မြန္လႊတ္ေတာ္တြင္ အငယ္တန္းစာေရးထံမွ ေငြေတာင္းမႈ မွန္ကန္ေၾကာင္းေတြ႕

ေမာ္လၿမိဳင္၊ ဇူလိုင္ ၁၄

 

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ အသစ္ခန္႔အပ္ခံရသည့္ အငယ္တန္းစာေရးထံမွ အရာရွိအခ်ိဳ႕က ေငြေၾကးေတာင္းခံသည့္ကိစၥမွာ မွန္ကန္သည္ဟု စစ္ေဆးေတြ႕ရွိေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တိုင္ၾကားစာႏွင့္ အသနားခံစာစိစစ္ေရးေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

အသစ္ခန္႔အပ္ခံရသည့္ အငယ္တန္းစာေရးငါးဦးထံမွ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ဒု-ဥကၠ႒ႏွင့္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးတို႔အား ကန္ေတာ့ရန္ဟု ဆိုကာ တစ္ဦးလၽွင္ လစာႏွစ္လစာႏွင့္ညီမၽွသည့္ ေငြက်ပ္သုံးသိန္း ေတာင္းခံသည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဦးစီးမႉးအဆင့္ရွိ လႊတ္ေတာ္ဝန္ထမ္း သုံးဦးကို အေရးယူေပးပါရန္ အငယ္တန္းစာေရးအသစ္တစ္ဦးက ဇူလိုင္ ၄ ရက္က လႊတ္ေတာ္သို႔ တိုင္ၾကား ခဲ့သည္။

အဆိုပါ တိုင္ၾကားမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လိုအပ္သည့္စစ္ေဆးမႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က လႊတ္ေတာ္ ၏ တိုင္ၾကားစာႏွင့္ အသနားခံစာ စိစစ္ေရးေကာ္မတီသို႔ တာဝန္ေပးခဲ့ရာ ေကာ္မတီက စစ္ေဆးေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး ထိုကဲ့သို႔ ေတြ႕ရွိ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“အမွန္တကယ္ပဲ ျဖစ္ခဲ့တယ္ ဆိုတာကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိတယ္” ဟု မြန္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တိုင္ၾကားစာႏွင့္ အသနားခံစာ စိစစ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူက ေျပာၾကားသည္။

အထက္ပါ ေကာ္မတီ၏ တင္ျပခ်က္အေပၚ သုံးသပ္မႈျပဳလုပ္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းကို တင္ျပသြားမည္ဟု မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေျပာဆိုသည္။

တိုင္ၾကားသူျဖစ္ေသာ အသစ္ခန္႔အပ္ခံရသည့္ အငယ္တန္းစာေရးသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လို ျခင္းမရွိေတာ့ သျဖင့္ စတင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည့္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ပင္ ႏုတ္ထြက္စာတင္ထားေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ထံမွ သိရသည္။

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သည္ သီးျခားဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္ လည္ပတ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္အတြက္ အငယ္တန္းစာေရးဝန္ထမ္းအသစ္ကို ေခၚယူခဲ့သည္။

အငယ္တန္းစာေရးဝန္ထမ္းအတြက္ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုသူ ၁၅၀ ဦးအနက္မွ အရည္အခ်င္းရွိသူ ကိုးဦးကို ေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ခဲ့ကာ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္က စတင္တာဝန္ထမ္းခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

Dawei Watch

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *