ အကန္႔အသတ္ အမ်ဳိးအစားသာ ကြာခ်င္ကြာမည္ ဘဝတြင္ မည္သူမဆို အကန္႔အသတ္ႏွင့္ ႀကံဳရသည္ခ်ည္း။ ခ်မ္းသာဆင္းရဲ၊ က်ားမ၊ လူေနမႈ အဆင့္အတန္း၊ ေနသည့္ေဒသ စသည့္ အခ်က္မ်ားစြာေပၚ မူတည္ၿပီး အကန္႔အသတ္မ်ား ကြာျခားသြားေသာ္လည္း အကန္႔အသတ္မူ မည္သူမဆိုအေပၚ ရွိေနသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ ေရြးခ်ယ္မႈက စကားေျပာသြားသည္။ ဥပမာ – ဥေရာပႏွင့္ အာရွရွိ ဘုရင့္မိသားစုအခ်ဳိ႕သည္ အရာရာ ျပည့္စုံေနသည့္သေဘာ ရွိေသာ္လည္း အိမ္ေထာင္ျပဳလွ်င္ အျပင္မိသားစုႏွင့္ လက္မထပ္ရ၊ လက္ထပ္လွ်င္ နန္းေတာ္မွ ခြာရမည္ ဟူေသာ အကန္႔အသတ္မ်ား ရွိသည္။ ခ်မ္းသာသည့္ႏိုင္ငံတြင္ ေမြးဖြားလာသူသည္ ဆင္းရဲႏိုင္ငံတြင္ ေမြးဖြားသူထက္ အကန္႔အသတ္နည္းသည ္ဆိုေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္မည္ဆိုလွ်င္ ဆင္းရဲႏိုင္ငံတြင္ ေမြးသူက အခြင့္အလမ္း ပိုသာသည္။

ယေန႔ေခတ္သည္ ေျပာင္းသြားၿပီ၊ ပြင့္သြားၿပီ။ အလုပ္အကိုင္ အမ်ိဳးအစား စုံသြားၿပီ။ ဆရာဝန္၊ အင္ဂ်င္နီယာျဖစ္မွ ဝင္ေငြအဆင္ေျပ တင့္ေတာင့္တင့္တယ္ ေနရမည္ မဟုတ္ဘဲ ယခင္က မရွိခဲ့ေသာ အလုပ္အမ်ဳိးအစားမ်ား ( ဥပမာ – DJ) ျဖင့္လည္း ဘဝရပ္တည္ႏိုင္ၿပီ။ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္တြင္ ေအာင္ျမင္ရန္သာ လိုသည္။ ေအာင္ျမင္သူတို႔ ေနာက္သို႔ ေငြေၾကးလိုက္လာမည္ ျဖစ္သလို ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားမႈတို႔လည္း ပါလာႏိုင္သည္။

မည္သည့္လမ္းေၾကာင္းေရြးေရြး ထြန္းေပါက္ရန္သာလိုသည္။ မည္သည့္နယ္ပယ္မွသာ ေနာင္ေရးစိတ္ေအးရမည္ဆိုသည့္ သေဘာတရားသည္ ယေန႔ေခတ္ႀကီးတြင္ ေခတ္မမီေတာ့။

ထြန္းေပါက္ရန္ေဆးနည္းမွာ ျမန္မာတို႔ႏွင့္ ရင္းႏွီးၿပီးသား။ ဝါသနာ၊ ေစတနာ၊ အနစ္နာ ထိုသုံးျဖာႏွင့္ ျပည့္စုံလွ်င္ ဘယ္အလုပ္လုပ္ ထြန္းေပါက္မည္။ ယင္းသုံးျဖာတြင္လည္း ဝါသနာသည္ အေခါင္အခ်ဳပ္။ ဝါသနာပါေသာ အလုပ္၊ ပညာရပ္၊ နယ္ပယ္သာဆိုလွ်င္ ေစတနာပိုမည္။ ေစတနာပိုလွ်င္ အနစ္နာခံႏိုင္သည္။ မည္မွ်ပင္ပန္းပင္ပန္း သည္းခံႏိုင္သည္။ အလုပ္အရည္အေသြး ပိုေကာင္းရန္ ကာယအား၊ ဉာဏအား ပိုထည့္မည္၊ အခ်ိန္ကုန္သည္ကို သိပင္သိလိုက္မည္ မဟုတ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းေရြးရမည္ဆိုလွ်င္ ဝါသနာပါရာကို ဦးစားေပး ေရြးေစလိုသည္။

ဝါသနာပါရာ ေရြးပါဟု ေျပာရသည္မွာ လြယ္သည္။ မလြယ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ား ရွိသည္။ ကိုယ္ဝါသနာပါသည္ကို အသက္ ၂၀ မျပည့္မီ သိရန္မလြယ္။ အခ်ဳိ႕ဆိုလွ်င္ ေအာင္ျမင္သည္ဟု လူအမ်ားက သတ္မွတ္ၾကေသာ္လည္း ကိုယ္ဘာလုပ္ခ်င္သည္ကို ေသသည္အထိ သိမသြား။ သိေသာသူမ်ားသည္ ကံေကာင္းေသာသူမ်ား ျဖစ္သည္။ မသိေသာသူ မ်ားသည္လည္း စိတ္ပ်က္ရန္မလို။ ကိုယ္ဝါသနာပါသည္ကို မသိသူသည္ ပုံမွန္ျဖစ္သည္။ ကိုယ့္ဝါသနာကို သိလိုလွ်င္ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ား ေမးႏိုင္သည္။ ေငြအတြက္ ပူစရာမလိုလွ်င္ ကိုယ္ဘာလုပ္ခ်င္လဲ။ ဘာလုပ္ရလွ်င္ ကိုယ္ေပ်ာ္လဲ။ ထိုမွ်ႏွင့္ မရွင္းေသးလွ်င္ ေနာက္ထပ္ေမးခြန္းမ်ား ေမးႏိုင္သည္။ ေနာက္ဆယ္ႏွစ္ေနလွ်င္ ကိုယ္ေသမည္ ဆိုပါက ဘာေတြလုပ္သြားခ်င္လဲ။ ေနာက္ေျခာက္လေနလွ်င္ ေသမည္ဆိုပါက ဘာလုပ္ခ်င္လဲ။ ေနာက္တစ္မ်ဳိး ရွိေသးသည္။ ဘာလုပ္ခ်င္လဲကို စဥ္းစားရခက္လွ်င္ ေျပာင္းျပန္စဥ္းစားႏိုင္သည္။ ဘာလုပ္ရမွာ ကိုယ္မုန္းလဲ။ ႀကိဳက္သည့္အရာ တိတိပပမရွိသူမ်ား အတြက္ ယင္းေမးခြန္းသည္ ထိေရာက္သည္။ မႀကိဳက္သည့္နယ္ပယ္ကို ေရွာင္လိုက္လွ်င္ က်န္သည့္အထဲက ဘာေရြးေရြး။

ေနာက္ထပ္ ေရြးနည္းတစ္နည္းမွာ စက္ဝိုင္းသုံးဝိုင္းစနစ္ျဖင့္ ေရြးနည္း။ ကိုယ္ဝါသနာပါသည့္ နယ္ပယ္က စက္ဝုိင္းတစ္ဝိုင္း၊ ဝင္ေငြေကာင္းရန္ ေသခ်ာသည့္နယ္ပယ္က စက္ဝိုင္းတစ္ဝိုင္း၊ အမ်ားအက်ဳိးျပဳသည့္နယ္ပယ္က စက္ဝိုင္းတစ္ဝိုင္း။ ထိုသုံးဝိုင္းကို ခ်ဆြဲၿပီး သုံးဝိုင္းလုံး ဆုံသည့္နယ္ပယ္ကို ေရြးျခင္းမ်ိဳး။ ဝါသနာပါ႐ုံႏွင့္မၿပီး၊ စားဝတ္ေနေရးကလည္း အေရးႀကီးသည္။ စားဝတ္ေနေရးလည္း အဆင္ေျပ၊ ဝါသနာႏွင့္လည္းကိုက္လွ်င္ အမ်ားကို အက်ဳိးျပဳႏိုင္ေလ ေကာင္းေလေလ။

အမ်ားကို အက်ဳိးျပဳႏိုင္ေျခ ျမင့္မားေသာ ဘာသာရပ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခား ပညာရည္ခြၽန္ဆုမ်ားမ်ား ေပးေသာ ဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္ေလ့ ရွိသည္။ ဥပမာ – ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ ျပည္သူ႔ေရးရာမူဝါဒ၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး၊ ေဘာဂေဗဒတို႔သည္ ႏိုင္ငံျခားပညာရည္ခြၽန္ဆုမ်ားမ်ား ေပးတတ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ နယ္ပယ္စုံတြင္ ထူးခြၽန္ထက္ျမက္ေသာသူမ်ား လိုအပ္ေနရာ နယ္ပယ္မ်ားစြာသို႔ ဉာဏ္ရည္ေကာင္းသူမ်ား၊ ႀကိဳးစားအားထုတ္သူမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားလွ်င္ အေကာင္းဆုံး။
ဉာဏ္ရည္ေကာင္းသူ၊ ႀကိဳးစားသူတို႔သည္ မည္သည့္ေနရာေရာက္ေရာက္ ေအာင္ျမင္မည္သာ။ သူတို႔ေအာင္ျမင္လွ်င္ နယ္ပယ္လည္း ေအာင္ျမင္မည္ ျဖစ္သလို ႏိုင္ငံလည္း အက်ဳိးရွိမည္။ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ၊ မႏုႆေဗဒတို႔ကဲ့သို႔ ဘာသာရပ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဆက္ျပတ္ခဲ့သျဖင့္ ယင္းေနရာတြင္ လူသားရင္းျမစ္မ်ား လိုအပ္သည္။

အခ်ဳိ႕ဘာသာရပ္မ်ားသည္ တူသလိုလိုႏွင့္ကြဲသည္။ သိပၸံပညာ စိတ္ဝင္စားသူသည္ Pure Science ျဖစ္သည့္ ဓာတုေဗဒ၊ ႐ူပေဗဒတို႔ကို စိတ္ဝင္စားသလား၊ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာ၊ ဓာတုအင္ဂ်င္နီယာ၊ ေလေၾကာင္း အင္ဂ်င္နီယာစေသာ အင္ဂ်င္နီယာ ပညာရပ္မ်ားကို စိတ္ဝင္စားသလားကို ဆုံးျဖတ္ရန္ လိုသည္။

အခ်ဳိ႕ဘာသာရပ္မ်ားသည္ တကၠသိုလ္တက္ရန္ပင္ မလိုဘဲ ျပင္ပတြင္ သင္တန္းမ်ားတက္ၿပီးေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ကိုယ့္ဘာသာေလ့လာျခင္းျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း ေလ့လာႏိုင္ေသာ ဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္ရာ ဝါသနာပါသလိုလို ျဖစ္ေနလွ်င္ တကၠသိုလ္တြင္တက္လွ်င္ ပိုသင့္ေတာ္ၿပီး ပိုဝါသနာပါေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။ သေဘာအားျဖင့္ ဆရာဝန္ ပညာရပ္ကို ကိုယ့္ဘာသာ ေလ့လာရန္၊ အျပင္သင္တန္းတက္ျခင္းျဖင့္ ေလ့လာရန္မလြယ္။

အဂၤလိပ္စာ၊ ကိုရီးယားစာႏွင့္ စီးပြားေရး Business ပညာရပ္ကို အျပင္တြင္ ေလ့လာႏုုိင္သည္။

အဂၤလိပ္စာကိုမူကား တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ မည္သူမဆို တတ္ေအာင္လုပ္ရမည္သာ။ အဂၤလိပ္စာသည္ မိမိတို႔ မည္သည့္နယ္ပယ္သို႔ ဝင္သည္ျဖစ္ေစ တံခါးမ်ားကို ပြင့္ေစမည့္ ေသာ့လိမၼာ Smart Key ျဖစ္သည္။ ဆရာဝန္ အဂၤလိပ္စာတတ္ရန္ လိုသလို စိုက္ပ်ဳိးေရးသမားလည္း အဂၤလိပ္စာ လိုအပ္သည္။ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ေန႔စဥ္ထြက္ေပၚေနေသာ ေနာက္ဆုံးေပၚ ပညာမ်ားသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားျပဳစုထားၾကသည္ျဖစ္ၿပီး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ၾကရာတြင္လည္း အဂၤလိပ္ဘာသာကို သုံးစြဲၾကသည္။

တကၠသိုလ္တက္ၾကရင္းႏွင့္ ကိုယ့္အေၾကာင္းကိုယ္ ပိုသိလာႏိုင္သည္။ ထိုအခါတြင္ ဘဝကို ဘယ္လိုဆက္ေက်ာင္းသင့္သည္ကို နားလည္လာၿပီး လိုင္းေျပာင္းသြားႏိုင္သည္။ ေလွ်ာက္မိေသာလမ္းကိုပင္ ဆုံးခန္းတိုင္ ဆက္ေလွ်ာက္ခ်င္လည္း ေလွ်ာက္ျဖစ္မည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ တကၠသိုလ္ကာလသည္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မွ လူႀကီးဘဝ အကူးအေျပာင္းကာလ ျဖစ္သည့္အတြက္ အဖိုးတန္ကာလ ျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္ေန႔ရက္မ်ားသည္ မိမိတို႔ဘဝကို အဆုံးအျဖတ္မ်ားစြာ ေပးမည္။ သူငယ္ခ်င္း၊ မိဘတို႔သည္ မိမိတို႔ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုုးေသာေၾကာင့္ အႀကံဉာဏ္ေကာင္းမ်ားေပးမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း တကၠသိုလ္ဘဝသည္ ျပန္မရေသာ ကိုယ့္ဘဝ ျဖစ္သည့္အတြက္ အခ်ိန္ယူစဥ္းစားၿပီး ကိုယ္တိုင္ဆုံးျဖတ္ရမည္။

ျမန္မာ့အနာဂတ္၊ ကိုယ့္အနာဂတ္အတြက္ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေက်ာင္းေရြးၾကပါစို႔။

မိုးညြန္႔လုလင္

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *