ဗဟိုဘဏ္ခြင့္မျပဳဘဲ မည္သည့္အဖြဲ႕မွ ျပည္ပေခ်းေငြရယူခြင့္မရွိဟုဆို

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၁၄

 

ျပည္တြင္းရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားကို ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ ေခ်းေငြမ်ားရရွိရန္ ၾကားခံေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ဆိုသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲ လုံး၀လုပ္ကိုင္ခြင့္မရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ႏိုင္ငံျခား သုံးေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းေသာ္ကေျပာဆိုသည္။

“ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းက မေလးရွားကေန ေခ်းေငြရမယ္။ အဲဒီအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ခနဲ႔ Deposit ဘယ္ေလာက္ေပးရမယ္ဆိုၿပီး ေျပာတဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြ ရွိေနတယ္။ ျပည္ပကေနေခ်းမယ့္ကိစၥ အားလုံးဟာ ဗဟိုဘဏ္က ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ဘာမွ လုပ္လို႔မရဘူး” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ျပည္ပမွ ေခ်းေငြရယူေပးမည့္ ၾကားခံလုပ္ငန္းမ်ားရွိေနၿပီး ထိုဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ခႏွင့္ ႀကိဳတင္ ေပးသြင္းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေသာင္းဂဏန္းေပးသြင္းရန္ ေျပာဆိုလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ထံမွ စုံစမ္း သိရွိရသည္။

“မႏၲေလးမွာလည္း အေမရိကန္ကေန တိုက္႐ိုက္ေငြေခ်းေပးမယ္၊ အတိုးႏႈန္းသက္သက္သာသာနဲ႔ လုပ္ေပးမယ္ဆိုၿပီး အဖြဲ႕ တစ္ခုက ေၾကာ္ျငာေနတယ္။ ဗဟိုဘဏ္ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ အဲဒီလိုေခ်းေငြရေအာင္ လုပ္ေပးမယ္လို႔ေျပာတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြ သည္ လိမ္လည္တဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြလို႔ သုံးသပ္လို႔ရတယ္}}ဟု ဦးဝင္းေသာ္က ဆိုသည္။

ျပည္တြင္း၌ ေနထိုင္သူမ်ားသည္ ျပည္ပမွ ေခ်းေငြရယူလိုပါက ႏိုင္ငံျခားသုံးေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒအရ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ထံ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳမိန္႔ ေတာင္းခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားၿပီး ခြင့္ျပဳမိန္႔ေတာင္းခံရာတြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္အလက္ မ်ားကို ဗဟိုဘဏ္ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

“ျပည္ပကေနတိုက္႐ိုက္ေငြေခ်းတာမ်ိဳးကိုေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္က တရားဝင္ခြင့္မျပဳထားေသးဘူး။ ခုေလာေလာဆယ္ လုပ္လို႔ ရတာက ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြက တစ္ဆင့္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးမွပဲ ေခ်းလို႔ရတာမ်ိဳးပါ” ဟု ကုန္သည္/စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလးက ဆိုသည္။

ဗဟိုဘဏ္ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ျပည္ပ ေခ်းေငြရယူလၽွင္လည္း တစ္ဖက္မွ လႊဲပိုလိုက္ေသာေငြကို ျပည္တြင္းရွိ မည္သည့္ဘဏ္ကမၽွ ထုတ္ေပးခြင့္မရွိေၾကာင္း ဦးဝင္းေသာ္ကဆိုသည္။

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *