ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠ႒ေနရာ ANP ကိုယ္စားျပဳကိုယ္စားလွယ္ ႐ႈံးနိမ့္

 

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၁၄

ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ လစ္လပ္ေနသည့္ ဒုတိယဥကၠ႒ေနရာအတြက္ ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္ေန႔က ေ႐ြးခ်ယ္ ရာတြင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP) က ေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါတီ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါေနရာအတြက္ ပါတီအတြင္း ကိုယ္စားလွယ္ေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ ေျမပုံၿမိဳ႕ နယ္ အမွတ္ (၁) မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ဝင္း ေ႐ြးခ်ယ္ခံခဲ့ရေသာ္လည္း ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေ႐ြးခ်ယ္ရာ၌ ANP မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမသန္းက ႏွစ္မဲအသာျဖင့္ အႏိုင္ရခဲ့သည္။

ဦးျမသန္းသည္ ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂) မွ ANP ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ၿပီး ပါတီတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္ျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

“ပါတီကိုယ္စားျပဳ ပုဂၢိဳလ္က မဲ႐ႈံးခဲ့တယ္။ ပါတီစည္းကမ္းကို မလိုက္နာဘဲ ဝင္ၿပိဳင္တဲ့သူက ပါတီစည္းကမ္းေဖာက္ၿပီးေပးတဲ့ မဲ၊ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတြေပးတဲ့မဲနဲ႔ အျခားပါတီက ေထာက္ခံတဲ့ မဲေတြနဲ႔ ႏိုင္သြားတယ္” ဟု ၎က ေျပာဆိုသည္။

ပါတီကလႊတ္ေတာ္ဒုဥကၠ႒ ေနရာအတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ စံႏႈန္းေလးခုျဖင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး ယင္းအနက္ ပါတီကထုတ္ ျပန္သည့္ သေဘာထား၊ စည္းမ်ည္း စည္းကမ္း၊ အခါအားေလ်ာ္စြာထုတ္ျပန္သည့္ အမိန္႔စသည္တို႔ကို လိုက္နာႏိုင္သူမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က ဆိုသည္။

ANP ပါတီကို ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ (RNDP) ႏွင့္ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ(ALD) တို႔ကို ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းသို႔ ေပါင္းစည္းရာတြင္ သေဘာထား မကိုက္ညီမႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း ၎ကေျပာ ဆိုသည္။

“အဲဒါေၾကာင့္ ဒီလိုမ်ိဳး ရလဒ္ေတြ ျဖစ္လာတယ္လို႔ ေျပာခ်င္တယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

အဆိုပါကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးျမသန္းကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း အဆက္အသြယ္ မရခဲ့ေပ။

ANP ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ဒုတိယ ဥကၠ႒ကြယ္လြန္သြားသျဖင့္ ယင္းေနရာအတြက္ ဦးေအာင္ဝင္း၊ ဦးျမသန္း၊ NLD ပါတီမွ ဦးဘိုးႏြဲ႕တို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ ဦးျမသန္း က ၁၉ မဲ၊ ဦးေအာင္ဝင္းက ၁၇ မဲ၊ ဦးဘိုးႏြဲ႕ က ေျခာက္မဲႏွင့္ ပယ္မဲသုံးမဲရွိခဲ့သည္။

ပါတီကိုယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သျဖင့္ ပါတီတြင္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားကို အစည္းအေဝး ေခၚ၍ သုံးသပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *