အာဆီယံဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးဗဟိုေဒသ ျမန္မာျဖစ္လာရန္ႀကိဳးပမ္းမည္ဟု ဒုသမၼတဆို

Voice Logo

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၁၄

ျမန္မာႏိုင္ငံကို အာဆီယံေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား၏ အေရးပါေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးဗဟိုေဒသျဖစ္လာရန္ ႀကိဳးပမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ(၂) ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ေျပာၾကားသည္။

ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္ေန႔ကေနျပည္ေတာ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ျပဳလုပ္သည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား အားလုံးတြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာ အသုံးျပဳကာ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ စီပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာရန္ စီးပြားေရး ဝန္းက်င္အေျခအေနေကာင္းေစရန္ အဆိုပါ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ျမႇင့္တင္ၿပီး အာဆီယံေဒသ၏ Digital Hub တစ္ခုျဖစ္လာရန္ ရည္႐ြယ္ႀကိဳးပမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတက ဆိုသည္။

ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ႏွစ္အလိုက္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေကာ္မတီ နာယကလည္းျဖစ္သူ ၎ကေျပာဆိုသည္။

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား၊ နည္းပညာႏွင့္ မူဝါဒမ်ား၊ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ရန္ ႏိုင္ငံတကာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြင္း Digital Hub တစ္ခုျဖစ္လာရန္ႏွင့္ ယင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး တိုင္းျပည္ဝင္ေငြကို Digital Economy မွ ရွာေဖြရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရွိရသည္။ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *