ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ (မူၾကမ္း) အမ်ားျပည္သူ ပါဝင္အႀကံျပဳခြင့္မရဟုဆို

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၁၃

နာမည္ေက်ာ္ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) အပါအဝင္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (မူၾကမ္း) သည္ အမ်ားျပည္သူ ပါဝင္ၿပီး အႀကံျပဳေဆြးေႏြးခြင့္မရရွိေၾကာင္း ၎ဥပေဒဖ်က္သိမ္းေရးလႈပ္ရွား မႈပူးေပါင္းအဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။

ယင္းဥပေဒ (မူၾကမ္း) တြင္ အမ်ား ျပည္သူ ပါဝင္အႀကံျပဳေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုံေလာက္စြာေခၚယူက်င္းပၿပီးမွသာ ျပ႒ာန္းရန္ ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕၊ ကုန္သည္လမ္း MAC Tower၊ ၁၁ လႊာတြင္ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲ၌ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေတာင္းဆိုထားသည္။

“ဥပေဒျပင္ဆင္တဲ့ေနရာမွာ အမ်ား ျပည္သူရဲ႕အသံေတြပါဖို႔။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သူတို႔က ျပည္သူ႕အသံ လႊတ္ေတာ္အသံလို႔ သူတို႔ ေျပာထားတာရွိတယ္။  ဒါေပမဲ့ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ဝက္ဘ္ဆိုက္ေတြကေန တရားဝင္ေခၚတာမ်ိဳး မေတြ႕ဘူး။ အစိုးရသတင္းစာကေန ေခၚယူတာမ်ိဳးေတြမေတြ႕ဘူး” ဟု ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ဖ်က္သိမ္းေရးလႈပ္ရွားမႈ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕မွ ဦးေဇယ်ာလႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ (မူၾကမ္း) ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ဇူလိုင္ ၇ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး  ဦးေက်ာ္မ်ိဳးက အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သို႔ ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ တင္သြင္းေဆြး ေႏြးခဲ့သည္။

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ယင္းဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းအဖြဲ႕က ဇြန္လ ၂၂  ရက္ေန႔တြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥပေဒ ၾကမ္းေကာ္မတီသို႔ သြားေရာက္အႀကံျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ဥပေဒမူၾကမ္းမေရာက္ရွိေသးေသာေၾကာင့္ ၾကားနာလက္ခံ၍ မရေသးေၾကာင္း၊ ဥပေဒၾကမ္းေရာက္ရွိလာမွသာ လူထုအႀကံျပဳခ်က္ ရယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥပေဒ ၾကမ္းေကာ္မတီအတြင္းေရးမႉး ေဒါက္တာ ျမတ္ဉာဏစိုးက ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းအဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။

အဆိုပါ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္သည္  ျပင္ပမွ ေတာင္းဆိုအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမရွိဘဲ အာဇာနည္ေန႔မတိုင္ခင္ အတည္ျပဳမည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနေသာေၾကာင့္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက စိုးရိမ္လ်က္ရွိသည္။

ဥပေဒမူၾကမ္းပါ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားတြင္ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ပါ ျပစ္မႈမ်ားအား ပုဒ္မ ၈၀ (ဂ) အရ အာမခံေပးႏိုင္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားဟုဆိုထားရာ အာမခံေပးႏိုင္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခ်က္ပါရွိေသာ္လည္း အာမခံရ၊ မရ ေသခ်ာျခင္း မရွိဘဲ ဖမ္းဆီးမႈကို တားဆီးႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထုံးဥပေဒ  ေနာက္ဆက္တြဲဇယား (၂) အရ တရားသူႀကီး၏ ဆင္ျခင္တုံတရားအရသာ အာမခံေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

“အာမခံေပးႏိုင္တယ္လို႔ပဲေျပာထားတယ္ ေပးရမယ္လို႔မေျပာထားဘူး  အဲဒီေတာ့ အာမခံေပးခ်င္ရင္ေပးႏိုင္တယ္။  မေပးခ်င္ရင္ မေပးႏိုင္ဘူး တရားသူႀကီးရဲ႕  ဆင္ျခင္တုံတရားမွာပဲ မူတည္သည္ဆိုေတာ့ ဒီႏိုင္သည္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကေလးကို ေတာ္ေတာ္စိုးရိမ္ပါတယ္” ဟု အဆိုပါ ဥပေဒဖ်က္သိမ္းေရး ပူးေပါင္းအဖြဲ႕ဝင္  Pen Myanmar မွ ေဒၚဇာျခည္ဦးက  ေျပာသည္။

ဥပေဒတြင္ အာမခံေပးႏိုင္သည္ ဆိုသည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ိဳးက “တခ်ိဳ႕အမႈေတြ မွာေတာ့ Serious ေတာ္ေတာ္ေလးျဖစ္တဲ့ အမႈမ်ိဳးဆို တရားသူႀကီးက ဥပေဒနဲ႔  အညီသုံးသပ္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ တရားသူႀကီးအေနနဲ႔ အာမခံေပးႏိုင္သည္လို႔ ထည့္ထားတာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္ေန႔ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ မီဒီယာမ်ားသို႔ ေျပာၾကားသည္။

ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ဆက္သြယ္ေရး  ဥပေဒပါျပစ္မႈမ်ားကို ရဲအေရးပိုင္ေသာ ျပစ္မႈမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္၊ ပုဒ္မ ၆၆(ဂ)၊ (ဃ) ႏွင့္ ၆၆ (က) တို႔မွတစ္ပါး က်န္ျပစ္မႈမ်ားကို တရားစြဲဆိုရာတြင္ ဝန္ႀကီးဌာန၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္၊ မည္သည့္တရား႐ုံးကမၽွ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ပါ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္တစ္ခုခုကို အသုံးျပဳ၍ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအား အသေရဖ်က္ျခင္းျပဳေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာနစ္နာသူ ကိုယ္တိုင္ကျဖစ္ေစ၊ ထိုသူ၏ကိုယ္စား  လႊဲအပ္ျခင္းခံရသူကျဖစ္ေစ၊ တိုင္တန္းခ်က္အရမဟုတ္ပါက အေရးယူျခင္း မျပဳေစရဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *